Provi (to try) conjugation

Esperanto
30 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
provas
I try
estas provanta
I am trying
estas provata
I am being tried
Future tense
provos
I will try
estas provonta
I will be trying
estas provota
I am to be tried
Conditional mood
provus
I would try
estas provunta
I would be trying
estas provuta
I am to potentially be tried
Past tense
provis
I tried
estas provinta
I have tried
estas provita
I was being tried
Vi
Jussive / command
provu
try!

Examples of provi

Example in EsperantoTranslation in English
Ĉio estas tiel neordinara ĉi tie, ke kredeble ĝi havas la kapablon paroli, kaj almenaŭ ne malutilos provi ĝin."Everything is so out-of-the-way down here, that I should think very likely it can talk: at any rate, there's no harm in trying.'
"Kiam ajn mi aŭ manĝas aŭ trinkas ĉi tie funde, nepre okazas io stranga, do mi volas provi kian efikon havos ĉi tiu boteleto.'I know something interesting is sure to happen,' she said to herself, 'whenever I eat or drink anything; so I'll just see what this bottle does.
"Kaj nun kiu estas 'unu' kaj kiu 'alia'?" diris ŝi mordetante la dekstran peceton por provi la efikon. En sama momento ŝi sentis fortan frapon sub la mentono.'And now which is which?' she said to herself, and nibbled a little of the right-hand bit to try the effect: the next moment she felt a violent blow underneath her chin: it had struck her foot!
Tiuj sufiĉe bravaj por provi tian bovlon antaŭvidu ŝvitegadon!Those brave enough to try a bowl should expect to sweat a bit!
Kaj, almenaŭ unu fojon, ĉiu devus provi la humure nomitan oyakodon (patrino-kaj-infano-bovlo), kiu konsistas el kuiritaj kokaĵo kaj cepo metitaj sur rizo kaj kovritaj per kruda ovo.And everyone should try the humorously named oyakodon (mother and child bowl), which consists of cooked chicken and reduced onion served over rice with raw egg on top, at least once.
Ŝi skribas: "Filozofio provas kongrui kun 'regiona' ŝablono. . Tial ĝi devas eviti kelkajn enfalujojn inkluzive de kolektiva pensado kaj troa specialigo."She writes: "As philosophy is trying to fit into a "regional "pattern, , it must avoid several pitfalls, including the pitfall of homogeneous thinking and excessive isolation".
Kwasi Wiredu, ganaa filozofo, estas unu el tiuj, kiuj provas fari ĝuste tion.Kwasi Wiredu, a Ghanaian philosopher, is one of those trying to do just that.
Unu korvarmiga kampanjo provas savi ilin.One heartwarming campaign is trying to help.
Ni entuziasme provas tuŝi multe pli da vivoj kaj lumigi la urbon kunlaborante kun samideaj organizoj, kiuj volas okupiĝi kun ni pri ĉi tiu verda movado.We are eager to touch many more lives and lighten up the city in collaboration with like-minded organizations who want to take up this green movement with us.
Dum sia restado de 3 monatoj la du globtrotuloj provas sperti vivon en sia nova loko pli profunde ol ordinara turisto kaj rakontas siajn spertojn bloge, dirante ke ili planas eventuale verki bitlibrojn pri la temo.During their three-month stays, the two globe-trotters attempt to experience life in their new location more thoroughly than a regular tourist and relate their experiences in a blog, saying they plan on eventually authoring e-books on the subject.
Nepre kontaktu nin, kaj ni provos trovi manierojn por kolekti ilin de la plej proksima, alirebla loko.Do contact us and we will try to find ways to pick it up from the nearest possible place
Kia ajn via posteulo, li certe provos daŭrigi vian laboron kun la samaj spirito kaj kredo.- No matter who'll succeed you I'm sure he'll try to follow in your footsteps. With the same goals and energy.
Ili verŝajne provos fari ion ĉi-matene.They're going to try something, this morning.
Mi provos nun!Come on out here and have a try! Come on now, folks!
Nu, mi provos. 10 kaj 10, jen 20.Okay, I'll have a go. - 1O... 2O. - You know the rules:
Tie ili pintigis siajn spadojn sur ŝtonoj, poste ili antaŭeniris ĝis vilaĝo kaj diris jen, ĉu ni provus la tranĉanto de niaj glavojThere they sharpened their swords on stones, then they advanced to a village and said: let's test the edge of our weapons?
Mi ne provus uzi tiun bio-pordon denove.I wouldn't try to use that bio-port again.
Kamaĝi vin forsendus, provus vin foririgi Sed tamen daŭre insistu pri postenoKamajii will try to turn you away or trick you into leaving... but just keep asking for work.
Se mi provus surmeti ŝuojn kun tiel altaj kalkanumoj, mi streĉvundus mian maleolon.If I tried to wear shoes with heels that high, I'd sprain my ankle.
Tom povus fari tion, se li provus ĝin.Tom could do it if he tried.
Alicio tuj ekkuris en la direkto al kiu ĝi montris. Pro timo de ĝia kolero ŝi eĉ ne provis klarigi ke ŝi ne estas Mariano.Very soon the Rabbit noticed Alice, as she went hunting about, and called out to her in an angry tone, 'Why, Mary Ann, what are you doing out here?
"Serpento, mi ĝin rediras," ripetis la Kolombo, sed malpli ekscitite, kaj kun ĝemo aldonis la informon: "Ĉiujn rimedojn mi provis, sed kontraŭ ili, nenio taŭgas."—'Serpent, I say again!' repeated the Pigeon, but in a more subdued tone, and added with a kind of sob, 'I've tried every way, and nothing seems to suit them!'
—"Mi provis la arbradikojn, la deklivojn, kaj kreskaĵajn barilojn," daŭrigis la Kolombo, tute ne atentante ŝin, "sed eviti la serpentojn, neeble."'I've tried the roots of trees, and I've tried banks, and I've tried hedges,' the Pigeon went on, without attending to her; 'but those serpents! There's no pleasing them!'
Kvankam mi loĝas proksime de la atomcentralo, mi eĉ ne provis lerni pri nuklea elektropovo.Even though I was living next to the power plant, I didn’t even try to learn anything about nuclear power.
Ankoraŭ estas multe da neresponditaj demandoj. Ekzemple, kial la policistoj ne provis intertrakti kun la viro antaŭ ol ili eniris la konstruaĵon?There are still a number of questions to be answered, including why police didn't first try to negotiate with man before entering his building.
Mi provu ĉu mi ankoraŭ scias la jam longe konitajn faktojn.I'll try if I know all the things I used to know.
Ne, sed mi provu.I can try.
Ne provu haltigi min, Amael.Don't try to stop me, Amael.
Ĉu mi provu trovi farmbienon aŭ vilaĝon tien?How about I try and find a farm or village over there?
- Ne. Mi volas scii. Ni provu alian taktikon.We're going to try something else and...

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

pravi
do
pruvi
show
trovi
find

Similar but longer

ekprovi
do
provadi
do
provebli
do
provendi
do
provindi
do
reprovi
do

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'try':

None found.
Learning languages?