Proberen (to try) conjugation

Dutch
36 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
probeer
I try
probeert
you try
probeert
he/she/it tries
proberen
we try
proberen
you all try
proberen
they try
Present perfect tense
heb geprobeerd
I have tried
hebt geprobeerd
you have tried
heeft geprobeerd
he/she/it has tried
hebben geprobeerd
we have tried
hebben geprobeerd
you all have tried
hebben geprobeerd
they have tried
Past tense
probeerde
I tried
probeerde
you tried
probeerde
he/she/it tried
probeerden
we tried
probeerden
you all tried
probeerden
they tried
Future tense
zal proberen
I will try
zult proberen
you will try
zal proberen
he/she/it will try
zullen proberen
we will try
zullen proberen
you all will try
zullen proberen
they will try
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou proberen
I would try
zou proberen
you would try
zou proberen
he/she/it would try
zouden proberen
we would try
zouden proberen
you all would try
zouden proberen
they would try
Subjunctive mood
probere
I try
probere
you try
probere
he/she/it try
probere
we try
probere
you all try
probere
they try
Past perfect tense
had geprobeerd
I had tried
had geprobeerd
you had tried
had geprobeerd
he/she/it had tried
hadden geprobeerd
we had tried
hadden geprobeerd
you all had tried
hadden geprobeerd
they had tried
Future perf.
zal geprobeerd hebben
I will have tried
zal geprobeerd hebben
you will have tried
zal geprobeerd hebben
he/she/it will have tried
zullen geprobeerd hebben
we will have tried
zullen geprobeerd hebben
you all will have tried
zullen geprobeerd hebben
they will have tried
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geprobeerd hebben
I would have tried
zou geprobeerd hebben
you would have tried
zou geprobeerd hebben
he/she/it would have tried
zouden geprobeerd hebben
we would have tried
zouden geprobeerd hebben
you all would have tried
zouden geprobeerd hebben
they would have tried
Du
Ihr
Imperative mood
probeer
try
probeert
try

Examples of proberen

Example in DutchTranslation in English
" We zullen proberen het op te sporen.We'll try to trace. Over.
" een selectie van de politie voertuigen te proberen en stop je "."a selection of police vehicles to try and stop you."
"...en een Amerikaanse haven proberen te bereiken..." "...voordat onze brandstofvoorraad op was."Head the u-boat on a Western course and try to reach a neutral American port before our fuel ran out.
"Accepteer alsjeblieft deze olijftak van mij "en ik hoop dat we het kunnen proberen tijdens betere tijden.Please accept this olive branch... and I hope we can try again on better terms.
"Als de dokter morgen het licht op groen zet, proberen we het.""If I get green light from the doctor tomorrow morning, we try."
! - Ik probeer het niet.- I'm trying not to.
! Wat probeer je te zeggen?What are you trying to say?
"Als het je niet bij de eerste keer lukt, probeer, probeer het nog eens"."If at first you don't succeed, try, try again."
"Dan probeer je niet iemand te doden."The kind of love I'm talking about, you don't try and kill people.
"Elke keer als ik dat zooitje vieze slappelingen probeer te stoppen komen ze sterker terug als een of andere ambivalente horrorfilm-slechterik.""every time i try to destroy "that clutch of scab-eating, mouth-breathers, "it only comes back stronger
"Deze e-mail is verzonden omdat iemand in mijn harde schijf probeert te hacken.""This e-mail was sent "because some prince is trying to hack into my hard drive
"Deze man probeert de dood opnieuw te bedriegen.""This guy is trying to cheat death again."
"Er probeert iemand in te breken.""Someone's trying to break into my apartment."
"God probeert je iets te zeggen"God is trying to tell you something
"God probeert jullie iets te zeggen.""Ladies... "... God is trying to tell you something, if you please."
"Beste agent Morehead, ik heb geprobeerd om mijn gevoelens te onderdrukken, maar ik kan er zo niet mee doorgaan."Dear Sergeant Morehead, "I have tried to hold back my feelings, "but I can't go on like this.
"Ik heb alles geprobeerd,""I've tried everything,"
"Ik heb geprobeerd het zelf te doen, en dat bleek onmogelijk."I tried doing it on my own, and it was impossible.
"Ik heb geprobeerd iets bijzonders te maken maar het kan niemand iets schelen."I tried to make something special,but nobody seems to care. Nobody ever will.
"Jenny heeft geprobeerd je niet goed gelabelde medicatie te verkopen... die toevallig komen van de vrouw die zegt dat ze met je man heeft geslapen?"?"jenny tried to sell your mislabeled meds, which somehow Came from the woman who said she slept with your husband"?
"A" probeerde ons te bedriegen voordat--"A" has tried to frame us before--
"Afgelopen nacht, probeerde iemand mij te vermoorden in het ziekenhuis. '"Last night, someone tried to kill me at the hospital."
"Dat was de eerste keer dat ik wiet probeerde.""That was my first time I ever tried pot".
"De Romeinse governeur probeerde naderhand... hen te dwingen, van gedachten te veranderen..."NICHOLAS : "The Roman governor tried to make them... "change their minds afterwards... "
"Die zwerver probeerde 'n held te zijn"."The bum tried to be a hero."
"The Hand" wou haar voor henzelf, ze probeerden haar ontvoeren... mijn vader hield dat tegen.The Hand wanted her for themselves. They tried to steal her. - Her father spirited her away.
'Enkele mannen probeerden in het huis te komen.''Some men tried to get into the house.'
'Jullie probeerden ons te vernietigen...'You tried to destroy us...
'Naarmate de uren kropen door, probeerden we veel dingen.''As the hours crawled by, we tried many things.'
'Toen ze klein was, probeerden Zoeloe- tovenaars haar zieke been te genezen.' Weaver dus?Listen to this: "Witchcraft attracted her as a child when Zulu tribesmen on her father's preserve tried to heal her shriveled leg."
Laten wij het nog eens probere.I am aware of it! Ahh! Let's try this again.
"proberend aan""trying to"
- ik lette even 5 minuten niet op, en deze slechte, duidelijk kale, maar proberend het te verstoppen met een bandana, loser stak me voor.- i had my blinker on about five minutes, and this no-good, clearly bald but trying to hide it with a bandana loser swooped right in.
Achtervolgt in de gangen, proberend mij te veranderen?That chases me down halls, trying to change me?
Alleen maar proberend te overleven. Op m'n instinct...Just trying to survive... ..on instinct.
Allen vol met spijt proberend hun gloriedagen terug te winnenAh, all these people full of regrets trying to recapture their glory days.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

primeren
pierce

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

plisseren
pleat
prakkiseren
do
prangen
squeeze
prijzen
praise
privilegiëren
privilege
problematiseren
problematize
profaneren
profane
professionaliseren
professionalize
proppen
do
prutsen
tinker

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'try':

None found.
Learning languages?