Beproeven (to try) conjugation

Dutch
20 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
beproef
I try
beproeft
you try
beproeft
he/she/it tries
beproeven
we try
beproeven
you all try
beproeven
they try
Present perfect tense
heb beproefd
I have tried
hebt beproefd
you have tried
heeft beproefd
he/she/it has tried
hebben beproefd
we have tried
hebben beproefd
you all have tried
hebben beproefd
they have tried
Past tense
beproefde
I tried
beproefde
you tried
beproefde
he/she/it tried
beproefden
we tried
beproefden
you all tried
beproefden
they tried
Future tense
zal beproeven
I will try
zult beproeven
you will try
zal beproeven
he/she/it will try
zullen beproeven
we will try
zullen beproeven
you all will try
zullen beproeven
they will try
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou beproeven
I would try
zou beproeven
you would try
zou beproeven
he/she/it would try
zouden beproeven
we would try
zouden beproeven
you all would try
zouden beproeven
they would try
Subjunctive mood
beproeve
I try
beproeve
you try
beproeve
he/she/it try
beproeve
we try
beproeve
you all try
beproeve
they try
Past perfect tense
had beproefd
I had tried
had beproefd
you had tried
had beproefd
he/she/it had tried
hadden beproefd
we had tried
hadden beproefd
you all had tried
hadden beproefd
they had tried
Future perf.
zal beproefd hebben
I will have tried
zal beproefd hebben
you will have tried
zal beproefd hebben
he/she/it will have tried
zullen beproefd hebben
we will have tried
zullen beproefd hebben
you all will have tried
zullen beproefd hebben
they will have tried
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou beproefd hebben
I would have tried
zou beproefd hebben
you would have tried
zou beproefd hebben
he/she/it would have tried
zouden beproefd hebben
we would have tried
zouden beproefd hebben
you all would have tried
zouden beproefd hebben
they would have tried
Du
Ihr
Imperative mood
beproef
try
beproeft
try

Examples of beproeven

Example in DutchTranslation in English
"Wij hebben onze weg naar de top vastgelegd... voor iedereen die het grootste avontuur zou willen beproeven. ""We have established our way to the summit for anyone who cares to try the highest adventure."
't Is spannend om m'n geluk op verschillende plekken te beproeven.I go wherever I want to try my luck.
- Ik ga m'n geluk elders beproeven.- I'll try the west side.
Als je je geluk wilt beproeven door alles af te bakenen, ...dan ben je een persoon die zich niet aan zijn afspraken houdt en zijn grenzen overschrijdt."lf you want to try your luck by staking everything, "you don't keep your place and go beyond your bounds.
Daar ga ik m'n geluk beproeven.Well that's where I'm going to try my luck. I'm hungry.
Dus kom langs bij Lonnie Earl Dodd Dodge en Chevvy... en begroet Ronnie de haan... of beproef je geluk bij Trudy.So swing by Lonnie Earl Dodd Dodge and Chevy and say hello to Ronnie the rooster here or try your luck with Trudy.
Maar beproef mijn geduld niet opnieuw.But do not try my patience again.
Als u nog één keer het geduld van deze rechtbank beproeft... beschouw ik dat als minachting.If you once again try the patience of this court... I shall hold you in contempt.
'Mijn tevredenheid is niet groter dan de houthakkers en zagers... 'wier geduld ik heb beproefd door mijn waakzaam oog voor onervarenheid... 'en voor goede vierkante kwaliteit in de planken.My satisfaction does not exceed the camp's lumbermen and sawyers whose patience I have tried by my over watchful eye for greenness and for good square edge quality in the cut boards.
Aangeklaagd, beproefd en veroordeeld.Accused, tried and convicted.
Daar bestaat geen beproefd model voor, geloof ik.There's no tried and trusted model I know for that.
De Raad herinnert je er aan dat geen heks is beproefd, terechtgesteld... en verbrand op de brandstapel sinds 1926.The Council reminds you, no witch has been tried, convicted, and burned at the stake since 1926.
Die vorm is wel beproefd.Those motions are tried and true.
Als al het andere faalt, een beproefde manier om een vrouw die van streek is zich beter te laten voelen is haar te vertellen hoe mooi haar haar eruitziet(Sighs) Look, honey, if all else fails, a tried and true way to make a woman who's truly upset feel better is to tell her how nice her hair looks.
Het is 'n beproefde methode.Don't underestimate a tried and true method here.
Ik ben zeker niet geïnteresseerd in de beproefde Engelse manier van blijven aarzelen en hopen dat er een oplossing komt.I'm certainly not interested in the tried and tested British way of staggering along and hoping something will come up.
Ik stel hier de beproefde Baind-Aid methode voor.Uh! Under the circumstances, I suggest we apply the tried-and-true Band-Aid method.
Ja, het is één van mijn vader zijn beproefde technieken, maar hij gebruikt whisky en hoeren.Yeah, it's one of my father's tried and true techniques, except he uses scotch and hookers.
De afgelopen weken, zijn beproevend geweest.Past couple of weeks have been trying.
Dit heronderzoek van mijn huwelijk is uiterst beproevend.This reexamination of my marriage is extremely trying.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bedroeven
grieve

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

belijden
belie
bensjen
bentsh
beogen
practice
beplakken
plaster
beplanten
plant
bepreken
do
beraadslagen
deliberate
beredderen
arrange
beroeren
touch
beschilderen
paint

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'try':

None found.
Learning languages?