Pabandyti (to try) conjugation

Lithuanian
24 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pabandau
I try
pabandai
you try
pabando
he/she tries
pabandome
we try
pabandote
you all try
pabando
they try
Past tense
pabandžiau
I tried
pabandei
you tried
pabandė
he/she tried
pabandėme
we tried
pabandėte
you all tried
pabandė
they tried
Past freq. tense
pabandydavau
I used to try
pabandydavai
you try
pabandydavo
he/she used to try
pabandydavome
we used to try
pabandydavote
you all used to try
pabandydavo
they used to try
Future tense
pabandysiu
I will try
pabandysi
you will try
pabandys
he/she will try
pabandysime
we will try
pabandysite
you all will try
pabandys
they will try
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pabandyčiau
I would try
pabandytum
you would try
pabandytų
he/she would try
pabandytume
we would try
pabandytute
you all would try
pabandytų
they would try
Imperative mood
-
pabandyk
you try
-
-
pabandykite
you all try
-

Examples of pabandyti

Example in LithuanianTranslation in English
Iš šių ataskaitų aišku, kad šių derybų metu BNFL visada laikėsi pradinio sumanymo, kad ji turėtų pabandyti kiek įmanoma geriau apsaugoti savo interesus, išvengiant administravimo paskyrimo BE, bet ne bet kokia kaina ir subalansuoto sandorio ribose.It is clear from these reports that during these negotiations, BNFL always kept its initial idea which was to try and best preserve its interest by avoiding that BE be put under administration, but not at all cost, and within a balanced deal.
Jei turima patikimos informacijos apie padėtį už Sąjungos ribų, dėl kurios kyla pavojus vienos ar kelių valstybių narių tiekimo saugumui, ir dėl kurios gali būti aktyvuojamas tarp Sąjungos ir trečiosios valstybės esantis išankstinio įspėjimo mechanizmas, Komisija nedelsdama turėtų informuoti Dujų koordinavimo grupę, o Sąjunga turėtų imtis tinkamų veiksmų pabandyti sušvelninti šią padėtį.Where there is reliable information of a situation outside the Union that threatens the security of supply of one or several Member States and that may trigger an early warning mechanism between the Union and a third country, the Commission should inform the Gas Coordination Group without delay and the Union should take appropriate actions to try to defuse the situation.
Yra dvi pagrindinės priemonės: 1) teisiškai privalomas sprendimas, pavyzdžiui, parengti naują mainų programą, arba 2) valstybėms narėms skirta rekomendacija, pavyzdžiui, pabandyti sumažinti kliūtis, kylančias studijoms ar mokymuisi užsienyje.There are two main instruments available: (i) a legallybinding decision, for example, to set up a new exchange programme; or (ii) a recommendation to Member States, for example, to try to reduce obstacles in the way of studying or training abroad.
Šio straipsnio pagrindinis tikslas – pabandyti įvardyti „Leader+“, kaip išties veiksmingos priemonės, įnašą siekiant darnesnės teritorijų ateities.The main objective of this paper is to try and identify how Leader+ has indeed been an e cient tool in contributing to a more sustainable future for the territories involved.
„Loodesystem Ltd“ nusprendė sukurti naują termoprofilių gamybos liniją ir taip pabandyti išspręsti šias problemas.Therefore, Loodesystem Ltd decided to develop a new production line for thermoprofiles to try to overcome these problems.
Tiesa ta, kad... kai tik pabandau tai padaryti, kai tik ką nors pasakau, ji susierzina, lyg ji visai nenorėtų manęs klausyti.The thing is... lately whenever I try... everything I say makes her impatient, like she didn't want to hear it after all.
Žinau, kad galėčiau būti garsi dainų tekstų rašytoja, bet ne pačios muzikos. Tada pabandau, bet kai išgirstu jo sukurtas daina, suprantu, kad niekada neparašysiu gero teksto dainai ir aš gabi tik gerti.I know I can be one of the great writers of musical lyrics - not that I can write melodies, and I try, and then I hear the songs he writes, and then I realize:
Aš tai pabandžiau, bet daugiau nebegaliu.I'm trying to but I can't.
Tik pabandžiau kai ką kito.Just trying something a little different.
Šį kartą pabandžiau išsaugoti draugystę, bet aiškiai nepavyko.And I stayed with him this time to try and salvage it, but clearly that didn't work out.
Kai tik pabandžiau ją nusivest į kambarį...The minute I try to get her up to my room:
Visvien ačiū, už tai, kad pabandei.Thank you, though, for trying.
Buvo labai malonu iš tavo pusės, kad pabandei.That was very nice of you to try.
Gerai, ačiū, kad pabandei.All right. Thanks for trying, anyway.
Todėl pabandei sunaikinti juos.So you try to destroy them.
Taip žmogus pabandė mašinas atkirsti nuo Saulės šviesos jų pagrindinio energijos šaltinio.Thus would man try to cut the machines off from the sun their main energy source.
Tada pabandysiu.Then I will try.
As pabandysiu...I will try to...
Ir tada pabandysiu tau ką nors atsakyti.And then I will try to respond.
Kai kitą kartą su tėveliais eisi į parduotuvę, atkreipk dėmesį įpieno pakuotes ir pabandyk surasti skirtumų!Have a close look at the milk bottles next time you go shopping with your parents and try to spot the difference! erence!
Tai pabandyk.- Just try it.
Prašau, pabandyk.Please, Freddy, just try!
pabandyk. kad jūsų pirštai... taptų arbatos puodelio dalimi.You'll get electrocuted. Here, have a try. Roll the metal under the press but be very careful unless you want your fingers to become part of the teapot!
lr pabandyk nejudėti.And try to stay still.

More Lithuanian verbs

Related

bandyti
try
išbandyti
try out

Similar

išbandyti
try out

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

amsėti
yap
atitirpdyti
unfreeze
atsitūpti
duck
berti
strew
mėgdžioti
mimic
nuaidėti
echo
pageidauti
desire
pasikartoti
recur
praktikuoti
practise
užsitrenkti
get locked in

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'try':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In