Kiel (to eat) conjugation

Maltese
15 examples

Conjugation of eiti

int(i)
intom
Imperative mood
kul
eat!
kulu
eat!
jien(a)
int(i)
hu(wa)
hi(ja)
aħna
intom
huma
Imperfect tense
niekol
I am eating
tiekol
you are eating
jiekol
he is eating
tiekol
she is eating
nieklu
we are eating
tieklu
you all are eating
jieklu
they are eating
Perfect tense
kilt
I have eaten
kilt
you have eaten
kiel
he has eaten
kielet
she has eaten
kilna
we have eaten
kiltu
you all have eaten
kielu
they have eaten

Examples of kiel

Example in MalteseTranslation in English
Effetti ta ’ l- ikel fuq l- assorbiment mill- ħalq: it- teħid ta ’ doża waħda ta ’ 400/ 100 mg tal- pilloli Kaletra f’ kundizzjonijiet fejn il- pazjent ikun kiel (ammont għoli ta ’ xaħam, 872 kcal, 56% mix- xaħam) meta mqabbel ma ’ stat fejn il- pazjent ikun sajjem, ma kien assoċjat ma ’ l- ebda tibdil sinfikanti fis- Cmax u fl - AUCinf.Consequently, concomitant administration of Kaletra and these glucocorticoids is not recommended unless the potential benefit of treatment outweighs the risk of systemic corticosteroid effects (see section 4.4).
Il- pillola għandha tittieħed dejjem wara li l- pazjent ma jkun kiel xejn għal mill- inqas sitt sigħat bil- lejl u għallinqas 30 minuta qabel l- ewwel ikel jew xorb tal- ġurnata, ma ’ tazza ilma waħdu waqt li l- pazjent ikun bilwieqfa jew bilqiegħda.The tablet must always be taken after the patient has eaten nothing for at least six hours overnight and at least 30 minutes before the first food or drink of the day, with a full glass of plain water while standing or sitting.
Jekk il- pazjent ikun kiel ikla tqila, għandu jibqa 'sajjem għal sitt sigħat qabel ma jagħmel it- test.If the patient has eaten a heavy meal then they should fast for six hours before the test.
Jekk il- pazjent ikun kiel ikla tqila, huwa neċessarju li jibqa ’ sajjem għal 6 sigħat qabel it- test.If the patient has eaten a heavy meal, then it will be necessary to fast for 6 hours prior to the test.
Jekk il- pazjent ikun kiel ikla tqila, ikun hemm bżonn li jsum għal 6 sigħat qabel it- test.If the patient has eaten a heavy meal then it will be necessary to fast for 6 hours prior to the test.
266 Jekk iz- zokkor fid- demm tiegħek huwa baxx, kul il- pilloli tal- glukożju, zokkor jew ixrob xarba ħelwa.If your blood sugar is low, eat glucose tablets, sugar or drink a sugary drink.
Fejn il-manifattur tal-vettura jiddisinja l-grupp tal-propulsjoni ta’ tip ta’ vettura b’tali mod li jippermetti l-modifikazzjoni tagħha bl-effett li vettura ma tibqax konformi mat-tip approvat, iżda tikkorrispondi għal varjant jew verżjoni addizzjonali, il-manifattur tal-vettura għandu jinkludi fl-applikazzjoni l-informazzjoni relevanti għal kul varjant jew verżjoni maħluqa b’dan il-mod u kull varjant jew verżjoni għandu jikseb approvazzjoni tat-tip espliċita.Where the vehicle manufacturer designs the powertrain of a vehicle type in such a way as to allow for its modification so that a vehicle no longer conforms to the approved type, but would correspond to an additional variant or version, the vehicle manufacturer shall include the relevant information for each variant or version so created in the application and each variant or version shall be explicitly type-approved.
Fl-2007, il-Parlament iddeċieda li juri l-appoġġ tiegħu lejn iċ-ċinema Ewropea billi joħloq il-Premju LUX li jingħata kull sena lil film li jittratta kwistjonijiet soċjali jew li jenfasizza l-kul-tura Ewropea.Non-legislative work In 2007 Parliament decided to signal its support for European cinema by creating the annual LUX Prize, which is awarded to a film that deals with social questions or highlights European culture.
F’dawn ekonomiƒi u tax-xog¢ol l-oqsma, f’kuntrast mal-kategoriji ta’poteri msemmija qabel, li¿ijiet m’humiexneƒessarji, i∆da hemm il-¢tie¿a li ji¿i ∆gurat li kul¢add ikun qed jimxi fl-istessdirezzjoni g¢all-fini ta’effiƒjenza akbar.In certain other areas, e.g. economic and employment policy, the Member Statesconsider that the Union must coordinate their national policies.In these areas,unlike the previous categories of powers, there is no need for laws, but rather theneed to ensure that everyone is moving in the same direction in the interests ofgreater efficiency.
Imbagħad kul il- frott, gallettini, jew sandwiċċ, kif qallek it - tabib tiegħek u strieħ ftit.Then eat fruit, biscuits, or a sandwich, as your doctor has advised you and have some rest.
Djarji ta ’ l- ikel huma effettivi, għax jagħmluk konxju ta ’ x’ qed tiekol, kemm qed tiekol, u jtuk il- bażi biex tagħmel bidliet.Food diaries are effective, because they make you aware of what you are eating, how much you eat, and give you the basis to make changes.
Niżżel dak li qed tiekol fi djarju ta ’ l- ikel.Keep a record of what you are eating in a food diary.
Jekk tkun kilt ikla tqila, huwa neċessarju li tibqa ’ sajjem/ sajma għal 6 sigħat qabel it- test.If you have eaten a heavy meal, it will be necessary to fast for 6 hours before the test.
L- ammont attwali ta ’ 13C fin- nifs jiddependi mit- tip ta ’ ikel li inti tkun kilt.The actual amount of 13C in the breath will depend on the type of food that you have eaten.
Xenical jeħel ma ’ l- enżimi fis- sistema diġestiva tiegħek (lipases) u jwaqqafhom milli jkissru xi ftit mix- xaħam li tkun kilt waqt l- ikla tiegħek.Xenical attaches to the enzymes in your digestive system (lipases) and blocks them from breaking down some of the fat you have eaten during your meal.

More Maltese verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

kien
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kiber
become big
kien
do
għażel
choose
ippenetra
penetrate
ried
want
ħolom
dream
xegħel
turn on
ħaraq
burn
wasal
arrive
mexa
walk

Other Maltese verbs with the meaning similar to 'eat':

None found.
Learning languages?