Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Bygge (to build) conjugation

Norwegian
31 examples
This verb can also mean the following: do

Conjugation of bygge

Jeg
Bokmål present tense
bygger
I build
Bokmål past tense
bygde
I built
Bokmål future tense
vil bygge
I will build
Bokmål conditional tense
ville bygge
I would build
Jeg
Bokmål imperative tense
bygg
I build
Bokmål present perfect tense
har bygd
I have built
Bokmål past perfect tense
hadde bygd
I had built
Bokmål future perfect tense
vil ha bygd
I will have built
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha bygd
I would have built
Jeg
Nynorsk present tense
bygger
I build
Nynorsk past tense
bygde
I built
Nynorsk future tense
vil bygge
I will build
Nynorsk conditional tense
ville bygge
I would build
Jeg
Nynorsk imperative tense
bygg
I build
Nynorsk present perfect tense
har bygd
I have built
Nynorsk past perfect tense
hadde bygd
I had built
Nynorsk future perfect tense
vil ha bygd
I will have built
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha bygd
I would have built

Examples of bygge

Example in NorwegianTranslation in English
Et nytt imperium... og jeg vil hjelpe til med å bygge det for deg.A new empire... and I want to help build it for you.
Sett at det er sant om Yancey og Dixie Lee, at han sendte henne penger til å bygge mursteinshuset.Suppose it's true about Yancey and Dixie Lee... that he sent her the money to build that brick house?
Kvinnene fra Oklahoma, har hjulpet til å bygge om et prærie-villniss til dagens stat.The women of Oklahoma... have helped build a prairie wilderness into the state of today.
- For å bygge et hus.- To build a house.
For eksempel, å bygge en demning i Willet Creek.Well, for instance building a dam on Willet Creek.
Jeg drar tilbake og hjelper bygge en ny stat av nasjonens siste grenseland, for det blir en stat en gang. Merk dere mine ord.I'm going back and help build a new state out of the last frontier of the nation... and it'll be a state someday, mark my words.
Et nytt imperium... og jeg vil hjelpe til med å bygge det for deg.A new empire... and I want to help build it for you.
Når vi kjøper et orgel, er det fornuft i at vi må bygge ei kirke til det, og, medlemmer av menigheten, enhver som bidrar med mindre enn to bits (25c) vil bli kastet ut av teltet av meg.Once we buy an organ, it stands to reason we'd have to build a church to put it in... and, members of the congregation... anybody contributing less than two bits... will be thrown out of this tent by me.
Sett at det er sant om Yancey og Dixie Lee, at han sendte henne penger til å bygge mursteinshuset.Suppose it's true about Yancey and Dixie Lee... that he sent her the money to build that brick house?
Kvinnene fra Oklahoma, har hjulpet til å bygge om et prærie-villniss til dagens stat.The women of Oklahoma... have helped build a prairie wilderness into the state of today.
Det er menn som han som bygger verden.It's men like him that build the world.
Hvem sender majoren med kassereren for den nye jernbanen de bygger?Who's the Major sending with the paymaster for the new railroad they're building?
Oberst von Reichart bygger en provisorisk flystripe.Colonel von Reichart building emergency landing field.
- Hvorfor bygger jegerne så mange bur?- Why hunters build so many cages?
Så bygger vi hjemmene våre, Glyn.And we'll build our homes, Glyn.
Det er enda større og ingen vet hvem som bygde det.That's bigger than this, and nobody knows who built it.
♪ Jeg bygde i Himmelen... ♪I built in the sky
- Jeg bygde til og med en flåte.Why, I, I even built a raft.
Den gikk 24 km ned åsryggen til Savannah-elven gjennom sørstatenes frodigste bomulls- og tobakksplantasjer forbi fine store hjem som Lesters selv bygde og bodde i.It run 15 miles down the ridge to the Savannah River through the richest cotton and tobacco plantations. in the whole South past fine big homes that the Lesters themselves built and lived in.
De bygde denne veien og slepte tobakkstønner 24 km ned åsryggen til elva.Why, they built this road hauling tobacco kegs 15 miles down the ridge to the river.
Sa kjøp ditt eget hus, eller bygg ett.Then buy a place of your own, or build one
Keiseren oppfører store bygg.The emperor builds and builds, turning brick to marble.
Fell noen trær og bygg en flåte.Cap some trees. We build a raft.
Få fjernet zulu-Iikene, og bygg sørvollen opp igjen.Form details to clear away the Zulu warriors. Rebuild the south ramparts.
Riv det ned, og bygg på nytt... slik hun sa.Take it down, repour it, rebuild it.
Hun er den hjem-byggende slå-deg-ned-for-livet-typen.She's the home-building, settling-down-for-Iife kind.
- Stedet ble ikke bygd for en giraff.-Place wasn't built for a giraffe.
Tror du er bygd mye som han.Excepting you're built something like him.
Steinhytta som de har bygd med egne hender, kaller de "Bamsebu".They have built a stone lodge called Bamsebu.
Og så ble gården bygd opp igjen.And so the manor-house was rebuilt.
Alt du gjorde, var bygd på løgner.Every move you made was built on lies.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bygga
do
byggja
build
byggje
do
bykse
leap
byrje
do
bytte
change
hogge
do
jogge
jog
legge
go to bed
ligge
lie
logge
log
rygge
back
tigge
beg
tygge
chew
vogge
cradle

Similar but longer

byggje
do

Random

bjode
command
bleike
bleach
blinke
blink
bombe
bomb
bomme
miss
bore
bore
bryta
break
bygga
do
byggja
build
dekorere
decorate

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'build':

None found.