Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Bygga (to build) conjugation

Swedish
40 examples

Conjugation of bygga

Jag
Present tense
bygger
I build
Future tense
ska bygga
I will build
Conditional mood
skulle bygga
I would build
Past perfect tense
har byggt
I have built
Jag
Future perf.
ska ha byggt
I will have built
Conditional perfect tense
skulle ha byggt
I would have built
Du
Imperative mood
bygg
build
Jag
Preterite past tense
byggde
I built
Past pluperfect tense
hade byggt
I had built

Examples of bygga

Example in SwedishTranslation in English
" 5 år för att bygga upp.. 5 minuter för att förstöra.It takes five years to build, and five minutes to destroy!
"De är duktiga på att bygga tunnlar.""They are considered to be excellent at building tunnels."
"En blivande arkitekt, hans dröm var att bygga Pico Tower, vid 3rd och Pico.""a budding architect, "his dream was to build Pico tower " On the corner of 3rd and Pico.
"Ja jamen, jag håller på att bygga ett hus nu.""Yeah, I'm building my house now."
"Ni har valt att bygga en tremastad skonare.""So you want to build a three-masted schooner. "
" 5 år för att bygga upp.. 5 minuter för att förstöra.It takes five years to build, and five minutes to destroy!
"Aerodynamik är för folk" "som inte kan bygga motorer."He 'a' famous/ y said, "Aerodynamics were for people who could not build engines. ".
"Bryta ner har sin tid och bygga upp har sin tid.'"A time to break down and a time to build up.
"De är duktiga på att bygga tunnlar.""They are considered to be excellent at building tunnels."
"Det innebar att han var tvungen att konstruera och bygga en från grunden.'That meant he had to design and build one from scratch.
""...schematiska ritningen visar hur man bygger en reservdel..."Schematic diagram will allow you to build a replacement unit...
"Döden drabbar oss alla men stora prestationer bygger monument som ska stå tills solen kallnar.""Death comes to us all, "but great achievements, "they build a monument which shall endure until the sun grows cold."
"Ett dåligt smeknamn bygger din karaktär. ""A terrible nickname builds character. "
"Hur man bygger en väggsäng, Morgan Freeman"."How to build a Murphy bed... Morgan Freeman."
"Ju högre kor bygger sina bon i träden, desto rödare blir bondens ansikte, om han gillar smör, förutom när vinden vänder, då han istället blir blind, och förkyld, om han inte hällt vinäger på det.""The higher cows build their nests up trees, the redder a shepherd's face will be if he likes butter, unless the wind changes direction, in which case he'll turn blind, and catch cold, unless he puts vinegar on it."
"Ett beskrivande, men inte särskilt påhittigt namn," "eftersom staden faktiskt var byggd i själva Långsjön."A precise, if not too imaginative name for the village was actually built on the surface of Long Lake.
- Att sängen fortfarande inte är byggd.What do you think? I think the bed still isn't built.
- Den verkar byggd för återinträde.- Looks like it was built for re-entry.
- Han är byggd som en tjur.Why, he's built like a bull.
- Jag har sett nog av den här vägen. - Motorvägen är logiskt byggd.The guys that /built the expressway did it logically.
"Bygg upp, bygg upp"."Build up, build up".
"Kom, bin - bygg bo i nästet som staren lämnade.""Oh, honey bees, come build in the empty house... of a stare."
- Ja, men bygg den inte för hög.Don't build them too high or they'll fall and put out your fire.
- Katedralen bygg den.I have you. The cathedral... build it.
- Trevligt att träffas. Gå ut och hämta en kastrull kokande vatten och bygg ett tält med ett lakan.Why don't you go outside and get a pan of boiling hot water build a tent with a sheet.
" De byggde plattformarna , även de trappor , men det hela blev bundna ' i rättstvister och så att de aldrig byggde stationen på ytan . "They built the platforms, even the staircases, but it all got tied up in legal disputes and so they never built the station on the surface.
"Anpassa dig eller dö." Det var därför vi byggde barriären.Adapt or die. That's why we built this enclosure.
"De utforskade grottor, byggde sandslott och simmade jättefort."They explored caves, built castles of sand, and swam really, really fast.
"Den första lilla grisen byggde ett hus av halm."The first little pig built a house of straw."
"Du klättrade i berg och byggde skyskrapor"You climbed mountains and built skyscrapers
Det har också uppdagats att ni har brutit mot domstolens beslut som uttryckligen förbjuder byggande på platsen tills problemen har åtgärdats.It has also come to my attention that you have violated a court order expressly prohibiting building on the site until those matters have been resolved.
Det är folk som inte tillåter kommersiellt byggande på sin egendom.No, see, these red X's they represent people I got to agree to not allow commercial construction or building of a new road.
Konstant byggande nya vägar och broar.Constantly building new roadways and bridges.
Slarvig arbetsplats ger hafsigt byggande.A sloppy worksite means careless building.
Tja, Barbie och Eva är ute och letar efter mat, men Junior kan behöva dig till hans student-team byggande.CHRISTINE: Well, Barbie and Eva are out looking for food, but Junior could use you on his dorm-building team.
"Den här skrivmaskinen har byggt upp ett imperium, sa han."This Underwood built an empire, ' he said.
"Först trodde jag att ni bor i ett hus byggt av en frontman."""At first I thought you live in a house built by a veteran"" -
"Jag har byggt ett monument för att påminna om min rättvisa."I have built a monument to serve as a reminder of my justice."
"Se vad vi byggt upp tillsammans. ""Look what we have built together."
"Sök inte efter kärleken" "utan efter alla hinder som du har byggt mot den.""the task is not to seek for love but merely to seek "and find all the barriers within yourself You've built against it."

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

banga
do
bloga
bleed
bonga
do
borga
postpone
bugga
bug
bärga
salvage
digga
digest
dugga
suffice
dägga
do
gagga
do
gegga
deal
hugga
stab
jogga
jog
kugga
flunk
lagga
lay

Similar but longer

brygga
brew

Random

bloga
bleed
blöta
wet
bombhota
bomb threaten
bukta
curve
busa
do
bygga bo
build a nest
byka
wash
båda
do
böta
do
centra
do

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'build':

None found.