Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Opbouwen (to build) conjugation

Dutch
55 examples

Conjugation of opbouwen

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
bouw op
I build
bouwt op
you build
bouwt op
he/she/it builds
bouwen op
we build
bouwen op
you all build
bouwen op
they build
Present perfect tense
heb opgebouwd
I have built
hebt opgebouwd
you have built
heeft opgebouwd
he/she/it has built
hebben opgebouwd
we have built
hebben opgebouwd
you all have built
hebben opgebouwd
they have built
Past tense
bouwde op
I built
bouwde op
you built
bouwde op
he/she/it built
bouwden op
we built
bouwden op
you all built
bouwden op
they built
Future tense
zal opbouwen
I will build
zult opbouwen
you will build
zal opbouwen
he/she/it will build
zullen opbouwen
we will build
zullen opbouwen
you all will build
zullen opbouwen
they will build
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou opbouwen
I would build
zou opbouwen
you would build
zou opbouwen
he/she/it would build
zouden opbouwen
we would build
zouden opbouwen
you all would build
zouden opbouwen
they would build
Subjunctive mood
bouwe op
I build
bouwe op
you build
bouwe op
he/she/it build
bouwe op
we build
bouwe op
you all build
bouwe op
they build
Past perfect tense
had opgebouwd
I had built
had opgebouwd
you had built
had opgebouwd
he/she/it had built
hadden opgebouwd
we had built
hadden opgebouwd
you all had built
hadden opgebouwd
they had built
Future perf.
zal opgebouwd hebben
I will have built
zal opgebouwd hebben
you will have built
zal opgebouwd hebben
he/she/it will have built
zullen opgebouwd hebben
we will have built
zullen opgebouwd hebben
you all will have built
zullen opgebouwd hebben
they will have built
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou opgebouwd hebben
I would have built
zou opgebouwd hebben
you would have built
zou opgebouwd hebben
he/she/it would have built
zouden opgebouwd hebben
we would have built
zouden opgebouwd hebben
you all would have built
zouden opgebouwd hebben
they would have built
Present bijzin tense
opbouw
I build
opbouwt
you build
opbouwt
he/she/it builds
opbouwen
we build
opbouwen
you all build
opbouwen
they build
Past bijzin tense
opbouwde
I built
opbouwde
you built
opbouwde
he/she/it built
opbouwden
we built
opbouwden
you all built
opbouwden
they built
Future bijzin tense
zal opbouwen
I will build
zult opbouwen
you will build
zal opbouwen
he/she/it will build
zullen opbouwen
we will build
zullen opbouwen
you all will build
zullen opbouwen
they will build
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou opbouwen
I would build
zou opbouwen
you would build
zou opbouwen
he/she/it would build
zouden opbouwen
we would build
zouden opbouwen
you all would build
zouden opbouwen
they would build
Subjunctive bijzin mood
opbouwe
I build
opbouwe
you build
opbouwe
he/she/it build
opbouwe
we build
opbouwe
you all build
opbouwe
they build
Du
Ihr
Imperative mood
bouw op
build
bouwt op
build

Examples of opbouwen

Example in DutchTranslation in English
'Alleen hierdoor kunnen we het arsenaal van de democratie opbouwen.'"Only by this accomplishment can we build the arsenal of democracy."
- De Hemel opnieuw opbouwen.Rebuild heaven.
- Ga je het opnieuw opbouwen?- You gonna build a new joint?
- Haar commandant zegt dat Flores overrompeld werd, bij een aanval op een school, die ze hielp opbouwen, door een raketaanval van opstandelingen.C.O. says Flores was blindsided in an attack on a girls' school she was helping rebuild. Insurgent RPGs.
- Het is zich weer aan het opbouwen.As we all stand here talking, it's rebuilding itself.
'Bouw op, bouw op'."Build up, build up".
'Ik blijf, ik bouw op.'"l'm staying. l'm rebuilding."
Je hebt duidelijk geen idee wat er gaande is in de bouw op dit moment.You obviously don't know what's going on in the building trade right now.
Leef, en bouw op.Live, and rebuild.
Als men woningen zo dicht op elkaar bouwt op een kleine oppervlakte...Many flats built on limited building ground...
Daar was ik al bang voor. De Firestorm matrix bouwt op voor een proximity herrijzenis.It's as I feared-- the Firestorm matrix is building toward a proximity reemergence.
De druk bouwt op.The pressure building.
De energie hierbinnen bouwt op.The energy in here is building!
De enorme druk bouwt op en zoekt een opening.A huge pressure builds up looking for an outlet.
- Het zal niet makkelijk zijn voor hem om een nieuw leven op te bouwen op zijn leeftijd.- I can take care of him. - It's not gonna be easy for him to build a new life here at his age.
Als de overheid wil bouwen op dat stuk grond, hoeven ze alleen maar te onteigenen.If the government want to build on the land, all they need do is issue a compulsory purchase order.
Blijkbaar kreeg Jeremy er lucht van dat Lawrence de Stanton Koepel wilde sluiten en een nieuwe universiteitsafdeling wilde bouwen op Moonstone Ridge.Apparently, Jeremy got wind that Lawrence planned to close down the old Stanton Astrodome and build a new university facility on part of Moonstone Ridge.
Conway-Holtzblatt is van plan..... een winkelcentrum te bouwen op dat stuk grond.Conway-holtzblatt is planning on building a mall on that property. It isn't public.
Daarop gaan we drie huizen bouwen op percelen van 700 meter.On that hill, we're building three houses on 700 square metre plots.
'Jij gaat alles verwoesten wat ik opgebouwd heb'.You are going to destroy everything I built. Like that, with that crooked finger, like this.
'Mijn liefste Renee alles wat ik heb opgebouwd, heb ik voor jou gedaan."My dearest Renee... "everything I have built, I built for you.
- Alles wat vader heeft opgebouwd...- All that father built up...
- Dat ik samen met je opgebouwd heb... en draaiende heb gehouden terwijl jij er niet was?- Yup. That I built with you, and that I kept running
- De kerk is na WO II opnieuw opgebouwd.that's because it was destroyed during the second world war, and they've rebuilt it over the old substruction.
'Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, is als een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots."Therefore whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house on a rock.
Dat ik de hele zaak bouwde op indirect bewijs.That I built the entire case on circumstantial evidence. I know all that.
En eentje is er boos geworden omdat je oom bouwde op de plaats en wraak zocht.Maybe one got angry when your uncle built on their land and decided to get revenge.
Het was 'n dwaas man die zijn huis bouwde op het zand.It was a foolish man that built his house upon the sand.
Hij beweert dat een ontwikkelaar een school bouwde op giftige grond.He claims that a developer built a high school on toxic soil.
Totdat ze uiteindelijk een winkelcentrum bouwden op de plek.until eventually they built a shopping centre over the spot.
We bouwden op die theorie met de Isaacs in Florida, maar het mocht niet baten.- And we built on that theory with the Isaacs in Florida, but to no avail.
We stonden toe te kijken... terwijl ze individuen met superkrachten verzamelden... buitenaardse wapens oogstten... hun fundering bouwden op vrijwel elk continent.We stood idly by while they collected super-powered individuals, garnered alien weapons, built bases on virtually every continent.
'Ondanks de opbouw, 'verzekerde de President dat Amerika alles doet om een oorlog te voorkomen 'en zijn herhaalde..... ''Despite the build up, 'the President assured us that the US wants to avoid war at all costs 'and his repeated...'
- Oké, in een normale situatie, bij afspraakjes, zou er meer sprake van opbouw zijn, maar omdat dit een kwestie van oppikken is, zou het fijn zijn als je gewoon...How should we start? Okay, so normally, on date situations, there would be more of a build-up here, right, but since this is strictly a hookup scenario
- Team opbouw sir.Team building, sir.
...en bekroning van buitengewone verdiensten tijdens de opbouw... en bij de ontwikkeling van de socialistische maatschappelijke orde.... and recognition of outstanding merits during the building up... and development of the socialist social order.
300 jaar geleden hielpen we met de opbouw van New Orleans.300 years ago, we helped build the city of New Orleans.
'Als je je levenswerk vernietigen kan' 'en het zwijgend weer opbouwt'"If you can destroy the work of your life" "And without saying a word, to rebuild it"
- Het lijkt alsof er stroom opbouwt binnen de poort.- Well, for some reason, there's an unprecedented power build-up within the gate.
- Wat je opbouwt, niet wat je vernietigt... zal als liefde voor je zoon ter nagedachtenis overblijven.What you build, not what you destroy, will stand as testament to your love for your son.
Als Taylor denkt dat je een zaak tegen hem opbouwt... zal hij dat niet zomaar accepteren.If Taylor thinks you're building a case against him, he's not just going to take that lying down.
Als cariës zich opbouwt tussen de tand en het tandvlees... ontwikkelen zich hele kolonies bacteriën.When oral decay builds up between the teeth bacteria starts to build up colonies.
Alles waar ik voor werkte, alles dat ik opbouwde. Het was allemaal voor jou.Everything I worked for,everything I built-- it was all for you.
Alles wat ik met mama opbouwde, zal helemaal verwoest zijn.He raped her! Everything I've built with mom...
Alles wat ik opbouwde met mijn familie, alles wat ik opbouwde...You know everything that I built up with my family, everything that I built up...
Alles wat je opbouwde zal instorten.Everything you built will collapse.
Dat is een man die zijn loopbaan opbouwde door een onschuldige man te veroordelen tot 1,000 jaar gevangenisstraf, zo ik.. ja.This is a man who built his career by sentencing an innocent man to 1,000 years in prison, so I-- yeah.
Alles je grootouders opbouwden... weg. Door die man?Everything your grandparents built-- gone because of that man?
Alles wat hij en Holm opbouwden.Everything that he and Holm built.
Alles wat we opbouwden.Everything you and I have built.
Buiten de cocon die ze hier opbouwden, terwijl... zij en mijn vader zich nergens op deze planeet veilig voelden.Outside of this cocoon that they built here, why, she and my father didn't feel safe on this planet.
Het kan me niet schelen, of ze NCIS steen voor steen opbouwden.I don't care if they built NCIS brick by brick.
En nu zijn de C-Bucks in een opbouwend jaar.but you still haven't won a championship and now the c-bucs are in a rebuilding year.
Fantaserend, een relatie met haar opbouwend in zijn geest.Fantasizing, building a relationship with her in his mind.
Haar brein spint, opbouwend tot het moment van inspiratie.Her brain is turning, building up to that moment of inspiration.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

afbouwen
do
bebouwen
build
inbouwen
drill in
nabouwen
do
ombouwen
convert
omhouwen
cut down
omvouwen
fold
opboeien
do
opboenen
polish
opboksen
compete
opbollen
compete
opdouwen
do
opspuwen
do
opstuwen
push up
opvouwen
furl

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'build':

None found.