Bouwen (to build) conjugation

Dutch
35 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
bouw
I build
bouwt
you build
bouwt
he/she/it builds
bouwen
we build
bouwen
you all build
bouwen
they build
Present perfect tense
heb gebouwd
I have built
hebt gebouwd
you have built
heeft gebouwd
he/she/it has built
hebben gebouwd
we have built
hebben gebouwd
you all have built
hebben gebouwd
they have built
Past tense
bouwde
I built
bouwde
you built
bouwde
he/she/it built
bouwden
we built
bouwden
you all built
bouwden
they built
Future tense
zal bouwen
I will build
zult bouwen
you will build
zal bouwen
he/she/it will build
zullen bouwen
we will build
zullen bouwen
you all will build
zullen bouwen
they will build
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou bouwen
I would build
zou bouwen
you would build
zou bouwen
he/she/it would build
zouden bouwen
we would build
zouden bouwen
you all would build
zouden bouwen
they would build
Subjunctive mood
bouwe
I build
bouwe
you build
bouwe
he/she/it build
bouwe
we build
bouwe
you all build
bouwe
they build
Past perfect tense
had gebouwd
I had built
had gebouwd
you had built
had gebouwd
he/she/it had built
hadden gebouwd
we had built
hadden gebouwd
you all had built
hadden gebouwd
they had built
Future perf.
zal gebouwd hebben
I will have built
zal gebouwd hebben
you will have built
zal gebouwd hebben
he/she/it will have built
zullen gebouwd hebben
we will have built
zullen gebouwd hebben
you all will have built
zullen gebouwd hebben
they will have built
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gebouwd hebben
I would have built
zou gebouwd hebben
you would have built
zou gebouwd hebben
he/she/it would have built
zouden gebouwd hebben
we would have built
zouden gebouwd hebben
you all would have built
zouden gebouwd hebben
they would have built
Du
Ihr
Imperative mood
bouw
build
bouwt
build

Examples of bouwen

Example in DutchTranslation in English
" Maar hij zal geen huizen voor jou bouwen met hagel in zijn broek"But he can't build you houses with buckshot in his trousers
" werden gedwongen door hun Japanse ontvoerders om de Birma Spoorweg te bouwen"were forced by their Japanese captors to build the Burma Railway
"'t Vergde jaren om dit nest te bouwen.""The nest that took years to build..."
"De drager van de schoenen kan zielen verzamelen.. om een duister leger te bouwen. Het leger om alle levens te beëindigen. "The wearer of the shoes can collect souls to build a dark army, the army to end all life.
"De drager van de schoenen kan zielen verzamelen... om een duistere leger te bouwen."The wearer of the shoes can collect souls to build a dark army.
"Hoe bouw je een zelfgemaakte bom.""How to build a homemade bomb."
"Wij menen dat de bouw van 'n nieuw onderzoeksinstituut zinvol is."l deem appropriate the construction of a new building of the laboratory.
"Zoek een geschikte plaats en bouw daar een huis.""Find a place you will love, and build a house there. "
'Bouw op, bouw op'."Build up, build up".
'Ga nu en bouw je eigen'."Now you go and build one of your own."
"Als je het bouwt, dan komen ze!""If you build it, they will come!"
"Als je het bouwt, zal hij komen.""If you build it, he will come. "
"Een slechte bijnaam bouwt karakter.""A terrible nickname builds character. "
"als je het bouwt, dan komt hij.""if you build it, he will come."
"als je het bouwt, komen ze" moment."if you build it, they will come" moment.
"Al onze methoden zijn binnenshuis gebouwd, in het oergraf liggen zijn geheimen.""All our methods built inside house primal tomb, his secrets lie."
"Executieven van het Internationale Controlebedrijf ontkennen, noch bevestigen het bestaan van een supercomputer multimiljard, blabla, gebouwd met defensiecontract, blabla..."Executives of the International Control Corporation neither confirm nor deny the existence of a revolutionary new supercomputer multibillion-dollar,"et cetera,"built under Defense Department contracts," et cetera.
"Ik heb een monument gebouwd ter herinnering aan mijn rechtsgevoel."I have built a monument to serve as a reminder of my justice."
"Is mijn kind zijn school gebouwd op een verlaten mijn?"Is my child's school built on top of an abandoned mine?
"Oorspronkelijk was er een oude stenen kerk... gebouwd op deze plek in 1788... maar de zwarte kerk... slokte het oude heiligdom op... net als het ons verstand opgeslokt heeft.""Originally, there was an old stone church... "built on this site in seventeen eighty-eight... 'but the black church... "swallowed up the old sanctuary... 'the way it has swallowed our minds.
"Harriet Tubman bouwde een spoorweg die onder de grond ging om zwarte mensen te brengen naar Canada. ""Harriet Tubman built a railroad that went underground to bring black people to Canada."
"Het eerste biggetje bouwde een huisje van stro.""The first little pig built a house of straw."
"Je beklom bergen en bouwde wolkenkrabbers"You climbed mountains and built skyscrapers
"Toen hij dit wist, bouwde Franklin een Aurora prisma... en verstopte het in de tablet."Knowing this, "Franklin... built... "an aurora prism
"en toen... toen bouwde z-ze een stad."and then they -- and then t-they built a city.
'De Mensen van het Licht bouwden een grote stad in die krater,' 'waar ze de triangel aanbaden voor z'n vermogen, de tijd te controleren.'The People of the Light built a great city in this crater where they worshipped the triangle for its ability to control time.
- De Marshalls bouwden het als fort.The Marshall kids must have built it as a fort.
- De Ouden bouwden de sterrenpoorten.The Ancients built the Stargates.
- En bouwden een nieuwe zonder dat voorwerp.And rebuilt the new one without it.
- Natuurlijk dat is waarom we bouwden.Of course. That's why we built it.
...bouwend op de klassieken maar ze overtreffend... building on the classics but transcending them.
Etend en scheepswanden bouwend.Eating and building ship walls.
Geboren in een strijd tegen de modderpoel, een land dat geen belofte noch doel liet zien, overwonnen met metaal, met beton, hamerend en smedend met onze eigen handen en bouwend.Born in a battle against slough and swale, a land that showed neither promise nor purpose, won with metal, with concrete, with our own hands hammering, forging, and building.
Het hangt af van samenvallende momenten, elk bouwend op de volgende, en... het kan verloren worden, door de geringste aarzeling.It hangs in the cumulative moments, each one building on the next, and it could be lost with the slightest hesitation.
In Shanghai leefden duizenden westerlingen... beschermd door de diplomatieke veiligheiddienst... hun leven zoals ze dat al deden sinds de komst van de Britten in de negentiende eeuw... bouwend naar de stijl van hun eigen land.In Shanghai, thousands of Westerners protected by diplomatic security lived as they had since the British came in the 19th century building in the image of their own country.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bauwen
do
blowen
do
bobben
bob
boeien
shackle
boeken
book
boenen
scrub
boeren
burp
boeten
do penance
boffen
be lucky
bokken
sulk
boksen
box
bollen
do
bommen
do
bonken
bang
bonzen
pound

Similar but longer

afbouwen
do
bebouwen
build
behouwen
roughhew
berouwen
repent
blouwen
do
brouwen
brew
inbouwen
drill in
nabouwen
do
ombouwen
convert
opbouwen
build

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'build':

None found.
Learning languages?