Ontvangen (to receive) conjugation

Dutch
25 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
ontvang
I receive
ontvangt
you receive
ontvangt
he/she/it receives
ontvangen
we receive
ontvangen
you all receive
ontvangen
they receive
Present perfect tense
heb ontvangen
I have received
hebt ontvangen
you have received
heeft ontvangen
he/she/it has received
hebben ontvangen
we have received
hebben ontvangen
you all have received
hebben ontvangen
they have received
Past tense
ontving
I received
ontving
you received
ontving
he/she/it received
ontvingen
we received
ontvingen
you all received
ontvingen
they received
Future tense
zal ontvangen
I will receive
zult ontvangen
you will receive
zal ontvangen
he/she/it will receive
zullen ontvangen
we will receive
zullen ontvangen
you all will receive
zullen ontvangen
they will receive
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou ontvangen
I would receive
zou ontvangen
you would receive
zou ontvangen
he/she/it would receive
zouden ontvangen
we would receive
zouden ontvangen
you all would receive
zouden ontvangen
they would receive
Subjunctive mood
ontvange
I receive
ontvange
you receive
ontvange
he/she/it receive
ontvange
we receive
ontvange
you all receive
ontvange
they receive
Past perfect tense
had ontvangen
I had received
had ontvangen
you had received
had ontvangen
he/she/it had received
hadden ontvangen
we had received
hadden ontvangen
you all had received
hadden ontvangen
they had received
Future perf.
zal ontvangen hebben
I will have received
zal ontvangen hebben
you will have received
zal ontvangen hebben
he/she/it will have received
zullen ontvangen hebben
we will have received
zullen ontvangen hebben
you all will have received
zullen ontvangen hebben
they will have received
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou ontvangen hebben
I would have received
zou ontvangen hebben
you would have received
zou ontvangen hebben
he/she/it would have received
zouden ontvangen hebben
we would have received
zouden ontvangen hebben
you all would have received
zouden ontvangen hebben
they would have received
Du
Ihr
Imperative mood
ontvang
receive
ontvangt
receive

Examples of ontvangen

Example in DutchTranslation in English
" Bid en je zult ontvangen?""Pray and you shall receive."
"Bericht ontvangen vandaag om 20:34."Message received today at 20:34.
"Beste Lewis, wat fijn om jouw briefen te ontvangen, elke keer als ik er één lees voel ik me dichter bij jou "GLADYS READING: " Dear Lewis, how lovely to receive your letters, each time I read one I feel closer to you "
"Beste zus en broer ik heb jullie brief ontvangen dat maakte me zo gelukkig maar vanwege de oogst kon ik niet eerder antwoorden.""Respected sister and brother I received your letter. It made me so happy but because of the harvest I wasn't able to reply earlier."
"En dan zal het geschieden dat de geesten van degenen die rechtvaardig worden ontvangen in een staat van geluk, die paradijs wordt genoemd, een toestand van rust, een staat van vrede, waar ze zullen rusten van al hun problemen"And then it shall come to pass that the spirits of those who are righteous are received into a state of happiness, which is called paradise, a state of rest, a state of peace, where they shall rest from all their troubles
"Lieve Marty, als mijn calculaties kloppen ontvang je dit direct nadat de DeLorean door de bliksem wordt getroffen."Dear Marty, if my calculations are correct... "you will receive this letter immediately after the DeLorean's struck by lightning.
"ontvang je deze brief direct nadat de DeLorean door de bliksem is getroffen."...you will receive this letter immediately after the DeLorean's struck by lightning.
'Als je dat niet doet...' 'Als je dat niet doet ontvang je nog een lichaamsdeel en iedere zes uur daarna.'"If you don't-- if you don't,you'll receive "another body piece then and every 6 hours after."
'Freedom bird' 1 en 2, dit is het luchtcommando, ontvang je me?Sierra command calls received?
'n Dronk als deze komt zelden voor in mijn familie... ontvang hem met alle eerbetoon.This sort of toast is drunk too seldom in my family and you'll please to receive it with all honours.
"Eén hand geeft, één ontvangt, terwijl we vandaag samen eten.One hand to give, one hand to receive.
"Ik hoop dat je mijn brief ontvangt.'l hope you received my letter.
'Als u deze missie voltooid, ontvangt u 1.000 gouden soevereinen?"Upon completion of this mission, you shall receive 1,000 gold sovereigns?"
'Als u dit ontvangt, ben ik dood, dus antwoorden gaat niet."When you receive this, I'll be quite dead, so no answer is possible."
'Een advocaat die documenten ontvangt die niet voor hem bestemd zijn 'moet afstand houden van die documenten en de verzendende advocaat inlichten.'"A lawyer who receives documents not intended for them "should refrain from examining the documents and notify the sending lawyer."
"Bewijs liet zien hij ontving 44 kilo vis.""Evidence showed that he received 88 pounds of fish...
"Ik ontving je brief""I received your letter.
"Ik ontving vanmiddag de volgende e-mail.""l received the following e-mail this afternoon".
"Na het heldhaftige verslaan van de troepen van de admiraal... ontving Kapitein Apex een noodoproep van de prinses van Velubian.""After valiantly dispatching the admiral's hordes, Captain Apex received a distress call from the Velubian Princess."
'Inspecteur Barlow ontving een uitnodiging om deel te nemen aan een zitting van de Misdaad Directie.'Hold one second.' 'Inspector Barlow received an invitation to attend 'a session of the Crime Executive.
'We ontvingen zojuist een gedeeltelijke alarmoproep van iemand van uw team.'We received a partial emergency contact a few minutes ago from one of your team.
- Al maanden geleden. Maar gisteren ontvingen we een artefact.I haven't had actual contact with him for months, but just yesterday, we received a wonderful artifact.
- Mr. Kraft, we ontvingen een telefoontje een anonieme tipgever zei... je kan ons messchien helpen bij een diefstal die vorige nacht plaats vond. het doelwit was een bedrijf- Mr. Kraft, we received a call on our anonymous-tips line saying... you might be able to shed some light on a robbery that occurred the night before last. The target was a business called Hamish International.
- Oké. Je moet deze verklaring ondertekenen dat we nooit dat memo van Coastal Motors ontvingen.Listen, I need you to sign this affidavit that we never received that memo from Coastal Motors.
- We ontvingen 'n brief van de moordenaar.We received a letter from the killer.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ontmengen
demix
ontvallen
unrig
ontvolgen
unfollow
uitvangen
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ondervragen
interrogate
ontgoochelen
disillusion
ontromen
skim
ontsmetten
disinfect
ontsteken
come into being
ontvallen
unrig
ontvaren
do
ontwassen
dewax
ontwellen
do
ontwerpen
design

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'receive':

None found.
Learning languages?