Liesti (to touch) conjugation

Lithuanian
28 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
liečiu
I touch
lieti
you touch
liečia
he/she touches
liečiame
we touch
liečiate
you all touch
liečia
they touch
Past tense
liečiau
I touched
lietei
you touched
lietė
he/she touched
lietėme
we touched
lietėte
you all touched
lietė
they touched
Past freq. tense
liesdavau
I used to touch
liesdavai
you touch
liesdavo
he/she used to touch
liesdavome
we used to touch
liesdavote
you all used to touch
liesdavo
they used to touch
Future tense
liesiu
I will touch
liesi
you will touch
lies
he/she will touch
liesime
we will touch
liesite
you all will touch
lies
they will touch
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
liesčiau
I would touch
liestum
you would touch
liestų
he/she would touch
liestume
we would touch
liestute
you all would touch
liestų
they would touch
Imperative mood
-
liesk
you touch
-
-
lieskite
you all touch
-

Examples of liesti

Example in LithuanianTranslation in English
Judamoji dalis, išskyrus besisukantį lygųjį veleną, kurią pavojinga liesti.A moving part, other than a smooth rotating shaft, that is hazardous to touch.
Ir jis mane pabučiavo. Ėmė mane liesti visur.Then he kissed me, started to t-to touch me... all over.
Bet dabar mes žinome kad nebenorėsime jų daugiau liesti.But now we know, don't we... that we don't want to touch these again.
- Mums neleidžiama liesti.- We're not allowed to touch.
Norėčiau liesti tave vėliau.I'd like to touch you. Later.
Žinau, kad gali pasirodyti keista, kad aš liečiu tas išmatas, bet jos buvo jos viduje.I know it may seem weird that I touched her poop, but it was inside of her. It's what... It's her life!
Dona man sukelia jausmus, ir kai aš liečiu ją...Donna makes me feel, and when I touch her...
Markai, noriu, kad pasakytum, ką jauti, kai liečiu skirtingas tavo kūno dalis, gerai?Mark, I want you to tell me how it feels each time I touch a different part of your body. Okay?
Aš tave liečiu.I'm touching you.
Ir ne aš, nes aš dabar liečiu kažką kitą.It wasn't me because I'm touching something else.
Ji sako, kad viduje taip gera... kai laikai ją... ir lieti.She says it feels so good inside... when you hold her... and you touch her.
Ir lieti ją... Ochh!And you touch her Ohh!
- Kaip skaisti mergelė, kai tu ją lieti...- Like a virgin, when you touch her
Kai laikai ją ir lieti...When you hold her and you touch her
Aš ta kurią psichikinėspauda vadina lieti-žinai.I'm what psychic journals call a touch-know.
Jos matuojamos žmonių gyvybėmis, kuriuos liečiame aplinkui.They're measured in the lives of people we touch around us.
Aš liečiau save.I touched myself.
Turbūt jis pamatė... Nes aš kai ką liečiau.- So he must have seen-- I was touching up stuff.
Tualete save liečiau, kol galiausiai baigiau galvodama apie tavo didelį, storą...I just touched myself in the bathroom until I came just thinking about your big, bulging...
Nemiegojau, kai mane lietei.I was awake when you touched me.
-Mačiau, kaip lietei ją.- I saw you touching her.
Ar ką nors lietei?Georgiana? - Come on. Did you touch anything?
Ar tas vyras lietė tave?Did that old guy touch you?
Gerai, parodyk ant žmogaus-puoduko, kur jis tave lietė.Okay, show me on the cupman where he touched you.
Ką jis lietė?What did he touch?
Ne liesk manęs!Don't touch me!
Paskutinis ir pats svarbiausias visada ją liesk, Mat.Last and most important always be touching her, Matt.
# Liesk liesk liesk mane ## Touch a touch a touch me #

More Lithuanian verbs

Related

paliesti
touch
prisiliesti
touch
susiliesti
adjoin

Similar

įmesti
throw in
įvesti
enter
leisti
let
leistis
land
liautis
stop
liepti
command
linkti
bend
piesti
expand
riesti
warp
riestis
curve
švesti
celebrate
tiesti
strech
žiesti
throw (claypots)

Similar but longer

paliesti
touch

Random

aiškinti
explain
aptarnauti
serve
cituoti
cite
grūmoti
threaten
įgalinti
enable
maivytis
pose
panorėti
desire
pranašauti
foretell
raugti
ferment
rikiuoti
sort

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'touch':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In