Cituoti (to cite) conjugation

Lithuanian
4 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of cituoti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
cituoju
I cite
cituoji
you cite
cituoja
he/she cites
cituojame
we cite
cituojate
you all cite
cituoja
they cite
Past tense
citavau
I cited
citavai
you cited
citavo
he/she cited
citavome
we cited
citavote
you all cited
citavo
they cited
Future tense
cituosiu
I will cite
cituosi
you will cite
cituos
he/she will cite
cituosime
we will cite
cituosite
you all will cite
cituos
they will cite
Conditional mood
cituočiau
I would cite
cituotum
you would cite
cituotų
he/she would cite
cituotume
we would cite
cituotute
you all would cite
cituotų
they would cite
Tu
Jūs
Imperative mood
cituok
you cite
cituokite
you all cite
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
cituodavau
I used to cite
cituodavai
you cite
cituodavo
he/she used to cite
cituodavome
we used to cite
cituodavote
you all used to cite
cituodavo
they used to cite

Examples of cituoti

Example in LithuanianTranslation in English
Visų pirma ataskaitose, kurias trečiasis suinteresuotasis asmuo citavo kaip savo pagrindinį šaltinį, buvo nurodoma tik galimos pagalbos ateityje hipotezė.In particular, the reports that the anonymous third party cited as its main sources merely set out hypotheses for possible future aid.
Bendrovė teigė, kad akcijų rinkos vertė turi būti išskaičiuojama vertinant naudą ir citavo Komisijos subsidijos skaičiavimo tiriant kompensacinį muitą gaires, kurių E dalies f punkto iii papunktyje nurodoma, kad „jei vyriausybė perka bendrovės akcijas ir už jas moka didesnę kainą nei rinkos kaina (atsižvelgiant į visus kitus veiksnius, kurie galėjo turėti įtakos privačiam investuotojui), subsidijos dydis yra šių kainų skirtumas (išskirta aut.)“.The company claimed that the market value of the shares has to be deducted from any finding of benefit and cited the Commission's Guidelines for the Calculation of Subsidy in Countervailing Duty Investigations, which provide, in paragraph E(f)(iii), that ‘if the government buys shares in a company and pays above the market price for these shares (taking into account of any other factors which may have influenced a private investor), the amount of subsidy is the difference between the two prices (emphasis added)’.
Teismas citavo _17i_22 teismin_23 praktik_22 savo 2000 m. spalio 23 d. nutarties byloje C445/00 Austrija prie_17 Taryb_22, 12 punkte. _18r. 2004 m. lapkri_21io 23 d.This case-law was cited by the Court in its order of 23 October 2002 in case C-445/00, Austria v. Council, paragraph 12.
Teismas citavo _17i_22 teismin_23 praktik_22 savo 2000 m. spalio 23 d. nutarties byloje C-445/00, Austrija prie_17 Taryb_22, 12 punkte. _18r. 2004 m. lapkri_21io 23 d.This case-law was cited by the Court in its order of 23 October 2002 in case C-445/00, Austria v. Council, paragraph 12.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

matuoti
measure
matuotis
measure
mutuoti
mutate

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atsilyginti
return (a favor or a debt)
čiaužti
slide
dvėsti
croak
kaltinti
blame
numaldyti
calm
nupiešti
draw
nuplasnoti
flap away
nutekėti
leak
prabėgti
pass by running
pūstis
bulge

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'cite':

None found.