Mászik (to climb) conjugation

Hungarian
150 examples
This verb can also have the following meanings: crawl, to crawl

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
mászok
I climb
mászol
you climb
mászik
he/she to climb
mászunk
we climb
másztok
you all climb
másznak
they climb
Present definite tense
mászom
I climb
mászod
you climb
mássza
he/she climbs
másszuk
we climb
másszátok
you all climb
másszák
they climb
Past indefinite tense
másztam
I climbed
másztál
you climbed
mászott
he/she climbed
másztunk
we climbed
másztatok
you all climbed
másztak
they climbed
Past definite tense
másztam
I climbed
másztad
you climbed
mászta
he/she climbed
másztuk
we climbed
másztátok
you all climbed
mászták
they climbed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
másznék
I would climb
másznál
you would climb
mászna
he/she would climb
másznánk
we would climb
másznátok
you all would climb
másznának
they would climb
Conditional present definite tense
másznám
I would climb
másznád
you would climb
mászná
he/she would climb
másznánk
we would climb
másznátok
you all would climb
másznák
they would climb
Conditional past indefinite tense
másztam volna
I would have climbed
másztál volna
you would have climbed
mászott volna
he/she would have climbed
másztunk volna
we would have climbed
másztatok volna
you all would have climbed
másztak volna
they would have climbed
Conditional past definite tense
másztam volna
I would have climbed
másztad volna
you would have climbed
mászta volna
he/she would have climbed
másztuk volna
we would have climbed
másztátok volna
you all would have climbed
mászták volna
they would have climbed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok mászni
I will climb
fogsz mászni
you will climb
fog mászni
he/she will climb
fogunk mászni
we will climb
fogtok mászni
you all will climb
fognak mászni
they will climb
Future definite tense
fogom mászni
I will climb
fogod mászni
you will climb
fogja mászni
he/she will climb
fogjuk mászni
we will climb
fogjátok mászni
you all will climb
fogják mászni
they will climb
Subjunctive present definite tense
másszam
(if/so that) I climb
mászd
(if/so that) you climb
mássza
(if/so that) he/she climb
másszuk
(if/so that) we climb
másszátok
(if/so that) you all climb
másszák
(if/so that) they climb
Subjunctive present indefinite tense
másszak
(if/so that) I climb
mássz
(if/so that) you climb
másszon
(if/so that) he/she climb
másszunk
(if/so that) we climb
másszatok
(if/so that) you all climb
másszanak
(if/so that) they climb
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
másznom
I to climb
másznod
you to climb
másznia
he/she to climb
másznunk
we to climb
másznotok
you all to climb
mászniuk
they to climb

Examples of mászik

Example in HungarianTranslation in English
# Ó, imádok hegyet mászni # # és felérni a csúcsra #♪ Oh, I love to climb a mountain ♪ ♪ And to reach the highest peak ♪
- Fel kell mászni.- You'll have to climb. You're not safe here.
- Le lehet mászni valahol?Is there a way to climb down?
- Talán ott át lehet mászni.We might be able to climb over it.
- Kell egy nyom, mielőtt a falra mászok.We need a lead before I start climbing these walls.
- Lejjebb mászok.- I'll climb down.
- Leveszem a csizmámat és mászok.I'm taking my boots off and climbing.
- Én mászok ki a gépből?- I climb out of the plane?
- Én mászok.I'm the climber.
"Viselj flannel-pulcsit mikor fára mászolWear your flannel underwear when you climb a tree
- Nem tudtuk, hogy te is mászol.We didn't know you climbed.
A férjed viszi a háztartást míg te mászol.Your husband takes care of the house while you climb.
Ahogy mászol a hajába fogódzva.Till you're climbing her hair And you see her up there
Csak egy... kissé lompos, vén pusztai farkas... aki nehézkesen mászik fel más emberek házainak lépcsőjén.I'm just an aloof grey old wolf. Long staircases are difficult to climb, tall houses make me crawl.
Egy kopasz, zajos, két szemű izé mászik ki a nemi szervemből és tönkreteszi az életemet.Sally-- a bald, noisy thing with eyes is going to climb out of my genitals and destroy my life!
Görbe karmaival ez a gyík kitűnően mászik a fákon.With curved claws, it's a lizard well suited to climbing trees.
- Akkor mászunk.-All right, then we climb.
- Hegyet mászunk.- We'll climb mountains.
- Innen nem mászunk ki!I don't think we're climbing out.
- Mi nem mászunk le?- Can we also climb down here?
- Nem mászunk egyedül a falon.Don't climb the rock wall alone.
6 hónappal ez előtt a feleségem és én meg másztok az Öngyilkos Sziklát.About 6 months ago, my wife and I went climbing on Suicide Rock.
Apám azt mondta, a Zambusokkal laktok meztelenül szaladgáltok, és fára másztok.My dad said you were hanging out with Zambus and running around nude-o and climbing trees.
Azzal fenyegettétek őket, hogy beléjük másztok, és fészket raktok.You threatened to climb inside of him and build a nest.
Ha alattunk másztok, legalább tartsatok nagyobb követési távolságot!If you're climbing in our fall line, keep your distance!
Szépen másztok, nagyszerű.Good rope climbing, impressive.
"amely megtámadja a hangyákat, amik így a fák belsejébe másznak,""which attacks carpenter ants, causing them to climb into trees,
* Soha nem érted meg mert amikor az ágyban feküdtél este * figyeltél... bogarak másznak a falon * ha hívtad volna a faterod, meg tudta volna állítani# You'll never get it right cos when you're laid in bed at night # Watching...roaches climb the wall # If you called your dad he could stop it all
- Na, azok segítségével másznak fel és...They climb on the wall and stand on those... Oh really?
- Várj, pandák nem másznak fára igaz?- Wait, pandas don't climb trees, right?
# Ezt a hegyet teljesen egyedül mászom. ## I climb this mountain all alone. #
- Csak kedvtelésből mászom.I like climbing.
- Még 5 perce sem vagyok bent és máris falra mászom.Wow, haven't been in stir five minutes and already I'm climbing the walls.
- Én nem mászom hegyet!- I'm not climbing those mountains!
-Oké, mászom.- Okay. I'll climb up.
A serpák hite szerint ha az Everestet mászod... az Isten házába mégy fel.I learned that the Sherpas believe that when you climb Everest... you're climbing into the house of God.
Maddy, te most szabadon mászod ezt meg?Maddy, are you free climbing this?
Vagy, mikor mászod a Mount Everestet.Or when you're climbing Mount Everest.
De a végén... Az Everest dönti el ki mássza meg... és ki nem.But in the end... it is Everest who decides who climbs... and who does not.
De gyerünk, másszuk meg a létrát, és majd meglátjuk.But let's climb that ladder and find out.
Ezt a hegyet azért másszuk meg, azért mászom meg ezt a hegyet, hogy emlékezzünk azokra, főleg kedves barátomra, Alan Scott-ra, aki itt halt meg, miközben azt tették, amit szerettek csinálni, így bizonyítva a világnak, hogy elszántsággal és felkészültséggelLadies and gentlemen... we're climbing this mountain... I am climbing this mountain... to honor the people... especially my dear friend Alan Scott... who died here doing exactly what they loved to do, proving to the world that with determination and preparation, nothing is impossible,
Gyerünk, másszuk meg a falat!Let's just climb the wall.
Gyerünk, másszuk meg a hegyet!Come on, let's climb the mountain.
Amint ezt láttam, elküldtem négyszáz embert, hogy másszák meg a Falat, egy őrizetlen ponton, öt mérföldre nyugatra innen.As soon as I saw that, I sent 400 men to climb the Wall, an unmanned stretch five miles west of here.
Hendricksék a második emelkedőt másszák meg.Hendricks' men are climbing the second rise.
Jimmy White, a felesége és a fehér pudlijuk az osztrák Alpokat másszák meg.Jimmy White, his wife and their white poodle were seen climbing in the Austrian Alps.
Megkérték őket, hagyják el a teret, de a kerítést másszák meg.They've been told to evacuate too, but they're climbing the fence.
- Pedig csak most másztam fel!And I've just climbed up them!
- Tudod, most másztam meg 12 emeletet. Melegem van és szomjas vagyok, és kiváncsi volnék, mit keresek én idefenn.I just climbed up 12 floors, I'm hot, I'm thirsty, and I'm wondering what I'm doing.
-Csak eszembe jutott, hogy még soha sem másztam be az ablakodon.It just occurred to me. I never climbed through your window before.
Ahogy mondtam, az államokban sokfelé másztam, ez egy új kihívás.As I said , as I climbed all scalable in the U.S., 's time for a new challenge.
"Hegyeket másztál s építettél felhőkarcolókat.""You climbed mountains and built skyscrapers
- És ezért másztál fel a kocsimra?- So you climbed up on my truck? - Yeah.
Azt mondtad, soha nem másztál még azelőtt.You told me you'd never climbed before.
Te másztál ki a fülkéből - az a te létrád volt.It was you who climbed out of the pod.
Te másztál rám.You climbed on top of me.
- Nem. Riley John ablakán mászott ki.Riley climbed out john's window.
- és utána mászott.He climbed in after it.
A csizmája sáros volt, mintha csak a sírból mászott volna elő.His boots were muddy. He looked like he had just climbed out of his tomb!
A felfüggesztés dolgozik, nézzék, úgy mászott fel ide, mintha semmi sem lenne itt.The suspension is working, it climbed up there as if it was not there.
A fiú a bemondófülke tetejére mászott.Your son climbed onto the roof of the announcer's booth.
A Mississippi sáros, gödréből másztunk ki a hangszereinkkel az egyik és... a kajával teli táskával a másik kezünkben.We climbed out of the muddy banks of the Mississippi with out instruments in one hand and... a fistful of food stamps in the other.
Ahogy másztunk felfelé, a levegő egyre ritkább lett.As we climbed, the air became thinner and thinner.
Mivel az autóm jobb lett, ahogy másztunk fel Altiplanora, hátradőlhettem, és élvezhettem a kilátást.Because I'd made my car better, as we climbed onto the Altiplano, I could relax and enjoy the backdrop.
Most másztunk ki a nincstelenség gödréből.We just climbed out of a money hole.
Néhányunknak van egy kis magassági betegsége mert elég gyorsan másztunk felfele.Couple of us got a little bit of altitude sickness just because we climbed so high so fast.
Az volt az utolsó hegycsúcs azon a környéken, amire addig nem másztak fel.It was the last big mountain face in this range of mountains, that hadn't been climbed.
Azt akarja mondani, hogy ... mindenféle kötél és biztonsági felszerelés nélkül másztak le ide azon a sziklán?You mean to tell us that you climbed down that rock face without any ropes...
Csak együtt másztak... a kétszemélyes társaság.They only climbed with each other--a club of two.
Ezek a fickók naponta, 50 vagy 60-szor másztak.These guys climbed it 50 or 60 times a day.
Fára másztak, hullámvasút, körhinta.They climbed trees and rode roller coasters and Ferris wheels.
Azt egyszer másztad meg, Nick.You just climbed once, Nick.
Gondolom ez azt jelenti, 112-szer másztad meg azokat a lépcsőket.So I'm guessing this means you climbed those steps 112 times.
Gyorsabban másztad meg a hegyet, mint a majmok!You climbed the mountain faster than the monkeys...
Nem 10 óra alatt másztad meg a Mount Whitney-t is?Isn't that, like, the eighth time you climbed Mount Whitney?
Szabadon másztad meg?- You free climbed it?
A csávó, aki egyedül mászta meg az Everestet?-Guy who climbed Everest alone? -Oh.
Fernand Pareau több, mint 150-szer mászta meg Európa legmagasabb hegyét, a Mont Blanc-t.Fernand Pareau has climbed Europe's highest mountain Mont Blanc over 150 times.
Látod? Soha senki nem mászta meg az Ördög Ujját.You see, no one has ever climbed the Devil's Finger.
A Hidden Pea-t nagyon szépen és elegánsan másztuk meg.In alpine style we climbed the Hidden Peak (Gasherbrum I).
Együtt másztuk meg ezt a hegyet, és kitűztük a zászlódat.We've climbed this mountain together, and planted your flag.
Gyakran énekeltem ezt magával, miközben a Taro hegyet másztuk meg.I often sang that song with you as we climbed Mount Taro together.
Melyik gleccsert másztuk meg?We climbed the glaciers of what?
Ezek közül ketten oxigén nélkül mászták meg az Everestet.Two of those men climbed Everest with no oxygen.
Nem mintha együtt mászták volna meg az Everestet.It's not like you two climbed Everest.
Azt hiszem, nem sok nő mászna meg ennyi lépcsőt csak hogy téged láthasson.Well, I guess not many women would climb all the way up here to see you.
Azt akarja, hogy másszam meg a Kilimandzsárót!He wants me to climb Kilimanjaro!
Elölről másszam, szemtől szemben, vagy másszak hátulról... seggtől szemben?Now, should I climb down your front so we're face to face or should I climb down your back so we're butt to face?
"Hódítsd meg a teret, és végül mászd meg az idő falait, és válaszd az arany ösvényt amin a nagyság jár"."Thou shalt conquer space, And lastly climb the walls of time, And take the golden path the great do tread".
Amíg velem foglalkozik, mászd fel a gerincen és tűnj el!While he's distracted, climb the ridge and get clear.
Ha nem akarod, hogy aggódjak, akkor ne mászd meg azt a hegyet.If you don't want me to worry then don't go off to climb this mountain!
Hé Colby, mászd meg a Hatodik utcai hidat.cl Here Colby, climb the Sixth Street Bridge.
Akkor hadd másszak a magam módján.Let me climb my way.
Azt akarja, hogy másszak le az indán.He wants me to climb down the vine.
Azt akarod, hogy másszak meg egy 40 emeletes épületet?You want me to climb a 40-story building
Azt akarta, hogy másszak le. Hipnotizált egy kígyót, amit nekem akart adni.She wanted me to climb down and she hypnotized a snake she wanted to give me.
Be kell, hogy másszak hozzád.I'll have to climb over.
"Inkább te magad mássz fel az én hátamra. ""I'd rather you yourself climbed onto my back."
"Wendy, mássz fel arra a létrára""Hey, Wendy, go climb up that ladder
'Ne mássz túl közel lstenhez, mert még megrázza a fát.'"Don`t climb up there too close to God, He might shake the tree."
- Akkor mássz!Then climb.
- Aztán mássz be te is.- Then climb in after it.
"Ma reggel mindenki másszon rá a táskájára és indulás.""this morning, students, let's all climb onto a bag and hump".
- Minden rendben, másszon be.- All right, climb in.
- Nyissa ki az ajtót, míg megy a kocsi, másszon az autó alá, mint Indiana Jones, ugorjon fel a motorháztetőre, és ragasszon egy cetlit a szélvédőre!-Just open the door while we're moving, climb under the car like Indiana Jones, pop up on the hood and write a note on the windshield.
Akkor másszon fel a fára.Then he must climb to the tree.
- Akkor másszunk fel a fedélzetére!- Well, then, let's climb aboard.
Akkor másszunk át a kerítésen és fussunk!- We'll just climb over the fence and start running.
Apám azt mondta Kelley-nek és nekem, hogy ha tűz van és nem tudunk kijutni, rúgjuk be az üreget és másszunk át a másik szobába.My dad once told me and Kelley, if we ever got caught in a fire and couldn't get out the door, to kick through the sheet rock and climb through to the next room.
Azt akarják hogy sziklát másszunk.They want us to go rock climbing.
Azt mondta, hogy másszunk át a kezére.He wants us to climb into his hand!
- Jól van, mindenki, másszatok fel ide.- Okay, everybody, climb up there.
Bergström, Wicksell, másszatok feljebb!Bergström, Wicksell, climb above!
Gyerünk, másszatok fel a fedélzetre!Come on, climb on !
Hozzátok a létrát, és másszatok fel!Get a ladder and climb up.
John, te és Noah másszatok fel, és keressetek helyet.John, you and Noah climb up and find yourself a place.
Azt nem hagyhatom, hogy az embereim egyesével másszanak le.Well, I can't have my men climbing down one by one.
Csak úgy mondják, hogy úgy halt meg, hogy a srácok ne másszanak fel a gerendákra.They just tell kids he died like that so people won't climb the rafters.
Nézz rájuk. Megszokták, hogy falakon és ablakokban másszanak.Look at them, used to climbing walls to get into windows
Szóltam, hogy ne másszanak bele, ez illegális!I told you not to climb it, it's illegal!
,Mersz vagy nyelsz?"-et játszottam, és fel kellett másznom a polcra, mint egy tűzoltónak.I was just playing truth or dare, and I was dared to climb the bookshelf like a fireman.
- Fel kell másznom a létrán?-I have to climb this ladder? -Yes
- Meg kell másznom.- To have to climb it.
- Értem. Az tulajdonképpen nem baj, mert úgyis meg kell másznom a Kilimandzsárót egyedül!That's okay, actually, because I have to climb mount Kilimanjaro on my own.
-Mielőtt meghalok, meg kell még másznom a Himaláját.-Before I die, I intend to climb the Himalayas.
- Fel kell másznod, rendben?I need you to climb for me, okay?
- Nem muszáj velem másznod.- You are not obliged me to climb.
A tengerparton át kell másznod egy csomó emberen, hogy a vízbe juss.To get to the water, you have to climb over all the people laying in the sand.
Fel kell ide másznod.But you're gonna have to climb up here, okay?
- Létrát kell másznia.-You got to climb a ladder to see.
- Át kell másznia az ágyon. - Ó, az nagyon jó ötlet!You have to climb over the bed.
Az én kultúrám hite szerint az ember halálakor a léleknek meg kell másznia egy hegyet, a vállán cipelve mindazokat, akiknek életében ártott.In my culture, we believe that when you die your spirit has to climb a mountain, carrying the souls of everyone you wronged in your lifetime.
Bele kell másznia.You're to climb into them.
De, hogy odajusson, Balféknek át kellett másznia egy 2 méteres kerítést.But to get to it, Glitch would have to climb a 6-foot fence.
- Akkor le kell másznunk.- Well, we'll have to climb down.
- Fel kell másznunk! - Jacob!- We have to climb!
- Le kell másznunk 30 emeletet hogy az agyába fecskendezhessük az anyagot.-We'd have to climb down 30 stories to inject the nanites directly into her brain.
- Le kellene másznunk.- We might have to climb down.
A picsába, asszem kerítést kell másznunk.God damn it, I guess we're gonna have to climb the stupid fence.
Fel kell másznotok.You'll need to climb it.
- Még le kell mászniuk a középső teraszra.- They have to climb to the terrace.
... fel kell mászniuk egy emelvényre, majd az előttük lévő 4 felfújható labdára...There's one where people have to climb a platform and in front of them are four massive red inflatable balls and they have to...
Amikor ilyen vizes minden, nem biztonságos a fára mászniuk, a rönkök nagyon csúszósak.When it's this wet it's not safe for them to climb, the logs are really slippery.
Az embereknek fel kellene mászniuk ide kipróbálni a fogásaimat.people would have to climb up to try my dishes.
Még mindig csinálják, hogy fel kell mászniuk a kötélen a plafonig?"do they still do that thing Where you have to climb up the rope to the ceiling?"
- Teljes mászó felszerelés.Full climbing and safety gear. Thanks, Wordy.
Adtunk neki néhány mászó órát és megmutattuk a köteles ereszkedést, de egyáltalán nem volt eleget ahhoz, hogy egyedül menjen barlangászni.God. We gave her some climbing lessons and rappelling, but definitely not enough for her to go spelunking on her own.
Azt hiszem, valahányszor egy mászó-fát látok, Thomas J. -re fogok gondolni.I think every time I see a climbing tree, I'll think of Thomas J.
Csókold meg a mászó partnered?"Kiss your climbing partner"?
Elmondtad a csóró barátodnak, ő meg elmondta a társadalmi szamárlétra-mászó húgának, aki az én levetett gönceimet hordja, és elpofázta Nate-nek.And he told his social-climbing sister Who wears my hand-me-downs, and she blabbed to nate.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

alszik
sleep
baszik
fuck
kúszik
creep

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

likvidál
liquidate
lokalizál
localize
magyarosít
Magyarized
márt
immerse
másol
copy
maszturbál
masturbate
megáld
bless
megbecstelenít
rape
megbocsát
forgive
megéhezik
get hungry

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'climb':

None found.
Learning languages?