Ngjitem (to climb) conjugation

Albanian
75 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
ngjitem
I climb
ngjitesh
you climb
ngjitet
he/she/it climbs
ngjitemi
we climb
ngjiteni
you all climb
ngjiten
they climb
Past tense
u ngjitova?
I climbed
u ngjitove?
you climbed
u ngjitoi?
he/she/it climbed
u ngjituam?
we climbed
u ngjituat?
you all climbed
u ngjituan?
they climbed
Future tense
do të ngjitem
I will climb
do të ngjitesh
you will climb
do të ngjitet
he/she/it will climb
do të ngjitemi
we will climb
do të ngjiteni
you all will climb
do të ngjiten
they will climb
Imperative tense
-
ngjitu
you climb
-
-
ngjituni
you all climb
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
ngjitesha
I was climbing
ngjiteshe
you were climbing
ngjitej
he/she/it was climbing
ngjiteshim
we were climbing
ngjiteshit
you all were climbing
ngjiteshin
they were climbing
Past perfect tense
jam ngjituar
I have climbed
je ngjituar
you have climbed
është ngjituar
he/she/it has climbed
jemi ngjituar
we have climbed
jeni ngjituar
you all have climbed
janë ngjituar
they have climbed
Past pluperfect tense
isha ngjituar
I had climbed
ishe ngjituar
you had climbed
ishte ngjituar
he/she/it had climbed
ishim ngjituar
we had climbed
ishit ngjituar
you all had climbed
ishin ngjituar
they had climbed
Future perfect tense
do të jem ngjituar
I will have climbed
do të jesh ngjituar
you will have climbed
do të jetë ngjituar
he/she/it will have climbed
do të jemi ngjituar
we will have climbed
do të jeni ngjituar
you all will have climbed
do të jenë ngjituar
they will have climbed
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të ngjitem
I climb
të ngjitesh
you climb
të ngjitet
he/she/it climb
të ngjitemi
we climb
të ngjiteni
you all climb
të ngjiten
they climb
Subjunctive past tense
të ngjitesha
I climb
të ngjiteshe
you climb
të ngjitej
he/she/it climb
të ngjiteshim
we climb
të ngjiteshit
you all climb
të ngjiteshin
they climb
Subjunctive past perfect tense
të jem ngjituar
I have climbed
të jesh ngjituar
you have climbed
të jetë ngjituar
he/she/it have climbed
të jemi ngjituar
we have climbed
të jeni ngjituar
you all have climbed
të jenë ngjituar
they have climbed
Subjunctive past pluperfect tense
të isha ngjituar
I have climbed
të ishe ngjituar
you have climbed
të ishte ngjituar
he/she/it have climbed
të ishim ngjituar
we have climbed
të ishit ngjituar
you all have climbed
të ishin ngjituar
they have climbed
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të ngjitesha
I would climb
do të ngjiteshe
you would climb
do të ngjitej
he/she/it would climb
do të ngjiteshim
we would climb
do të ngjiteshit
you all would climb
do të ngjiteshin
they would climb
Conditional past perfect tense
do të isha ngjituar
I would have climbed
do të ishe ngjituar
you would have climbed
do të ishte ngjituar
he/she/it would have climbed
do të ishim ngjituar
we would have climbed
do të ishit ngjituar
you all would have climbed
do të ishin ngjituar
they would have climbed
Optative present tense
u ngjitofsha?
I may climb
u ngjitofsh?
you may climb
u ngjitoftë?
he/she/it may climb
u ngjitofshim?
we may climb
u ngjitofshit?
you all may climb
u ngjitofshin?
they may climb
Optative past perfect tense
qofsha ngjituar
I may have climbed
qofsh ngjituar
you may have climbed
qoftë ngjituar
he/she/it may have climbed
qofshim ngjituar
we may have climbed
qofshit ngjituar
you all may have climbed
qofshin ngjituar
they may have climbed
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
u ngjituakam?
I (apparently) climb
u ngjituake?
you (apparently) climb
u ngjituaka?
he/she/it (apparently) climbs
u ngjituakemi?
we (apparently) climb
u ngjituakeni?
you all (apparently) climb
u ngjituakan?
they (apparently) climb
Admirative past tense
u ngjituakësha?
I (apparently) climbed
u ngjituakëshe?
you (apparently) climbed
u ngjituakësh?
he/she/it (apparently) climbed
u ngjituakëshim?
we (apparently) climbed
u ngjituakëshit?
you all (apparently) climbed
u ngjituakëshin?
they (apparently) climbed
Admirative past perfect tense
qenkam ngjituar
I (apparently) have climbed
qenke ngjituar
you (apparently) have climbed
qenka ngjituar
he/she/it (apparently) has climbed
qenkemi ngjituar
we (apparently) have climbed
qenkeni ngjituar
you all (apparently) have climbed
qenkan ngjituar
they (apparently) have climbed
Admirative pluperfect tense
qenkësha ngjituar
I (apparently) had climbed
qenkëshe ngjituar
you (apparently) had climbed
qenkësh ngjituar
he/she/it (apparently) had climbed
qenkëshim ngjituar
we (apparently) had climbed
qenkëshit ngjituar
you all (apparently) had climbed
qenkëshin ngjituar
they (apparently) had climbed
participle
gerund present
gerund past
Other
ngjituar
climbed
duke u ngjituar
climbing
duke u pasë ngjituar
having climbed

Examples of ngjitem

Example in AlbanianTranslation in English
Po filloj të ngjitem.I got to start climbing.
Dhe më është dashtë të ngjitem atje që ti nxjerri çelësat.And I had to climb in there to get the keys out.
Si mund të ngjitem aq lart?How could I possibly climb up that high?
Ti je thjesht një këmbë e shkallës në të cilën po ngjitem.You are just a rung in a ladder I'm climbing.
- Në rregull, do ngjitem!- Ok, I'll climb up!
Paj, ajo nuk të pengon të ngjitesh?But that doesn't stop you from climbing!
"Festë në pishinë." -"Vazhdo të ngjitesh."- "Pool party. " - "Keep climbing. "
Dita në xhungël përfundon shpejtë djalosh, nuk dëshiron të ngjitesh nëpër male nëpër natë, më beso.Night falls quick in the jungle, kid. You don't want to climb down the mountain in the dark. No?
Dua të marrësh thesin dhe të ngjitesh në direk.I would like you to take the sack and climb to the top of the mast.
Si do të ngjitesh me këto duart?How are you gonna climb with your hands like that?
E di si thonë, sa më lart që ngjitet majmuni, aq më tepër ia sheh prapanicën.The higher the monkey climbs, the more you see of his ass.
Gollum thotë se ka një rrugë ... Pranë ... Minas Morgul që ngjitet lart në male.Gollum says there's a path near Minas Morgul that climbs up into the mountains.
E thyejm banesën, e bëjmë një vrimë në mur, ngjitemi dhe e hapim sefin.We break into the apartment, smash a hole in the wall... ...climb into the shylock's and crack the safe.
-Ne rregull ateher le te ngjitemi.-All right, then we climb.
Do të ngjitemi me ty, dhe të gjithë do të shkojmë... së bashku.We will climb up with you, and we'll all go... together.
S'do ishte më mirë që të ngjitemi në ndonjë mur apo të gërmojmë tunel?Shouldn't we discreetly climb a wall or dig a tunnel.
Hey, sikur të ngjitemi lart dhe të bëjmë rrëmujë?Hey, haideþi to climb, and make nonsense?
Filloni të ngjiteni!Start to climb!
Shpresoj që mundeni të ngjiteni nëpër shkallë.I hope you can climb stairs.
Mos u shqetësoni, mund të ngjiteni.Do not worry, you can climb.
Jeni gati të ngjiteni?You ready to climb? Huh?
80km nga këtu, para 3,000 vjetësh, e kanë ndërtuar KuIIën e BejbIit që të mund të ngjiten në këtë qytet.80km from here, over 3,000 years ago, they built the Tower of Babel so they could climb up to this sky.
Njerzit fillojne te ngjiten mbi njeri tjetrin duke kerkuar neper anije...These folks start climbing over each other trying to search the ship...
Ej, nëse dikush prej nesh do të habiste Cargill-in, të tjerët mund të ngjiten në atë gjënë.Hey, if one of us distracts Cargill, then the rest of us can climb up that thing.
Por ata... u ngjiten deri në majë, derisa morën pushtetin qeverisës.But they... climbed to the top until they got the governmental power.
Ata ende duhet të ngjiten në tarracën e mesme.They still have to climb down to the middle terrace.
Jenikolli do të ngjitet në suitën e Tifanisë nga andej.Yenicall will climb to Tiffany's suite from there.
Shko, ngjitu!Go, climb! Go!
-Tani ngjitu!-Now climb!
Ngjitu, ngjitu!Climb up, climb up!
Ngjitu, ngjitu! Do te thuash... te te ndihmoj?Climb up, climb up!
- Vetëm ngjitu!- Just climb.
Kur isha i vogël, po ngjitesha në një pemë, dhe aksidentalisht futa dorën në një fole gjigande grerëzash.When I was a kid, I was climbing a tree, and I accidentally put my hand through a giant hornets' nest.
Njëherë unë po ngjitesha në një pishë dhe një degë u thye... dhe unë u vravaOnce I was climbing a pine tree and a branch broke... ...and I got hurt
Dhe po ngjitej në mure.And the kid was climbing the walls.
Mund të ngjitej atje lart.Maybe he was climbing, fell from up there.
Po luaja me to në kopshtin pas shtëpisë dhe vajza po ngjitej te rrushtë dhe nuk pushoja së thëni: zbrit poshtë, zbrit poshtë..I was playing with them in the backyard, and the girl was climbing on the vines, and I kept telling her to stop and get down, and...
Po filloj të ngjitem.I got to start climbing.
Dhe më është dashtë të ngjitem atje që ti nxjerri çelësat.And I had to climb in there to get the keys out.
Si mund të ngjitem aq lart?How could I possibly climb up that high?
Ndoshta mund të ngjitem në kabllo dhe të arrij në një karrige që është më afër tokës.- What? Maybe I can climb up to the cable... and get to a chair that's closer to the ground.
Nëse kam sukses të ngjitem deri tek ajo shtylla atëherë do mund të zbres nga shkallët.If I can get to that pole I can climb down the ladder.
Paj, ajo nuk të pengon të ngjitesh?But that doesn't stop you from climbing!
"Festë në pishinë." -"Vazhdo të ngjitesh."- "Pool party. " - "Keep climbing. "
Dita në xhungël përfundon shpejtë djalosh, nuk dëshiron të ngjitesh nëpër male nëpër natë, më beso.Night falls quick in the jungle, kid. You don't want to climb down the mountain in the dark. No?
Dua të marrësh thesin dhe të ngjitesh në direk.I would like you to take the sack and climb to the top of the mast.
Si do të ngjitesh me këto duart?How are you gonna climb with your hands like that?
Atij i pëIqen të ngjitet në drunj dhe të haj Iajthia...He loves to climb trees and eat nuts.
Vetëm nga një person mund të ngjitet.- There's a ladder. Only one person can climb up at a time.
Plagoset në këmbë, dhe ndërkohë që ka qepje, mundet të ngjitet në akull 30 metërsh, dhe bie sipër cepit të tij, i cili nuk gjendet asgjëkundi rreth kufomës?He injures his leg, has it stitched... ...then manages to climb a 100-foot ice wall... ...falls onto his own ax, which isn't found anywhere near the body?
E shikoj të ngjitet me një shkallë në çati.I see him climbing with a bunch of skulls on a rope.
Do të ngjitemi me ty, dhe të gjithë do të shkojmë... së bashku.We will climb up with you, and we'll all go... together.
S'do ishte më mirë që të ngjitemi në ndonjë mur apo të gërmojmë tunel?Shouldn't we discreetly climb a wall or dig a tunnel.
Hey, sikur të ngjitemi lart dhe të bëjmë rrëmujë?Hey, haideþi to climb, and make nonsense?
Kjo do të thotë që duhet të ngjitemi. Orë të lodhshme duke u ngjitur në shkëmbinj.That means climbing, hours of arduous climbing up sheer cliffs.
Ne vetëm duhet të punojnë shumë, dhe të ngjitemi shkallëveWe just have to do the work, and to climb the stairs to find it.
Filloni të ngjiteni!Start to climb!
Shpresoj që mundeni të ngjiteni nëpër shkallë.I hope you can climb stairs.
Mos u shqetësoni, mund të ngjiteni.Do not worry, you can climb.
Jeni gati të ngjiteni?You ready to climb? Huh?
80km nga këtu, para 3,000 vjetësh, e kanë ndërtuar KuIIën e BejbIit që të mund të ngjiten në këtë qytet.80km from here, over 3,000 years ago, they built the Tower of Babel so they could climb up to this sky.
Ej, nëse dikush prej nesh do të habiste Cargill-in, të tjerët mund të ngjiten në atë gjënë.Hey, if one of us distracts Cargill, then the rest of us can climb up that thing.
Ata ende duhet të ngjiten në tarracën e mesme.They still have to climb down to the middle terrace.
Për zezakët nuk egzistojnë mjaftë mënyra për të vdekur kështuqë duhet të ngjiten malit pas këmbës së Zotit.Black men have enough ways to get killed... ...without climbing up some mountain in the middle of nowhere.
Dhe ata mund të ngjiten më lartë nga mengjesi.They get a 20 per cent interest rate. That could climb even higher by morning.
Duhej kurajë të ngjitesha në atë makinë çdo natë, pa e ditur... ... nëse do të isha njeriu në kuti... ... apo ai në finale.It took courage to climb into that machine every night, not knowing... ...if I'd be the man in the box... ...or in the prestige.
Unë nuk do të ngjitesha kurrë në një nga ato gjërat.I would never climb into one of those things.
Nuk duhet të ngjitesha këtu lart me ty, për të mbledhur barërat.I shouldn't have climbed up here to pick herbs with you.
Duhej kurajë të ngjitesha në atë makinë çdo natë, pa e ditur nëse do të isha njeriu në kuti apo ai në finale.It took courage to climb into that machine every night, not knowing if I'd be the man in the box or in the prestige.
Mund të ngjitej atje lart.Maybe he was climbing, fell from up there.
Bir, do të duash ta shohësh këtë. Një forcë aliene dyshuese u ndoq nga Forcat Ajrore F-16 që ilustron se sa afër erdhën ata të Shtëpia e Bardhë dhe disa monumente kombëtare para se të ngjitej në gamë të luftëtarit ndjekës.Son, you'll want to see this. ...alleged alien craft pursued by an Air Force F-16 illustrates just how close they came to both the White House and several treasured national monuments before climbing out of range of the pursuing fighter.
Qenit im Mustardit i pëlqente shumë të ngjitej në këtë mal.My dog, Mustard, could climb this mountain.
Edhe gjyshja ime mund të ngjitej në këtë mal.My grandmother could climb this mountain.
Dhe një ditë, kur ishte mbi një pemë arushja e vogël kureshtare vendosi të ngjitej në krye.And one day, while she was in a tree, the curious little bear wanted to climb to the top.
80km nga këtu, mbi 3,000 vite më parë, ata ndërtuat Kullën e Babelit që të mund të ngjiteshin në këtë qiell.80km from here, over 3,000 years ago, they built the Tower of Babel so they could climb up to this sky.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ëndërroj
dream
komunikoj
communicate
konsistoj
consist
lëpij
lick
ndaj
divide
ngrij
freeze
notoj
swim
punësohem
do
qaj
cry
sodomizohem
do

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'climb':

None found.
Learning languages?