Befale (to order) conjugation

Norwegian
20 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
befaler
I order
Bokmål past tense
befalte
I ordered
Bokmål future tense
vil befale
I will order
Bokmål conditional tense
ville befale
I would order
Jeg
Bokmål imperative tense
befal
I order
Bokmål present perfect tense
har befalt
I have ordered
Bokmål past perfect tense
hadde befalt
I had ordered
Bokmål future perfect tense
vil ha befalt
I will have ordered
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha befalt
I would have ordered
Jeg
Nynorsk present tense
befaler
I order
Nynorsk past tense
befalte
I ordered
Nynorsk future tense
vil befale
I will order
Nynorsk conditional tense
ville befale
I would order
Jeg
Nynorsk imperative tense
befal
I order
Nynorsk present perfect tense
har befalt
I have ordered
Nynorsk past perfect tense
hadde befalt
I had ordered
Nynorsk future perfect tense
vil ha befalt
I will have ordered
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha befalt
I would have ordered

Examples of befale

Example in NorwegianTranslation in English
Han kan gjøre hva han vil, befale og byde over meg, og jeg tør ikke kny.He can do what he likes, order me about and I dare not refuse!
Jeg kan ikke befale dem å sove.l can't order these guys to go to sleep.
- Jeg går hvis du befaler det, men under protest.- I will go if you order me. But under protest.
Jeg gjør som du befaler.I will do as you order.
- Jeg befaler det.- I order you.
Jeg følger United Federation of Planets' regler som befaler at jeg ikke får gripe inn i andre verdener eller kulturer.I'm bound by the rules of the United Federation of Planets which order me not to interfere with other worlds, other cultures.
Jeg befaler deg å gå herfra!Sherina! I order you away from here!
Aella befalte at han ble bundet og kastet i ulvegraven.Aella ordered him bound... and thrown alive into the wolf pit.
Han befalte at din identitet skulle holdes skjult for deg.He ordered your identity kept from you.
"Deres brev befalte meg å plassere ham "i første angrepslinje "rett fremfor kanonen."'Your letter ordered me to place him 'at the vanguard of the assault 'in front of the cannon.'
Bak fronten i Smolensk. Katyn-skogen, stedet for et fryktelig massemord. Her befalte bødlene fra Kreml å drepe I2 000 polske offiserer og underoffiserer.Behind the front line near Smolensk, the Katyn Forest, the site of a horrendous mass murder, where the butchers of Kremlin ordered executioners to commit a bestial murder on 1 2,000 Polish POW's, officers and noncoms.
Jeg befalte ham å la Emely være, og nå...I ordered him away from Emily. - Now he's trying to... - Sir...
Som ditt befal beordrer jeg deg til å fortelle meg det.As your commander I order you to tell me.
Straks rådet erklærer krig, vil hele hæren komme under mitt befal.Now, as soon as the council proclaims a state of war, the whole army will come under my orders.
Vel, jeg er ditt øverste befal og beordrer deg til å slippe dansen ut!Well, I'm your commanding officer, and I'm ordering you to let the dance out!
Gudene har befalt meg å fortelle deg alt du vil vite.The gods have ordered me to tell you what you want to know,
Føreren har befalt at ikke én meter av vart hellige land skal overlates til fienden.The Führer has ordered that not one foot of our sacred soil will be yielded to the enemy.
Unnskyld, men har ikke føreren befalt at broen skal ødelegges?Excuse me, but is it not true the Führer has ordered the bridge destroyed?
Kaptein, vennligst fortell tårnet at du vil fortsette som befalt.Captain, please tell the tower you will proceed as ordered.
Lord Beckett, fangen som befalt.(man) Lord Beckett, the prisoner as ordered, sir.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

betale
pay

Similar but longer

anbefale
recommend

Random

assistere
assist
avertere
advertise
avhenge
depend
avverge
avert
bake
bake
basere
base
bedøve
anaesthetise
befinne
find
beherske
master
bestå
consist

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'order':

None found.
Learning languages?