Parancsol (to order) conjugation

Hungarian
117 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
parancsolok
I order
parancsolsz
you order
parancsol
he/she to order
parancsolunk
we order
parancsoltok
you all order
parancsolnak
they order
Present definite tense
parancsolom
I order
parancsolod
you order
parancsolja
he/she orders
parancsoljuk
we order
parancsoljátok
you all order
parancsolják
they order
Past indefinite tense
parancsoltam
I ordered
parancsoltál
you ordered
parancsolt
he/she ordered
parancsoltunk
we ordered
parancsoltatok
you all ordered
parancsoltak
they ordered
Past definite tense
parancsoltam
I ordered
parancsoltad
you ordered
parancsolta
he/she ordered
parancsoltuk
we ordered
parancsoltátok
you all ordered
parancsolták
they ordered
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
parancsolnék
I would order
parancsolnál
you would order
parancsolna
he/she would order
parancsolnánk
we would order
parancsolnátok
you all would order
parancsolnának
they would order
Conditional present definite tense
parancsolnám
I would order
parancsolnád
you would order
parancsolná
he/she would order
parancsolnánk
we would order
parancsolnátok
you all would order
parancsolnák
they would order
Conditional past indefinite tense
parancsoltam volna
I would have ordered
parancsoltál volna
you would have ordered
parancsolt volna
he/she would have ordered
parancsoltunk volna
we would have ordered
parancsoltatok volna
you all would have ordered
parancsoltak volna
they would have ordered
Conditional past definite tense
parancsoltam volna
I would have ordered
parancsoltad volna
you would have ordered
parancsolta volna
he/she would have ordered
parancsoltuk volna
we would have ordered
parancsoltátok volna
you all would have ordered
parancsolták volna
they would have ordered
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok parancsolni
I will order
fogsz parancsolni
you will order
fog parancsolni
he/she will order
fogunk parancsolni
we will order
fogtok parancsolni
you all will order
fognak parancsolni
they will order
Future definite tense
fogom parancsolni
I will order
fogod parancsolni
you will order
fogja parancsolni
he/she will order
fogjuk parancsolni
we will order
fogjátok parancsolni
you all will order
fogják parancsolni
they will order
Subjunctive present definite tense
parancsoljam
(if/so that) I order
parancsold
(if/so that) you order
parancsolja
(if/so that) he/she order
parancsoljuk
(if/so that) we order
parancsoljátok
(if/so that) you all order
parancsolják
(if/so that) they order
Subjunctive present indefinite tense
parancsoljak
(if/so that) I order
parancsolj
(if/so that) you order
parancsoljon
(if/so that) he/she order
parancsoljunk
(if/so that) we order
parancsoljatok
(if/so that) you all order
parancsoljanak
(if/so that) they order
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
parancsolnom
I to order
parancsolnod
you to order
parancsolnia
he/she to order
parancsolnunk
we to order
parancsolnotok
you all to order
parancsolniuk
they to order

Examples of parancsol

Example in HungarianTranslation in English
De bocs, milyen bort szeretnél parancsolni?"But sorry, what kind of wine would you like to order?"
Egy nap Cara azt fogja parancsolni, hogy öljelek meg!You know, one day, Cara's going to order me to kill you.
Minden birtokosnak és minden józan embernek kötelessége megálljt parancsolni az értelmiségiek által szított káosz fenyegető rohamának, és a rend, a munka, a tulajdon, a kultúra, valamint a jog áldásait megvédelmezni.All this display of madness leads to chaos which at the same time threats with anarchy. Intellectuals must finish with the incitement... giving benediction to order, to work, to property, to culture... to defend law and justice.
Nem akarok parancsolni neked.I don't want to order you.
Szerinte Naga vissza fogja parancsolni az embereket a barlangokba.He thinks Naga is going to order the people back to the caves.
- Akkor én parancsolok. - Leontes!- Then I'm giving you orders.
- Bordin, itt én parancsolok.- Bordin, I'm giving the orders.
- Itt most már én parancsolok.- And I give the orders here.
- Itt én parancsolok...- I give the orders...
- Itt én parancsolok.- I give the orders around here!
'Mit parancsolsz, szép tündér?"''What are your orders, beautiful fairy? ' '
- Hadvezér, te parancsolsz nekem?- General, are you ordering me? No.
- Most már te parancsolsz nekem?- You're giving me orders now.
- Nekem nem parancsolsz!- You can't give me an order!
- Nekem te nem parancsolsz!What are you? Giving me orders now?
Mit parancsol, uram?would you like to order now, sir?
Mit parancsol?What would you like to order?
Ennél a cégnél, mi utasítunk, tanácsolunk, parancsolunk, és a "lehet" helyett a "muszáj" szót használjuk.- Mm. At this firm, we instruct, we advise, we order, we must, but we do not "shall."
Mi parancsolunk, vagy itt helyben lelőlek és sosem oldjuk meg az ügyedet!You take orders from us, or we shoot you dead and we never solve the case.
Mi parancsolunk, és nem ő parancsol nekünk.We must order, we mustn't take orders from Sadhu.
Mindig csak kérünk, de sohasem parancsolunk.We ask all the time, but it's a request, not an order.
Nem az állam parancsol nekünk... hanem mi parancsolunk az államnak!The State does not order us.! We order the State.!
- Nekünk ti nem parancsoltok.We don't take orders from you.
"Bánom azok bűneit akik nem veszik észre a népirtást és parancsolnak a világnak.""I condemn the blindness of those who ignore the genocide and give orders to the world."
- Fiacskam, semmit nem kell tennem! Nekem a szövetsegiek nem parancsolnak, szóval hacsak nincs valami jó indoka arra, hogy miert szaglaszik itt ket Barbie ugynöke a tetthelynel, akkor bilincsbe verve pofozom mindharmuk segget vörösre!I don't have to do anything, and I don't take orders from the Feeb, so unless you can give me one good reason you got a couple of pretty-boy agents poking around my crime scene,
- Mit parancsolnak?- May I take your orders?
- Mondom, nekem nem parancsolnak!- I do not take orders from hooligans. - Come out!
- Nekem nem parancsolnak a lányok.I don't take orders from girls.
"A császári Háztartásnak, mint főparancsnoka minden szövetséges erőknek, azt parancsolom, hogy Tökös Fellers tábornokot engedjék be a császári helyiségekbe, hogy találkozzon Sekiya miniszterhelyettessel, most azonnal."To the Imperial Ηousehold, "as Supreme Commander of all Allied forces, "I order you to allow Brigadier General Bonner Fellers
"Mosolyogj", parancsolom és mosolygok.I give the order "smile," and I do.
- Akkor engedelmeskedj, parancsolom, hogy jöjj velünk!Obey this one: I order you to come with us. - Never.
- Mert én parancsolom.-Because l order it.
- Mint a főnököd, parancsolom!- As your boss, I order you to open it.
- Ahogy parancsolod apám.- As you order, father.
- Ahogy parancsolod, uram.- As you order, my lord.
- Ahogy parancsolod.- As you order.
A következő az lesz, hogy azt parancsolod kövessünk el harakirit.Next you'll order us to commit harakiri.
A Vállalatra mondom, ha Mandrell azt parancsolja, hogy öljük meg, én nem fogom megakadályozni.By the Company, if Mandrel orders her killed, I won't be the first man on his feet.
A király azt parancsolja, hogy írjon egy levelet, melyben leírja, hogy hogy talált rá Cleves-i Annára, mi volt az ön szerepe ebben a dologban, és, hogy mit mondott magának arról, hogy beteljesedett-e az úgynevezett házassága, vagy nem.The King orders that you write him a letter, describing how he found Anne of Cleves, what passed between you on that subject, and whether he told you he had consummated his so-called marriage or not.
Addig nem, amíg Volmae meg nem parancsolja.Not unless Volmae orders it.
Anyád parancsolja ezt.It's your mother who orders you.
De ha parancsolja...But orders are orders. - So be it.
"gyújtsunk fel még egy munkás tábort... és parancsoljuk ki a lázítókat a megyéből. ""burn another squatters' camp... and order agitators to leave the county."
Ha ez történik, a teljes nem katonai személyzetet a szállására parancsoljuk, és ott maradnak, amíg a helyzet meg nem oldódik.In that event, all non-military personnel Will be ordered back to your quarters, Where you will remain
Nem kérjük, hanem parancsoljuk.This isn't an appeal. Treat it as an order from us
Az alapítók miért nem parancsolják meg nekik, hogy adják meg magukat?Couldn't the Founders just order them to surrender?
Azt parancsolják, hogy szálljunk le.They're ordering us to land.
Gondolom, ha azt parancsolják, hogy rugják fenéken a walesi herceget, megteszik!I suppose if your officer ordered you to kick the Prince of Wales up the britches, you'd do it!
Hazudhat, ha azt parancsolják neki, vagy ha szükséges, hogy megvédjen egy emberi lényt, illetve saját biztonsága érdekében.One could lie if one were ordered to lie or if it were necessary in order to keep a human being from harm or for one's own safety.
Katona vagyok és fogom a lovat ha úgy parancsolják.I'm a soldier, and I'll hold the horse if so ordered.
- Azt parancsoltam, hogy várjatok!I ordered you to wait in the tunnels.
- Azt parancsoltam, hogy védje a hajót!- I ordered you to defend your ship.
- Megálljt parancsoltam nekik!I ordered them to stand ground.
- Én nem parancsoltam ilyet.- I have not ordered it.
Ahogy parancsoltam.As ordered.
Azt hiszem legutóbb mikor ágyba parancsoltál, úgy hat éves lehettem.The last time you ordered me to bed, I think I was six.
Megtettem mindent, amit parancsoltál.I did everything you ordered.
Nem, csak rám parancsoltál, hogy ne tegyem.No, you ordered me not to.
Öt évvel ezelőtt, egy csoport Muskétást parancsoltál Savoyába, gyakorlati képzésre.Five years ago, you ordered a troop of Musketeers into Savoy, on a training exercise.
A jelentésekből kiderül, hogy Howe generális 3000 embert parancsolt visszavonulásra Cornwallis csapataiból, és csendben Staten Island felé vonult, ahol titokban a Királyi Flotta gyülekezett több, mint 100 hajóval expedíciós haderővé.The dispatches indicate that General Howe has ordered 3,000 men to be withdrawn from Cornwallis's troops and quietly marched to Staten Island, where the Royal Navy has secretly gathered over 100 boats for an expeditionary force.
A kapitány teljes meghajtást parancsolt.CO's ordered flank speed all the way to Gitmo.
A tábornok előrenyomulást parancsolt.The General ordered us to advance.
Csak amit az orvos parancsolt.Just what the doctor ordered.
Egyszer parancsolt kaptam, hogy tartsak razziát egy bordélyban a kínai negyedben, ami alkalmazott mindenféle... érdekes készüléket.I was once ordered to raid a brothel in Chinatown that employed all manner of... interesting devices.
A kritikus pillanatban, azt tették, amit parancsoltak nekik, és a mai napon ezt fogjuk megtanítani nektek.In a critical time, they did what they were ordered to do, and that is what we are gonna teach you to do now.
Azt mondják, amit parancsoltak nekik.They are saying what they have been ordered to say.
Fotósokat és filmeseket parancsoltak ki, hogy megörökítsék a történelmi pillanatot.Photographers and film crew had been ordered to record the historic mission.
Mindenki fél, mit szólnak majd ehhez a nyomozó ügynökségek, és parancsoltak, hogy tartsuk a szánk.Everyone's afraid of what it will look like to the investigation agencies, and we've been ordered to keep our mouths shut.
Minket, Milos népét pedig elszakítottak az otthonunktól és rabszolgaként parancsoltak nekünk.We, the people of Milos, were stripped ofour homes and ordered around like slaves.
A 21. csomóponthoz tartunk, ahogy parancsoltad.We were headed for Junction 21 like you ordered.
A sardaukar kapitány, élve és sértetlenül, ahogy parancsoltad.The Sardaukar Captain, alive and unharmed as you ordered.
A sátrak már le voltak bontva, ahogy parancsoltad.The tents were ready as you ordered.
Ahogy parancsoltad.As ordered.
"Hiszen Felséged előző levelében azt parancsolta, "hogy a frontvonalra vezényeljem, "egyenesen az ágyútűzbe.""But, Your Majesty... your last letter ordered me to place him at the vanguard of the assault... just in front of the cannon."
- A Kapitány azt parancsolta, hogy tartsuk a helyzetünket!- The Captain ordered us to hold position!
- Ahogy parancsolta méltóságod.- Just as you ordered, Excellency.
- Ahogy parancsolta, mein Führer.-Just as you ordered, mein Führer.
- Az apja parancsolta.Your father ordered it.
Csak el akartam kerülni, hogy ártatlan embereknek essen bántódása. Ezért parancsoltuk az embereknek, hogy ne akadályozzák a távozásukat.The Schwartzes are dangerous, that's why we've ordered our men not even to try to prevent them from escaping.
- Azt parancsolták, hogy maradjunk.-We were ordered to remain here.
- Azt parancsolták, hogy ne tegyem.- I've been ordered not to.
- Elviszlek az annexbe, ahogy parancsolták.- Look, I'm taking you to the Annex, as ordered.
-Ahogy parancsolták, senki nem juthat be a toronyba, senki sem zavarhatja meg őket, és nem lehetnek szemtanúk.As ordered, no one gets into the tower no one interferes, no one bears witness.
A fiúk bajban vannak, de nekem azt parancsolták, hogy hagyjam el az állomást és induljak tovább.The boys are in trouble but they ordered me to leave the station and go on without them.
- Igen, nos, hazudnia kellett volna, ahogy általában szokta, mert most hivatalosan meg kell, hogy feddjem, és a lehető legszigorúbban meg kell, hogy parancsoljam, hogy hagyja békén a Renfrew-családot!Well, you should have lied as you so often do. I have to give you a reprimand and order you in the strongest possible terms to leave the Renfrew family alone and drop the matter.
Szóval meg kell, hogy parancsoljam, hogy tegye meg.So I have to order you to do it.
És nekem az ezredes parancsolta, hogy parancsoljam meg.And I was ordered by the Colonel to give those orders.
Akkor parancsold meg nekik.All right, order it done.
Akkor parancsold vissza a bányászokat a munkájukhoz.Then order your miners to return to their work.
Azonnal parancsold meg, hogy engedjék ki!- Immediately order her release!
Csak arra kérlek, parancsold meg az embereidnek, hogy ne lőjenek elítéltekre az úton addig, amíg idehozzák nekem azokat az embereket.I only ask you to order your men not to shoot convicts on the way as long as they bring those people to me.
Kérlek parancsold a hajóknak, hogy várjanak és vegyék meg az összes halat a piacokról.Please order the navy to stand by And buy up every fish in the markets
De, hogy parancsoljak valakinek, aki idősebb, és tapasztaltabb nálam?But how do you order someone older and more experienced?
Engem zavar, hogy parancsoljak magának.I don't like to give you orders.
Még arra sincs erőm, hogy egy szolgának parancsoljak.I've not even got the strength to give an order to a servant.
Nemegyszer rákényszerített, hogy pihenőt parancsoljak neki.He's forced me to order him to relax on more than one occasion.
Rég túl vagyok azon, hogy parancsoljak Neked.I'm through giving you orders
Akkor, parancsolj, Mester.Give me your orders, Master.
Csak parancsolj rám: "Ribanc pattanj ide és láss hozzá!"You just order me to do it, just be like, "Bitch, get over here and get busy."
Inkább követed a parancsot, minthogy te parancsolj.Always better at following orders, rather than giving them.
Ki vagy te, hogy parancsolj nekem?Who are you to give me orders?
- Tényleg hagyta, hogy egy tanár parancsoljon?Have you really been letting a schoolteacher give orders?
A munka nem izgat fel, inkább parancsoljon nekem.Work doesn't excite me, order me to show you.
Doktor úr, parancsoljon velem!Doctor, I'm awaiting your orders.
Ha csak fele annyi eszed lenne mint amivel dicsekszel, rájönnél hogy együtt sokkal többre mennénk, de ehelyett a hatalmi játszmáiddal foglalkozol hogy ki parancsoljon és ki engedelmeskedjen.If you had half the brain that you claim to have, you would know that if we had worked together, we would come out on top. But no, instead you decide to play stupid power games about who gets to have control and who gives the orders.
Lehet hogy nem fordult még elő hogy hologram parancsoljon egy kapitánynak, de... Megparancsolom hogy menjen a holofedélzetre. Azonnal!Now, I realize this may be the first time a hologram has given an order to a Captain, but I'm ordering you to report to the hoIodeck-- now.
Azt parancsoljunk, hogy álljanak le vagy távozzanak a Proxima rendszerből azonnal!You are ordered to stand down or leave the Proxima system at once.
A nők nem kellene parancsoljanak a férfiaknak.Woman should not order man around.
Engedje meg, hogy a királynő katonáinak a tisztjeik parancsoljanak.Allow a Queen's officer to give orders to her soldiers.
Nekem idegenek ne parancsoljanak.I ain't taking orders from strangers.
Nincsenek abban a helyzetben, hogy parancsoljanak.You're not in a position to give any orders.
Azt hiszem, meg kellene parancsolnom Autlocnak, engedje el Susant és lant.Oh, uh, I-I think you ought to order Autloc to, to release Susan and Ian.
Garaknak semmit sem kellett parancsolnom.l never had to order Garak to do anything.
Utálom ezt csinálni, de meg kell parancsolnom nektek hogy kúrjatok, keményen.I hate to do this, but I'm gonna have to order you two to [Bleep] Hard.
Használnod kell a Reiju-d, és meg kell parancsolnod neki, hogy embereket támadjon meg.Your only option is to use your Command seal to order her to attack someone.
Hogy megmentsd Saber-t, ahhoz használnod kell a Reiju-d, és meg kell parancsolnod neki, hogy embereket támadjon meg.If you want to save Saber, your only option is to use your Command seal to order her to attack someone.
Meg kell parancsolnunk a Centurióknak, hogy álljanak le.We have to order the centurions to stand down.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

nyűgöz
hobble a horse
odamegy
go
okul
learn something as a lesson from something
olajoz
oil
orvosol
remedy
összerak
assemble
pánikol
panic
paníroz
bread
parancsolgat
order about
politizál
politicize

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'order':

None found.
Learning languages?