Befalla (to order) conjugation

Swedish
22 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
befaller
I order
Future tense
ska befalla
I will order
Conditional mood
skulle befalla
I would order
Past perfect tense
har befallt
I have ordered
Jag
Future perf.
ska ha befallt
I will have ordered
Conditional perfect tense
skulle ha befallt
I would have ordered
Du
Imperative mood
befall
order
Jag
Preterite past tense
befallde
I ordered
Past pluperfect tense
hade befallt
I had ordered

Examples of befalla

Example in SwedishTranslation in English
-Hörde ni honom befalla röd kod?Private, did you ever actually hear... Lieutenant Kendrick order a Code Red?
Hörde ni Kendrick befalla röd kod?Did you ever actually hear Lieutenant Kendrick order a Code Red?
Jag kan inte befalla dem att göra vad Lagstiftaren har förbjudit.I can't order them to do what the Lawgiver has forbidden.
Jag vill inte befalla dig.I don't want to order you.
Jessep bad Kendrick befalla röd kod.Jessup told Kendrick to order the Code Red. Kendrick did. Our clients followed the order.
- "Vad befaller du, vackra Fé?"'What are your orders, beautiful fairy? ' '
- Jag befaller dig att lämna mitt rum!I'm ordering you to leave this room!
- Jag befaller dig.- I order you.
- Jag går om ni så befaller, men under protest.- I will go if you order me. But under protest.
- Nu befaller vi er att släppa oss.- Now, we order you to release us.
"Jag gör som jag blir befalld."I do as I am ordered I like that
Jag gör som jag blir befalld, sir.I do as I am ordered, sir
Röd kod var befalld av löjtnant Kendrick.A Code Red was ordered by my platoon commander... Lieutenant Jonathan James Kendrick.
- Steve, befall Patrick att öppna.Steve, order Patrick to unlock the cupboard.
"ert senaste brev befallde mig att placera honom "i förtrupperna, framför kanonerna."'Your letter ordered me to place him 'at the vanguard of the assault 'in front of the cannon.'
Aella befallde att han skulle bindas och kastas i varghalan.Aella ordered him bound... and thrown alive into the wolf pit.
Domaren befallde dödsstraff för honom.Judge ordered the death penalty for him.
Du förstår, jag befallde nyligen slakt av en grupp vagabonder ute i sumpmarkerna.You see, I recently ordered the slaughter of a group of vagabonds out in the bayou.
Förödmjukad befallde hon att mĺlningen skulle brännas–Humiliated, she ordered the painting to be burned.
Gudarna har befallt mig att berätta allt du vill veta.The gods have ordered me to tell you what you want to know,
Jag har befallt att standar sätts upp längs hela vägen.I've ordered stands put up all along the route.
Ärade kamrat Stalin har befallt, Inte ett steg bakåt...Glorious comrades, Stalin has ordered not another step backwards.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

anfalla
attack
avfalla
transgress
befatta
be afraid
behålla
keep
bifalla
approve
infalla
fall

Similar but longer

anbefalla
analyse

Random

avvisa
reject
avvittra
erode
banda
do
basa
do
bedja
pray
beediga
swear
befara
be afraid
befolka
feather
begrava
bury
belägga
clutter

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'order':

None found.
Learning Swedish?