Betale (to pay) conjugation

Norwegian
36 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
betaler
I pay
Bokmål past tense
betalte
I paid
Bokmål future tense
vil betale
I will pay
Bokmål conditional tense
ville betale
I would pay
Jeg
Bokmål imperative tense
betal
I pay
Bokmål present perfect tense
har betalt
I have paid
Bokmål past perfect tense
hadde betalt
I had paid
Bokmål future perfect tense
vil ha betalt
I will have paid
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha betalt
I would have paid
Jeg
Nynorsk present tense
betalar
I pay
Nynorsk past tense
betala
I paid
Nynorsk future tense
vil betale
I will pay
Nynorsk conditional tense
ville betale
I would pay
Jeg
Nynorsk imperative tense
betale
I pay
Nynorsk present perfect tense
har betala
I have paid
Nynorsk past perfect tense
hadde betala
I had paid
Nynorsk future perfect tense
vil ha betala
I will have paid
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha betala
I would have paid

Examples of betale

Example in NorwegianTranslation in English
Nok til å betale ham tilbake for disse klærne, i alle fall.Well, enough to pay him back for these clothes anyway.
Jamen er det rart hvor langt noen vil gå, for å slippe å betale gjelda si, ikke sant?Sure is funny what lengths some fellows will go to keep from paying their debts, ain't it?
Ingenting, før kvegfolka prøver å drive flokkene sine igjennom uten å betale.Nothin' 'til them cattle men try to drive their herds through without payin'.
Jeg må selge møblene og klærne dine for å betale en del av din fars gjeld.I shall have to sell your furnishings and clothes, to pay part of the debt your father owes.
Jeg er rede til på veiene av eieren, å betale 5000 dollar hvis den blir funnet.I am prepared to pay, on behalf of the figure's rightful owner, the sum of $5,000 for its recovery.
Men hun ba for ham og ville betale billetten.But Georgia pleaded for him and said she would pay his fare.
Om folk bare kunne betale med kontanter, i stedet for varer.If people would only pay the bills in cash, instead of in trade.
Jeg bør vel betale for den.I suppose I ought to pay for it.
Vi skal betale godt.We'll pay you well. We're Americans.
Jeg vet ikke hvordan jeg skal betale leien... uten å selge mikroskopet.I haven't yet figured out a way of paying the rent... unless I part with the microscope.
Bankers Association betaler alene $10,000 i kontanter.Bankers Association pays $10,000 cash, alone.
Du betaler i dag, bare for å hjelpe meg.Now, you're paying this today just to help me.
Lover du å ikke gjøre det, betaler jeg deg like mye.If you promise not to do it, I'll pay you as much as he will.
- Jeg betaler fornøyelsen, Mr. Groggins.-I pay for my pleasure, Mr. Groggins.
Husker ikke hvordan en shilling ser ut. Jeg betaler når jeg kommer hjem.I ain't seen the king's face on a shilling for so long I've forgotten which George it is, but I'll take it and pay you when I get back.
-Ja, det var jo hun som betalte!- Well ofcourse,He must remember the little English lady. - She ordered the tea and paid for it.
Det var De som betalte.- It is you who paid.
- Men han betalte deg for å frakte meg vekk.- But he paid you to take me away.
De betalte mer enn om De hadde fortalt sannheten, men nok til at det var greit. Si meg.You paid us more than if you'd told the truth and enough more to make it all right.
Jeg betalte 800 dollar kontant for bilen, og se på den allerede.Why, I paid $800 cash for that car, and look at it already.
Gå til hotellet, betal regningen til damen og ta med bagasjen...Go the hotel, pay the lady's bill and get her luggage.
- Ransome, betal han ut.- Ransome, pay him off. - It'll be a pleasure.
"Ikke betal."Don't pay.
- Og na, Johnny-O, betal meg.- Now then, Johnny-O, pay me.
Lev nå, betal senere.Live now, pay later.
Ja, de betalar hele veien.Yep, they're gonna pay the whole way.
Kaster ut betalende gjester, rett ut på gata... bare så det blir plass til vår nye reddende engel.Throwing out paying guests, right into the street... just to make room for our new guardian angel.
-De er de siste betalende kundene.These are your last paying clients, may I remind you?
Vår betalende gjest.Eh? Our paying guest.
For vår betalende gjest!Here's to paying guests.
Som betalende kunde... forventer jeg å få det jeg ønsker.As a paying customer I expect to get what I want.
Jeg har betalt rom og leie for deg her på hotellet, og etterlater nok penger til utgifter til vi er tilbake.1 paid your room rent here at the hotel and III leave you enough money for expenses until we get backl
De her har betalt billetter, og skal ha min beskyttelse.These people paid their fares. They're entitled to my protection.
Og du har ennå ikke betalt for "enten eller"... istedenfor "verken eller" i spisesalen i dag.Yeah, and you still haven't paid up for saying "either, or"... instead of "neither, nor" down at the dining hall this noon.
Dere har betalt meg godt, men dette er mord. På en engelsk person.No, I've been well-paid but this was murder and she was an English woman.
- Er reisen betalt?- And the passage is paid for?

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

avtale
agree
befale
order
omtale
mention
uttale
pronounce

Similar but longer

utbetale
pay

Random

avertere
advertise
avslutte
end
avspeile
reflect
baktale
slander
bergta
lure people into the mountains
bestå
consist
besørge
provide
betegne
mark
bevare
conserve
bomme
miss

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'pay':

None found.
Learning languages?