Nyom (to press) conjugation

Hungarian
134 examples
This verb can also have the following meanings: to do, weigh, to weigh, push

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
nyomok
I press
nyomsz
you press
nyom
he/she to press
nyomunk
we press
nyomtok
you all press
nyomnak
they press
Present definite tense
nyomom
I press
nyomod
you press
nyomja
he/she presses
nyomjuk
we press
nyomjátok
you all press
nyomják
they press
Past indefinite tense
nyomtam
I pressed
nyomtál
you pressed
nyomott
he/she pressed
nyomtunk
we pressed
nyomtatok
you all pressed
nyomtak
they pressed
Past definite tense
nyomtam
I pressed
nyomtad
you pressed
nyomta
he/she pressed
nyomtuk
we pressed
nyomtátok
you all pressed
nyomták
they pressed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
nyomnék
I would press
nyomnál
you would press
nyomna
he/she would press
nyomnánk
we would press
nyomnátok
you all would press
nyomnának
they would press
Conditional present definite tense
nyomnám
I would press
nyomnád
you would press
nyomná
he/she would press
nyomnánk
we would press
nyomnátok
you all would press
nyomnák
they would press
Conditional past indefinite tense
nyomtam volna
I would have pressed
nyomtál volna
you would have pressed
nyomott volna
he/she would have pressed
nyomtunk volna
we would have pressed
nyomtatok volna
you all would have pressed
nyomtak volna
they would have pressed
Conditional past definite tense
nyomtam volna
I would have pressed
nyomtad volna
you would have pressed
nyomta volna
he/she would have pressed
nyomtuk volna
we would have pressed
nyomtátok volna
you all would have pressed
nyomták volna
they would have pressed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok nyomni
I will press
fogsz nyomni
you will press
fog nyomni
he/she will press
fogunk nyomni
we will press
fogtok nyomni
you all will press
fognak nyomni
they will press
Future definite tense
fogom nyomni
I will press
fogod nyomni
you will press
fogja nyomni
he/she will press
fogjuk nyomni
we will press
fogjátok nyomni
you all will press
fogják nyomni
they will press
Subjunctive present definite tense
nyomjam
(if/so that) I press
nyomd
(if/so that) you press
nyomja
(if/so that) he/she press
nyomjuk
(if/so that) we press
nyomjátok
(if/so that) you all press
nyomják
(if/so that) they press
Subjunctive present indefinite tense
nyomjak
(if/so that) I press
nyomj
(if/so that) you press
nyomjon
(if/so that) he/she press
nyomjunk
(if/so that) we press
nyomjatok
(if/so that) you all press
nyomjanak
(if/so that) they press
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
nyomnom
I to press
nyomnod
you to press
nyomnia
he/she to press
nyomnunk
we to press
nyomnotok
you all to press
nyomniuk
they to press

Examples of nyom

Example in HungarianTranslation in English
- Meg kell nyomni a gombot. - A mit?You have to press the button.
A daganat nyomni kezdte a nyelőccsövét.The tumor's starting to press against your esophagus.
Azt hiszed nem tudok a "0"-ra nyomni?- You don't think I know to press 0?
Csak meg kell nyomni a gombot.You just need to press a button.
Két és fél perc múlva a tábornok meg fogja nyomni azt a gombot.In two and a half minutes, the Brigadier's going to press that button.
! Én nem nyomok el senkit!I'm not oppressing anyone.
- Ja. 180 kilóval nyomok fekve...- Ja. I bench press 400 pounds...
- Én nem nyomok el semmi ilyet...- I really have no repressed...
122 kilót nyomok fekve, 204 kilót húzok és 4.3-t futok, szerelésben.I can bench press 270, dead lift 450, and run a 4.3, with pads.
167 kilót nyomok fekve, hogy kommunikálhassak.Bench press 350 pounds to communicate. Great.
- Mennyit nyomsz?- What you press?
Apropó, az a tapasztalatom hogy mindig győződj meg mielőtt "küldést" nyomsz.And by the way, it's my experience That you should always check before you press "send."
Beírod: DIR, és Entert nyomsz.You have to press D-l-R.
Ha egy kulcskártyát elég sokáig nyomsz a telefonodhoz, elrontja a mágneses teret.If you press a keycard against your mobile phone for long enough, it corrupts the magnetic strip.
Igen, figyelj, kis cipő alakú szivacsokat nyomsz hintőporba, és utána a padlóra nyomod őket az ajándékok körül.Yeah, look, you dip little sponges shaped like shoes in baby powder, and then you press them on the floor around the presents.
- Egy kis áramkört nyomunk az agyagba.A tiny circuit is pressed into the clay.
Megcsináljuk a saját bortóinkat, és nyomunk vagy 100 lemezt."And we're gonna make our own covers and we'll press 100 or whatever."
Milyen mélyről fakadó vágyakat nyomunk el?What deep desires are we repressing?
- Egy csomó mezőgazdaságis diákkal vagyunk körülvéve, akik egymáson nyomnak fekve.We're surrounded by a bunch of farmhands who can bench press each other.
Azért, mert a tumorok nyomnak valamit az agyadban?Because of where the tumors are pressing on your brain?
Hogy Iehet, hogy nem Iesz kiáIIítás, és engem meg nyomnak, hogy vonuIjak vissza?How come everyone else has got to play with the no-penalty rule and they're pressuring me to quit?
Letépik a csontról, és csirkepéppé darálják őket, amelyet aztán mindenféle stabilizátorral és tartósítóval kevernek, ismerős formába nyomnak, panírozzák, megsütik, lefagyasztják és kiszállítják egy McDonald'sba.They're stripped from the bone and ground up into a sort of chicken mash, which is then combined with all sorts of stabilizers and preservatives, pressed into familiar shapes, breaded, deep-fried, freeze-dried, and then shipped to a McDonald's near you.
Mihez kezd a főhadiszállás ezzel a nyomorult helyzettel? A németek hátulról nyomnak minket, de az olaszok nem engednek előre. Most merre?What will the headquarters do will all this misery, when the German is putting pressure on us from behind , and the Italian doesn't allow us to move ahead?
- Elég erősen nyomom?- Is the pressure okay?
- Ha jobban nyomom, eltöröm. Jó.If I press any harder it's gonna break.
- Ha még nyomom, agyhalott lesz.-lf l press harder, he'll stroke out.
- Jó helyen nyomom?- How's my pressure?
- Most nem nyomom.- Holding compression.
"Ha az ablakhoz nyomod az arcod, láthatod a Felső-tó csücskét.""If you press your face against the glass... "...you can see a little slice of Lake Superior."
- Jól nyomod.- I'm impressed.
- Nem nyomod elég erősen.You're not pressing hard enough. - I need some help here.
A trükk a hieroglifákban rejlik, ha a helyes sorrendben nyomod meg őket, kikapcsolják a védekező berendezést.The trick is the raised glyphs. CARTER [ON SPEAKER]: If you press them in the proper sequence, they disarm the defenses down here.
Akkor te nyomod, én lélegeztetem.You do the compressions, I'll do the breathing.
A daganat itt van és nyomja a gerincvelőt.The tumour presses down on the spinal cord.
A méh nyomja a véna kávát, csökken a perctérfogat.Uterus compresses the vena cava, reducing cardiac output.
Ahogy nő nyomja a légcsövét, emiatt nem kap rendesen levegőt.As it grows it presses on his trachea, And that's what's causing the difficulty in breathing.
Amint meglát, szinte felizzik, és hozzám nyomja azokat a kőkemény melleit.As soon as l show up, she lights up and presses those rock-hard tits against me.
Az egészséges ember nem nyomja eI az érzéseit.A healthy person is someone who expresses their feelings.
"Tehát csinálunk egy új feldolgozást, és aztán 12-inches lemezként nyomjuk ki, így hangosabban szól majd.""So we're going to do a new cover, and we're going to press it as a 12-inch so it sounds loud."
- Egyelore nyomjuk.- Direct pressure for now.
- Melyiket nyomjuk meg?What shall we press? Ground floor.
- Miért nem nyomjuk meg ezt?- Why don't I just press this?
- Ne is nyomjuk!- Hold compressions.
A jobb karotokat nyomjátok a bal térdetekhez és a bal combotokhoz!Now press the outside of your right arm to the knee and thigh of your left leg.
A lábaitokkal nyomjátok a fedélzetet.Legs press off that footplate.
Ha kuncogást hallotok, és meglátjátok a vízesést, akkor nyomjátok meg a zöld gombot.When you hear a giggle and see that waterfall, you best press that green button.
Hogy lássátok, hogy mi megy még, csak nyomjátok meg a "Guide"-ot.To see what else is playing just press Guide.
Mert csak ha igazságosan ítéltek ember és ember között, ha a jövevényt nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontok ezen a helyen, akkor megengedem, hogy ezen a földön maradjatok, amelyet őseiteknek adtam.Temple of the Lord.' For if you truly execute justice one with another, and if you do not oppress the alien, or shed innocent blood in this place, I will let you dwell in this place, in the land I gave of old to your fathers forever.
- Akkor nyomják újra!Then un-press it.
- Ha szükségük lenne valamire, csak nyomják meg a nővérhívót!If you need anything at all, you just press this buzzer, all right?
A folyékony papírtömbbe nyomják bele a mintát.It's a design pressed into the liquid paper stock
A kabátok egyre csak nyomják, szinte fullasztják.They're pressing close, almost suffocating.
A kormányzót nyomják, hogy fehér kerüljön sorra.The governor's under pressure to get a white.
- Nem nyomtam meg...- I-I haven't pressed...
A hang tovább szólongatott ezért a falhoz nyomtam magam, és szétnyílott, mint a lombok és egyszer csak bent voltam.But the voice went on calling me so I pressed myself against the wall, and it gave, like foliage and then I was inside.
A vásárlás gombot nyomtam meg az eladás helyett.I got confused. I pressed the buy button instead of the sell button.
Azt hiszem, hogy rossz gombot nyomtam meg.I think I pressed the wrong button.
Biztos túl erősen nyomtam.I must have pressed it too hard
Azt nyomd meg, amit Listernél nyomtál.Press what you pressed for Lister.
Rossz gombot nyomtál meg.You pressed the wrong button.
- Mitől vagy ennyire nyomott?- What are you depressed about?
- Ne légy ilyen nyomott, Graham.- I'm not repressed, Tom.
- Nyugtalan és nyomott.- Anxious and depressed.
A hangulat... nyomott.The mood... repressed.
Az történt, hogy spekulánsok nyomott áron vettek ingatlanokat annak a helynek a közelében, ahová az olimpiai stadionok építését tervezték.What was happening is that speculators were buying depressed properties on the land near where Olympic stadiums were to be built.
A zúzódás azt sugallja, hogy valamit az ajkának nyomtak.Yeah, and bruising suggests something was pressed up against his lips.
Fém, amit 150 fokra felmelegítettek, és a bőrbe nyomtak úgy három másodpercre.Metal, heated to 300 degrees and pressed into the skin for about three seconds.
Ha a detroiti Archer lemezgyár-beli öreg csókák tudnák, hogy amit 30 éve nyomtak...The old digs, Archer Record Pressing in Detroit, if they knew that something they pressed 30 years ago...
Ilyen eszközök segítségével nyomtak el minket.It was through instruments like this, we were oppressed.
- Azt hittem, te nyomtad meg!- I thought you pressed the button!
Akkor miért nyomtad meg a riasztót?But you pressed the alarm anyway?
Biztos, hogy a jó gombot nyomtad be?Are you sure you pressed the right button?
Ez olyan, mint amikor egy béna dal jár egyfolytában a fejemben, és te épp most nyomtad meg az " újra játszik" gombot.It's like a bad song I just got out of my head, and you just pressed "play."
Megcsiklandoztad a nyakamat, és nekem nyomtad a tested.You tickled my neck and pressed yourself against me.
'A 65 font/napos kölcsönzött autó és a 700 000 font értékű hajó 'tovább nyomta.''The £65-a-day hire car and the £700,000 boat hunkered down 'and pressed on.'
- Ki nyomta meg a gombot?- Who pressed it?
- Mert nem nyomta meg a gombot.That's because you haven't pressed the button.
A bal keze a nadrágzsebben volt és egész idő alatt a combjához nyomta.Well, he had his left hand in his pants pocket pressed against his leg the whole time.
A dombon áll a ház, melyből a Lake Washington-ra látni, és ahol egy széket húzott az ablakhoz, egy puska csövét nyomta a fejéhez, majd meghúzta a ravaszt.Just up the hill is a house... overlooking Lake Washington... where he pulled a chair up to a window... pressed the barrel of a 20-gauge shotgun to his head... and pulled the trigger.
- Meg- nyomtuk a gombot, de nem jött senki.We pressed the button and nobody came.
A 7 horzsolás nélküli sebnél lassan nyomták a kést, és nem erővel döfték a testbe.That means the seven wounds without hilt marks on our victim were pressed, not stabbed with force.
A fegyvert az arcához nyomták.Uh... the gun was pressed against his face.
A templomban ezt arra használták, hogy tudassák a lányokkal mikor kell felállni, térdelni, és térdet hajtani és azon alapult, hogy hányszor nyomták meg a kattogót.N church, it was used to alert the girls as to when they should stand, sit, kneel, and genuflect - all based on the number of times a clacker was pressed.
Előszedték a farkukat, és a Nőegylet ablakához nyomták... - míg a lányok bent a felvonulást próbálták. - Ez így nincs rendjén.They pressed their wangers against the glass at the Alano Club while the girls were rehearsing the Christmas pageant.
Talán a szóban forgó múzeum falához nyomták.He could've pressed up against the actual museum.
- Az anyanyelvemhez meg nyomjam meg az egyest!- I'm tired of pressing one for English.
- Ezt nyomjam?- Do I just press that?
- Minek nyomjam fel a vérnyomását?- Why raise her blood pressure?
Akarod, hogy nyomjam neked?Do you want me to press it for you?
Csak hadd nyomjam meg a hasadat.Just let me press on your stomach, okay? Can I just...
"Csak nyomd le a kilincset - kiáltott ki a nagymama. Én túl gyenge vagyok, ahhoz, hogy felkeljek.Just press the latch, called out the grandmother.
- Akkor nyomd a sárgát meg a kéket!- Then press yellow and blue.
- Akkor nyomd meg!Then press it.
- Akkor nyomd!- Get pressing, then.
- Csak ezt nyomd meg!- Just press that.
- Jól van, most mit nyomjak?- Alright, how do I... What do I press?
- Mit nyomjak rajta? - Így.- Where should press?
- Oké, mit kell nyomjak?- Okay, what do I press?
- Tudom, hogy nyomjak meg egy gombot.I know how to press a button!
Ösztönösen érzem, mit nyomjak, hol szorítsak, hova üssek, hol nyaljak.I instinctively know where to press, where to squeeze, where to stroke, and where to lick.
"Ha odavesznék, menj föl a hegyre a rakétámhoz, zárkózz be és nyomj meg egy gombot."If I die, go to the mountains and find my spaceship. Get inside, seal the hatch and press one button.
- Anya, légyszi, nyomj az Elküldésre! Akkor rákacsinthatsz Dr. Paulra, mi meg mehetünk és vehetünk isteni, isteni jeges joghurtot!Mom, please press "Send" so you can wink at Dr. Paul and then we can go out and get delicious, delicious frozen yogurt.
- Fogd ezt, D-84. És ne nyomj meg semmit.- Hold this, D.84, and don't press anything!
- Ne nyomj el, öreg! - Mi a célod ezzel?Don't you oppress me, mate!
-Ne nyomj el engem!- Don't you oppress me.
De a hangtorzító úgy volt beállítva, hogy egy bizonyos zajszintet nyomjon el.But the voice scrambler was triggered to compress at a certain set level.
Egy ingyen kört adtam annak a seggfejnek, hogy ne nyomjon fel téged.I had to run a tab so that asshole patrolman wouldn't press charges.
Ha tudja a film címét, amit szeretne megnézni, nyomjon 1-est!If you know the name of the movie you'd like to see, press now.
Majd nyomjon rá a gégére.Cricoid pressure.
Nézze, nem arra kérem, hogy ússzon ki oda,.. hanem hogy nyomjon meg pár átkozott gombot!Look, I'm not asking you to swim out there, I'm asking you to press a few damn buttons!
Nem tudom, hogy azok bábuk, vagy kutyákra, vagy valami másra húztak-e jelmezt, de nyomjunk "lejátszás"-t és találjuk ki, jó?I don't know if those things are puppets or they put costumes on dogs or something, but let's press "play" and find out, huh?
OK, nyomjunk meg valamit.OK, let`s press something.
- Martin, meg kell nyomnom a hasadat.Martin, I need to press on your stomach, okay? Get away!
- Nem, ahhoz le kéne nyomnom a küldést.No, no, I'd have to press return.
Csak be kell nyomnom ezt a gombot itt...I just have to press this button, right...
Csak meg kell nyomnom a gombot.I just have to press the requisite button.
Csak meg kell nyomnom ezt a gombot.I just have to press this button here.
- A piros gombot kell nyomnod, anya!-Mom, you have to press the red button. -What?
- Anya, ahhoz, hogy üzenetet küldj, meg kell nyomnod a küldés gombot.Mom, to send a text, you actually have to press "send" on the text.
- Csak meg kell nyomnod a gombot.You just sorta have to press "Play." Damn it.
A bőr elég szűk lehet, így csak meg kell nyomnod a kést keresztül a húson, amíg nem érzed a kemény kő felületét.The... the skin should be pretty tight, so you just need to press the knife through the flesh until you feel the hard surface of the stone.
A ló azt mondja, hogy meg kell nyomnod az F2-t amivel a setupba jutsz.The horse says you need to press F2 which take you into Setup.
- Erősebben kell nyomnia.Y-You need to press harder.
- Meg kell nyomnia a gombot!You need to press the button.
A lövésznek az ablakhoz kéne nyomnia a ravaszt, hogy jó lelátása legyen a 25.-ről.Shooter would have to press his trigger against the window to get a good look down 25th.
Amikor az autó lelassít a kanyarban, ez az eszköz elnyeli a fékek kinetikus energiáját, eltárolja, és amikor a pilótának nagyobb lendületre van szüksége, csak meg kell nyomnia ezt a gombot a kormányon.When a car slows into a turn, the vic engine sucks kinetic energy from the brakes. It stores it, so if the driver needs a boost, he just has to press this button right here on the steering wheel.
Dresdennek hozzá kellett nyomnia a kezeit, és a lábait, hogy le ne zuhanjon.Dresden had to press his hands and feet to the side to keep from falling.
- Már csak meg kell nyomnunk.We just need to press it.
Csak meg kell nyomnunk a gombot, hogy túléljük!We have to press the button to survive!
Meg kell nyomnunk valamit.We have to press something.
El kell nyomnotok a félelmet amit éreztek, vagy mást kell megfélemlítenetek.You have to press down the intimidation you feel, or press the other down with intimidation.
És újra meg kell nyomniuk!Then you have to press it again.
Amit megmagyarázna egy látóideget nyomó tumor.Which would be explained by a tumor pressing on the optic nerve.
Az agytörzsemet nyomó daganat okozta, világos.The tumor pressing against my brain stem, got it.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

nyal
lick
nyel
swallow
nyer
win
nyes
bother
nyír
cut
nyit
open
nyög
moan
nyúl
reach one's hand for something
nyúz
sweat

Similar but longer

elnyom
oppress
nyomoz
search for

Random

metél
chop up
mormol
murmur
negligál
neglect
nehezít
complicate
nevez
name
nyel
swallow
nyilvánul
manifest
nyit
open
nyomaszt
weigh on someone's mind
oxidál
oxidize

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'press':

None found.
Learning languages?