Premi (to press) conjugation

Esperanto
26 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
premas
I press
estas premanta
I am pressing
estas premata
I am being pressed
Future tense
premos
I will press
estas premonta
I will be pressing
estas premota
I am to be pressed
Conditional mood
premus
I would press
estas premunta
I would be pressing
estas premuta
I am to potentially be pressed
Past tense
premis
I pressed
estas preminta
I have pressed
estas premita
I was being pressed
Vi
Jussive / command
premu
press!

Examples of premi

Example in EsperantoTranslation in English
Kaj certe estus malprudente plu prokrasti la elnaĝon, ĉar en la lageton jam enfalis tiom da birdoj kaj bestoj ke ili komencis premi sin reciproke. Jen Anaso naĝis kun Dodo, jen Loro kun Agleto, jen multe da aliaj strangaĵoj, birdbestoj kaj bestbirdoj.It was high time to go, for the pool was getting quite crowded with the birds and animals that had fallen into it: there were a Duck and a Dodo, a Lory and an Eaglet, and several other curious creatures.
"Bonvolu ne tiel forte premi min," diris la Gliro, kiu nun troviĝis sidanta apud ŝi.'I wish you wouldn't squeeze so.' said the Dormouse, who was sitting next to her.
Teranoj, nu, ĉu eblas tiel premi?Earthmen, who presses like that?
Inventis li novan manieron premi la vjolon inter la genuoj... aldonis sepan kordon al la instrumento por ke ĝia tono estu pli basa kaj malgaja.He devised a new way to hold the viola between the knees. He also added a seventh string to the instrument, in order to give it a deeper dimension and a more melancholic tone.
Ne, mi ne volas premi vian manon.No, I'm not gonna shake your hand!
Laŭ la aŭdataj sonoj la Kuniklo alvenis ĝis la pordo, kaj klopodadas malfermi ĝin. Sed, ĉar la pordo estis malfermebla nur internen, kaj ĉar Alicio forte premas ĝin per la kubuto, tiu klopodado malsukcesis.Presently the Rabbit came up to the door, and tried to open it; but, as the door opened inwards, and Alice's elbow was pressed hard against it, that attempt proved a failure.
"Ho, Limak', vi plirapidu!" la merlango plende ĝemas; "Ĉar fokeno post ni sekvas, kaj la voston al mi premas!-- '"Will you walk a little faster?" said a whiting to a snail. "There's a porpoise close behind us, and he's treading on my tail.
La leterinto priparolis seriozegan korpan malsanon—mensan malsanon kiu lin premas—kaj pri sincera deziro vidi min, kiel lian plej bonan, kaj efektive solan amikon, kun la celo, pere de la plezuro de mia kompanio, iom malpligrandigi lian malsanon.The writer spoke of acute bodily illness—of a mental disorder which oppressed him—and of an earnest desire to see me, as his best and indeed his only personal friend, with a view of attempting, by the cheerfulness of my society, some alleviation of his malady.
Ankaŭ problemas Usono, la entreprenista rondo kaj la burokrataro, kiuj premas politikistojn, mi kredas."But America, the financial world and bureaucrats putting pressure on politicians for construction is also a problem.”
Penu klarigi al tiuj, kiuj premas vin kaj devigas vin publikigi tian rubon, ke vi simple ĉesos ĝui la fidon de viaj legantoj kaj ŝanĝiĝos en saman rubaĉon kiel Aki-press .Try to explain to those who are putting pressure on you and forcing you to publish such rubbish that you will simply cease to enjoy the trust of your readers and turn into the same crap as Aki-press .
Tuj ni premos kontaktojn kaj translokiĝos al vi, sed se la maŝineto ne funkcios, tiukaze vi translokiĝos kun ni, kien ni vin translokigos.We push the contacts and move to your place. But if the machine doesn't work, then you will move where we move you. Is it a deal?
Zorge, alie vi premos miajn "aferojn".Careful, or you'll smash my "stuff".
Pablo, kiel longe ili plu premos niajn kojonojn?Pablo, how much longer will they keep busting our balls?
Se vi premos tiun butonon, ĝi malfermos la kurtenojn aŭtomate.If you touch this switch, it will open the curtains automatically.
Min interesas, kio okazos, se mi premos tiun butonon.I wonder what happens if I press this button.
Se vi premus tiun butonon, la motoro ĉesus.If you pressed that button, the engine would stop.
Dum ŝi parolis, la Dukino premis sin pli forte kontraŭ Alicio.And she squeezed herself up closer to Alice's side as she spoke.
Kaj eble pro tiu sola kialo okazis ke, kiam denove mi levis la rigardon ĝis la domo mem, for de ties bildo en la lageto, ekkreskis en mia menso stranga fantazio—fantazio tiel ridinda ke mi konsentas ĝin mencii nur por elmontri la viglan forton de la sensacoj kiuj min premis.And it might have been for this reason only, that, when I again uplifted my eyes to the house itself, from its image in the pool, there grew in my mind a strange fancy—a fancy so ridiculous, indeed, that I but mention it to show the vivid force of the sensations which oppressed me.
Verŝajne kirlventego kunamasigintis sian potencon en nia ĉirkaŭejo; ĉar okazis oftaj kaj fortegaj ŝanĝiĝoj de la blovdirekto de la vento; kaj la preterkutima denseco de la nuboj (kiuj pendis tiel malsupre ke ili premis la turetojn de la domo) ne malhelpis nin percepti la vivecan viglecon je kiuj ili flugis de ĉiuj punktoj unuj kontraŭ la aliajn, sen foriri en la distancon.A whirlwind had apparently collected its force in our vicinity; for there were frequent and violent alterations in the direction of the wind; and the exceeding density of the clouds (which hung so low as to press upon the turrets of the house) did not prevent our perceiving the life-like velocity with which they flew careering from all points against each other, without passing away into the distance.
- Mi sur kapa-on premis kaj li forflugis.I pressed the kapa, and he flew away.
Mi ja entreprenis, mi tuj kapa-on premis.I did take action, I pressed the kappa right away.
- Ĉirkaŭbraku min plenforte, premu min.You're hurting me. Hold me with all your strength.
La maŝino estas en plena ordo - premu la butonon.Just press the button.
Kiun kontakton mi premu, por translokiĝi hejmen?Which contact shall I push to move back home?
- Capon premu!The tsappa! - Press the tsappa!
Aŭskultu, oĉjo, premu je tempo.Look, man, press the time.

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

prami
do
predi
seize
pregi
do
preĝi
do
preni
take
presi
print
preti
do
tremi
shake

Similar but longer

dispremi
crush
ekpremi
do
pregi
do
premadi
do
premebli
do
premegi
expense
premendi
do
premiĝi
do
preti
do
pri
do

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'press':

None found.
Learning languages?