Nyit (to open) conjugation

Hungarian
148 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
nyitok
I open
nyitsz
you open
nyit
he/she to open
nyitunk
we open
nyittok
you all open
nyitnak
they open
Present definite tense
nyitom
I open
nyitod
you open
nyitja
he/she opens
nyitjuk
we open
nyitjátok
you all open
nyitják
they open
Past indefinite tense
nyitottam
I opened
nyitottál
you opened
nyitott
he/she opened
nyitottunk
we opened
nyitottatok
you all opened
nyitottak
they opened
Past definite tense
nyitottam
I opened
nyitottad
you opened
nyitotta
he/she opened
nyitottuk
we opened
nyitottátok
you all opened
nyitották
they opened
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
nyitnék
I would open
nyitnál
you would open
nyitna
he/she would open
nyitnánk
we would open
nyitnátok
you all would open
nyitnának
they would open
Conditional present definite tense
nyitnám
I would open
nyitnád
you would open
nyitná
he/she would open
nyitnánk
we would open
nyitnátok
you all would open
nyitnák
they would open
Conditional past indefinite tense
nyitottam volna
I would have opened
nyitottál volna
you would have opened
nyitott volna
he/she would have opened
nyitottunk volna
we would have opened
nyitottatok volna
you all would have opened
nyitottak volna
they would have opened
Conditional past definite tense
nyitottam volna
I would have opened
nyitottad volna
you would have opened
nyitotta volna
he/she would have opened
nyitottuk volna
we would have opened
nyitottátok volna
you all would have opened
nyitották volna
they would have opened
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok nyitni
I will open
fogsz nyitni
you will open
fog nyitni
he/she will open
fogunk nyitni
we will open
fogtok nyitni
you all will open
fognak nyitni
they will open
Future definite tense
fogom nyitni
I will open
fogod nyitni
you will open
fogja nyitni
he/she will open
fogjuk nyitni
we will open
fogjátok nyitni
you all will open
fogják nyitni
they will open
Subjunctive present definite tense
nyissam
(if/so that) I open
nyisd
(if/so that) you open
nyissa
(if/so that) he/she open
nyissuk
(if/so that) we open
nyissátok
(if/so that) you all open
nyissák
(if/so that) they open
Subjunctive present indefinite tense
nyissak
(if/so that) I open
nyiss
(if/so that) you open
nyisson
(if/so that) he/she open
nyissunk
(if/so that) we open
nyissatok
(if/so that) you all open
nyissanak
(if/so that) they open
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
nyitnom
I to open
nyitnod
you to open
nyitnia
he/she to open
nyitnunk
we to open
nyitnotok
you all to open
nyitniuk
they to open

Examples of nyit

Example in HungarianTranslation in English
"Azonnal deaktiválja a fegyverzetét.." "..különben kénytelen leszek tüzet nyitni."Deactivate your weapon systems immediately... or I'll be forced to open fire.
- Azonnal ki akarod nyitni?- Do you want to open it now? - Yes.
- Csak ki kell nyitni őket.Just got to open them up.
- Csak... nem arra a dologra gondolsz, amit ki lehet nyitni?Oh, you... you mean that thing that... that used to open and close?
"Ünnepélyesen fogadom, hogy nem nyitok ki, nem tartok vissza,""I do solemnly promise and declare I will not open or delay or cause
- 500-zal nyitok.- I'm gonna open for 500.
- A kérdésről nem nyitok vitát. - Értem.- That's not open for discussion.
- De ha végre megkapom, nyitok egy szoláriumot.- Yeah? But when I do finally get it though, I'm gonna open a tanning salon.
"mily hatalommal zársz-nyitsz nem tudom;" de van valami bennem, ami érti szemednek hangja mélyebb mint a rózsa,(touching skilfully, mysteriously) her first rose (I do not know what it is about you that closes and opens; only something in me understands the voice of your eyes is deeper than all roses)
- Akkor nyitsz számlát?Still want to open that account, Charles? That's why I'm here.
- Kaszinót nyitsz?You opening a casino?
- Ezt mondja, ha egy férfi ajtót nyit neki.- She says it when men try to open her door.
5 perc alatt nyit ki egy pisztáciát.It takes him 5 minutes to open a pistachio.
6 hónappal ezelőtt úgy döntött, hogy nyit egy konkurens kápolnát... csak, hogy tönkretegyen.Okay. Six months ago she decides to open up a competing chapel... just to chap my hide.
A Laguna mindjárt nyit, a Beverly hamarosan befut, és a piték tartanak minket életben.Between Glendale, Laguna about to open, and Beverly on a roll, it's the pies that keep it all afloat.
- Addig nem nyitunk ki, amíg nincs itt.- We don't open until he's here.
- Amikor hazaérek, nyitunk egy éttermet.- When I get back home, I'm gonna open up a restaurant.
- Bocs, csak egy óra múlva nyitunk.- Oh, we're not open for another hour.
- Iskolát nyittok.You're opening a school. What?
- Szóval saját üzletet nyittok?- So opening your own shop, huh?
-Úgy tudtam, fogadót nyittok.- Weren't you opening an inn?
Amikor a konvoj a pozíciótokhoz közeledik, tüzet nyittok erre a bunkerre.When the convoy rolls to your position, open fire On this bunker.
Burt, déIben nyittok, igaz?- Burt, you open at noon, don't you?
"Úgy tűnik, hamarosan Fairfieldbe költözünk, lowa államba, ahol egy új boltot nyitnak." Ezt nevezem!"It looks like I'll soon be living in Fairfield, Iowa, where a new franchise has just opened. " Oh, boy!
- Delta Vezér Babylon Központnak! Ugrási pontot nyitnak..They' re opening a jump point.
" Amikor a fákkal beszélgetek, és szóra nyitom számat,"When I speak to thee, I wiLL open thy mouth
"A sört a fogammal nyitom..." "...és a szemem vasrudakat könnyezik."Beer bottles open with my teeth and my eyes can make an iron rod weep.
"Egykor idezártam a bánatot, ahol a karpereceimet tartom..." "Ki sosem nyitom, mert szívembe hasít a fájdalom..." "Most kinyitom, mert abban bízom, hogy a te arcodat látom..."It was where l had locked up all my helplessness... it was what l had preserved my bangles and sorrows in... now that l open the case... l miss my beloved
"Példázatokra nyitom ajkam, hirdetem, ami a világ teremtésétől fogva... el volt rejtve"."I will open my mouth in parables. I will utter things which have been kept secret... from the foundation of the world".
"A rossz szerencse addig kopog, míg ki nem nyitod az ajtót."Bad fortune will keep knocking till the door is opened.
"és ha túl szélesre nyitod, akár ki, vagy be is juthat." Mi van...?"and if you open too wide, he might get out, or in. " What...
- Addig nem, míg ki nem nyitod a széfet!- Not till you open that safe.
"A vezérmű az a rendszer, ami nyitja és zárja a szelepeket.""The camshaft is the system that opens and closes the valves."
"A véred nyitja a zárat, és megtalálsz mindent, amit megírtak rólad."Blood opens the lock and you shall find all that is written about you.
"A véred nyitja a zárat, és megtalálsz... mindent, amit megírtak rólad."Blood opens the lock and you shall find... all that is written about you.
"Használd bármelyiket, kivéve azt a kis kulcsot amelyik azt az ajtót nyitja, amelyiket nem szeretném, hogy kinyisd. ""Go wherever you like, but this little key opens a door I don't want you to open."
- A kód nyitja az ajtót!- The code opens the door.
"BÁRMI ÁRON" Belobbanhat az egész, úgyhogy csak annyi időre nyitjuk ki a zsilipet, amíg maguk, fiúk, bemennek és kijönnek!We' re opening the air lock just long enough for you to get in and get out!
- Azt együtt nyitjuk és csukjuk.Is something that we will open and close together.
- De akármi is történjék, nem nyitjuk ki az ajtót, oké?But we're not gonna open that door no matter what, okay? - [gunfire continues] - Okay.
- De ez nem kivitelezhető, mert a városban nyitjuk meg.Yeah,well,that actually is not gonna work,'cause we're opening it in the city.
- Hívtok és nem nyitjátok ki az ajtót?You call me and you don't open the door.
- Mikor nyitjátok ki a bárt?When are you going to open up the bar?
-Miért nem nyitjátok ki a szemetek?Why don't you open your eyes?
Együtt nyitjátok ki a dobozt.Together you'll open the lock box.
Ha nem nyitjátok ki a szíveteket, és hagyjátok, hogy a szeretet elmossa a fájdalmat, sosem váltok olyan egységgé, amivé ki kell virágoznotok.Without opening your hearts and letting love bathe the pain, you'll never grow to the oneness you need to flourish.
- Kb. 2 óra múlva, 9 órakor nyitják ki a holdraszálló egység ajtaját, röviddel ezután a Wapakenataban, Ohioban születettThey're going to probably open the hatch of the Lunar Module around 9:00 o'clock Eastern Daylight time, just two hours from now and shortly after that,
- Leónak most nyitják fel a mellkasát, te meg egy jó kis fruktóz kóma felé tartasz!-Leo's having his chest cracked open... ...andyou'reheadedtoward a high-fructose coma.
- Lássuk, ezt hogyan nyitják ki.Let's see those bastards open that. - Yeah.
- Ne feledjék, csak ezek a jeladók nyitják az íriszt, és ha elvesztik az adót, nem jutnak haza.Remember, only the right code will open the iris, and if you lose the transmitter, you cannot get home.
"Ma nyitottam meg a saját éttermemet és kezdek többet keresni."Today I opened my own restaurant and I'm starting to make big bucks.
'73 decemberében nyitottam meg a CBGB-t aminek a neve Country, Blues Grass, Blues-ból eredt.I opened in December 73 as CBGB's... which stands for Country, Blues Grass, Blues.
- "Ajtókat nyitottam meg előtted."- "I opened doors for you..."
- Az én házam! Én nyitottam ki az ajtót!I opened the door.
- Azért, mert nem nyitottál ajtót a hatóságoknak!That's 'cause you never opened the door to the process server! You shut up!
- Erre te tüzet nyitottál rá.- And you opened fire? !
Ahogy ablakot nyitottál felém, oly jóleső...First time the closed windows opened for me...
"A kubai haderő tüzet nyitott 640 méterről.""Cuban defense forces opened fire at 700 yards.
"A palotaörség tüzet nyitott, elnök úr.""Our palace guards have opened fire Mr. President."
"Ami miatt egy társammal közösen nyitottunk egyet."which is why my partner and I opened one ourselves.
11 órakor nyitottunk, és közvetlenül azután, hogy az első vevőnk távozott, három pasi bukósisakban fegyvert nyomott a képünkbe.Yeah, we opened at 11:00 a.m., and right after our first customer left, three guys wearing motorcycle helmets jammed guns in our faces.
Megvennék? Most nyitottatok!Buy the inn, you just opened the inn!
Tudom, hogy még meg sem nyitottatok, úgyhogy, ha elfoglalt vagy, azt is teljesen megértem.But yeah, I know you guys haven't even opened yet, so if you're too busy, I totally understand.
Tüzet nyitottatok a polgárainkra.You opened fire on our citizens.
Örülök, hogy találkoztunk! Ajándékboltot nyitottatok?You've opened a gift shop?
"A földiek tüzet nyitottak az egyik hajónkra."The Earth vessel's opened fire on one of our ships.
"lengyelek tüzet nyitottak német katonákra" "német földön."Poles opened fire on German regulars on German soil.
- Ezt te nyitottad ki?You didn't... You didn't, did you? Tell me you opened that.
- Miért nem nyitottad fel?- Why haven't you opened it?
- Miért nem nyitottad ki? - Nem láttam. Még világítás se volt.Even if that was true, you could have simply opened the deadbolt.
- Még nem nyitottad ki?Haven't you opened it?
"De száját nem nyitotta meg."...yet he opened not his mouth.
"azért nyitotta a rejtekhelyet, hogy a hölgyek vendégül fogadhassák barátaikat távol a feleségek figyelő szemeitől.""opened the Hideaway as a place to entertain lady friends "far from his wife's prying eyes."
"tegnap a Londoni Operaház társulata a Fausttal "nyitotta meg évadját.Last night, the London opera house and company opened the season with their performance of "Faust."
- Ezért is vagy itt... az Arany Nyeregben, ahol épp most nyitottuk meg a gyereksarkot!Which is why here... At the Golden Saddle, we just opened up our kids corral!
A hasát most nyitottuk fel, itt a boncolás részeként, amit Homer Jackson hajtott végre.Her abdomen was opened fresh, right here, as part of the autopsy conducted by Homer Jackson.
Nem csak a szememet nyitottátok fel... Lehet, az életemet mentettétek meg ezzel.You not only opened my eyes to this... you maybe even saved my life.
Soha nem nyitottátok ki a szátokat tiltakozásul a népem szenvedései ellen.You've never opened your mouths in protest at my people's suffering.
- Akkor nyitották meg az Eiffel-tornyot.When they opened the Eiffel Tower.
- Ezt a fiókot évek óta nem nyitották ki.I doubt I've opened this drawer in years.
- Ezért nyitották ki. - Aha.Which is why they opened it.
- Igen, tavaly nyitották meg újra.- Yes, they reopened it last year.
Mert akkor a szerződés távoli, ám megcáfolhatatlan lehetőségével nyitnék.In which case,I would open with the remote but undeniable possibility of contracting an S.T.D.
- Mm-hmm. - Igen, de nem rendelkezik olyan tünetek a srácok, És azt is, hogy nyitna egy csomó régi sebeket neki.- Yeah, but it doesn't have any symptoms for guys, and also it would open a lot of old wounds for him.
Ki nyitna meg egy fájl "A Nagyobbíts és Irányíts"-tól?Who would open a file from "Enlarge and In Charge"?
Abban a pillanatban tüzet nyitnának a hajónkra, amint észlelték a gázt.They would open fire on our own ship the moment the gas was detected.
A nemzeti parkok peremövezeteit nyitná meg hasznosításra.The bill would open up fringe areas of the national parks for development.
) Jegyezd meg, amit mondok! Nemsokára könyörögni fognak nekem, hogy nyissam meg a vásárt!Mark my word, they'll soon be begging me to open the fair!
* Hadd nyissam ki a számat * * és ringassalak a fogaim közt. *# Let me open my teeth # # and cradle you there. #
- Azt hittem, azt mondod, nyissam ki.- I thought you said open them?
! Hé, nyisd ki az ajtót!Hey, open the door!
! Nyisd ki, nyisd ki, nyisd ki!Open, open, open, open, open.
"Ajánlom, hogy nyisd ki!" Sherrie, ne!"I dare you to open the door".
"Csak most az egyszer...nyisd ki a szemed" Tessék! Fenn vagyok.* Get rid of the night from your eyes l have opened my eyes...
"Csukja be a szemét és akkor nyissa ki..."Close your eyes don't open them.
"Térdeljünk le, nyissuk jó nagyra. ""Kneel down, open wide."
- Csak nyissuk ki, és tűnjünk innen!Okay, guys, let's just open one, So we can get out of here.
- Gyere be, nyissuk fel.Let's open it. -Great.
- Gyere, nyissuk ki az ajtót.- Come on, let's get this open.
- Hát, akkor nyissuk ki.- Well, then, let's open them up.
"Itt van egy üreg, nyissátok ki.""This one's hollow, get it open."
- Azonnal nyissátok ki az ajtót.SILVERMANE: Get that cell open now.
- Chicagói rendőrség, nyissák ki az ajtót!Chicago P.D. open the door.
- Csak tippelek, de szerintem... nyissák ki.Just a shot in the dark here, but I'd say... open it.
- Ismétlem, ne nyissák ki a hátsó ajtót!- Repeat, do not open your bay doors.
- De, csak kidolgozom, mivel nyissak.I'm just working on my opening line.
- Ha nem engedelmeskednek, arra kényszerülök, hogy tüzet nyissak.If you do not comply, I will be forced to open fire.
- Igen, tudom. Az álmom, hogy egy kis standot nyissak, ahol koreai-kubai ételkeveréket árulnék, amit én korbainak hívok.My dream is to open a food truck that serves Korean-Cuban fusion food that I'm calling Korauban.
- Pár éve végre megjött a bátorságom, hogy saját boltot nyissak.I finally got up the guts a couple of years ago to open my own shop.
'Nyiss meg minden köteléket, nyiss meg mindent.''Open all the bindings, open everything]
- Igenis. Idegeneknek ne nyiss ajtót.Don't open the door for strangers.
- Akkor nyisson ajtót.- Then open that door.
- Cathy, nyisson diplomáciai csatornát Pekinggel.- Cathy, open up a diplomatic channel with Beijing.
- Chaz azt akarja, nyisson a világ felé.Chaz says we have to open his horizons.
- Hadd nyisson Molly ki egyet!- Let's let Molly open one.
"Miért ne nyissunk saját butikot?", tudja?"why not open up our own dress shop?" You know.
- Akkor nyissunk egy új klubot!- Then we open a new club. - With what?
- Az nem lehetséges, hogy csavarhúzóval nyissunk ki egy komputert, és úgy vegyük ki az adatokat?-It's not possible, is it to just open up one of these computers with a screwdriver and get the numbers?
- Más esetben azt ajánlanám, nyissunk ablakot, de...- I'd suggest opening a window, but...
A ti ötletetek is volt, hogy nyissunk egy babzsák labda boltot a Wesleyanbe.Hack, yeah! It was just as much your idea as mine to open up a Hacky Sack store here at Wesleyan.
Amint meglátod Michonne-t, nyissatok tüzet.The minute you see Michonne, you open fire.
Küldöm a koordinátákat, szóval nyissatok adatátviteli csatornát.I'm sending grid coordinates, so open a data pipe.
"Most azonnal távozzanak, különben utasítom a hajóimat, nyissanak tüzet!"You will leave immediately... or I'll order my ships to open fire.
(Testőrök, nyissanak ajtót! És adják meg magukat a bíboros parancsára!Musketeers, open up and surrender by order of the Cardinal!
- Akkor nyissanak egy csatornát.So open the hailing frequency.
- Első szakasz, nyissanak utat a Carlton út felé.First section, open the Carlton road.
- Ne nyissanak ajtót.- Don´t open the door. - What?
- Brad... fel kell nyitnom.! - Brad- I need to open him up.
- Fel kell nyitnom.- I need to open her up.
- Hernando, éttermet kell nyitnod.Oy, Hernando, you have to open a restaurant.
- Ki kellene nyitnod a termet.- I need you to open the studio.
- Kicsit igen, de ki kell nyitnod az ajtót.You can a bit,but you have to open the door.
- Nem kéne már nyitnod?Aren't you supposed to open up by now?
- Szóval, mikor kisüt a nap, mindig ki kell nyitnod az ajtót?So every time the sun comes out, you then have to open the door? Yeah.
- Az egyiküknek ki kell nyitnia az ajtót.- One of these has to open a passageway.
- Mindenkinek ki kell nyitnia a széfjét.Everyone has to open their safe.
- Fel kell nyitnunk a mellkasát!Lost the pulse. We got to open up his chest.
- Fel kell nyitnunk a mellkasát.Got to open her chest.
- Ki kell nyitnunk az ajtót.- We have to open the door!
De ki kell nyitnotok ezt a kaput!But you have to open this gate!
Ki kell nyitnotok a szíveteket.You need to open your hearts.
Ez egy bonyolult feladat sok minden miatt, mert a srácoknak nyitniuk kell és sebezhetőnek lenni, és kimutatni az érzéseiket, és ugyanakkor, a versenyzőknek jól kell játsszaniuk is.- This is a difficult assignment on so many levels, Because the kids have to open up and be vulnerable And show their feelings,
Ezt ki kell nyitniuk.You need to open this.
Igen, de a lenyomozáshoz meg kéne nyitniuk, tovább küldeniük.Yeah, but we still need them to open the file and send it on again to trace it.
Meg kell nyitniuk a Calliopét vagy a Lafitte-et!Y'all need to open up Calliope or Lafitte.
"...így a vártnál többen, 80 ezren vannak a zsúfolt nézőtéren..." "...a nyitó ünnepségre."'We're expecting a capacity crowd of 80,000 for this evening's opening ceremony.
- A javasolt nyitó licit 10.000.- The suggested opening bid is 10,000.
- A nyitó értékén vetted, ami majdnem 8 dollárral kisebb, mint miután lement az adás.You bought it at its opening price, which is almost $8 a share lower than it was when I went on the air.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

nyal
lick
nyel
swallow
nyer
win
nyes
bother
nyír
cut
nyom
press
nyög
moan
nyúl
reach one's hand for something
nyúz
sweat

Similar but longer

kinyit
open

Random

megkövet
solemnly ask for forgiveness
megvigasztal
console
meggyilkol
murder
mellébeszél
talk beside the point
működik
function
nevez
name
nyír
cut
nyom
press
nyög
moan
orrol
given nose

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'open':

None found.
Learning languages?