פתח [ftḥ] (to open) conjugation

Hebrew
91 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
פותח
fṿoteḥa
I/you/he (masculine) open
פותחת
fṿotaḥat
I/you/she (feminine) open
פותחים
fṿotəḥiym
we/you all/they (masculine) open
פותחות
fṿotəḥṿot
we/you all/they (feminine) open
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
פתחתי
fataḥətiy
I opened
פתחת
fataḥəta
you (masculine) opened
פתחת
fataḥətə
you (feminine) opened
פתח
fataḥ
he opened
פתחה
fatəḥah
she opened
פתחנו
fataḥənṿ
we opened
פתחתם
fətaḥətem
you all (masculine) opened
פתחתן
fətaḥəten
you all (feminine) opened
פתחו
fatəḥṿ
they opened
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אפתח
’efətaḥ
I will open
תפתח
tifətaḥ
you (masculine) will open
תפתחי
tifətəḥiy
you (feminine) will open
יפתח
yifətaḥ
he will open
תפתח
tifətaḥ
she will open
נפתח
nifətaḥ
we will open
תפתחו
tifətəḥṿ
you all (masculine) will open
תפתחנה
tifətaḥənah
you all (feminine) will open
יפתחו
yifətəḥṿ
they (masculine) will open
תפתחנה
tifətaḥənah
they (feminine) will open
Imperative mood
-
פתח
fətaḥ
open!
פתחי
fitəḥiy
open!
-
-
-
פתחו
fitəḥṿ
open!
פתחנה
fətaḥənah
open!
-
-

Examples of פתח

Example in HebrewTranslation in English
! אבל אז את חייבת לפתוח את הדלתBut then you must open the door!
! אלן- .היא אוהבת לקחת קרח בלי לפתוח את הדלת-- She likes getting ice without having to open the door.
! אני לא יכול לפתוח את זה ! אני לא יכול לפתוח את זהI can't open it!
! אני לא מצליח לפתוח את הדלתI can't get the door open!
! אני לא מצליח לפתוח את החופהI can't get the canopy open!
! אדוני, פתח את השער, בבקשהSir, please open the door.
! אוון, פתח את הדלתEvan, open the door!
! אוליבר, פתח את הדלתOliver, open the door!
! איאן, פתח את הדלתIan, open the door!
! איג'י פתח את הדלת- .רק רגע-- Iggy, open up.
! אחי, כשאלוהים סוגר דלת הוא פותח חלוןBoy, when God closes a door, He opens a window.
! אני פותח את הדלת- !- Let me open it!
"דם פותח את המנעול ואתה תהיה למצוא כל מה שכתב עליך אמון בקסם שלך.""Blood opens the lock and you shall find all that is written about you. Trust in your magic."
"דם פותח את המנעול ואתה תהיה למצוא... כל מה שכתב עליך"Blood opens the lock and you shall find... all that is written about you.
"טאר'ס פותח את גופתה""Tears open her bodice."
! בר, תפתחי לי .אני לא פותחת- בר, אמא בטלפון.Bahr, open up!
(עוץ לי גוץ לי .מצטערת. פותחת, פותחת ?Sorry. Opening,opening. What was that?
, ואת נתקלת ביומן שלו , ואת פותחת אותו , וכתוב בו ."אני שונא את אמא שלי"And you come across his journal, and you open it, and it says, "l hate my Mom."
,'ג'נט אוהבת 'אל פרסקו" למה שלא תצטרפו אליה כשהיא פותחת לרווחה באוויר" ?"הפתוח?" מה זה "אל פרסקו"Janet loves alfresco fun, so why not join her as she spreads herself wide in the open air?"
,אבל אם הוא היה רשום ...הייתי פותחת אותו .מכיוון שזה מה שהיא רוצהBut if it did, I would open it - because that's what she wants
"אנחנו פותחים הלילה את "חידות !We're opening Puzzles tonight.
"פותחים את המערכה על אוקיוואנה""opening the battle for Okinawa."
'איפה הקאץ .אני עוברת למיאמי מצעים ועוד" פותחים" ,סניף חדש שםI'm moving to Miami. Sheets N' Things is opening a new branch down there, and they have asked me to manage it.
,אבל אם אתן רוצות לעזוב .כפי שאמרתי, אתן יכולות אבל אנחנו לא פותחים .את השערים לאחר השקיעהIf you want to leave, as I said, you're free to do so. But we don't open the gates past dusk.
,אז אנחנו פותחים במחירה ?So we'll open the floor, and who'll start us off?
,אם היינו פותחות את הדלתות .היה מתחולל תוהו ובוהו ?If we'd opened the doors, there would have been chaos.
- אתן פותחות את הארונית .ובחורהה משוגעת בפנים ,אתן הולכות לישון בלילה .ונחשו מי מתחת למיטהYou open up that locker -- crazy girl inside. You go to sleep at night, guess who's underneath that bed.
."נראה אתכן פותחות את הדלת""I dare you to open the door".
.אנו פותחות את המתנות בעוד חמש דקות ,אם לא תרדי למטהOkay. We're opening up presents in five minutes!
.אנו פותחות את המתנות עכשיו אם לא תרדי למטטה תוך חמש דקות, המתנות שלךWe're opening up gifts right now!
! הרגע פתחתי חשבון יש לך סכום כלשהו ?I just opened an account!
"פתחתי את ליבי"# You opened up my heart... #
'ובכן, מה איתי, מארג .רק עזבתי את הפגישה הראשונה שלי .ואפילו לא פתחתי את הפה שלי עדיין ?Well, what about me, Marge? I just left my first session. I haven't even opened my mouth yet.
(מצחקק) פתחתי רק לפני כחצי שנה, אז אני עדיין רק חצי פרקתי.(chuckles) I only opened about six months ago, so I'm still only half unpacked.
, אני ,פתחתי אותו וראיתי שהייתה הודעה מאיימי ... ושהיא רוצה לפגוש אותך וI opened it up, and I saw that there was this message from Amy and that she wanted to meet you and...
! פתחת את הקופסא ?You've opened the box!
"ועכשיו כשאפשרת ל"כן ,להתפזר בעולם .פתחת סכרMy job is to spend the day saying "no" to people, and now that you have let a "yes" spread out into the world, you have opened the floodgates.
"פתחת את "באדז .ואחר כך את חנות היין זאת אומרתYou opened Buds and then the wine shop. So this...
'אתה פתחת את המגירה, נכון?-You opened the drawer, right? -No, I didn't.
,אגפיה, לו פתחת סניף במוסקבה .ל'אנגלטר היה פושט את הרגלAgafia, if you opened up in Moscow, the I'Angleterre would go out of business.
"גברתי, "האילינוי .פתחה את הדלתות .היא הולכת לירות !Ma'am, "Illinois" Just opened her doors.
,אבל כשהיא פתחה את הדלתBut when she opened the door,
,אם את מכירה את הסיפור ,תוכלי להיזכר כל תשוקות בני-התמותה שוחררו כאשר סבתי פתחה את התיבהIf you know the story, you'll remember, all the desires of mortals were released when my grandmother opened it.
,הבת שלי פתחה את זה .אני מצטערMy daughter opened it. Sorry.
,היא פתחה את הדלת ...פתחה את חגורת הבטיחות ואז פשוט כאילו הסתובבה .והביטה ביI mean, she shrugged it off, but both times, once we got up in the air, she opened the door, she undid the seat belt, and then just kind of hung out, looked at me.
,אז פרשנו שמיכה נחמדה פתחנו בקבוק ייןSo we spread out a nice blanket, opened up a bottle of vino, and watched the sun set over the water.
,אני .ונורם, הקופאי ...פתחנו את הדלת ?Norm, the bag boy. - We opened the door... - Where's Norm?
,אני וחמי, שה שינג פתחנו בעצמנו ,סטודיו לאיגרוף/קאראטהMe and my father-in-law, Cha Ching, opened us up our very own boxing gym/karate studio.
,אשמור אותה, אבל כמו שאמרתי קודם , רק פתחנו .אז אני לא מחפשת עובד עכשיוI'll hang on to this, but as I said before, we just opened... so I'm not really looking to hire anybody right now.
,במשך העשור האחרון ,אנו פתחנו את ביתנו לפניכם, חברינו מתוך רצון לעזור לאנשים .פחות ברי מזל מאיתנוFor the past 10 years, we have opened our home to you our friends, in the spirit of helping those less fortunate than ourselves and through this, you have become our family.
! הם פתחו פורטל אחר !They opened another portal!
,אזעקת נשק גרעיני .הם פתחו את דלתות הטיליםRadiological detection. - They've opened their missile doors.
,אסיר פדראלי .במהלך השבתו לכלא לוונוורת פריטי בוי" ושותפיו האכזריים" ...פתחו באש במקלעי טומי גאן ?Pretty Boy and his associates opened fire with guns blazing...
,במהרה פתחו אותם הפועלים והחלו להרכיב את .החתיכות והחלקים השוניםIt wasn't long before workmen had opened them And begun assembling the various parts and pieces.
,הדרך של קריסטל לפנות מקום ,באופן סמלי, לבאק, כאב חלופי ,וברגע שהרומן הזה נחשף ,שהיה משורש בכל טראומות הילדות שלה זה היה כאילו פתחו את הסכר ועכשיו היא רודפת אחרי פנטזיה .בת 16 שנים, על אהבה ומשפחה ,טוב, ריברס מוקף בעורכי דיןCrystal's way of symbolically making room for Buck as the surrogate father, and once that affair was uncovered, which was totally rooted in all the childhood traumas, it was like the floodgates opened and now she's chasing a 16-year-old fantasy of love and family.
'אני אפתח את קארת לעולם כפי שכפיתי אותה .להיפתח בפנייI will open Qarth to the world as I have forced it to open itself to me.
,אם תקרא למר מורולטו לדוכן ,ועדותו תעורר חשד .אפתח את הדלת ...כבודו .זה הוגן, פרקליט-If you call Mr. Morolto, and his testimony raises any red flags, I will open the door. Your Honor...
.אם אני אצטרך לפתוח את זה, אני אפתח את זה .יהיה המחיר אשר יהיהIf I have to open it, I will open it. Cost whatever it cost.
.אני אסיים עם המצרכים .אני אפתח מאחורI will finish up with the groceries. I will open up the back.
.אני אפתח את הבקבוקI will open the bottle.
! תיבת בראשית תפתחThe Genesis Ark will open!
,אם היא ענתה נכון .היא תפתח את המנעולIf she answered correctly,she will open the lock.
,אתה תפתח את עינייך ...ותקשיב לי ...כשתראה אתYou will open your eyes. And listen very carefully.
,ואז, נזמין מקלות גבינה .כמנת פתיחה ,אבא יפתח את מתנתו .ואמא תפתח את שלהThen we'll order some mozzarella sticks for appetizers. Dad will open his present and Mom will open hers.
,במקודם או במאוחר .את תפתחי את העיניים הללוSooner or later you will open those eyes.
,והיא, שאת, מרסדס ג'ונס תפתחי את עינייך ותביני .שאנחנו מושלמים אחד לשנייהThat you, Mercedes Jones, will open your eyes and realize that we're perfect for each other.
-את הנתיב את תפתחי את השער .לעבר המפלהYou will open the gate to the Undoing.
.רק עוד כמה דקות- .גברת, תפקידי לברר שהיא שם- ,אם לא תפתחי את הדלת .אני אפתח אותה בעצמיJust a few more minutes. Ma'am, it's my job to make sure she's there. If you don't open the door, I will open it myself.
.שרה, תפתחי ?Sarah, will open.
,אם הכול היה בסדר .הוא יפתח ספר במרפסתAt all clear, he will open a book on the porch.
,אם תלמד כיצד לשלוט בו וי יפתח את מוחך לדברים .שאתה מפספס סביבךIf you can learn to control it V will open up your mind to everything you missing around you.
,אתם תצללו, תשחררו תיבה .ותשחו איתה בחזרה לחוף ,הזוג האחרון יפתח את התיבה .וישתמש בחלקים שבתוכה כדי לפתור את הפאזלYou'll dive down,release a Chest,swim it back to shore. The final pair will open that Chest and use the pieces inside To solve the puzzle.
,אתם, מכל שוטי-האהבה .אמורים להריע למסירות שלו הוא יפתח את הסכר לכל יצור על-טבעי .שאי-פעם מתYou, of all lovesick fools, should applaud his devotion. He will open the floodgates for every supernatural being that has ever died.
,בחרו במשפט הנכון לדעתכם .קחו את המפתח, וחזרו להתחלה .אם צדקתם, המפתח יפתח מנעולChoose the statement you think is true,grab the key,race back to the start. If you're right,your key will open a lock.
! אחורה, אחרת נפתח באשStand away, or we will open fire.
,אם תתקרב .נפתח באש אנחנו חמושים היטב .ומוכנים להגן על עצמנוIf you come any closer, we will open fire. We are well-armed and prepared to defend ourselves.
,נפתח .בציפייה שגם הקרבן ייפתח ...עכשיו .תגידי לי את השמות האמיתייםOpened up, with the expectation that the subject, too, will open up.
.אבל יחד, נפתח את ארנקו אתה בטוח שלא כדאי להמתין ?But together we will open his purse. Are you sure we shouldn't wait until after Thomas' memorial service?
.דבה, אתה ואני נפתח בחבטות ננסה להחזיק מעמד .עד סוף המשחק היוםDeva, you and I will open the batting. We will hang in there till the end of play today.
עכשיו רק רבע לשמונה מהיום תפתחו ב-6 .ואף אחד לא ייכנס אחרי 6:It's only a quarter to 8. From now on, you will open at 6 and no one will be admitted after 6: 1 5.
ואז נהיה פנויים לא, ואז אנחנו נצטרך להכניס לחץ בחזרה ,לתוך המנהרות ,ואז הדלתות האטומות למים תפתחנה .וכך האנשים יוכלו לחזור הביתהThen we evacuate? No, then we put pressure back into the tunnels, then the watertight doors will open up, then people go home.
+ אז הם אומרים שאם המעבורת תנסה לחזור לדסטיני או אם נעשה מהלך .עוין, הם יפתחו באש ?So they're saying that if the shuttle tries to return to Destiny, or if we make any hostile moves, they will open fire.
,"הכוח של "יער הקמים לתחייה ... והדם שלה .יפתחו את השער לצד השניThe power of the Forest of Resurrection and her matured blood will open the gate to the other side.
,אם תסובב את הידית העליונה ! הכנפיים יפתחוIf you turn the upper handle, the wings will open!
,הדלתות הללו יסגרו מאחוריהם .אבל דלתות חדשות יפתחו הילדים הללו, שנותרו חיים ,במשבר של לפני 10 שנהThose doors will close behind them, but new ones will open. These kids, who were spared by the crisis 10 years ago, have nothing but opportunity ahead of them.
,סמית וברטון יפתחו .עם סמית מאחורSmith and Burton will open, with Smith to face.
! אמא, פתחי את הדלתMommy, open the door.
! אנה, פתחי את הדלתAnna, open the door.
! אנני, פתחי את הדלתAnnie, open this door!
! בבקשה פתחי את הדלת!Please open the door.
! ג'ניס, פתחי את הדלתJanice, open the door!

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

בטח
rely on
ברח
escape
זנח
abandon
זרח
shine
לקח
take
מרח
smear
משח
anoint with oil
נבח
bark
סלח
forgive
פגע
hurt
פגש
meet
פחד
fear
פסל
disqualify
פצע
wound
פקד
count

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

כיסה
cover
לן
stay overnight
נמצא
be found
נתן
give
פחד
fear
פינה
clear
פקד
count
פרץ
breach to break open a
צייר
do
ריחף
hover

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'open':

None found.
Learning languages?