Atsidaryti (to open) conjugation

Lithuanian
16 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
atsidarau
I open
atsidarai
you open
atsidaro
he/she opens
atsidarome
we open
atsidarote
you all open
atsidaro
they open
Past tense
atsidariau
I opened
atsidarei
you opened
atsidarė
he/she opened
atsidarėme
we opened
atsidarėte
you all opened
atsidarė
they opened
Past freq. tense
atsidarydavau
I used to open
atsidarydavai
you open
atsidarydavo
he/she used to open
atsidarydavome
we used to open
atsidarydavote
you all used to open
atsidarydavo
they used to open
Future tense
atsidarysiu
I will open
atsidarysi
you will open
atsidarys
he/she will open
atsidarysime
we will open
atsidarysite
you all will open
atsidarys
they will open
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
atsidaryčiau
I would open
atsidarytum
you would open
atsidarytų
he/she would open
atsidarytume
we would open
atsidarytute
you all would open
atsidarytų
they would open
Imperative mood
-
atsidaryk
you open
-
-
atsidarykite
you all open
-

Examples of atsidaryti

Example in LithuanianTranslation in English
prašymas atsidaryti sąskaitą (el. laišku, faksu, laišku).request to open an account (e-mail, fax or mail)
Durys gali netikėtai atsidaryti arba atsirakinti.A door likely to open inadvertently or one that will not remain closed.
bet kurioje valstybėje narėje vartotojai, kurie teisėtai gyvena Sąjungoje ir neturi mokėjimo sąskaitos toje valstybėje narėje, turėtų turėti galimybę atsidaryti ir naudoti pagrindinę mokėjimo sąskaitą toje valstybėje narėje.In any Member State, consumers who are legally resident in the Union and who do not hold a payment account in that Member State should be in a position to open and use a basic payment account in that Member State.
Todėl valstybės narės ir mokėjimo paslaugų teikėjai vartotojams turėtų teikti bendro pobūdžio, aiškią ir suprantamą informaciją apie pagrindinius tokių sąskaitų požymius bei jų naudojimo sąlygas ir apie praktinius veiksmus, kuriuos vartotojas turėtų atlikti pasinaudodamas teise atsidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą.General, clear and comprehensible information should therefore be provided to consumers by Member States as well as by payment service providers on the main features and conditions of the use of such accounts as well as on the practical steps that the consumer should follow in exercising the right to open a basic payment account.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad bet kuris vartotojas, teisėtai gyvenantis Sąjungoje, turėtų teisę atsidaryti ir naudoti pagrindinę mokėjimo sąskaitą, teikiamą jų teritorijoje veiklą vykdančio mokėjimo paslaugų teikėjo, su sąlyga, kad vartotojas dar neturi mokėjimo sąskaitos, kuri jam sudarytų sąlygas jų teritorijoje naudotis 6 dalyje išvardytomis mokėjimo paslaugomis.Member States should ensure that any consumer legally resident in the Union has the right to open and use a basic payment account with a payment service provider operating in their territory provided that the consumer does not already hold a payment account allowing him to make use of the payment services listed in paragraph 6 in their territory.
Mes atsidarome šeštadienio vakarą.We open Saturday night.
Rojaus vartais atsidarė tam kad užsitrenktų tiesiai man prieš akis."The gates of paradise had opened... "only to slam in my face."
Bet jie ir vėl atsidarė, ar ne?But they opened again, no?
Jis atsidarė!They're opening up!
Jis pats ją atsidarė ir išsirinko taikinį.He's opened it and selected himself a target.
Durys atsidarė.The doors open.
- Pasibelsk ir durys atsidarys.Knock, and the door will open.
Jeigu Jūs to nusipelnėte. Po trejų valandų, šio namo sienos automatiškai atsidarys.If you earn it, three hours from now the door to this house will open.
Jeigu tai teisybė, ką jis pasakė juostoje, tada po valandos atsidarys pagrindinės durys.If is what's said true, then we got one hour and that front door will open.
Trapas atsidarys po 5 minučių.Ramp will open in five minutes.
Trapas atsidarys po 15 sekundžių.Ramp will open in 15 seconds.

More Lithuanian verbs

Similar

susidaryti
form
užsidaryti
close

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apmėtyti
whip
dergti
befoul
įbrėžti
inscribe
išdulkinti
fuck
nuskambėti
sound
plautis
wash
slūgti
subside
susirašinėti
communicate by mail
susukti
twist
vizginti
wag

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'open':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In