Malfermi (to open) conjugation

Esperanto
26 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
malfermas
I open
estas malfermanta
I am opening
estas malfermata
I am being opened
Future tense
malfermos
I will open
estas malfermonta
I will be opening
estas malfermota
I am to be opened
Conditional mood
malfermus
I would open
estas malfermunta
I would be opening
estas malfermuta
I am to potentially be opened
Past tense
malfermis
I opened
estas malferminta
I have opened
estas malfermita
I was being opened
Vi
Jussive / command
malfermu
open!

Examples of malfermi

Example in EsperantoTranslation in English
Ĉirkaŭ la halo estis pordoj; sed ĉiuj estis fermitaj. Alicio do marŝis laŭ unu flanko kaj remarŝis laŭ la alia penante malfermi la pordojn; sed ĉiu el ili estis ŝlosita, kaj Alicio malĝoje marŝis laŭ la mezo kaj demandis al si, ĉu ŝi jam neniam povos eliri la halon.There were doors all round the hall, but they were all locked; and when Alice had been all the way down one side and up the other, trying every door, she walked sadly down the middle, wondering how she was ever to get out again.
Laŭ la aŭdataj sonoj la Kuniklo alvenis ĝis la pordo, kaj klopodadas malfermi ĝin. Sed, ĉar la pordo estis malfermebla nur internen, kaj ĉar Alicio forte premas ĝin per la kubuto, tiu klopodado malsukcesis.Presently the Rabbit came up to the door, and tried to open it; but, as the door opened inwards, and Alice's elbow was pressed hard against it, that attempt proved a failure.
La mentono kaj la piedoj tiel forte kunpremiĝis, ke apenaŭ ŝi povis malfermi la buŝon, sed fine prosperis al ŝi enigi kelkajn erojn de la maldekstra peceto.Her chin was pressed so closely against her foot, that there was hardly room to open her mouth; but she did it at last, and managed to swallow a morsel of the lefthand bit.
"Ŝi diris,ke la kolonia administrado ne regis la licencojn, permesis malfermi multajn novajn gastejojn kiuj posedis de riĉuloj por fari dao ruou (vino-virgulinoj)tiam detruis la reputacion de ca tru.She said only since the colonial administration became lavish in granting licenses, allowing a rash of new inns owned by wealthy people, did dao ruou (wine maidens) appear and tarnish the reputation of ca tru.
Ĉu vi povus malfermi vian defendon nur unufoje?Why don't you relax sometimes?
Tamen, ĝi malfermas niajn okulojn al la tiel nomata "lingva problemo": nur tri kompanioj Sony Ericsson, McDonald kaj Pepsi administras siajn kontojn ekskluzive en la ukraina.However, it opens our eyes to the so-called “language issue”: only three companies Sony Ericsson, McDonald’s and Pepsi administrate their accounts exclusively in Ukrainian.
- Bone! - Sed nur Jaŭde ĝi malfermas.- It is open only on thursday.
Mi agnoskas, ke tio malfermas perspektivojn.I must admit, that opens up a lot of possibilities.
Li malfermas la pordon.- Would you like some soup?
Tre longe ŝi sidadis, kun okuloj fermitaj, kaj preskaŭ kredis ke ŝi mem vagas en tiu stranga Mirlando, kvankam ŝi bone konsciis ke, se nur ŝi malfermos la okulojn, la fantazioj malaperos, kaj ĉio refariĝos ordinara. Se ŝi malfermos la okulojn, jam ne murmurigos la herbon Blanka Kuniklo, sed nur la vento; la akvoplaŭdojn kaŭzos ne la Muso, sed nur ŝanceliĝantaj kanoj; la tintadantaj tetasoj refariĝos ŝafsonoriloj; tuj mortos la altvoĉaj krioj de la furioza Damo, renaskiĝante kiel krioj de la ŝafpaŝtisto; la infana ternado kaj ĉiuj aliaj strangaj bruoj fariĝos—nur konfuzita bruaro de la farmkorto; kaj, anstataŭ la profundaj ĝemoj de la Falsa Kelonio, ŝi aŭdos de malproksime la blekadon de la bovinoj.So she sat on, with closed eyes, and half believed herself in Wonderland, though she knew she had but to open them again, and all would change to dull reality--the grass would be only rustling in the wind, and the pool rippling to the waving of the reeds--the rattling teacups would change to tinkling sheep-bells, and the Queen's shrill cries to the voice of the shepherd boy--and the sneeze of the baby, the shriek of the Gryphon, and all the other queer noises, would change (she knew) to the confused clamour of the busy farm-yard--while the lowing of the cattle in the distance would take the place of the Mock Turtle's heavy sobs.
Oni kutime diras "donu fiŝon al homo, kaj li nutros sin dum tiu tago, lernigu lin kiel fiŝkapti, li malfermos fiŝvendejon kaj nutros siajn najbarojn."It is often said "give a man fish, he will feed for a day. Teach him how to fish, he will start a fish shop and feed his neighbourhood"
Mi malfermos al vi la muron.Do you want to get back to Shpak's room?
Mi komprenis... mi malfermos.I open.
Ĉi-vespere ni malfermos la libron je la ĉapitro...Tonight, we open the book at the chapter called...
Ĉu vi malfermus la fenestron, mi petas?Could you open the window?
Se li povus, li malfermus dum ok tagoj semajne.Could he, he would open 8 days a week.
Sed ho, ve! aŭ la seruroj estis tro grandaj, aŭ la ŝlosileto tro eta, ĉar neniun el ili ĝi malfermis. Tamen, ĉirkaŭirante la duan fojon, ŝi venis al malalta kurteno, kiun ŝi antaŭe ne rimarkis, kaj malantaŭ la kurteno, jen malgranda pordo alta je kvardek kelke da centimetroj; ŝi enŝovis la oran ŝlosileton, kaj (ho, la ĝojo!) ĝi taŭgis.However, on the second time round, she came upon a low curtain she had not noticed before, and behind it was a little door about fifteen inches high: she tried the little golden key in the lock, and to her great delight it fitted!
La noveveninto laŭte frapis sur la pordon per siaj manartikoj, kaj malfermis al li alia livrevestita lakeo, havanta rondan vizaĝon kaj grandajn ranokulojn.It was opened by another footman in livery, with a round face, and large eyes like a frog; and both footmen, Alice noticed, had powdered hair that curled all over their heads.
Dirinte tion, ŝi malfermis mem la pordon kaj—eniris.And she opened the door and went in.
La Ĉapelisto tre larĝe malfermis la okulojn, aŭdinte tion. Anstataŭ respondi, li subite proponis la enigmon: "Je kio la korvo similas skribotablon?"The Hatter opened his eyes very wide on hearing this; but all he said was, 'Why is a raven like a writing-desk?'
La Gliro malrapide malfermis la okulojn, kaj diris per raŭka, malforta voĉo: "Mi ne dormis; la vortojn, kiujn vi ambaŭ diris, mi aŭdis ĉiujn, ĉiujn senescepte."The Dormouse slowly opened his eyes. 'I wasn't asleep,' he said in a hoarse, feeble voice: 'I heard every word you fellows were saying.'
Gesinjoroj, malfermu viajn okulojn kaj aŭskultu zorge jam finas la doloro, la malkonforto kaj la plendoj malkonforto kaj la plendoj ili veturas tien ĉi per kaleŝo ĉar ili ĉiam urĝas por esti resanigitaj de Macario por esti resanigitaj de Macario...Ladies and gentlemen, open your eyes and listen carefully ...pain, discomfort and groans are over discomfort and groan. they come quickly in carriages because everybody is in a rush if they want a place to be cured by Macario to be cured by Macario.
Fendu la surfacon de la tero, malfermu la internon, kaj liberigu la Incubus!Split the surface of the earth! Open up the pit! Unleash the Incubus!
- Ĉu vi malfermu? - Ĉu vi malfermu?Can you open the door?
Ĉu vi malfermu?Can you open?
Fermu viajn okulojn, homoj, kaj malfermu viajn animojn.- Shut your eyes, humans. - And open your minds.

More Esperanto verbs

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'open':

None found.
Learning languages?