Kinyit (to open) conjugation

Hungarian
150 examples
This verb can also have the following meanings: j, 1964

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
kinyitok
I open
kinyitsz
you open
kinyit
he/she to open
kinyitunk
we open
kinyittok
you all open
kinyitnak
they open
Present definite tense
kinyitom
I open
kinyitod
you open
kinyitja
he/she opens
kinyitjuk
we open
kinyitjátok
you all open
kinyitják
they open
Past indefinite tense
kinyitottam
I opened
kinyitottál
you opened
kinyitott
he/she opened
kinyitottunk
we opened
kinyitottatok
you all opened
kinyitottak
they opened
Past definite tense
kinyitottam
I opened
kinyitottad
you opened
kinyitotta
he/she opened
kinyitottuk
we opened
kinyitottátok
you all opened
kinyitották
they opened
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
kinyitnék
I would open
kinyitnál
you would open
kinyitna
he/she would open
kinyitnánk
we would open
kinyitnátok
you all would open
kinyitnának
they would open
Conditional present definite tense
kinyitnám
I would open
kinyitnád
you would open
kinyitná
he/she would open
kinyitnánk
we would open
kinyitnátok
you all would open
kinyitnák
they would open
Conditional past indefinite tense
kinyitottam volna
I would have opened
kinyitottál volna
you would have opened
kinyitott volna
he/she would have opened
kinyitottunk volna
we would have opened
kinyitottatok volna
you all would have opened
kinyitottak volna
they would have opened
Conditional past definite tense
kinyitottam volna
I would have opened
kinyitottad volna
you would have opened
kinyitotta volna
he/she would have opened
kinyitottuk volna
we would have opened
kinyitottátok volna
you all would have opened
kinyitották volna
they would have opened
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok kinyitni
I will open
fogsz kinyitni
you will open
fog kinyitni
he/she will open
fogunk kinyitni
we will open
fogtok kinyitni
you all will open
fognak kinyitni
they will open
Future definite tense
fogom kinyitni
I will open
fogod kinyitni
you will open
fogja kinyitni
he/she will open
fogjuk kinyitni
we will open
fogjátok kinyitni
you all will open
fogják kinyitni
they will open
Subjunctive present definite tense
kinyissam
(if/so that) I open
kinyisd
(if/so that) you open
kinyissa
(if/so that) he/she open
kinyissuk
(if/so that) we open
kinyissátok
(if/so that) you all open
kinyissák
(if/so that) they open
Subjunctive present indefinite tense
kinyissak
(if/so that) I open
kinyiss
(if/so that) you open
kinyisson
(if/so that) he/she open
kinyissunk
(if/so that) we open
kinyissatok
(if/so that) you all open
kinyissanak
(if/so that) they open
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
kinyitnom
I to open
kinyitnod
you to open
kinyitnia
he/she to open
kinyitnunk
we to open
kinyitnotok
you all to open
kinyitniuk
they to open

Examples of kinyit

Example in HungarianTranslation in English
* Konzerv, amit könnyű kinyitni.♪ The can that's easy to open ♪
, de senki sem jött kinyitni az ajtókat?Nobody came to open the doors?
- ...de mint... egy kisfiú, úgy húztam össze magam az ágyban, aki látni akarja mi van ott, de fél kinyitni a szemét.- ...shells, but as a lad I'd huddle into my bed, wanting to see what was there but too frightened to open my eyes.
- A hely még mindig ott van lerobbant és elhagyatott, és maga fogja kinyitni újra.- The place is still there broken-down and deserted, and you're going to open it up again.
- 4 perc alatt bármit kinyitok.- I can open anything in four minutes.
- Mit kerestek? Csak arra emlékszem, hogy kinyitok egy ajtót, és meglátom apámat a szoborral a kezében.All I remember is opening a door and seeing him holding the statue.
- Rendben, kinyitok egy üveg bort.Sounds good. I'll open a bottle of wine.
- Én... kinyitok egy újat. - Mi van?I'm... gonna open a new one.
- Igen? - Tudod, bezársz egy ajtót, kinyitsz egy másikat...- You know,close one door, open another.
- Luis, kinyitsz?- Luis, can you open up for me?
A legjobb az, mikor egy nyári napon kinyitsz egy hűtött dobozost, és a hab lecsorog a kezedre.The best thing is, on a summer's day, you open a cold one, and that foam runs down your hand.
Az a nagy doboz amit ha kinyitsz nagy fehérség jön ki belőle.That's the big box with the pretty light that comes on when you open the door.
- Mindjárt kinyit a bár.-Bar is about ready to open.
A múzeum mindjárt kinyit.The museum is about to open.
De az zárva voIt. Meg keIIett várnom, amíg kinyit.I had to wait for them to open.
- Délben kinyitunk.We open at noon.
- Minden éjjel kinyitunk.- Every night we're open.
Akkor mi csak megyünk és kinyitunk.Um, well, we're just gonna go and open up.
Majd kinyittok egy ablakot.You'll open a window.
Mégis, ha kinyittok egy divatlapot, vagy bekapcsoljátok a tévét, megláthatjátok, hogy pusztán izgalmasabb lett, normálisabb, és vonzóbb.And yet, open any fashion magazine, turn on any television program, and the world will tell you he's only gotten... more interesting, more desirable, more normal.
"mintha egy bőrönd lennék, amit előhúznak és kinyitnak, ha kedvük tartja."like I'm an old suitcase they can just drag around and open up whenever they want to.
A sebészek állandóan kinyitnak embereket és szétnéznek, de megálltatok valaha, hogy ti nyíljatok ki, és nézzetek szét?As surgeons, we're constantly opening people up and looking around. But have you ever stopped to open yourself up and look around?
"Ahányszor kinyitom a szemem, csak téged akarlak látni.""Every time I open my eyes I want to see only you"
"Most kinyitom ezt a borítékot," gondoltam,"I'll open this envelope," I thought,
"Éjszakánként kinyitom az ablakot, s kérem a Holdat,"At night I open the window and ask the moon
- Akkor kinyitom csak az ajtót.I can hold the door open. No, Mike.
"De ha kinyitod a hatalom és kegyelem tintatartóját,"But if you open the inkwell of power and grace,
"Ha kinyitod a szádat..Ifyou open your mouth.
"Meg fogsz lepődni, mikor az öledbe hullik, kinyitod és megragadod az életet...""You'll be surprised what'll fall in your lap if you open up and embrace life..."
* Amikor kinyitod szemed, azt látod, * hogy csak te vagy a takaró alatt.When you open your eyes, you see Only yourself between the sheets ...
- Amint kinyitod az ajtót, azonnal ránézel az üzenetrögzítőre.As soon as you open the door, you look over at the answering machine.
"Amikor a férfi kinyitja a kezét,""When the man opens his hands"
"Gyors szárnyakon jő a halál... "arra, aki kinyitja ezt a ládát.""Death will come on swift wings... to whomsoever opens this chest."
"Moreira kinyitja az ajtót, készen az utolsó harcra."The gaucho Moreira opens the door ready for his last fight.
- Akkor nem bánja, ha kinyitjuk.- Then you won't mind if we open it.
- Ha kinyitjuk az ajtót.- If we open the doors...
- Jó, akkor kinyitjuk a palackot? - Igen, igen!- Right, shall we open the bottle, or...
- Ha kinyitjátok az ajtót...- If you open that door...
A legfontosabb: a szeánsz alatt legyen csukva a szemetek, mert ha kinyitjátok az a szellem akivel éppen beszélünk örökre a túlvilág és a mi világunk között reked.The most important thing... is that you keep your eyes closed during the ceremony... because if you open them, whatever spirits we're speaking to... will permanently remain trapped between worlds forever.
Együtt, kinyitjátok a dobozt.Together, you'll open the lock box.
Egész nap meg sem nyikkantok, aztán kinyitjátok a pofátokat és csak úgy bombáztok a hazugságaitokkal.You don't say anything all day. Then, when you open your mouth... you unload all these tremendous lies all over me.
"és kinyitják a csomagtartót, nem tudsz semmit.""and they open the cajuela, you don't know anything."
- A munkásoknak kinyitják késő este.They open it for the workers late at night.
- Ha kinyitják a kapukat, elszabadul a pokol.If they open the gates, it'll be mayhem.
"Ahogy kinyitottam, rájöttem.""As I opened them, I realized."
"Amikor kinyitottam az ajtót, alig hittem a szememnek."And when I opened the door, I could hardly believe my eyes.
"Amikor reggel kinyitottam az ablakot, romantikus szellő jelezte az ősz közeledtét."When I opened the window this morning the romantic breeze signaled autumn coming
- Bocs, de nem lophatsz ha már kinyitottál egy ajándékot.And steal... (Sean imitates buzzer) Sorry, you can't steal a gift once you already opened one.
Egy sötét szobában, kinyitottál egy dobozt... tele fénnyel.In a room full of darkness, you opened a box... Filled with light.
Ez ugyanaz a fazék, amit négy éve vettél, amikor kinyitottál.This is the same pot you bought four years ago when you opened.
Ha egyszer kinyitottál egy ajtót, azt soha többé nem tudod már becsukni.Once you've opened some doors, you can never close them again.
Ha valaha is kinyitottál volna egy könyvet...If you've ever opened a book...
- Képzelje el, hogy írt egy cikket, ami minden ajtót kinyitott maga előtt, és nem csak mázlija volt!Imagine you wrote a paper that opened every door in academia.
- Sehogy, megvárták, míg reggel lett és kinyitott a bank.- They didn't; they had to wait till the bank opened in the morning.
A baj akkor kezdődött, amikor valaki kinyitott egy túlvilági ajtót.Evil started when someone opened an otherworldly door.
A helyiség átkutatásakor fali széfet találtunk, amit az áldozat testvére kinyitott.Search of the premises turned up a wall safe, which the victim's brother opened for us.
Amikor először kinyitottunk '99-ben, tönkretett egy bőrkabátot.When we first opened in '99, she managed to ruin a leather coat.
Aztán kinyitottunk néhány kaptárt és emiatt lettem méhész.And then we opened some beehives and that's what did it.
Itt állt amikor kinyitottunk.It was parked here when we opened the office.
Kedvesem, 87 embert szolgáltam ki, mióta reggel kinyitottunk.Darlin', i've waited on 87 folks since we opened this morning.
Alapvetően kinyitottatok egy ajtót az elmétekben.You essentially opened a door in your minds.
Amikor a víz alatt voltatok, amikor az eszméletlen állapotban egy felsőbb tudati szintre léptetek, kinyitottatok egy ajtót az elmétekben.When the three of you went under the water, when you crossed from unconsciousness to a kind of superconsciousness... You essentially opened a door in your minds.
Mielőtt még kinyitottatok volna.Before you even opened.
Talan mikor kintrol kinyitottatok az ajtót, a rendszer újraindult.Maybe when you opened the door from the outside door, it reset the system.
A fény és a sötétség világa. 10000 évvel ezelőtt az Abkánik kinyitottak egy kaput a két világ között.A world of light and a world of darkness 10.000 years ago, the Abkani opened a gate between these worlds.
A helyi üzletek újra kinyitottak.The local shops have reopened.
A hármas szektorban újra kinyitottak az iskolák.Schools have reopened in sector 3, and some city services are set to resume.
Amikor először kinyitottak csak nyolcféle faj volt.When they first opened, they had 8 species.
"Amint kinyitottad az üveget..." Figyeljetek!As you opened the bottle... listen.
- De ha már kinyitottad...- But since you've opened it...
- Drágám, kinyitottad ma reggel az ablakot és megfázott a vállam.-What's the matter? -You opened the window this morning and l caught cold in my shoulder.
! Mert, ahogy magad is mondtad, - valaki kinyitotta a pokol kapuját.Because, you said it yourself, someone opened the gates of hell -
"A fehér lovag kinyitotta az ajtót,""And so, the White Knight opened the door
"Amikor a bárány kinyitotta a 7. pecsétet, csend volt a Mennyekben"."When the lamb opened the seventh seal there was silence in heaven."
"Az egyikőjük kinyitotta az autót és megfogta gyanúsítottat. "One of them has opened the door, and he has hold of the suspect.
"Aztán Noé kinyitotta a bárka ablakát és kinézett.""Then Noah opened the window of the ark and looked out.
'Miután ezen túl voltunk, 'kinyitottuk a csapokat, és elindultunk Palm Springs felé.''With all that sorted out, 'we opened the taps and headed into Palm Springs.'
- Eliszkolt, még mielőtt kinyitottuk.- No, he scrammed outta there 'fore we opened the thing.
A másodikban pedig kinyitottuk az átjárót.In the second, we opened a gateway.
A szenzorok szerint egy hatalmas robbanás volt a teremben, de amikor kinyitottuk az ajtót, elszenesedett maradványok helyett, magát találtuk.Sensors indicate there was a massive explosion in the room, but when we opened the door, instead of finding charred remains, we found you.
Amikor a boncolás miatt kinyitottuk , üres volt.When it was opened for post-mortem, the body had vanished
Az ajándékokat kinyitottátok már?Are the presents opened yet?
"Ahogy kinyitották a táskát, tudtam hogy végünk.[Karl narrates:]"They opened the case. I thought, 'It is over.'
- Anya, kinyitották!- Mom, they opened up! - What's the matter with you?
- Megint kinyitották az ügyet?Cheers. - Have you reopened the case?
Ha kinyitnátok a könyvet a 11. fejezetnél, a 773. oldalon. akkor megnéznénk a viharos időjárást.If you would open your book to unit 11 page 773, we'll look at turbulent time.
De ha az lenne, kinyitnám.But if it did, I would open it
Itt is van egy Biblia-moly alap hozzáállása: "Ha kinyitnád az írást és olvasnád, akkor értenéd.""If only you would open the Scripture and read,
Ha itt lenne az apám, ő kinyitná a kapukat!If my father were here, he would open the gates
De kinyitnák előtted az ajtókat, Harry.But they would open their doors to you, Harry.
Így azt gondoltam, hogyha több ember tudatában lenne, hogy mit csinálok, végül valaki, valahol felébredne, az emberek kinyitnák a szemüket, és akkor talán leálltam volna.Now, I figured that if I exposed what I was doing to more people, eventually someone somewhere would figure it out. The world would open its eyes, and then maybe I could stop.
- Akarja, hogy kinyissam újra?Want me to open it again? - No!
- Akkor kinyissam?- Shall I open it?
- Azért küldtek, hogy szolgamódra kinyissam az ajtót.I was sent to open the door like a servant.
- Jöttem, hogy kinyissam az ajándékomat.- I'm here to open my present.
"Használd bármelyiket, kivéve azt a kis kulcsot amelyik azt az ajtót nyitja, amelyiket nem szeretném, hogy kinyisd. ""Go wherever you like, but this little key opens a door I don't want you to open."
- Itt az idő, hogy kinyisd az ajándékaid!- Time you opened your birthday presents.
- Kapkodd magad, Trent! Használd a kulcsot, hogy kinyisd az asztalon lévő dobozt!Use the key to open the box on the table.
- Ki engedélyezte, hogy kinyisd az ajtót?- Who authorized you to open the hatch?
- Alig várom, hogy kinyissa.I can't wait for you to open this.
- Csak kellett pár kém, hogy kinyissa.- I just needed a spy to open the safe.
- Hogy kinyissa a széfet.- To open the safe.
- Megkérhetjük, hogy kinyissa?Would you mind open it, please Sir?
- Élete egy pontján... úgy kell döntenie, valaki érdemes arra, hogy kinyissa neki az ajtót.- At some point in your life... you have to decide that some guy is worth opening that front door for.
- Akarod, hogy kinyissuk?-Shall we open it?
- Fel, az irányítóterembe, hogy kinyissuk a kaput.Let's go up to the security office to open the gate.
- Hé, Burke, kinyissuk?Hey, Burke, open it?
Ahhoz, hogy kinyissátok a kiutat jelentő ajtót, az ajtón található öt elektromos zárat, rövidre kell zárnotok.In order to open the five locks on the door out of this room the five electrical circuits powering them must be closed.
Itt az idő, hogy kinyissátok a szemeteket.It's time to open your eyes. Someone else has been deceiving you.
Kényszerített, hogy megtámadjalak titeket, nehogy kinyissátok az ajtót.It forced me to attack you to keep you from opening that door.
Mielőtt mennék; nem ezt kéne használnotok arra, hogy kinyissátok a ház ajtaját.Hey, before I go, you really shouldn't be using this to prop open your building's door.
- Eléggé, hogy kinyissák az ajtót?-Enough to open a door?
...amely lehetővé tette számukra, hogy kinyissák ezeket az átjárókat.open these gateways.
- Akarod, hogy kinyissak egyet? - Igen, nézd.You want me to open one?
- Igen, és hogy kinyissak pár üveget.- Yeah, and to open some jars.
Amikor Charlie felhívott ma este, épp azon voltam, hogy kinyissak egy spagettikonzervet.When Charlie called me up tonight, I was just about to give up and open a can of spaghetti.
Amikor Charlie felhívott, épp azon voltam, hogy kinyissak egy spagettikonzervet.When Charlie called me up tonight, I was just about to open a can of spaghetti.
Ha ezt hagyja, akkor miért nem hagyja, hogy kinyissak egy átkozott ajtót?If it lets you do that, why won't it let us open that damn door?
A könnyebb módja, hogy kinyiss egy elektromos zárat, ha elvágod a vezetéket, hacsak a célpontodnak nem olyan biztonsági ajtaja van, amit úgy terveztek, hogy áramszünet esetén zárva maradjon.The easiest way to open a door with an electric lock is to the cut the electricity, unless your target has a fail-secure door designed to stay locked during a power outage.
Errefelé mérnök kell ahhoz is, hogy kinyiss egy üveg bort.It really isn't. You need an engineer to open a bottle of wine around here.
félni, hogy egy ablakot kinyiss.Afraid to even open a window.
És kinyiss három kombinációs zárat.And open 3 separate combination locks.
"Úgy döntök, megélem a napokat, hagyom, hogy az élet kinyisson,""I choose to inhabit my days to allowing my living to open me
Arra vártam, hogy kinyisson a templom.I was waiting for the church to open.
Biztos arra vártam, hogy kinyisson.Just probably waiting for it to open.
Csak arra várok, hogy kinyisson.I'm just waiting for them to open up downstairs.
Anyu mindig megengedi, hogy egyet kinyissunk szentestén.Mom always lets us open one present on Christmas Eve.
Az, hogy ragaszkodtál hozzá, hogy kinyissunk egy üveg bort? Nem mondom el senkinek, cserkész becsszó.You insisted that you open a bottle of wine, then this is for you, Girl Scout honor.
Nem azért,hogy egy börtönajtót kinyissunk.It's not just one prison gate that they might sneak open for you.
Szenteste anyu megengedte, hogy lefekvés előtt kinyissunk egy ajándékot.Christmas Eve Mom would let us open one present before we went to bed.
- Hogy kinyissanak egy ajtót?- For opening a door? !
Bárki kevésbé hozzáértő esetében óva inteném őket attól, hogy kinyissanak egy ilyen Pandora szelencéjét.Anyone less capable, I might caution them against opening such a Pandora's box.
Megvesztegetted őket, hogy kinyissanak!You totally bribed them to open!
- Biztonságos kinyitnom az ajtót?-Safe to open the door? -All right.
- Kár volt kinyitnom azt a nagy számat.- Uh-oh, I had to open my big mouth.
- Nem szabad kinyitnom. - Hogyan?-I'm not allowed to open it.
Azt meg hogy érti, hogy itt kell kinyitnom magánál? !What do you mean l have to open it in here?
"Sikerül kinyitnod, és egy""You manage to open it only to find yourself
Akkor kell majd kinyitnod az ajtót.As soon as that happens, you need to open that hatch.
Akkor pláne nem kellett volna kinyitnod.Even less reason to open it. Where is it?
- ...és magánál lesz egy csomag, amit nem lesz szabad kinyitnia....and what you get will be a package you won't be allowed to open at all.
A Keresőnek kellene kinyitnia.The Seeker should be the one to open it.
Az igazság feltárásával kétségtelen, hogy itt az ideje mindenkinek kinyitnia a szemét, kitárni az elméjét, felszabadítani a...And by sharing this truth, it's time for everyone... Hurry up, security, get this man out of here! To open their eyes, to open their minds, and to open their--
- Azokat akkor kéne kinyitnunk...- Oh, we're supposed to open those...
Az irányítórendszerek leálltak, kézzel kell kinyitnunk a zsilipeket.Control mechanisms are down. We're going to have to open the air locks manually.
De nem szabad kinyitnunk!But we're not allowed to open it!
Ha sikerülne kinyitnunk...- lf we can figure out a way to open it...
Ideje kinyitnunk.Time to open.
Nektek kell kinyitnotok.You're going to have to open up.
Kintről kell kinyitniuk.They're gonna have to open it from the outside.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

készít
make
ketyeg
tick
kifolyik
flow out
kiközösít
excommunicate
kínoz
torture
kiöltözik
dress up
kitüntet
recognize
kiválaszt
select
kivon
subtract
kolompol
sound the bell

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'open':

None found.
Learning languages?