Bekanta (to ) conjugation

Swedish
20 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
bekantar
I need
Future tense
ska bekanta
I
Conditional mood
skulle bekanta
I
Past perfect tense
har bekantat
I
Jag
Future perf.
ska ha bekantat
I
Conditional perfect tense
skulle ha bekantat
I
Du
Imperative mood
bekanta
Jag
Preterite past tense
bekantade
I
Past pluperfect tense
hade bekantat
I

Examples of bekanta

Example in SwedishTranslation in English
- Nej. Eric jag har varit på semester, så du har inte fått chansen att bekanta dig med mitt arbetssätt.Eric, I have been on vacation for the past few weeks, so you probably haven't got a chance to know how I operate.
- Också ett sätt att bekanta sig.There you go. That's one way to get acquainted, huh?
-Vi håller på att bekanta oss._ We're just getting acquainted.
Anekdotiska bevis tyder på att bekanta spelare spelar oavgjort i 75-80 procent av fallen på grund av begränsat antal utfall.Anecdotal evidence suggests that, in the game of rock-paper-scissors, players familiar with each other will tie 75 to 80% of the time due to the limited number of outcomes.
De sa att bekanta omgivningar hjälper.Well, the doctor said familiar surroundings should help.
"De viskade i mitt öra, och orden var bekanta."They whispered in my ear, and the words were familiar.
"Enligt många av hennes bekanta"-"Several of her acquaintances say -
"Eye of Gaza" - är de bekanta?The Eye of Gaza, you've heard of it?
"Härmed vill jag informera mina vänner och bekanta att hädanefter... "kommer jag att heta Max."'This is to inform all of my friends and acquaintances... that from now on, I'll be going by the name Max.
"Jag har aldrig provat, men bekanta har det."I haven't done it before, but friends have."
-Han kom och bekantade sej.- It was just a friendly visit
Direkt efter den här händelsen, från öst till väst, så fanns det nollor som bekantade sig med den nya sortens köttätande växt, och övertalades att mata den med blod.Subsequent to the events You have just witnessed Unsuspecting jerks From Maine to California Made the acquaintance Of a new breed of flytrap
Du bekantade dig inte med pistolen innan du sköt honom i huvudet vilket var så du fick märket på handen.And you failed to familiarize yourself with the gun before you shot him in the head. That's how you got the mark on your hand. I pinched it in a door.
Du har jobbat hos mig en månad och jag tyckte det var dags att vi bekantade oss.Well, you've been working for me for over a month, and I figured it was time we got acquainted.
Jag ansåg bara att det var viktigt att jag bekantade mig ordentligt med allt som har att göra med alla era förehavanden... och därför kopierade jag allt.I just felt it was important for me to be thoroughly familiar with the precise makeup and whereabouts of all your activities... so I prepared copies of everything.
"Du har förkroppsligat varje behagfull föreställning" "som mitt sinne någonsin har bekantat sig med.""in the sea, in the streets. "You have been the embodiment of every graceful fancy "that my mind has ever become acquainted with.
- Jag har bekantat mig med arten.Tactical weakness?
- Jag har bekantat mig med er kultur. Och era framsteg.I've had the opportunity over the Iast few days to Iearn something about your cuIture-- your great accomplishments.
-Hon och jag har bekantat oss.What she would like to say is that she and I have been getting acquainted tonight.
-Nån som jag har bekantat mig med.-Just an acquaintance I have made.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bekosta
complain

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

bebo
inhabit
befordra
feather
bege
use
begå
use
behålla
keep
bejaka
need
beklaga
complain
bekomma
bother
bemanna
reward
bena
endeavor

Other Swedish verbs with the meaning similar to '':

None found.
Learning Swedish?