Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Takoj (to meet) conjugation

Albanian
139 examples

Conjugation of takoj

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
takoj
I meet
takon
you meet
takon
he/she/it meets
takojmë
we meet
takoni
you all meet
takojnë
they meet
Past tense
takova
I met
takove
you met
takoi
he/she/it met
takuam
we met
takuat
you all met
takuan
they met
Future tense
do të takoj
I will meet
do të takosh
you will meet
do të takojë
he/she/it will meet
do të takojmë
we will meet
do të takoni
you all will meet
do të takojnë
they will meet
Past perfect tense
kam takuar
I have met
ke takuar
you have met
ka takuar
he/she/it has met
kemi takuar
we have met
keni takuar
you all have met
kanë takuar
they have met
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të takoj
I meet
të takosh
you meet
të takojë
he/she/it meet
të takojmë
we meet
të takoni
you all meet
të takojnë
they meet
Subjunctive past tense
të takoja
I meet
të takoje
you meet
të takonte
he/she/it meet
të takonim
we meet
të takonit
you all meet
të takonin
they meet
Future perfect tense
do të kem takuar
I will have met
do të kesh takuar
you will have met
do të ketë takuar
he/she/it will have met
do të kemi takuar
we will have met
do të keni takuar
you all will have met
do të kenë takuar
they will have met
Past pluperfect tense
pata takuar
I had met
pate takuar
you had met
pati takuar
he/she/it had met
patëm takuar
we had met
patët takuar
you all had met
patën takuar
they had met
Ti
Ju
Imperative tense
tako
you meet
takoni
you all meet
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
takoja
I was meeting
takoje
you were meeting
takonte
he/she/it was meeting
takonim
we were meeting
takonit
you all were meeting
takonin
they were meeting
Subjunctive past perfect tense
të kem takuar
I have met
të kesh takuar
you have met
të ketë takuar
he/she/it have met
të kemi takuar
we have met
të keni takuar
you all have met
të kenë takuar
they have met
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha takuar
I have met
të kishe takuar
you have met
të kishte takuar
he/she/it have met
të kishim takuar
we have met
të kishit takuar
you all have met
të kishin takuar
they have met
Conditional present tense
do të takoja
I would meet
do të takoje
you would meet
do të takonte
he/she/it would meet
do të takonim
we would meet
do të takonit
you all would meet
do të takonin
they would meet
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional past perfect tense
do të kisha takuar
I would have met
do të kishe takuar
you would have met
do të kishte takuar
he/she/it would have met
do të kishim takuar
we would have met
do të kishit takuar
you all would have met
do të kishin takuar
they would have met
Optative present tense
takofsha
I may meet
takofsh
you may meet
takoftë
he/she/it may meet
takofshim
we may meet
takofshit
you all may meet
takofshin
they may meet
Optative past perfect tense
paça takuar
I may have met
paç takuar
you may have met
pastë takuar
he/she/it may have met
paçim takuar
we may have met
paçit takuar
you all may have met
paçin takuar
they may have met
Admirative present tense
takuakam
I (apparently) meet
takuake
you (apparently) meet
takuaka
he/she/it (apparently) meets
takuakemi
we (apparently) meet
takuakeni
you all (apparently) meet
takuakan
they (apparently) meet
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative past tense
takuakësha
I (apparently) met
takuakëshe
you (apparently) met
takuakësh
he/she/it (apparently) met
takuakëshim
we (apparently) met
takuakëshit
you all (apparently) met
takuakëshin
they (apparently) met
Admirative past perfect tense
paskam takuar
I (apparently) have met
paske takuar
you (apparently) have met
paska takuar
he/she/it (apparently) has met
paskemi takuar
we (apparently) have met
paskeni takuar
you all (apparently) have met
paskan takuar
they (apparently) have met
Admirative pluperfect tense
paskësha takuar
I (apparently) had met
paskëshe takuar
you (apparently) had met
paskësh takuar
he/she/it (apparently) had met
paskëshim takuar
we (apparently) had met
paskëshit takuar
you all (apparently) had met
paskëshin takuar
they (apparently) had met
participle
gerund present
gerund past
Other
takuar
met
duke takuar
meeting
duke pasë takuar
having met

Examples of takoj

Example in AlbanianTranslation in English
Mos u shqetëso, njerëz si ju, takoj çdo ditë.Do not bother, my dear, I meet people like you every day.
Dua ta takoj vajzën tuaj.I want to meet your daughter.
Kam jetuar në manastire dhe kam takuar shumë njerëz me interesa të ngjashme me të miat. si mund të takoj njerëz të këtillë?I lived in monasteries and met many people with interests similar to my own. How can I meet such people?
Unë dua ta takoj shok....I want you to meet my fr--
Unë nuk dua ta takoj askënd.I don't want to meet anybody.
Të gjithë ata që takon janë ose të martuar ose gjinekolog.Every guy you meet is either married or a gyno.
Unë mendoj se ka më shumë për këtë Hobbit sesa takon syri.I think there's more to this Hobbit than meets the eye.
A s'të duket se i takon të njejtit njerëz shpesh?Don't you ever feel like you just keep meeting... the same exact people over and over?
- Paj për këtë sepse në udhëtimet klasike i takon ata budallenjë të zjarrtë!The guys that go on the straight cruises... all you meet are these... ...horny creeps. - Oh, I got a friend like that.
Nje burre i fisit shinobi takon nje grua te nje fisi tjeter.A man of one shinobi tribe meets a woman of another.
Mund ta di... ...cfarë ishte kaq me rëndësi... ...pa atë që ju përshtatet për ta fshehur nga burri juaj... ...dhe shkon fshehurazi në mes të natës për të takuar të panjohurin.May I know... ...what was so important... ...that you saw it fit to hide it from your husband... ...and sneak out in the middle of the night to meet a stranger.
Shikoi ata rebelët, Beimen. Janë në pritje për të takuar të Madhin.Look to the rabble down there, Behmen, just waiting to meet the Lord.
- Ishte shansi për të takuar legjendën.- It was a chance to meet the legend.
Uilliamsin, e takojmë pastaj.We will meet your friend, Williams, later.
E trishtushme, nuk mund të vendosim si, por... mund të vendosim se si ta takojmë fundin... në mënyrë që të kujtohemi... si burra.Sadly, we cannot choose how, but... we can decide how we meet that end... in order that we are remembered... as men.
Duhet ta takojmë para se të arrijë në Kerak.We must meet him before he reaches Kerak.
- Ne duhet ti takojmë armiqtë e Zotit.- We should meet the enemies of God.
Ndëgjo. . . . . .a mund të më takoni mua?Uh, listen, uh, c-could you meet me?
Në rregull, Do të shkoj atje poshtë, dhe më takoni në dhomën e nënshkrimit.All right. I'm gonna go down there, and you meet me in the signing room.
Kur do të takoni Jezusin, - kini parasysh që ta thërrisni Zoti Krisht.When you meet Jesus, Be sure to call him Mr. Christ.
Do na vijnë ca shoqe... mund të takoni motrën tonë të madhe.We've got some friends coming over... and you can meet our older sister.
Shumë emocionuese të gjitha këto, por nëse doni ende ta takoni Nuadën... duhet të ikim menjëherë.Wow, all these are very touching. But, if you still wanna meet Nuada. We have to leave... now.
Ters për të gjithë ata Që do na takojnë të parët.Bad luck for whoever meets us today.
Me siguri do të na takojnë këtu!That means they're probably meet us there!
Frimonti dhe Koats, ose kushdo qofshin, duan të na takojnë.Fremont and Coates, or whoever they are, want to meet us.
Thuaju të na takojnë në rrugën 59. Thuaji makinistit se tani ky është tren ekspres.Tell them we'll meet them at 59th Street.
- Po, e takova rrugës.-Yes, I met him on the way here.
Kam qenë në Bukharën e Epërme ku takova një njeri tejet interesant.I have been in Upper Boukhara where I met a most interesting man.
Sapo u takova me këtë tipin.I just met this guy.
Pra, përfundimisht, unë takova një person të këndshem francez.So, basically, I met one nice French person.
Ti sapo u takove me të.You just met her.
Sapo më takove.You just met me.
U takove me Tomin?You met Tommy?
-Ajo thotë që ti takove një vajzë tjetër.-She said you met another girl.
Ti e takove gruan time.You met her.
Domethene mamaja e takoi?Then your mother met her.
Djali veç sa më takoi.The kid just met me.
E di, e zgjodha këtë pronë sepse në 1812 Charles Carroll takoi...You know, I chose this estate because in 1812 Charles Carroll met...
John Locke takoi babain e tij biologjik vetëm për të mësuar që po e përdornin.John Locke met his biological father only to learn that he was being used.
Ai takoi Ogen ish-shefin e Tsubagakure... ne nje beteje vdekjeje.He met Ogen former chieftain of Tsubagakure... in a fight to the death.
Ne u takuam sot dhe ti ende thua se ti më ke dashur prej më shumë kohe.We met today and yet you say you've loved me for much longer.
Ej Elaine, Po e pysja vetën... e di veq sa u takuam, por po vrisja mendjen nëse unë e ti mund të takohemi për piknik apo mbrëmje?Hey Elaine, I was wondering... I know we just met, but I was wondering if the two of us could meet for a picnic or a soirée?
Dhe më pëIqyen të dy natën e parë që u takuam...gjeras pinim sheri të keq të Afrikës së Jugut për shkak të Iuftës nëAnd I liked them both the first night we met... drinking bad South African sherry because of the war in Spain.
Kryetari Sunday, ne su takuam kurrë, por unë ju kam shërbyer.Chief Sunday, we never met, but I served with you on the Hoist.
U takuam në rresht.We met in line.
Ju i takuat në një festë në Francë?- You met them at a party in France? - Yes.
Epo, vajzën time e takuat.Well. My daughter you met.
E mbani mend, ju me that jeta juaj ka filluar kur u takuat?Remember, you told me your life started... when you met me?
U takuat?Have you met?
Ju u takuat ne shtëpin sime, vajzë, Bella?You met my home girl, Bella?
Ata u takuan në Iëndën e orientimit.They met at orientation.
Ata u takuan sot në mëngjes, njerëz !Oh, Zoti im!We just met this morning. They just met this morning, everybody!
Ata u takuan në një dyqan këpucësh në Galvstoun. Çdo vit, në të njejtën datë, në të njejtën shitore, ata shkonin bashkë dhe i blinin një palë këpucë.And... ...they met in a shoe store in Galveston... ...every year after that that, the same date, the same store... ...they would get together and pick out... ...a brand new pair of shoes for the two of them.
Jack dhe Ben u takuan me Eloise Hawking, që dikur ishte liderje Të Tjerëve dhe e vetmja që njihte rrugën për tu kthyer në ishull.Jack and Ben met with Eloise Hawking, who was once the leader of the others and the only person who knew how to get back to the Island.
Por kur u takuan në Oborrin e Parë, Vllazëria ishte mjerisht e varfër.But when the First Court met, the Brethren were to a one skint broke.
Gjenerali të dërgon fjalë që do të takojë plitikanin tënd.The general sends word he will meet your politician.
Alfred Borden, sot, në emër të mbretit dhe Gjykatës së Lartë të Anglisë, ju do të takoni fundin tuaj.Alfred Borden, this day, in the name of the king and the High Court of England, you will meet your end.
Kishte shkruar: "Më vjen mirë që të kam takuar".She wrote "It was nice to have met you."
Unë kam takuar të fejuarën tuaj, besoj.I have met your fiancée, I believe.
Shumë pak njerëz gjatë karrierës time kam takuar, që mendoj se mund të jenë vërtetë të jashtëzakonshëm në këtë biznes.I have met very few people in my career who I think can be really, really exceptional at this.
Mbase nuk ke takuar me shum dekada magjistarë pra.You can't have met many decent wizards then.
Nina thotë se ti e ke takuar atëNlNA believes that you have met him.
Ai e ka takuar Belën.He has met Bella.
E kemi takuar armikun dhe ai jemi ne.We have met the enemy and he is us.
Ju na jeni trajnuar si një infermiere... ju duhet ti keni takuar pacientët me sëmundje mentale.You have been trained as a nurse... you must have met mental patients.
Ju nuk mund ta keni takuar askënd atje.You couldn't have met anyone out there.
Besoj se një apo dy nga ju e kanë takuar tashmë.I think one or two of you might have met him already.
Ka shumë pak nga ne që kanë takuar një Nekromanger dhe jetoj që të flas për këtë.There are very few of us who have met a Necromonger\Nand lived to speak of it.
Kam jetuar në manastire dhe kam takuar shumë njerëz me interesa të ngjashme me të miat. si mund të takoj njerëz të këtillë?I lived in monasteries and met many people with interests similar to my own. How can I meet such people?
Mirë, unë do të takoj ty.Okay, I'll meet you.
Mirë që të takoj.Good to meet you.
Çfarë koinçidence të të takoj ty në ketë mënyre.It's such a coincidence meeting you like this.
Sara, kur Edgar Price thotë se ai donë të takoj... ...ti nuk i thua:Sara, when Edgar Price says he'll meet you... ...you don't say:
Bart, jo gjithmonë të takosh heroin tënd nuk është një ide e mirë.Bart, it's not always a good idea to meet your hero.
Poashtu do të takosh senator dhe Kongresmen, seciIi me pyetje speciaIe të përgatitura të përcaktuara për një gjë: të duken të mençur.You'll also be meeting senators and congressmen, each with a specially prepared question. They're questions designed for one thing-- to make them look smart.
Dhe do të takosh një njeri të mrekullueshëm, dhe Amerika të do shumë.And you're gonna meet someone wonderful, and America is gonna love you.
Dua që të takosh dikë.- Of course. And you, I have somebody I want you to meet, okay?
Gjenerali të dërgon fjalë që do të takojë plitikanin tënd.The general sends word he will meet your politician.
Nuk mendoj se Zen është duke ardhur në Athinë që të të takojë ty.I don't think Zen is flying to Athens to meet you.
Ajo e din se ti je babai i saj dhe ajo tha që dëshiron me të vërtetë të të takojë.She knows you`re her father and says she really wants to meet you.
- Ka dëshirë të të takojë.- Willing to meet you.
Jam i gëzuar që të takojë bir i Godfreit.I am glad to meet Godfrey's son.
Do shkojmë... ...kur të takojmë hajdutët, në rregull?Oh, let's do it... when we meet the guys, yeah?
Së shpejti do të takojmë Aleksin.Well quickly we're meeting Alex.
Xhi, eja, mos harro se duhet të takojmë dikë.Jie, come on, don't forget we need to meet someone.
Së pari duhet të takojmë Mario Monjen siç ishte rënë dakord.First we have to meet Mario Monje as we agreed to.
Ndoshta të udhëtojmë ose të takojmë dikë.Maybe travel or meet somebody.
Kur do të takoni Jezusin, - kini parasysh që ta thërrisni Zoti Krisht.When you meet Jesus, Be sure to call him Mr. Christ.
Do na vijnë ca shoqe... mund të takoni motrën tonë të madhe.We've got some friends coming over... and you can meet our older sister.
Dua që të takoni shokun tim, Karli.I want you to meet my friend Carl.
Hey, Dua të takoni babain tim.Hey, I want you to meet my pop.
Duam që të takoni mretëreshën.We want you to meet the queen.
Prindërit e mi janë shumë të gëzuar që do të takojnë ty, zotëri Tyree.My parents are so eXc\xA1ted to meet you, Mr. Tyree.
- Ata duan të të takojnë.- They want to meet you.
Ata vetëm duan të të takojnë.They just want to meet you.
Vilo, thuaj njerëzve të bëhen gati, tani do të takojnë Fidel Kastron.Vilo, tell people to get ready, they're about to meet Fidel Castro.
Do më pëlqente të takoja, Z. Fiorentini.I would like to meet you, Mr. Fiorentini.
Kam pritur për një kohë të gjatë të të takoja personalisht.I've wanted to meet you in person for a long time,
I dashuri im... më tha të takoja shoferin e tij tek cepi i rrugës.My boyfriend... He told me to meet his driver on the corner.
Doja të takoja disa miq, por do mundohem të shkëputem. Ftoji këtu nëse do.I was supposed to meet some friends, but I'm gonna try to get out of it.
Më duhet të takoja një nga njerëzit tanë që kishin shkuar për pajisje.I had to meet one of our men who had gone to look for supplies.
E di, do mund të takoje djalin tim.You know, you could meet my son.
-Doja që ti të takoje çunin Henri.[PAUL] I'd like you to meet the kid Henry.
Isabel, do të doja që të takoje një shoqe time.Isabel, I'd like you to meet a friend of mine.
A do të pëlqente të takoje një oficer britanez?How would you like to meet a British Officer?
Ti do të takoje vajzat.You were meeting the girls.
Dhe ai të takonte Xho Enders, njeriun që u kujdes për prapanicën e thatë të të atit.And he could meet Joe Enders, the guy who watched over Daddy's scrawny ass.
Ajo do të takonte një mik tek Sera.Uh, she was meeting a friend at the Greenhouse.
Ai donte të të takonte atje.Yeah, he wants you to meet him there.
Gjithë jetën kam dashur të gjej një vajzë, të dashurohesha e ta çoja në shtëpi të takonte prindërit.My whole life, all I'd ever wanted was to find a girl... ...and fall in love, bring her home to meet the folks.
- Ata që do të takonim, a nuk ishin?The ones we're meeting. What is it?
Zotëri, do doja të takonit Z. Inamito dhe Z. Uaturi.Sir, I'd like you to meet Mr. Inamoto and Mr. Waturi.
Do doja që ju të takonit Z. Omura nga Japonia ... ... dhe shokun e tij, emrin e të cilit nuk mund ta shqiptoj kurrsesi.I'd like you to meet Mr. Omura from Japan... ... and his associate, whose name I've given up trying to pronounce.
Senatori Haddigan, unë do të doja të takonit ushtarin e klasit të parë Ira Hayes.Senator Haddigan, I'd like you to meet Private First Class Ira Hayes.
Senator, unë do të doja që ju të takonit marinsin John Bradley.Senator, I'd like you to meet Corpsman John Bradley.
Të mbijetuarit e Oceanic së shpejti do të takonin banorët fillestarë të ishullit.The Oceanic survivors would soon meet the Island's original inhabitants.
Shumë nga miqtë e mi do të donin të të takonin.So many of my friends would love to meet you.
Kishte pothuajse moshën e njëjtë që e kishte pasur kur e pata takuar për herë të parë.Nearly the same age I was when I had met him.
Shko në bankë, merri paratë nga depositi... futi paratë në një çantë kampimi, hip në makinën tënde... dhe më tako mua në Eagle Pass afër kufirit në ora 2:00 pasdite.You go to the bank, take the money out of the safe deposit box... put the money in a duffle bag, get in your truck... and meet me in Eagle Pass near the border at 2... 00 p.m.
Më tako këtu në 3:00 fiks.You meet me back here at 3:00 sharp.
Më tako në aeroport, sa më shpejt të mundesh dhe eja vetëm!You meet me at the airport as fast as you can, SEATAC terminal number one and come alone.
Shko në Pakistan dhe tako Zian.Go to Pakistan and meet with Zia.
Doja ta takoja nënën tënde në Bali, e ata e anuluan fluturimin.Darling! I was meeting your mother in Bali, and they cancelled the flight.
Ti do të takoje vajzat.You were meeting the girls.
Ajo do të takonte një mik tek Sera.Uh, she was meeting a friend at the Greenhouse.
Konahan i tregoi eprorëve të tij që ai do takonte një përson të quajtur gjithashtu Jurgen.Conahan told his superiors that he was meeting an asset also named Jurgen.
Lista e njerëzve që mund të ketë takuar atje ka të bëj se kë nga terroristët islamikë, që nga Abdul Azimi tek Osama bin Laden.The list of people he could have met there is practically a who's who of Islamic terrorists, from Abdul Azim to Osama bin Laden.
Homer, po të mos kisha ardhur në këtë motel me ty, nuk do të kisha takuar kurrë Albertin.Homer, if I hadn't come to this motel with you, I never would have met Alberto.
Dhe Marjorie, nëse ti do të kishe kryer joshjen tënde ndaj meje nuk do të kisha takuar kurrë Silvian.(GASPS) And Marjorie, if you had completed your seduction of me, I never would have met Sylvia.
Sepse nëse do të kisha vepruar ndryshe, nuk do të të kisha takuar ty.'Cause if I'd have chosen differently, I wouldn't have met you.
Homer, po të mos kisha ardhur në këtë motel me ty, nuk do të kisha takuar kurrë Albertin.Homer, if I hadn't come to this motel with you, I never would have met Alberto.
Dhe Marjorie, nëse ti do të kishe kryer joshjen tënde ndaj meje nuk do të kisha takuar kurrë Silvian.(GASPS) And Marjorie, if you had completed your seduction of me, I never would have met Sylvia.
Kam jetuar në manastire dhe kam takuar shumë njerëz me interesa të ngjashme me të miat. si mund të takoj njerëz të këtillë?I lived in monasteries and met many people with interests similar to my own. How can I meet such people?
Dhe për gjithë këtë kohë kam besuar që donte vërtet të jetonte si i panjohuri i parë që ka takuar në banjo.And all this time I thought he wanted the life of a stranger he met in the bathroom.
S'kam takuar ndonjë si ti më parë, por ti je njëri i mirë.You're wired like no one I ever met, but you're a good man.
Ke harruar si jemi takuar, Frenk?Did you forget how we met, Frank?
Ndërsa Zigi, ai madje asnjëherë nuk e ka takuar djaIin e tij.Ziggy over there, he's never even met his kid.
Jam duke takuar shumë persona këtë javë.I'm meeting a lot of people this week.
Po, patjetër, mund të bësh ndonjë gabim e të përfundosh me njeriun e gabuar... ...por mund të përfundosh edhe duke takuar njeriun e duhur.Yeah, sure, you might make a mistake and end up with the wrong guy... ...but you might end up meeting the right guy.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bekoj
bless

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

fshij
sweep
mund
can
rri
stay
sodomizoj
sodomize
shkërdhej
unhinge
shoh
see
shpjegoj
explain
takohem
meet
tërheq
pull
zhvilloj
develop

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'meet':

None found.