Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Rri (to stay) conjugation

Albanian
126 examples

Conjugation of rri

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
rri
I stay
rri
you stay
rri
he/she/it stays
rrimë
we stay
rrini
you all stay
rrinë
they stay
Past tense
ndenja
I stayed
ndenje
you stayed
ndenji
he/she/it stayed
ndenjëm
we stayed
ndenjët
you all stayed
ndenjën
they stayed
Future tense
do të rri
I will stay
do të rrish
you will stay
do të rrijë
he/she/it will stay
do të rrimë
we will stay
do të rrini
you all will stay
do të rrinë
they will stay
Past perfect tense
kam ndenjur
I have stayed
ke ndenjur
you have stayed
ka ndenjur
he/she/it has stayed
kemi ndenjur
we have stayed
keni ndenjur
you all have stayed
kanë ndenjur
they have stayed
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të rri
I stay
të rrish
you stay
të rrijë
he/she/it stay
të rrimë
we stay
të rrini
you all stay
të rrinë
they stay
Subjunctive past tense
të rrija
I stay
të rrije
you stay
të rrinte
he/she/it stay
të rrinim
we stay
të rrinit
you all stay
të rrinin
they stay
Future perfect tense
do të kem ndenjur
I will have stayed
do të kesh ndenjur
you will have stayed
do të ketë ndenjur
he/she/it will have stayed
do të kemi ndenjur
we will have stayed
do të keni ndenjur
you all will have stayed
do të kenë ndenjur
they will have stayed
Past pluperfect tense
pata ndenjur
I had stayed
pate ndenjur
you had stayed
pati ndenjur
he/she/it had stayed
patëm ndenjur
we had stayed
patët ndenjur
you all had stayed
patën ndenjur
they had stayed
Ti
Ju
Imperative tense
rri
you stay
rrini
you all stay
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
rrija
I was staying
rrije
you were staying
rrinte
he/she/it was staying
rrinim
we were staying
rrinit
you all were staying
rrinin
they were staying
Subjunctive past perfect tense
të kem ndenjur
I have stayed
të kesh ndenjur
you have stayed
të ketë ndenjur
he/she/it have stayed
të kemi ndenjur
we have stayed
të keni ndenjur
you all have stayed
të kenë ndenjur
they have stayed
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha ndenjur
I have stayed
të kishe ndenjur
you have stayed
të kishte ndenjur
he/she/it have stayed
të kishim ndenjur
we have stayed
të kishit ndenjur
you all have stayed
të kishin ndenjur
they have stayed
Conditional present tense
do të rrija
I would stay
do të rrije
you would stay
do të rrinte
he/she/it would stay
do të rrinim
we would stay
do të rrinit
you all would stay
do të rrinin
they would stay
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional past perfect tense
do të kisha ndenjur
I would have stayed
do të kishe ndenjur
you would have stayed
do të kishte ndenjur
he/she/it would have stayed
do të kishim ndenjur
we would have stayed
do të kishit ndenjur
you all would have stayed
do të kishin ndenjur
they would have stayed
Optative present tense
ndenjça
I may stay
ndenjç
you may stay
ndenjtë
he/she/it may stay
ndenjçim
we may stay
ndenjçit
you all may stay
ndenjçin
they may stay
Optative past perfect tense
paça ndenjur
I may have stayed
paç ndenjur
you may have stayed
pastë ndenjur
he/she/it may have stayed
paçim ndenjur
we may have stayed
paçit ndenjur
you all may have stayed
paçin ndenjur
they may have stayed
Admirative present tense
ndenjkam
I (apparently) stay
ndenjke
you (apparently) stay
ndenjka
he/she/it (apparently) stays
ndenjkemi
we (apparently) stay
ndenjkeni
you all (apparently) stay
ndenjkan
they (apparently) stay
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative past tense
ndenjkësha
I (apparently) stayed
ndenjkëshe
you (apparently) stayed
ndenjkësh
he/she/it (apparently) stayed
ndenjkëshim
we (apparently) stayed
ndenjkëshit
you all (apparently) stayed
ndenjkëshin
they (apparently) stayed
Admirative past perfect tense
paskam ndenjur
I (apparently) have stayed
paske ndenjur
you (apparently) have stayed
paska ndenjur
he/she/it (apparently) has stayed
paskemi ndenjur
we (apparently) have stayed
paskeni ndenjur
you all (apparently) have stayed
paskan ndenjur
they (apparently) have stayed
Admirative pluperfect tense
paskësha ndenjur
I (apparently) had stayed
paskëshe ndenjur
you (apparently) had stayed
paskësh ndenjur
he/she/it (apparently) had stayed
paskëshim ndenjur
we (apparently) had stayed
paskëshit ndenjur
you all (apparently) had stayed
paskëshin ndenjur
they (apparently) had stayed
participle
gerund present
gerund past
Other
ndenjur
stayed
duke ndenjur
staying
duke pasë ndenjur
having stayed

Examples of rri

Example in AlbanianTranslation in English
- Unë mund të rri këtu.- I can stay here.
Zemër, do që të rri unë me të në shtëpi? Ajo është 17 vjeçe. Është mjaft e rritur të kujdeset për veten.Honey, you want me to stay home with her?
Shko brenda, unë po rri këtu ta thërras Deby-n.I'm gonna stay out here and I'm gonna call Debbie.
Pse s'mund të rri me ty në vend që të rri me babin?Why can't I just stay with you instead of my dad?
Kur gjej një vend të mirë, rri disa dita. Mbarova.Once I found a good spot, I'd stay there for days.
Rruga ishte përmbytur, dhe u bë gati t'iu sugjeronte një vend për të ndenjur.The road was flooded. He was about to suggest a place to stay.
Ishte justifikim për të ndenjur afër teje.Uh, it was an excuse to stay around you.
Ai gjeti një vend për të ndenjur dhe vendosi të jetontenjë jetë të thjeshtë e të hareshme në vitet e mbetura.And he found himself a place to stay and he determined to live a simple, joyous life in the years now left to him.
Kam ardhur për të ndenjur.I'm here to stay.
Gjetëm vend për të ndenjur.We got a place to stay.
Për të festuar. Është dashur të rrimë . për ta ngrirë prapanicën tonë.We all had to stay on the lift and freeze our asses off.
Mund të rrimë sonte atëhere.Oh, so we can stay there tonight.
S'mund të rrimë këtu, Evelin.We can't stay here, Evelyn.
Fike, do rrimë pak.Shut it down, we're gonna stay a while.
Do që të rrimë, dhe të hetojmë ndonjë gjë?Wanna stay and do some digging?
Pse nuk rrini këtu e të çlodheni pak?Why don't you stay here and rest a while?
Pra a do të rrini këtu?So, areyou guys gonna stay?
Mund të rrini këtu.You can stay here.
- Të gjithë, rrini të Qetë. - Duart lart. Duart lart!- Everybody, stay calm.
- Ju thashë të rrini Iarg saj.- I want you at Dr. Garner's office-- - I told you to stay away from Trammel!
Nuk mund të rrinë këtu.They can't stay here.
-Jo, ke bër sepse ke dashur, edhe unë do bëja njëjtë, por njëri nga nesh është dashur të rritet dhe të rrinë në shtëpi dhe të kujdeset për Benin, ky sigurisht s'ke qenë ti.No, you did it because you wanted to, and I would've done the same thing, except one of us had to grow up and stay home and look after Ben. Certainly wasn't going to be you.
E di që fëmijët e tu janë të vetmit për të cilët punoj si dado, dhe që duan gjithmonë të rrinë zgjuar, që të mund të shohin se kur do të kthehet babi i tyre në shtëpi?Do you know that your kids are the only ones that I babysit for that wanna stay awake so that they can see their dad when he gets home?
Nuk rrinë kurrë të vdekur.No. They never seem to stay dead.
Të gjithë rrinë jashtë kësaj zone.Everyone stays out of the No Zone.
Të ndenja besnik.I stayed loyal to you.
Unë ndenja në një martesë për ty.I stayed in this marriage for you.
Unë ndenja brenda.I stayed in.
Prandaj ajo qëndroi këtu dhe unë ndenja me të.So she stayed here and I stayed with her.
Ajo u kthye dhe ndenji me ne për pak kohë.Well, she came back and stayed with us for a while. What do you mean for a while?
Dhe ajo ndenji per te sajen.She stayed with her.
Solli uiski, drogë dhe ndenji gjithë natën.He brought bourbon, blow, stayed the whole night.
-Jo, ajo është kufoma e djalit të fundit që ndenji këtu.- No, that's the corpse from the last guy who stayed here.
E lashe per karrieren time. Dhe ajo ndenji per te sajen.I left for my career and she stayed for hers.
Këtë mëngjes ne ndenjëm në shtrat deri në 11 duke lexuar gazetat.This morning we stayed in bed until 11 reading the newspapers.
Flej,unë do të rri zgjuar.Sleep, I will stay awake.
Por unë do të jap dorëheqje nga komisioni, dhe do të rri në Angli... - Nëse më kërkon këtë.But I will resign my commission, and I will stay in England... - if you ask me to.
Jo, sepse djali juaj do të rri këtu.No, because your son will stay right here.
Natyrisht se do të rri.Of course I will stay.
ti do të rrish një kohë.You will stay a while.
Kështu që do të rrish këtu derisa e gjithë kjo të mbarojë.So will stay here until the end of this whole thing
Grupi i Reagimit të Shpejtë do të rrijë këtu në J-Bad.The QRF will stay here at J-Bad.
Nuk e di se çfarë do të jem derisa mund të gjej një vajzë që do të rrijë me mua dhe nuk do të luajë pas shpinës timeDon’t know that I will but until I can find me a girl who will stay and won’t play games behind me
Skuadra juaj do të rrijë në sallën e pritjeve.Your team will stay in the observation room.
Kanë kaluar katër vjet por imazhi i Xhemit duke ecur drejt meje do të rrijë me mua përgjithmonë.It's been four years but the vision of Jamie walking towards me will stay with me forever.
Nga kjo ditë e pas, skeptri do të rrijë në shtëpinë tënde.From this day on, the Baton will stay in your family.
Që të dy do të rrini këtu gjithë fundjavën dhe do t'i përmirësoni mardhëniet tuaja.You two will stay here all weekend and work out your differences.
Pse nuk ke ndenjur ketu sikur te tjeret?why couldn 't you have stayed here like the others ?
Pse nuk ke ndenjur ketu sikur te tjeret? te tjeret jan dorzuar:Why couldn 't you have stayedhere like the others ? The others surrendered:
- Unë mund të rri këtu.- I can stay here.
Zemër, do që të rri unë me të në shtëpi? Ajo është 17 vjeçe. Është mjaft e rritur të kujdeset për veten.Honey, you want me to stay home with her?
Pse s'mund të rri me ty në vend që të rri me babin?Why can't I just stay with you instead of my dad?
Unë nuk i dua paratë, dua vetëm të rri me ty.I don't want the money, I just want to stay with you.
Do të rri me ty.I'll stay with you.
- Të prish të rrish gjithë natën jashtë?- Start drinking, staying out all night?
Duhet të të lë të rrish, por do t'ju vras të gjithëve para se ta kaloni kufirin.I might have to let you stay, but I'll lay down dead before I let them cross over. No, sir.
Kushdo që ta tha që duhet të rrish, as që ja kishte idenë se për çfarë po fliste.Whoever told you you needed to stay Had no idea what they were talking about.
Ke ndonjë njeri me të cilin mund të rrish?Do you have someone you can stay with?
Hans, duhet të rrish me ne!Hans, you have to stay with us!
I mësojmë që të rrijë i gjallë!We teach them to stay alive!
Oh, ai nuk do të rrijë këtu.He's not staying.
Grupi i Reagimit të Shpejtë do të rrijë këtu në J-Bad.The QRF will stay here at J-Bad.
Bëje të rrijë Marf!Make him stay Murph!
Jo, madje duhet të rrijë.Nay, thou shalt stay, too.
Për të festuar. Është dashur të rrimë . për ta ngrirë prapanicën tonë.We all had to stay on the lift and freeze our asses off.
Mund të rrimë sonte atëhere.Oh, so we can stay there tonight.
S'mund të rrimë këtu, Evelin.We can't stay here, Evelyn.
Do që të rrimë, dhe të hetojmë ndonjë gjë?Wanna stay and do some digging?
- ...arsye. - Ne duam të rrimë me ty.- We want to stay with you.
Pra a do të rrini këtu?So, areyou guys gonna stay?
Mund të rrini këtu.You can stay here.
- Ju thashë të rrini Iarg saj.- I want you at Dr. Garner's office-- - I told you to stay away from Trammel!
Besoj se do të rrini, z. Shejn.I hope you'll stay, Mr Shane.
Nëse dëshironi vërtet të bëni ndonjë gjë atëher ndihmojni këtij parku ...... Ju duhet të rrini ulër, dhe qëndrojni larg nga njerëzit.If what you really want to do is help save this park... ...you will lay low, stay away from people.
Nuk mund të rrinë këtu.They can't stay here.
-Jo, ke bër sepse ke dashur, edhe unë do bëja njëjtë, por njëri nga nesh është dashur të rritet dhe të rrinë në shtëpi dhe të kujdeset për Benin, ky sigurisht s'ke qenë ti.No, you did it because you wanted to, and I would've done the same thing, except one of us had to grow up and stay home and look after Ben. Certainly wasn't going to be you.
E di që fëmijët e tu janë të vetmit për të cilët punoj si dado, dhe që duan gjithmonë të rrinë zgjuar, që të mund të shohin se kur do të kthehet babi i tyre në shtëpi?Do you know that your kids are the only ones that I babysit for that wanna stay awake so that they can see their dad when he gets home?
Njerëzve i'u është thënë të mbesin në shtëpi, të mos udhëtojnë dhe t'i shmangen kontaktit me njerëzit e tjerë. të rrinë në shtëpi dhe të presin ndihmë, që nuk vinte.The people were ordered to stay in their homes, to avoid travel, avoid contact, to sit it out and wait for help that did not come.
Gaforret në fuçi nuk mund të dalin jashtë, dhe ato nuk duan të rrinë brenda.Crabs in a barrel can't climb out, and they don't want to stay in.
Ajo tha se mund të rrija.She said I could stay on.
S'e kisha ndërmend të rrija gjatë këtu, e kam marrë me qira dhe s'e di kur mbaron.The floor we said leave as it, the ceiling isn't great... I wasn't really planning on staying here long, I'm only renting and I can't remember when my lease ends.
Unë preferova të rrija në Madrid dhe ta kem Diegon duke u shëruar këtu.I prefered to stay in Madrid and have Diego cured here.
Babai juaj më punësoi kur isha alkoolist... ...dhe më ndihmoi të rrija esëll.Your father hired me when I was an alcoholic and helped me stay sober.
U mundova të rrija larg, por nuk munda.I tried to stay away, but I couldn't.
Si munde të rrije këtu?How could you stay here?
Është e vështirë të të tregoj në celular, por ajo shpresonte që do të rrije në kampus për disa ditë.It's really hard to explain over the phone, but, um, she was hoping that you could stay on campus for a little while longer.
Unë duhet të të kisha lënë të rrije në Nju Jork.I should have let you stay in New York.
E dija që s'mund të rrije përjetë.MlLLER: I knew you couldn't stay away from all this forever.
Të thashë të rrije brenda mureve.You were disobeying. I told you to stay within these walls.
Më kujtohet kur mora detyrën... ...dhe e pyeta nëse donte të rrinte si komisioner.I remember when I first took office... ...and I asked if he wanted to stay on as Commissioner.
Më tha se gruaja për të ciIën kujdesej i kishte bIerë një biIetë avioni... të shkonte dhe të rrinte tek të afërmit e saj në AngIi.She said that the woman she takes care are buying a plane ticket and he was on his way to England, to stay with...
E lash të rrinte zgjuar pak më shumë kur mbaroi mësimet e tija.Have allowed him to stay Msiqza For some time after he had finished his duty
Oh, i thashë që të rrinte në makinë.Oh, I told him to stay in the car.
Pa ndihmën tënde, ky vend i fshehtë do të rrinte i groposur.Without you, this secret will stay buried for another eternity!
Por pse të rrinim?But why would you stay here?
Do dëshiroja të kishim para që të rrinim në Brazil pjesën tjetër të jetës.I'm willing, if you have enough money to stay in Brazil for the rest of our lives.
Do të kisha dashur të mund të rrinim këtu.I wsh we could just stay here.
- Madhëri, kujtoja se do të rrinit në Alamut.Your Majesty. I thought you were staying in Alamut.
Ju thashë të rrinit larg!I told you to stay out of here!
Ju dhashë $60 që të rrinit në shtëpi.It was all Zane's idea. I paid you $60 bucks to stay home.
Ju thashë të rrinit në kuzhinë!I told you to stay in the kitchen!
Do doja të rrinin këtu, Anxhela dhe Xharet, pasi para të jetë shkëputur.l'd like Angela to stay here with Jared after she gets cleaned up.
Ata po i thonin njërëzve të rrinin brenda-- brenda zyrave të tyre-- dhe unë e dija që ishte e gabuar.They were telling people to stay inside-- stay in their offices-- and I knew that was wrong.
- Ata duhet të rrinin në vendin e tyre.- They should stay where they are.
I thashë që mund të rrinin.I told them they could stay.
Ose do të rrinin të fshehur te vija e pemëve.Or stay hidden in the tree line.
Më tha se rrije te "Discount-i".He said you were staying at the Discount.
Ti the se do të rrije në Hotel Biltmore dhe ja ku je.You said you were staying at the Biltmore Hotel and yet, here you are.
Kujtova se do të rrije.I thought you were staying.
Ti the se do të rrije në Hotel Biltmore... ...dhe ja ku je.You said you were staying at the Biltmore Hotel... ...and yet, here you are.
Po rrinte në shtëpinë time të N.She was staying at my apartment in New York City.
Një grua që rrinte te dhoma, pranë asaj të personit që vdiq, dhe një burrë që e kishte parë pastruesja, jo shumë kohë përpara se të zbulohej trupi.Mm, a woman who was staying in the room two down from the dead guy, and a man a maid saw with her not long before the body was discovered.
Znj. Kollins, gruaja me të cilën rrinte ai, donte që ai të merrte këto.Mrs. Collins, the woman he was staying with, wanted him to have these.
Deiv, mendoja se do rrinim bashkë brënda.Hey, Dave, I'm confused. I thought you and I were staying in together.
- Madhëri, kujtoja se do të rrinit në Alamut.Your Majesty. I thought you were staying in Alamut.
Me shumë gjasa do të kisha ndenjur edhe më gjatë...MAN: Probably would have stayed longer, too... (YELLS)
po të kisha ndenjur, do ta kisha vrarë.If I'd have stayed, I'd have killed him.
Po ti, Merlin, duhet të kishe ndenjur në shtrat ku të kisha lën unë.And you, Merlin, you should have stayed in bed where I left you.
Dhe ti duhet të kishe ndenjur tek tenda së bashku me priftin.And you should have stayed in the tent with the priest.
Me shumë gjasa do të kisha ndenjur edhe më gjatë...MAN: Probably would have stayed longer, too... (YELLS)
Kam ndenjur gjatë tashmë.I've stayed too long already.
Me shumë gjasa do të kisha ndenjur edhe më gjatë...MAN: Probably would have stayed longer, too... (YELLS)
Po ti, Merlin, duhet të kishe ndenjur në shtrat ku të kisha lën unë.And you, Merlin, you should have stayed in bed where I left you.
Mareshali kishte ndenjur me mua, më thanë, derisa dola nga rreziku.The marshal had stayed with me, I was told, till I was out of danger.
Sa ditë ke ndenjur me mua.. .. qëkur jemi martuar?How many days have you stayed with me... ...since we got married?
Dhe shoku i tij i vjetër, Luani Sokrati kaloi pjesën tjetër të ditëve të tij duke ndenjur në shtëpi, dhe duke u plakur, duke vështruar paqësisht qiellin.And his old friend Socrates the Lion spent the rest of his days staying at home and growing old, gazing peacefully into the sky.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

iki
go
rrah
strike

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

hap
open
jap
give
krijoj
come up with
punësohem
do
rrezikoj
risk
sajoj
devise
them
say
udhëheq
lead
udhëhiqem
do
veçoj
isolate

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'stay':

None found.