Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Shpjegoj (to explain) conjugation

Albanian
112 examples

Conjugation of shpjegoj

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
shpjegoj
I explain
shpjegon
you explain
shpjegon
he/she/it explains
shpjegojmë
we explain
shpjegoni
you all explain
shpjegojnë
they explain
Past tense
shpjegova
I explained
shpjegove
you explained
shpjegoi
he/she/it explained
shpjeguam
we explained
shpjeguat
you all explained
shpjeguan
they explained
Future tense
do të shpjegoj
I will explain
do të shpjegosh
you will explain
do të shpjegojë
he/she/it will explain
do të shpjegojmë
we will explain
do të shpjegoni
you all will explain
do të shpjegojnë
they will explain
Past perfect tense
kam shpjeguar
I have explained
ke shpjeguar
you have explained
ka shpjeguar
he/she/it has explained
kemi shpjeguar
we have explained
keni shpjeguar
you all have explained
kanë shpjeguar
they have explained
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të shpjegoj
I explain
të shpjegosh
you explain
të shpjegojë
he/she/it explain
të shpjegojmë
we explain
të shpjegoni
you all explain
të shpjegojnë
they explain
Subjunctive past tense
të shpjegoja
I explain
të shpjegoje
you explain
të shpjegonte
he/she/it explain
të shpjegonim
we explain
të shpjegonit
you all explain
të shpjegonin
they explain
Future perfect tense
do të kem shpjeguar
I will have explained
do të kesh shpjeguar
you will have explained
do të ketë shpjeguar
he/she/it will have explained
do të kemi shpjeguar
we will have explained
do të keni shpjeguar
you all will have explained
do të kenë shpjeguar
they will have explained
Past pluperfect tense
pata shpjeguar
I had explained
pate shpjeguar
you had explained
pati shpjeguar
he/she/it had explained
patëm shpjeguar
we had explained
patët shpjeguar
you all had explained
patën shpjeguar
they had explained
Ti
Ju
Imperative tense
shpjego
you explain
shpjegoni
you all explain
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
shpjegoja
I was explaining
shpjegoje
you were explaining
shpjegonte
he/she/it was explaining
shpjegonim
we were explaining
shpjegonit
you all were explaining
shpjegonin
they were explaining
Subjunctive past perfect tense
të kem shpjeguar
I have explained
të kesh shpjeguar
you have explained
të ketë shpjeguar
he/she/it have explained
të kemi shpjeguar
we have explained
të keni shpjeguar
you all have explained
të kenë shpjeguar
they have explained
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha shpjeguar
I have explained
të kishe shpjeguar
you have explained
të kishte shpjeguar
he/she/it have explained
të kishim shpjeguar
we have explained
të kishit shpjeguar
you all have explained
të kishin shpjeguar
they have explained
Conditional present tense
do të shpjegoja
I would explain
do të shpjegoje
you would explain
do të shpjegonte
he/she/it would explain
do të shpjegonim
we would explain
do të shpjegonit
you all would explain
do të shpjegonin
they would explain
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional past perfect tense
do të kisha shpjeguar
I would have explained
do të kishe shpjeguar
you would have explained
do të kishte shpjeguar
he/she/it would have explained
do të kishim shpjeguar
we would have explained
do të kishit shpjeguar
you all would have explained
do të kishin shpjeguar
they would have explained
Optative present tense
shpjegofsha
I may explain
shpjegofsh
you may explain
shpjegoftë
he/she/it may explain
shpjegofshim
we may explain
shpjegofshit
you all may explain
shpjegofshin
they may explain
Optative past perfect tense
paça shpjeguar
I may have explained
paç shpjeguar
you may have explained
pastë shpjeguar
he/she/it may have explained
paçim shpjeguar
we may have explained
paçit shpjeguar
you all may have explained
paçin shpjeguar
they may have explained
Admirative present tense
shpjeguakam
I (apparently) explain
shpjeguake
you (apparently) explain
shpjeguaka
he/she/it (apparently) explains
shpjeguakemi
we (apparently) explain
shpjeguakeni
you all (apparently) explain
shpjeguakan
they (apparently) explain
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative past tense
shpjeguakësha
I (apparently) explained
shpjeguakëshe
you (apparently) explained
shpjeguakësh
he/she/it (apparently) explained
shpjeguakëshim
we (apparently) explained
shpjeguakëshit
you all (apparently) explained
shpjeguakëshin
they (apparently) explained
Admirative past perfect tense
paskam shpjeguar
I (apparently) have explained
paske shpjeguar
you (apparently) have explained
paska shpjeguar
he/she/it (apparently) has explained
paskemi shpjeguar
we (apparently) have explained
paskeni shpjeguar
you all (apparently) have explained
paskan shpjeguar
they (apparently) have explained
Admirative pluperfect tense
paskësha shpjeguar
I (apparently) had explained
paskëshe shpjeguar
you (apparently) had explained
paskësh shpjeguar
he/she/it (apparently) had explained
paskëshim shpjeguar
we (apparently) had explained
paskëshit shpjeguar
you all (apparently) had explained
paskëshin shpjeguar
they (apparently) had explained
participle
gerund present
gerund past
Other
shpjeguar
explained
duke shpjeguar
explaining
duke pasë shpjeguar
having explained

Examples of shpjegoj

Example in AlbanianTranslation in English
- Do ju shpjegoj.-I'll explain along the way.
Kam parë çudira të cilat nuk mund t'i shpjegoj dhe jam edhe më i etur sa kurdoherë.I've seen marvels which I can't explain and I am more thirsty than ever.
Kam parë shumë mrekulli dhe jam munduar t'i shpjegoj, por më ka sjellur asnjë kuptim real.I have seen many miracles and tried to explain them, but it has brought me no real understanding.
- Mund të shpjegoj.- Uh, I can explain.
Vetëm se... nuk mund ta shpjegoj.It's just... I can't explain it.
K jo shpjegon të paktën pjesërisht variacionet ndër -vjetore dhe për shembul, nivelet e larta të O në 2003, një vit me valë të nxehtësisë gjatë verës.This explains at least partly inter-annual variations and levels in 2003, a year with extended heat waves
Kjo e shpjegon dedektivin privat.That explains the private detective.
A ka kush ia shpjegon! Une nuk di se si.Can someone please explain to her because I don't think I can...
Varësia ndaj heroinës shpjegon veprimet tuaj pa i justifikuar.Heroin addiction may explain your actions, but it does not excuse them.
Si e shpjegon atehre?How do you explain it?
Me sa duket s'kishte një teori për të shpjeguar një çast si ai.It seemed he had no theory with which to explain a moment like this.
Nuk ka gjë për të shpjeguar, zotëri.There's nothing to explain. Sir.
Shiko, nuk kam kohë për të shpjeguar tani.Look, I don't have time to explain it right now.
Do të kemi shumë gjëra për të shpjeguar kur të kthehemi në shtëpi.We'll have much to explain when we return home.
Do gjej Adrianën, do marr skenarin... ...dhe do shpjegojmë gjithçka, mirë?I'll find Adrienne and I'll grab the script, and this could all be explained, all right?
Nuk e shpjegojmë fare dhe na bëj një nder.How would you explain the situation? This is how I explain this sir. Do yourself a favor.
Do t'ju shpjegojmë, futuni në makinë.We'll explain later. Get in the car.
Ejani me ne, do të ju shpjegojmë.Come back with us and we'll explain everything.
Tani, ne do të shpjegojmë mbretin e spiunazhit të ligjeve të tij agjent.Now, we will explain the king's espionage laws to his agent.
Mund të ma shpjegoni?Can someone explain it to me?
Pra kjo nuk eshte publikuar mund te ma shpjegoni Qfar po bani ktu?Since it was neverpublished: :: wouldyou explain whatyou're doing here ?
Shikoni këtu, të dashura, kam qenë këtu vetëm disa ditë, por a do të ma shpjegoni... ...se çka dreqin është kjo?Look here, lovelies, I only been here a few days, but will you explain... ...what the hell is this?
Tani mund të më shpjegoni... si ashtu, të gjindeni në dy vende të krimit... dhe përse nuk mundemi në kompjuter të gjejmë kurrfar shënime për ty.Now Then, perhaps you can explain how iT is... ThaT I run inTo you aT Two crime scenes... and Then can'T find any record of you on a single governmenT compuTer.
Zoti Kruger, i shpjegoni situatën.Mr. Kruger, I'll let you explain the situation.
Nganjëherë njerëzit vijnë te unë dhe s'mund ta shpjegojnë arsyen.People sometimes come to me... and can't explain why.
Vetëm fjalët nuk e shpjegojnë këtë.Just words don't explain it.
Shkencëtarët nuk munden të shpjegojnë ngjarjet e jashtëzakonshme... ...Disa thonë se është vetë Dora e Zotit që po i bën këto.With scientists unable to explain the events... ...some are wondering if the hand of God is at work.
Si funksionon të shpjegojnë sesi ndjehem për Stephan?How does that explain how I feel about Stephan?
Akoma nuk mund t'a shpjegojnë si ndodhi, përveç faktit që ndodhi.They still can't explain how that happened, except that it happened.
Ashtu siç i shpjegova edhe gruas suaj, Për ti mbyllur plotësisht të dyja llogaritë... ...Ishte e nevojshme firma juaj.As I explained to your wife, to close both out completely... ...your signature would have been necessary.
Gjithsesi, siç ja shpjegova dhe atij para se të ikte,Although as I explained to him before he left,
Ta shpjegova rëndësinë e objektivit. Sa njerëz mendon se vlen?I explained to you the importance of this objective.
Po, z, e shpjegova atë.Yes sir, I explained that.
Po zotëri, ia shpjegova.Yes, sir, I explained that.
Më pas ai më shpjegoi se ishte një princ rus dhe se i nevojitej për koleksionin e antikiteteve, dhe nëse nuk doja që ta ta merrte ai, a do ta lejoja ta bënte një kopje për 200 funta?He then explained to me he was a Russian prince who needed it for his collection of antiques, and if I wouldn't let him depart with it, would I let him make a copy of it for 200 pounds?
Por ajo më shpjegoi që po e merte për zogun e saj.She explained it was for her bird.
Eloise shpjegoi që Jack duhet të merrte dhe trupin e John Locke në avion.Eloise explained that Jack would need to bring the body of John Locke on the plane.
Une i shpjegoi departamentin qe zbraps deri aty se cfare shtoi ne emrin e saj te plote. "I explained to the department shrink what her full name... added up to. ' 23.
E kuptoj që ndihmësi im të shpjegoi punën.I understand my assistant explained the job to you.
Epo ne i shpjeguam Itanit që duke mbrojtur atë tjetrin, nuk po vepronte mirë.Well because we explained to Ethan that protecting this child was not going to help him.
pse me hap telashe mua, mund ta kuptoj por jo familjes time mendova se u shpjeguam.I can understand your bothering me, but leave my family alone. You should have told your friend, I thought I'd explained it to you.
Po, Zoteri. Jam Koloneli Stauffenberg ... do të shpjegoj gjithçka ....Colonel Stauffenberg, will explain everything.
Kolonel Stauffenberg, do të shpjegojë gjithçka.Colonel Stauffenberg, will explain everything.
Ace do të shpjegojë të _itha rregullat dhe rregulloret.Ace will explain all the rules and regulations.
I do të shpjegojë për Maya që ju duhej të largohej për trajnim.I will explain to Maya that you had to leave for training.
Ndoshta kjo dhuratë do të shpjegojë… ato që nuk mundem të them me fjalë.Perhaps this gift will explain where words fail.
Nesër. I do të shpjegojë për Maya që ju duhej të largohej për trajnim.l will explain to Maya that you had to leave for training.
Tani, ne do të shpjegojmë mbretin e spiunazhit të ligjeve të tij agjent.Now, we will explain the king's espionage laws to his agent.
Siç ua kam shpjeguar... para se topgjinjtë t'i qasen trajnimit, duhet të mësojnë të reagojnë shpejt ndaj komandës..As I have explained... ...before a gun crew is instructed in artillery... ...it must learn to respond 'clickһclick!' to orders
- Mund të shpjegoj.- Uh, I can explain.
Do të shpjegoj gjithçka.I´il explain everything.
Më lërtë të shpjegoj, sepse mendoj se jemi keqkuptuar.Let me just explain, because I think you might've misunderstood.
Unë mund të shpjegoj--I can explain...
Duhet të shpjegoj, më kupton, emri im i vërtetë nuk është Majk.I should explain. You see, my real name isn't Mike.
- Atëherë... ...a mund të shpjegosh çfarë më ndodhi sonte?- Then... ...can you explain what happened to me tonight?
- Është e vështirë të shpjegosh gjithCka tani.It's very difficult to explain everything right now. Much larger matters loom.
Mund të shpjegosh ndonjë gjë?Can you explain any of this?
Max, ka dicka që duhet të shpjegosh...Max, there's something you need to explain...
Nuk do të kesh kohë të shpjegosh se çfarë je duke bërë.You won't have time to explain what you're doing, let alone convince them.
Ajo do të shpjegojë se përse bën fjalë pjesa.She'll explain what the scene is about.
Kam gjysmë ore që jam ulur këtu... ...duke u përpjekur të shpik një histori... ...që të shpjegojë prezencën time këtu i veshur kështu.I've been sitting there for the last half-hour... ...trying to come up with a story... ...that would explain my being here dressed like this.
Kolonel Stauffenberg, do të shpjegojë gjithçka.Colonel Stauffenberg, will explain everything.
Ky libër mund të të shpjegojë se çfarë po ndodh.Now this book may explain what's happening. Let's see.
Tani, kush mund të shpjegojë metodën e Njutonit dhe si e përdorim?Now, who can explain Newton's method and how you use it?
Tani, ne do të shpjegojmë mbretin e spiunazhit të ligjeve të tij agjent.Now, we will explain the king's espionage laws to his agent.
Unë nuk jam në Forks, por çdo gjë e mirë, dhe unë do të shpjegojmë më vonë.I'm not in Forks, but everything's okay, and I'll explain it later.
Unë do të shpjegojmë më vonë çdo gjë.I'll explain everything later.
Sigurisht, ne duhet të shpjegojmë ty disa sende të rëndomta, Bob, ABC-në e punës.Of course, we'll need you to explain some of the mundane stuff, Bob, the nuts and bolts.
Dhe kështu ne mund të shpjegojmë atë vetëm duke lexuar këtë letër nga dora dhe fjala e mikut Guevara Ernesto.And so we only can explain it by reading this letter from the hand and word of Comrade Ernesto Guevara.
Ndoshta ju mund të shpjegoni, atëherë, se si imazhet tona të fundit satelitore tregojnë se Korea e Veriut po dyfishon aktivitetin e flotës së saj.Maybe you can explain, then, how our latest satellite imagery shows North Korea doubling its naval activity.
Mund të shpjegoni sesi hetimi juaj çoi në kapjen e Tezos? ...dhe do të ndalojë tek shkallët e Rajonit 31.Can you explain how your investigation led to the apprehension of Tezo? –and end up on the steps of the 31 st Precinct.
Epo atëherë, a mund të shpjegoni se pse të njëjtat shenja zvarritjeje ndodhen në dyshemenë e zotit Golden?WeII then, can you explain how the exact same scuff marks came to be on Mr. Golden's floor?
Dyshoj se ju jeni më mirë në gjendje të shpjegoni se si një shaka për të miturit... çoi në atë që policia gati qelloi dy nga studentët e mi.I doubt if you are any better able to explain how a juvenile prank... led to the police almost shooting two of my students.
Ju dëshironi të shpjegoni në lidhje me këtë person dhe atë flamur.You want to explain about this person and that flag.
Shkencëtarët nuk munden të shpjegojnë ngjarjet e jashtëzakonshme... ...Disa thonë se është vetë Dora e Zotit që po i bën këto.With scientists unable to explain the events... ...some are wondering if the hand of God is at work.
Si funksionon të shpjegojnë sesi ndjehem për Stephan?How does that explain how I feel about Stephan?
Shiko, unë mund të ulem këtu dhe të përpiqen të shpjegojnë mekanikës kuantike, teoria e gjithësisë nga CTL dhe Mankoëski, por unë besoj se ju do të jeni merzitur, dhe ju akoma nuk do ta kuptoni atë.Look, I could sit here and try to explain quantum mechanics, CTL's and Mankowski space theories, but I believe you would be bored, and you still wouldn't understand it.
Shkencëtarët nuk munden të shpjegojnë ngjarjet e jashtëzakonshme Disa thonë se është vetë Dora e Zotit që po i bën këto.With scientists unable to explain the events some are wondering if the hand of God is at work.
Kisha ndërmend të vija të të shpjegoja për atë gjënë e gazetës.Hey. I meant to come over and explain about that thing in the newspaper.
Kjo e bëri të pamundur për mua që të përpiqesha të shpjegoja natyrën e çmendurisë së saj.That made it impossible for me to try to explain the nature of her madness.
Seriozisht mendon se unë do të të shpjegoja ty arritjen time mjeshtërore... nëse do të ekzistonte edhe mundësia më e vogël, që ti të ndikoje në përfundim?Do you think I'd explain my masterstroke to you… if there were even the slightest possibility you could affect the outcome?
Nuk e more mesazhin tim elektronik ku të shpjegoja situatën?Didn't you get my e-mail explaining the situation?
Do të provoja që të shpjegoja se shpëtimi i planetit për mirë apo për keq, ia vlente të investoje te ajo z. DagetI could try explaining that a save-the-world project, vain or not... ...is worth investing in, Mr. Daggett.
Si mund të pyesësh një njëriu që... të të shpjegoje diçka që ka sprovuar... ku një person tjetër mbështetet në qeshtjet e papërcaktuara?How can you make someone he explained something he has experienced, in the manner which the and the other person does not have a clue?
Sepse kjo do të shpjegonte shumë gjëra.'Cause that would explain a lot of things.
Semi nuk mund të kuptonte ose të shpjegonte se cfarë ndodhi.Sammy couldn't understand or explain what happened.
Raporti i Komisionit 11 Shtatorit absolutisht pranoi që nuk mund të shpjegonte rënien e kësaj ndërtese duke mos e përmendur fare.The 9/11 Commission Report implicitly admitted that it could not explain the collapse of this building by not even mentioning it.
Epo, kjo do të shpjegonte neverinë e vampirëve ndaj argjenditWell, that would explain the vampire's aversion to silver
Po, kjo do të shpjegonte vendstrehimin kundër bombardimeve.Yeah, I mean that would explain the bomb shelter.
Ata vetëm duhet të shpjegonin çfarë duan të krijojnë,They only had to explain what they wanted to create,
Ata vetëm duhet të shpjegonin çfarë duan të krijojnë, -dhe bërthama mbushte boshllëkun.They only had to explain what they wanted to create and the core filled in the blanks.
Bëhu zemërgjerë, baba, dhe më shpjego çka mendon për ushtrimet e frymëmarrjes.Be so kind, father, and explain to me what you think of breathing exercises.
- Atëherë më shpjego rrudhat.- Then explain the creases.
Vetëm nma shpjego këtë. Në rreguII?Just explain this to me, though, all right?
Tani më shpjego përse je veshur si për në diskotekë dhe je 47 minuta vonë për stërvitje?Now explain why are you dressed for discotheque and 47 minutes late for training?
Pa ma shpjego pak!-Start explaining.
Vetëm sa po i shpjegoja vajzave për... Bing Bangun.I was explaining to the girls about how the big bang led to...
U mundova ta shpjegoja në shtëpi. asnjëri e di që njihemi.It's what I was explaining at the apartment. Nobody knows we know each other.
Po i shpjegoja Z. Bosch-it dhe Z. Madritsch-it ... ...I was explaining to Herr Bosch and Herr Madritsch... ...some of the benefits of moving their factories into Plaszow.
Jo, po i shpjegoja gruas suaj që kemi ankesa për zhurmën... është faji im.No, I was explaining to your wife that we had complaints about the noise... That was my fault.
Po i shpjegoja Z. Bosch-it dhe Z. Madritsch-it Se disa nga përfitimet e lëvizjes se fabrikave te tyre në Plaszow.I was explaining to Herr Bosch and Herr Madritsch... some of the benefits of moving their factories into Plaszow.
Sepse kjo do të shpjegonte shumë gjëra.'Cause that would explain a lot of things.
Epo, kjo do të shpjegonte neverinë e vampirëve ndaj argjenditWell, that would explain the vampire's aversion to silver
Po, kjo do të shpjegonte vendstrehimin kundër bombardimeve.Yeah, I mean that would explain the bomb shelter.
Do kisha dashur që të ma kishe treguar këtë. dhe të ma kishe shpjeguar të gjithën, dhe ndoshta Jacku nuk do kishte luajtur mendsh. e të kishte copëtuar pasqyrën tënde në mijëra copa.Yeah, well, I'd you had told me that and had, like, explained everything, then maybe Jack wouldn't have freaked out and smashed your mirror into a billion pieces.
Ai s'ja ka shpjeguar dikujt.He never explained to anybody
Atëherë pse dërgove Kirkun kur ti mund të ma kishe shpjeguar vetë të vërtetën? Pasi kishit nevojë për njëri tjetrin.Then why did you send Kirk aboard when you alone could have explained the truth?
Ti nuk e kupton këtë... ...por ta kam shpjeguar këtë, miliona herë.You don't realize this, but I've explained this to you, like, a zillion times.
Dhe ju kam shpjeguar që ju duhet të merrni një lloj humbje. po.And I explained to you that you might have to take some kind of loss. Yeah.
Do më shkruash një letër të detajuar duke shpjeguar gjithçka që ndodhi, duke treguar se më pe tek liqeni.You'll write a detailed letter to me explaining everything that happened leading up to you saying you saw me by the lake.
Ç'do sekondë që harxhojmë duke shpjeguar këto gjëra, vëmë në rrezik jetët e një numëri të madh civilësh të pafajshëm.Every second spend, explaining things puts more innocents civilians at risk.
Le të mos humbasim më kohën duke shpjeguar këto budallallëqe!Come on, don't waste your time explaining that garbage.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

harroj
forget
ndaj
divide
prek
touch
propozoj
propose
stimuloj
stimulate
shkëlqej
excel
shpirtëroj
animate
shpresoj
hope
takoj
meet
zhvirgjëroj
deflower

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'explain':

None found.