Fagy (to freeze) conjugation

Hungarian
88 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
fagyok
I freeze
fagysz
you freeze
fagy
he/she to freeze
fagyunk
we freeze
fagytok
you all freeze
fagynak
they freeze
Past indefinite tense
fagytam
I froze
fagytál
you froze
fagyott
he/she froze
fagytunk
we froze
fagytatok
you all froze
fagytak
they froze
Conditional present indefinite tense
fagynék
I would freeze
fagynál
you would freeze
fagyna
he/she would freeze
fagynánk
we would freeze
fagynátok
you all would freeze
fagynának
they would freeze
Conditional past indefinite tense
fagytam volna
I would have frozen
fagytál volna
you would have frozen
fagyott volna
he/she would have frozen
fagytunk volna
we would have frozen
fagytatok volna
you all would have frozen
fagytak volna
they would have frozen
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok fagyni
I will freeze
fogsz fagyni
you will freeze
fog fagyni
he/she will freeze
fogunk fagyni
we will freeze
fogtok fagyni
you all will freeze
fognak fagyni
they will freeze
Subjunctive present indefinite tense
fagyjak
(if/so that) I freeze
fagyj
(if/so that) you freeze
fagyjon
(if/so that) he/she freeze
fagyjunk
(if/so that) we freeze
fagyjatok
(if/so that) you all freeze
fagyjanak
(if/so that) they freeze
Conjugated infinitives
fagynom
I to freeze
fagynod
you to freeze
fagynia
he/she to freeze
fagynunk
we to freeze
fagynotok
you all to freeze
fagyniuk
they to freeze

Examples of fagy

Example in HungarianTranslation in English
A nap hatása csökken és az óceán elkezd fagyni.The sun's influence diminishes and the ocean starts to freeze.
Akik nem akarnak halálra fagyni, jöjjenek velem!Those who prefer not to freeze to death, follow me.
Az a lány meg fog fagyni, ha nincs meleg ruhája.That girl is going to freeze to death if she doesn't have the right gear.
Csak nem akarok halálra fagyni.I just don't want to freeze to death.
Csukd be az ajtót, Megpróbálok fagyni!Close the door, I'm trying to freeze!
- Halálra fagyok!- Boris, I'll freeze to death!
- Inkább halálra fagyok, mint hogy bemenjek abba az épületbe.- I'd rather freeze to death, than go into that building again.
- Ott legalább nem fagyok meg.You don't freeze while you're starving.
Akkor most halálra fagyok?So what, I'm gonna freeze to death?
Azt hittem hogy halálra fagyok itt.I thought I was gonna freeze to death.
- Gyere ki, haIáIra fagysz! - Nem!- Come out now, or you'll freeze to death.
- Halálra fagysz.You'll freeze to death.
- És nem is fagysz le.- Or freeze.
Az Isten szerelmére, Max. Halálra fagysz.Oh, for God's sake, Max. You're gonna freeze to death.
Azt mondják, hogy pont ezt érzed, ha éppen halálra fagysz.That's exactly what they say it's like when you freeze to death.
A reszkető hangodból ítélve és a tényből, hogy inkább fagy halálra, mint feldobjon téged, ez által, az étel által, a kapcsolatunk a következő szintre léphet.Judging by the quiver in your voice, and the fact that he was willing to freeze to death rather than give you up, I'm guessing that's a meal that would bring our relationship to the next level.
Az egyik első hely, ahol megjelenik a fagy, a Hudson öbölnél található, a manitobai Churchill közelében.One of the first places to freeze lies along Hudson's Bay near the town of Churchill, Manitoba.
Az első fekete srác, aki halálra fagy.I'm gonna be the first black guy to freeze to death.
- Vagy halálra fagyunk vagy harcolunk.- We either freeze to death or we fight.
...halálra fagyunk....freeze to death.
Azért jött, hogy levonszoljon minket Jotunheimbe, ahol aztán halálra fagyunk.Come to drag us down to Jotunheim and freeze us dead.
Csak körbe-körbe járattok minket, amíg jégkockává nem fagyunk!You just have us walking in circles until we freeze to death!
De itt halálra fagyunk.We'll freeze up here!
El kellene tűnnötök innen, mielőtt mind halálra fagytok.You guys should get out of here before you freeze to death.
Elviszem Quagmire-t egy kis kocsikázásra, és addig ti itt maradtok és halálra fagytok!I'm taking Quagmire for a little ride, and you guys are gonna stay out here and freeze to death!
Ha kinyitjátok, nem fagytok halálra.You unlock the door, you won't freeze to death.
Ha megpróbáljátok megtenni az 2400 km-es utat St. Louisig, garantálom, hogy egy sivatag közepén hagyjátok a csontjaitokat fehérleni, vagy megskalpolnak, vagy egy hágón fagytok halálra.If you try to go the 1,500 miles back to st. Louis i'll guarantee you'll leave your bones bleached on some desert or lose your scalps, or freeze in a mountain pass.
- Hé, nem fagynak meg.I can't freeze them.
A könyvekben álmaink menedékre lelnek, és így nem fagynak halálra.ln books, our dreams take refuge so as not to freeze to death.
Aztán a folyók, a tavak majd a tengerek fagynak be.Then the rivers and the lakes and the sea will freeze over.
Csak ki kell várnunk, amíg halálra fagynak, amíg elragadja őket az éhség és a lázadás.All we have to do is wait for them to freeze, starve, and mutiny.
De a halottak nem ilyednek meg, vagy fagynak le tűz alatt.But dead men don't get scared or freeze up under fire.
A fűtés elromlott, és majdnem halálra fagytam.Three below, the heat went out and I nearly froze to death.
Csontig fagytam.I was frozen stiff.
Csonttá fagytam, egy süllyedő hajón, ami tele van halottakkal, épp a barátom holttestét viszem ki a hóviharba, és nem tudom, hogy aki mellettem áll, meg akar-e ölni.I'm frozen, on a sinking ship full of dead people, taking the body of my friend out into a snowstorm, and I don't know if the guy standing next to me wants to kill me or not!
Csonttá fagytam, megdöglöm a fagyásoktól.I'm frozen stiff, Chilblains are killing me.
Ha lelövöm, maga még mindig oda lenne láncolva, én pedig halálra fagytam volna.If I'd shot him, you'd still be chained there. And I would have frozen to death.
* Hogy jéggé fagytál már *Beware the frozen heart
* Meg sem látod tán, hogy jéggé fagytál már *Split the ice apart And break the frozen heart Hup, ho
Elmosódsz, aztán betemet a hó, és az árnyék... és amikor tavasszal a hó elolvad... senki sem fog emlékezni hol fagytál meg és lettél eltemetve.You're washed away and then buried under the snow and shadows... and when in the spring the snow melts... no one will remember where you were frozen and buried.
Ha nem értem volna oda időben, halálra fagytál volna!If I didn't arrive on time, you would have been frozen to death!
Oké, de nyilván félsz valamitől, máskülönben nem fagytál volna meg, ugye?Ok, well, you're obviously afraid of something, otherwise you wouldn't have frozen, right ?
"A királynő ült, és reménykedve bámulta fagyott birodalmát,"The queen sat... "gazing hopefully out upon her frozen realm...
"Ez a mamut tökéletes épségben maradt meg a szibériai tundrán úgy, hogy még élelem van a szájában és a gyomrában jelezve, hogy legelés közben fagyott meg egy perc alatt. "Hey, guys, check this out. "The body of this mammoth was found perfectly preserved in the Siberian tundra with food still in its mouth and stomach indicating that it froze instantly while grazing."
"Halálra fagyott férfit találtak egy parkolóban!""Man found frozen in parking lot"!
"Halálra fagyott..." Nem megy!"Man found frozen--" I can't!
"Mi mostan Észak fagyottWho woos the frozen bosom of the north.
Ha ezt nem tettük volna, ...szó szerint halálra fagytunk volna.Had we not worn any furs, we would have frozen to death, we would have died.
Ha továbbmegyünk, halálra fagytunk volna.If we'd have gone on, we'd have froze to death!
Igen, ha nem ők, akkor halálra fagytunk volna.Yeah, if it weren't for them, we would have frozen to death.
Majd meg fagytunk.We almost froze to death out there.
Majdnem halálra fagytunk egymás karjaiban, de sosem beszéltünk róla, úgyhogy nem, fogalmam sincs, mik vagyunk.We nearly die frozen in each other's arms, but we never talk about it, so no, I got no clue what we are.
- Ti nem fagytatok meg?- You guys aren't frozen?
Biztos halálra fagytatok.You could've frozen to death.
Ha a barátai nem találtak volna rátok ott fagytatok volna halálra!If his friends hadn't found you, you would have frozen to death!
Ti gazemberek, akik a jóságos Mr. Wilford nélkül jéggé fagytatok volna 18 évvel ezelőtt.You people, who if not for the benevolent Wilford... would have frozen solid 18 years ago today...
- A Jaffa-k azután fagytak meg.- The Jaffa were frozen after that.
A Jaffa-k, akiket a Csillagkapu közelében találtunk, nem olyan régen fagytak meg.The Jaffa could not have been frozen there that long ago.
A Szaturnusz gyűrűi vízbőI állnak, ám az űr fagyos mélyén szilárd jégcsomókká fagytak.Saturn's rings are made of water, but in the depths of space, it's frozen into lumps of solid ice.
A gélcsomagok keményre fagytak.Neural gel packs-- frozen solid.
A kulcs az, hogy a testek nem fagytak bele a jégbe, hanem alatta voltak.Our key is that the bodies were not frozen inside the ice, but were below it.
Előbb fagyna be a pokol.Hell would freeze first.
Ez az a fajta whiskey, amiért az ember halálra fagyna.It's the kind of whiskey a man would freeze to death for.
Ha közelebb lenne vize elforrna, ha távolabb, jéggé fagyna.Any closer and water would boil away, any further and it would freeze
Amos és Karl-Frederik halálra fagynának.Amos and Karl-Frederik would freeze to death.
Azt szeretted volna, hogy halálra fagyjak?Would you prefer I freeze to death?
Hagynád, hogy holtra fagyjak itt?You're just going to let me freeze to death here?
Hagyta volna, hogy halálra fagyjak.So I should get cold at the window and freeze to death
Nem fogok jámborként távozni, hogy halálra fagyjak.I will not go meekly off to freeze and die.
Nem állnátok elő egy tervvel, hogy ne fagyjak halálra idefent?Now, will someone come up with a plan, so I don't freeze to death up here?
- Hagynom kéne, hogy halálra fagyj.I ought to let you freeze to death.
- Túl meleg van ahhoz, hogy halálra fagyj.- It's too warm to freeze.
- És ezúttal ne fagyj le.- And don't freeze this time.
Bárki is adta neked, nem akarta, hogy halálra fagyj.Whoever gave you that didn't want you to freeze to death- At least not right away.
Ez az, fagyj csak halálra.Go on, freeze to death.
""Becsapom az orra előtt az ajtót, hadd fagyjon meg az a boszorkány""# I'll slam the door And let the hellcat freeze #
- Nem kell, hogy fagyjon.- Don't have to freeze.
A saját lelkedért imádkozz, Dante, hogy ne fagyjon meg itt velem, örökké a Cocytuson belül.Pray for your own soul, Dante, for it will freeze with me forever in Cocytus below.
Azt akarom, hogy a térdük... törjön össze... és fagyjon oda a kövekre.I want their kneecaps... to crack and freeze on the stones.
Azt mondom, hadd fagyjon halálra.I say let him freeze to death.
- hanem azért, hogy ne fagyjunk meg.I'm walking so we don't freeze to death.
Bűnösnek érzi magát amiatt, hogy ott hagyott bennünket a semmi közepén, hogy halálra fagyjunk?A little guilt for leaving us stranded out in the middle of nowhere to freeze to death?
Figyelj, Cara, tudom, hogy a fajtánk nem tud ölni, de mi van, ha ez a fickó egyszerűen csak levágja a kezünket és itt hagy minket, hogy éhen haljunk és halálra fagyjunk?Look, Cara, I know our kind can't kill, but what if he just chops off our hands and leaves us out here to starve or freeze to death?
Élvezzük a tengerpartot, majd Palm Beach-et, hogy ne fagyjunk meg.Enjoy the seaside, then get to Palm Beach so we don't freeze to death.
És fagyjunk meg?And freeze to death?
Az éghajlat mindig is hideg volt északon, szóval azt mondjátok, csak hagynunk kéne, hogy az emberek halálra fagyjanak északon.The climate is usually cold up north. So are you saying that we should just let the North citizens freeze to death?
Láttam katonákat, férfiakat ölésre tanítva, hogy nézzenek az ellenség szemébe, és ne fagyjanak le a csatatéren, és ne hezitáljanak, ami az életükbe kerülhet.I've seen soldiers, men trained to kill, look their enemy in the eye and freeze up on the battlefield, a hesitation that usually cost them their lives.
Valószínüleg fűtenek a kazánok hogy a csövek ne fagyjanak el.Τhey probably keep the boiler going so the pipes won't freeze.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

fogy
lessen
hagy
let
megy
go

Similar but longer

befagy
freeze in

Random

elnéz
look away
elvár
expect someone to do something
értesít
notify
esdek
beseech
esdekel
beseech
faggat
interrogate
fagyaszt
freeze
farag
carve
feled
forget
felel
answer

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'freeze':

None found.
Learning languages?