Megy (to go) conjugation

Hungarian
148 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megyek
I go
mész
you go
megy
he/she to go
megyünk
we go
mentek
you all go
mennek
they go
Past indefinite tense
mentem
I went
mentél
you went
ment
he/she went
mentünk
we went
mentetek
you all went
mentek
they went
Conditional present indefinite tense
mennék
I would go
mennél
you would go
menne
he/she would go
mennénk
we would go
mennétek
you all would go
mennének
they would go
Conditional past indefinite tense
mentem volna
I would have gone
mentél volna
you would have gone
ment volna
he/she would have gone
mentünk volna
we would have gone
mentetek volna
you all would have gone
mentek volna
they would have gone
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok menni
I will go
fogsz menni
you will go
fog menni
he/she will go
fogunk menni
we will go
fogtok menni
you all will go
fognak menni
they will go
Subjunctive present indefinite tense
menjek
(if/so that) I go
menj
(if/so that) you go
menjen
(if/so that) he/she go
menjünk
(if/so that) we go
menjetek
(if/so that) you all go
menjenek
(if/so that) they go
Conjugated infinitives
mennem
I to go
menned
you to go
mennie
he/she to go
mennünk
we to go
mennetek
you all to go
menniük
they to go

Examples of megy

Example in HungarianTranslation in English
! Még vissza akarsz menni?You want to go back home?
! Vissza fogunk tudni menni, ha lelövöm?If I shoot, will we be able to go home?
" Érezted e már, hogy menni lenne kedved...# Did you ever have the feelin' that you wanted to go #
"5 perccel ezelőtt ment ki." "Akkor nem a mosdóba akartam menni,""You went 5 minutes ago." "It wasn't to go to the bathroom.
"A Nagy Házban született, ezért nem kell neki menni."Born in the Big House and he doesn't have to go.
! Akkor egyáltalán nem megyek iskolába!Then I won't go to school at all!
! Bébi, sehova sem megyek.Babe, I'm not going with h...
! Miért? Sohasem megyek sehová a szerszámaim nélkül.Well, I never go nowhere without me tools.
! Nem megyek le oda.I ain't goin' back down there.
! Sajnálom Cara, de megyek.I'm sorry Cara, I'm going.
! - Hova mész?- Ty, where you going?
! - Hová mész?Where are you going?
! Csak üljek itt, míg te mész megdugni őt?I'm supposed to just-just sit here while you go off and screw her?
! De igen, katonai iskolába mész!You are going to military school!
! Hova a csudába mész?Where are you going?
"Bárhová is megy az elöljáró, bárhová is vigye a lába..."Wherever he wills to go, wherever his feet would take him...
"Bárhová is megy, bárhová is vigye a lába..."Wherever he wills to go, wherever his feet will take him...
"Ha ez így megy tovább, akkor egy kolduló tállal kell majd itt körbejárnom.""At this rate, I'll have to go around with a begging bowl"
"Marinak van barija, hófehér a gyapja, bárhová megy Marika, követi a barika"."Mary had a little lamb, his fleece was white as snow, "and everywhere that Mary went, -"the lamb was sure to go. "
(Újra megpróbálják, de...) Itt az ideje menni, de... (De Hyupbo lova nem megy)(They try again but...) It's time to go but... (But Hyupbo's horse won't budge)
! Ha el akarjuk ütni az időt, miért nem megyünk egy étterembe vagy valami hasonló helyre?If you wanna kill time, why can't we just go to a family restaurant or something?
"A moziba megyünk.""We're going to the movies."
"Addig nem megyünk Amerikába, amíg van listavezető dalunk.""We're not going to America till we've got a number 1"
"Akkor hát megyünk?"Estragon: Well, shall we go?
"Akkor megyünk görkorizni a nagy parkba?"Ready to go, uh, rollerblading in the big park?"
! Merre mentek? !Where did they go!
"...akik előre mentek."♪"...who have gone ahead."♪
"A pokolba, hová mentek?"Where have they gone?
"Azok pihenése, akik előttünk mentek el, "nem tudja szelídíteni azok nyugtalanságát, akik... "követik őket.""The rest of those who have gone before us cannot steady the unrest of those to follow."
"Bárhová is mentek, én ott vagyok!""Everywhere you go, it's me!"
! Ezekhez az átjárókhoz hozzáférnek a földönkívüli lények, ...akik arra használják ezeket, hogy jönnek és mennek a csillagokba.These portals could be accessed by extraterrestrial beings who use them to come and go from the stars.
" - Hova mennek? " "- Where are they going?
"A Romanesz nevűek mennek a ház"?"People called Romanes, they go the house"?
"A gyerekek nem mennek be az állami iskolákba!""Children, stop going to government schools!"
"A jók mennek el először, és azok, akiknek a szíve oly száraz, mint a szikkadt por, csontig égnek."The good die first. And they whose hearts are dry as summer dust burn to the socket.
! Azok után, hogy tudod, min mentem keresztül Karllal!After everything you know about what I went through with Karl?
! Túl messzire mentem?What, I went too far?
"'Ha tehettem, nem is mentem oda.'"'I never went in there anyway, if I could avoid it."
"Amikor egy hét múlva iskolába mentem...""When I went to school a week later..."
"Azért mentem el, mert mindig is be akartam jutni a házukba."I went to it because I always wanted to get into his house.
"Nagyon fájt nekem, amikor, anélkül mentél el, hogy találkoztunk volna.""I'd be very hurt when you went away without meeting me"
"Oda mentél nyaralni?Is this where you went for the holiday?
"Tehát a harmadik kanyarban külső íven jöttél, aztán balra mentél, majd megint jobbra, aztán belülre, mi történt?" Te meg erre: "Az.""So, in the third corner you came up the outside, then you jinked left, "then right and then you went on the inside, what happened?" And you just go, "That."
"Túl korán mentél." Nem... "Túl korán mentünk.""You went too soon." No... "We went too soon."
* Amikor fel-kelsz-és-mész van fent és mentélWhen your get-up-and-go has got up and went
! - Talán haza ment.Maybe he went home?
" Mrs. Benedict Vientecitóba ment."Mrs. Benedict went to Vientecito.
"5 perccel ezelőtt ment ki." "Akkor nem a mosdóba akartam menni,""You went 5 minutes ago." "It wasn't to go to the bathroom.
"A beszivárgás jól ment, Jackie folyton felhívott, mert szüksége volt dolgokra."Infiltration went well, cos Jackie kept phoning up, needing this and needing that.
"A szívem gallyra ment egy ideje.""My heart went bad a while back.
"Dupla randi nap," amikor először mentünk dupla randira,"Double Date Day," it was the first time we went on a double date.
"Együtt ebédeltünk aztán moziba mentünk."We had lunch and went to the pictures. "
"Horst és én a Berlin Klubba mentünk.""Paul and Marcy, Horst and I went to Club Berlin for drinks. "
"Horst és én a Berlin klubba mentünk."Paul and Marcy, Horst and I went to Club Berlin for drinks.
"Szafarira mentünk a Serengeti bejáratánál."We all went on safari near the Serengeti gate.
"Miért mentetek el?"Why you went out?
- 17 helyre mentetek el Sue-val.You went to 17 places with Sue.
- Azt hittem, moziba mentetek.- I thought you went to the movies.
- De más-más fősulikra mentetek a gimi után.But you went to different colleges after graduation.
- Együtt mentetek el.- You went out with her.
- Inkább a folyópartra mennék le.I was thinking I would go to the Rivercourt.
-Én is veled mennék, de...-I would go with you, but ...
A Megyébe mennék.I would go to the Shire.
A pokolba is érte mennék.I would go into Hell for him.
- Te kirándulni mennél?-You would go hiking?
Csak tudni akartam, hogy meddig mennél el.I was just trying to see how far you would go.
Gyerünk Stan, te vajon hová mennél?Come on, Stan, don't you know where you would go?
Kíváncsi voltam, milyen messzire mennél el.I was curious about how far you would go.
Látni akartam, milyen messzire mennél.I wanted to see how far you would go.
- Azt mondta, hogy maga menne.- You said that you would go.
- Csak egy hülye menne oda...- Only a fool would go...
- Jól menne a szövőszékemhez.That would go so well with my loom.
- Szuper lenne, ha a mikrofonod menne el!- I wish your mike would go out!
A kisasszony...ha te lennél a főnök, testvér... Érzem, minden jól menne. Csak amit gondolok...The young miss... if you, brother, were to become the boss instead I feel that everything would go well that's what I thought... that's what I thought, so...
Amikor Toshinak nem kell dolgoznia, piknikezni mennénk a közeli parkba.On days when Toshi isn't working at his company, we would go to a nearby park and take bento with us.
Egy pillanatra már azt hittem, úgy érted, hogy együtt mennénk.I thought for a second you meant we would go together.
Tudtam, hogy az ő házukba mennénk, mert Rapha sosem jönne a mi környékünkre.I knew that we would go to his house, because Rapha would never have agreed to go to my neighborhood.
Hát, ti hová mennétek, ha szabadon választhatnátok?Well, where's the one place you would go if you could go anywhere?
Akkor ezek az idióták máshová mennének harcolni!Then these idiots would go somewhere else to fight!
Az kizárt, hogy az Akizuki klán túlélői Yamanába, ellenséges területre mennének.There's no way that survivors of the Akizuki clan would go to Yamana, the enemy territory.
Ha a DEA lehallgatná önöket, meg kéne mondaniuk, vagy mennének a börtönbe.If the DEA were wiretapping your phones, they would have to say so, or they would go to jail.
Körmönfontak, de kétlem, hogy olyan messzire mennének.They are devious, but I doubt they would go that far.
Naiv voltam és vak, nem láttam nagyravágyásukat, és hogy milyen messze mennének csak, hogy városunkat Róma markában láthassák!I was naive, blind to their ambition, ignorant to the lengths they would go to see our city under Rome's thumb!
! De hova menjek?But where do we go?
" Kharkovba kell menjek az 5 órási vonattal."I have to go to Kharkov on the five o'clock train.
"Az Irgalmas és Könyörületes Allah nevében.." "Hová menjek, hogy vágyaim beteljesedjenek?"My Lord, my Master, my Allah... where will l go with my desires?
"Be kell menjek a városba, mert dolgom van."I must go downtown on important business.
"Csak hadd menjek tovább."Just let me go on
! Chan, menj csak, nézd meg, van-e valami mérgező a konyhában!Cheung, go search my kitchen to see If there's any poisons in there.
! Előbb menj Shining Time vasútállomására az indóházban a lépcső mögött van egy láda. Ott van a tartalék sípom a készlet maradékával.Then go to Shining Time Station first... and in my signal house, in the box under the staircase... you'll find my emergency whistle with the last of my supply.
! Gyerünk, menj utána!You should go after her.
! Menj, menj, menj.Go, go, go, go.
! Ne menj.Don't go.
! Egész kampányt szerveztek, hogy menjen.Well, they got a whole campaign they're gonna go with it.
! Meg kellene kérnünk, hogy menjen el!We gotta get him to go!
"A férjed menjen aludni"?"Your husband should go to sleep"?
"A kormány kérte, hogy mindenki menjen azonnal az óvóhelyre."The government has asked that you take shelter immediately.
"A pap pedig menjen ki a táboron kívülre. Ha a vizsgálat során kiderül, hogy a leprás megszabadult betegségétől...""And the priest shall go forth out of the camp and shall look, and behold, if the plague of leprosy be healed..."
! Azt mondtad, menjünk az erdőbe, és fogjunk vadkanokat.Yes, let's go boar hunting in the forest!
! Engedd le a fegyvert, és haladjunk, menjünk gyorsan.Yes, you Shoot it in horseradish and let's, let's go quickly!
! Valaki megmondaná, mégis merre menjünk?Uh, could someone please just tell me where to go?
! És mi hová menjünk?- So where are we supposed to go?
" a föld...a szeretet....menjünk..?""To the land of love, let's go?"
"Bástya és Királynő menjetek az előtér végéig""Rook and the Queen go to the end of the hall
"Ez zsákutca, arra menjetek!"Bro Tong, you go that way, dead end.
"Hagyjátok el a völgyet, menjetek fel a hegytetőre a libegővel.""Exit the valley, ride the gond lato the station at the top"
"Király és Ló, menjetek balra, aztán meg jobbra.""King and Knight go left and then right.
"Lemehettek a mezőre, de ne menjetek Mr. McGregor kertjébe!but don't go into Mr. McGregor's garden:
"A"-tól "M"-ig jöjjenek velem, a többiek pedig menjenek Hubert ügynökkel.A through M's, if you come with me, and the rest go with Agent Hubert.
"Jó, menjenek!" És elengedett."All right!"...and he let us go.
"Menjenek vásárolni, menjenek vissza a bevásárlóközpontba, térjenek vissza a megszokott életükhöz."Go shopping, go back to the mall, go back to your normal life. We'll take care of it."
"Semmilyen körülmények közt ne menjenek a P4C-970-re."Under no circumstances go to P4C-970.
"Semmilyen körülmények között ne menjenek a P4C-970-re, Jack O'Neill ezredes.""Under no circumstances go to P4C- 970, Colonel Jack O'Neill. "
! El kell mennem Cabóba.I got to go to Cabo.
! Nekem is mennem kell?Do I have to go?
"A mennem kell" azt is jelenti, hogy siessen.To go means to go, implying in a hurry.
"A sűrgősségire kellett mennem, és mindenki utál.""I got to go to the emergency room, and everybody hates me." You know what, Rachel?
"Athénba kell mennem, amilyen gyorsan csak tudok.""I have to go to Athens as soon as I can".
! - Sybil miatt Londonba kell menned.You have to go to London, for Sybil's sake.
"Iskolába kell menned.""You need to go to school."
"Messzire kell menned."You have far to go...
"Nem játszhatsz többé, el kell menned, focizz ott, ahol tudsz."You're not allowed to play any more, you have to go off, try and play football wherever you can.
"Timmy, ki kell menned pottyantani?" vagy "Timmy, ki kell menned a fürdőszobába?""Timmy, do you have to go potty?" Or "Timmy, do you have to go to the bathroom?"
"Ez Henrynek szól, mert el kell mennie dolgozni.""This is for Henry because he's got to go to work."
- 10-es szoba. Át kell mennie a 9-esen.You have to go through nine to get at it.
- A Volvónak mennie kell.- The Volvo will have to go.
- A fiamnak mosdóba kell mennie.My son needs to go to the restroom.
- A gyengélkedőbe kéne mennie.- You really ought to go to the sickbay.
! - Vissza kell mennünk.We have to go right away.
! Nem kell bíróságra mennünk?We don't have to go to court?
"Annyira hideg van, hogy el kell mennünk Angliába.. ás átvágni embereket, hogy melegen tartsuk magunkat.""It's so cold that we have to go to England and shag people to keep warm."
"Be kell mennünk érte. "We got to go in and get him.
"Egy kampányt kell folytatnunk ebben a témában, el kell árasztanunk a Nature-t, el kell mennünk a lap szerkesztőjéhez, és azt kell mondanunk:"We have to campaign on this. "We have to inundate Nature. "We have to go to the editor of the journal and we have to say this research isn't valid."
"El kell mennetek az OEM-ekhez és a gyártókhoz és náluk kell elérnetek, hogy kártalanítsanak benneteket.""you need to go to the OEMs and manufacturers and get your refunds there."
"el kell mennetek az USA-ba."you'll have to go to the USA.
- Ahhoz be kell mennetek a városba.- You'll have to go to town. - Bert:
- Azonnal el kell mennetek.- You have to go right now.
- Benny szólt, hogy mennetek kell.- Sil, Benny says you have to go. - Yeah, all right.
"és nem feltétlenül kell mindkettőre menniük.""and they wouldn't necessarily have to go to both."
- 2.000 alá kell menniük.- I need them to go below 2,000.
- A fiúknak le se kellett menniük.- The boys didn't even have to go down.
- A fáknak menniük kell, sajnálom.- Trees have got to go, I'm sorry.
- A légihídhoz kellett volna menniük.They were supposed - to go to the airlift...
- Igen, egy 200-zal menő biciklin.Yeah, if the bike's going 200 miles an hour.
- Tucker bemegy egy menő klubba.- Tucker going into a fancy club.
A hivatalos jelentésekből kihagyjuk az olyan szavakat, mint bunkó és menő.Now, I'm not saying that is going to happen.
A nők és gyerekek szépen kiöltöztek, és bevezették a Wembley-be menő embereket a stadionba.All the women and kids dressed up in fancy dress and lead the men going to Wembley to the station.
A tiedet vigyük vissza, mert az enyémen menő a dísztárcsa.We're going to have to unload yours, 'cause mine's got the kick-ass rims.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

fagy
freeze
fogy
lessen
hagy
let
megad
repay
megél
live on
megír
write
megnő
grow up
megöl
kill
megun
be bored with
megüt
hit
ment
rescue

Similar but longer

bemegy
enter
elmegy
leave
kimegy
exit
lemegy
go down

Random

legeltet
graze
megkap
receive
megszerez
obtain
megvalósít
realize
megvalósul
materialize
megvásárol
buy
megvizsgál
examine
meggyaláz
disgrace
militarizál
militarize
mosogat
do the dishes

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'go':

None found.
Learning languages?