Feled (to forget) conjugation

Hungarian
117 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
feledek
I forget
feledsz
you forget
feled
he/she to forget
feledünk
we forget
feledtek
you all forget
felednek
they forget
Present definite tense
feledem
I forget
feleded
you forget
feledi
he/she forgets
feledjük
we forget
feleditek
you all forget
feledik
they forget
Past indefinite tense
feledtem
I forgot
feledtél
you forgot
feledett
he/she forgot
feledtünk
we forgot
feledtetek
you all forgot
feledtek
they forgot
Past definite tense
feledtem
I forgot
feledted
you forgot
feledte
he/she forgot
feledtük
we forgot
feledtétek
you all forgot
feledték
they forgot
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
felednék
I would forget
felednél
you would forget
feledne
he/she would forget
felednénk
we would forget
felednétek
you all would forget
felednének
they would forget
Conditional present definite tense
feledném
I would forget
felednéd
you would forget
feledné
he/she would forget
felednénk
we would forget
felednétek
you all would forget
felednék
they would forget
Conditional past indefinite tense
feledtem volna
I would have forgotten
feledtél volna
you would have forgotten
feledett volna
he/she would have forgotten
feledtünk volna
we would have forgotten
feledtetek volna
you all would have forgotten
feledtek volna
they would have forgotten
Conditional past definite tense
feledtem volna
I would have forgotten
feledted volna
you would have forgotten
feledte volna
he/she would have forgotten
feledtük volna
we would have forgotten
feledtétek volna
you all would have forgotten
feledték volna
they would have forgotten
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok feledni
I will forget
fogsz feledni
you will forget
fog feledni
he/she will forget
fogunk feledni
we will forget
fogtok feledni
you all will forget
fognak feledni
they will forget
Future definite tense
fogom feledni
I will forget
fogod feledni
you will forget
fogja feledni
he/she will forget
fogjuk feledni
we will forget
fogjátok feledni
you all will forget
fogják feledni
they will forget
Subjunctive present definite tense
feledjem
(if/so that) I forget
feledd
(if/so that) you forget
feledje
(if/so that) he/she forget
feledjük
(if/so that) we forget
feledjétek
(if/so that) you all forget
feledjék
(if/so that) they forget
Subjunctive present indefinite tense
feledjek
(if/so that) I forget
feledj
(if/so that) you forget
feledjen
(if/so that) he/she forget
feledjünk
(if/so that) we forget
feledjetek
(if/so that) you all forget
feledjenek
(if/so that) they forget
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
felednem
I to forget
feledned
you to forget
felednie
he/she to forget
felednünk
we to forget
felednetek
you all to forget
feledniük
they to forget

Examples of feled

Example in HungarianTranslation in English
"...nem leszek képes feledni téged."* I shall not be able to forget you
# Bennem a változást # # Próbálom feledni #The changes in me l'm trying to forget
# Csak el akarsz feledni ## You just want to forget me #
# Mert próbálom feledni #'Cause l'm trying to forget
# És ijedt feledni akarásuk.And their anxious attempts to forget
- Maradjunk annyiban... hogy három barát, akiket sosem feledek.- Well, let's just say... three friends I'll never forget.
Ahogy a három fiam a színpadon az apukájuk zenéjét játszotta, annyira büszkévé tett, hogy az anyukájuk lehetek, és olyan csodálatos estével ajándékoztak meg, amit sosem feledek.Seeing my three boys on stage performing their dad's music, I was just so proud to be their mom, and it was just a wonderful night, and I will never forget it.
Amit sosem feledek.Which I will never forget.
Garris levitt a városba egy délutánon, egy gyönyörű délutánon, melyet soha nem feledek.Garris brought me to town one afternoon, a beautiful afternoon I would never forget.
Igazából Lockwood, de az hogy eltaláltad a Lock-részét, olyan öröm, amit nem feledek.It's actually "Lockwood," but you know what? Hearing you get the "Lock" part right is a thrill I won't soon forget.
Azt ígérted, sosem feledsz.You promised you'd never forget me.
Ha nem is látjuk többet egymást Még ha el is feledsz(Even if we'll never see each other gain,) (even if you forget me,)
A tragikus buszbaleset áldozataira emlékezünk, közösségünk olyan tagjaira, kiket sosem feledünk. Mint Golyó Bobby, Koko,We're here to honor those who died in the tragic bus crash, members of our community we could never possibly forget, like Bobby the Bullet, Koko,
Akiket nem feledünk.Unforgettable.
Bízz bennem, apa, ez olyan... amit sose feledünk el.Trust me, dad, that is something that, uh, we will never forget.
Drága Nap, drága Föld, Sose feledünk titeket.Dear Sun, dear Earth, We'll never forget you.
Egy történet, melyet soha nem feledünk.It's a story we shall never forget.
Bocsássatok meg távozásomért, Tudom, nem feledtek engemet.You may forgive my going... but you won't forget me.
Nem tart soká, amíg feledtekIt won't take you too long to forget
Olyan dolgokra emlékeztetjük őket, amelyeket még csak nemrég feledtek el.We remind them of things... things they'd just as soon forget.
Remélem, nem feledtek!And don't forget us!
# Egy fodor, mit sosem felednek ## A vintage they'll never forget #
- Az anyák sosem felednek.A mother never forgets.
A könnyűpáncélosok megtanítottak a hajiknak egy leckét, amit sosem felednek el.L.A.R. taught these hajis a lesson they won't forget.
De emlékezzetek, azért van dolgom veletek, mert ti hárman űztétek Milánóból el Prosperát, őt és ártatlan lányát. E gonosztettért a nagy erők bár késnek, nem felednek, a vizet, a partot, igen, minden teremtményt békétek ellen tüzeltek.But remember for that's my business to you that you three from Milan did supplant good Prospera her and her innocent child for which foul deed the powers, delaying, not forgetting have incensed the seas and shores yea, all the creatures, against your peace
"A múltat sosem feledem."I will never forget the past.
"Addig iszom, míg el nem feledem a '99-es NFC focidöntőt?"i'm drinking till I forget the 1999 nfc championship"?
"Sose feledem első pillantását, mely elvakított mindent, akár egy szikrázó napsugár.[Randolph] I shan't forget the first glimpse of your form... illuminated as it was by flashes of sunlight.
# De nem feledem azokat, akik fontosak #♪ But I won't forget ♪ ♪ All the ones that I love ♪
- Fiam, sosem feledem el.Son, l'll never forget it.
"De ha bármikor szórakozol velem..." "...olyan leckét adok neked, hogy soha nem feleded."But if you ever mess with me l'll teach you a lesson you won't forget
"Olyan leckét adok neked, hogy soha nem feleded."l'll teach you a lesson you won't forget
A nevem... és jobban teszed, ha nem feleded... Violet Crawley grófnő.The name... and you'd be wise not to forget it... is countess Violet Crawley.
Azt ígérted, sose feleded a Tűz Völgyében töltött éjszakát.You promised you would never forget that night at the fire springs.
Barátom, bent léted egy pillanatát sem feleded a varsói büntetőjogi rendszerben.'Cause, buddy, you don't forget a second of your stay in the Warsaw penal system.
Azt senki sem feledi el.Nobody forgets that.
Egy úriember... Egy úriember olyas valaki, aki sosem feledi a jó modort mindegy milyen helyzetben van, mindegy, milyen szörnyű, milyen rettenetes.A gentleman... a gentleman is someone who never forgets their manners, no matter what the situation is, no matter how terrible, how awful.
Ha kérésem nem teljesítik, elszántam magam, hogy kitartok, amíg lehet, és katonaként halok meg, aki soha nem feledi, mivel tartozik becsületének és hazájának."lf this call is neglected, l am determined to sustain myself as long as possible and die like a soldier, who never forgets what is due to his own honour and that of his country:
Senki sem feledi a csókjaidat.Nobody forgets your kisses.
Titus Pullo soha nem feledi el a szívességet.Titus Pullo never forgets a favor.
"A régi ismerősöket feledjük" - feledjük el a régi ismerősöket?"Should auld acquaintance be forgot" - should we forget old acquaintances?
"eme helyet sosem feledjük."we'll never forget this sight.
# Bocsássunk meg, de ne feledjük ## Let's forgive but not forget #
# az idő nem állhat közénk # azt ami volt, sosem nem feledjük # az emlékek édesek # visszahozzák nekem a szívedet # a világ semmit sem tehet... ## Time may lie heavy between # But what has been is past forgetting # This sweet memory
- Az elsőt sosem feledjük.You never forget your first.
A nők sosem feledik az első férfit, ugye?A woman never forgets her first husband! Get down!
A szavamat adom, hogy nem feledik el magát.You have my word they won't forget you.
De a Szászok sosem feledik a csapásokat, miket rájuk mértél!But the Saxons will never forget the blows you dealt them. You and l, Gorlois.
"A barátaimat nem feledtem el..."I've forgotten my friends"
10 ponttal nyertem, de hivatali időm alatt sosem feledtem, ki juttatott oda.I won by over ten points. In all my time in office, though, I never forgot who put me there.
A mai napig nem feledtem el, amit egyszer nekem mondott.To this day l haven't forgotten something she said. She'd say..
Borsszem legyek, ha el nem feledtem, minő belseje van a templomnak.If I have not forgotten the inside of a church, I'm a peppercorn.
Csak azt nem tudom hogy ezt most miért feledtem el.What I don't know is why I forgot that just now.
#Nincs idő a feledett dicsőségre. #...# Got no time For the forgotten glory
De a múltad nem feledett el téged.Your past hasn't forgotten you.
Egy olyan ígéret volt, melyet egyikük sem feledett el.And that was a promise that neither one of them ever forgot.
Ellis Grey soha egy dolgot sem feledett el.Ellis Grey never forgot a thing.
Úgy tűnik, nagyon sokat feledtetek.You all seem to have forgotten a lot of things.
Hát oly hamar feledted a szivélyt, Mellyel Katalin téged üdvözöl?Have you so soon forgot the entertainment Her sister Katharine welcom'd you withal?
Legalább azt nem feledted el, hogy szórakoztass egy lányt.Well, Jones, at least you haven't forgotten how to show a lady a good time!
"Példaképnek azért választottam John D Rockefellert, mert annak ellenére, hogy a világ egyik leggazdagabb embere, sose feledte szerény származását."I chose John D Rockefeller as my American hero because, although he's one of the richest men in the world, he has never forgotten his humble beginnings.
- a kulcsát bent feledte...- You forgot your keys...
A Sötét Úr, Szauron nem feledte el a múltat. Középfölde minden népe közül senkit sem gyűlölt annyira és senkitől sem félt úgy, mint a Dúnadánoktól.For the Dark Lord Sauron had not forgotten the past and of all the peoples of Middle-earth he held none with more hatred and more fear than the Dúnedain
A rabság nehéz évei alatt sem feledte el a szerb nép a bátor Strahinja nevét.Even during the long years of slavery, the Serbian people never forgot Strahinja's brave name.
Aggasztó, hogy Vega oly sok polgára feledte el ezt az egyszerű igazságot.It troubles me that so many of Vega's citizens have forgotten this simple truth.
Berlinben már el is feledték, hogy von Scherbach ezredes létezik.In Berlin they have forgotten that Colonel von Scherbach even exists.
Elment, de soha nem feledték.Gone, but never forgotten.
Nem feledték még el Scapa Flowt. Most is igaz, amit mondtál:Scapa Flow hasn't been forgotten.
Olyan idő volt amikor a nagy emberek elfeledték a nevüket de soha nem feledték a földjüket...It was an age... ..when rich people forgot their names but they never forgot their belongings...
Ám a halála után mégsem feledték el.But after his death he wasn't forgotten.
Az arca nem olyan, mit felednékYour face is not a face I would forget
Akkor csak állok itt, hogy mindent elfeledjél, és én is feledjem házam s hazám.And I'll still stay, to have thee still forget, forgetting any other home but this.
Apa azt kiáltotta, ne feledjem el öket.Father screamed out... not to forget them.
Mivel sose találtam meg, magamra tetováltattam, hogy ne feledjem el.So since I never found it I had it tattooed, so I wouldn't forget it.
Most azt is mondták, soha ne feledjem el, hogy hálával tartozom.Now I was told I must never forget to be grateful.
Másodszor, ez nem nyaklánc... hanem egy medál, amit az apámtól kaptam... hogy soha ne feledjem ki is vagyok és mi a célom.And secondly, this is not a necklace,... it's a medallion given to me by my father... so I never forget who I am or what I stand for.
" Soha ne feledd ki vagy haver, ha mégis megteszed, meghalsz. "[ Nick's Voice ] ""Never forget who you are", "man." "You do", "you die."
"Ezt soha ne feledd."Don't ever forget it."
"Ne feledd Marylandet"? - Ki az az Abby?"Don't forget about Maryland"?
"Ne feledd a gyermekjátékokat, amikkel játszottál!""Do not forget the games played in childhood!"
"Ne feledd a mellkasodon lévő fontos üzenetet.""Don't forget important message on chest."
"Ne feledje a kávét!" Nem szóltál te semmit!I yell, "Don't forget the coffee."
"ne feledje, a felesége a hajón van, maga meg csak a partról nézi.""Don't forget, your wife's on a boat your on the shore."
- De ne feledje, hogy ember is!- Anyone who forgets he's American...
- El ne feledje barátom, ...hogy az Ön jelszava a jövőben:Don't forget.
- Jó, de ne feledje a benzint.- Yeah, don't forget about the gas.
"Németek, soha ne feledjétek, mit rabolt el tőletek a vak gyűlölet.""German, never they forget what hatred stole the blind you.
"Sose feledjétek, hogy anyu és apu után én parancsolok!""Never forget, I'm second in command to Moms and Pop."
"És ne feledjétek, hogy a maszk rajtatok legyen.And don't forget to wear your masks.
# Ne feledjétek, ki itt a góré!* Don't forget about the dean *
* Ne feledjétek megnézni, a Catchy videoklipet a végén! * Köszönet I' ll Be Your Destiny francia fansub csapatnak az eredeti francia; 7 Wonder és Ur-techie-nek az angol fordításért.Ourjobstopsthereforehere ,andweleaveyouonthispretty"happyend"... donotforgetthe pop videovery "Catchy"after thegenericoftheend!
"Lányok, ne feledjék a kávét!"This guy in the back of the plane's like, "Hey, hon, don't forget the coffee."
- és ne feledjék, miért vannak ott először is.- and don't forget why you're there in the first place.
A Normadiára készültek, ne feledjék.This was the build up to D-Day, don't forget.
A következő előadás 6 órakor lesz. Ne feledjék a rózsaszirmokat.Don't forget to tip cash.
A reggeli repülőjárattal indulnak. És ne feledjék!You're booked on the morning flight, and don't forget, fellas:
Hogy ne feledjek sose.So I won't forget.
# Kérlek soha ne feledj... #...# Oh, please ne'er forget me... #...
# Sose feledj el! # Nézd a messzi fényt kint a víz felett,Don't forget me see the light appear
# Sose feledj el!Don't forget me
- Aztán boldog légy, s minket ne feledj.- So, be happy and don't forget us.
- Bocsáss és feledj, azt mondom.- Forgive and forget, I say. It's the golden rule.
A nejével, és ne feledjen minket, különben mi is elfelejtjük.With your wife, and don't be a stranger. Pop in occasionally so we don't forget.
Hogy ne feledjen el alapvető dolgokat.To not forget basic things.
Ne feledjen mosolyogni, mikor meglátja.Don't forget to smile when you see him.
- Hogy feledjünk.- Makes us forget.
De a tény az, amit ne feledjünk... te vesztettél!The thing is, though, let's not forget... you lost!
Egy dolgot ne feledjünk el, Trepljov már két éve nem látta Ninát, a szobába érve rá akarja venni, hogy maradjon, értitek?One thing we can't forget is Treplev hasn't seen Nina in two years, so when he gets her in the room, he wants her to stay. Know what I mean?
Álom, hogy sötétben feledjünk mindent a világon!to forget in its shadows the world and all else. We, in our daydream, painful and beloved,
Ne feledjetek Michael-hoz csatlakozni... a "Mindent megeszünk" eseményhez, most csütörtökön, délután 3 órától este hatig.Now don't forget to join Michael... for the all you can eat buffet... this Tuesday from 3 to 8pm at the tavern.
Ne feledjetek el vigyázni az új tanulókra, akik ebben a tanévben csatlakoztak hozzánk.Now, don't forget to look out for the new children that are joining us this term.
Ne feledjetek engem...Don't you forget about me...
Ne feledjetek némi pénzt adni az Őrzőknek.Don't forget to tip your Guardians.
Ne feledjetek írni, vagy kiszínezni nekem egy lapot.Don't forget to write or colour me a pretty picture.
- s áhítottam, hogy ne feledjenek. - selyemrózsákkal a hajadban.-"And l wanted to be unforgettable -"Silk roses darting from behind your ears
- El kell feledned.- Try to forget him.
Tudja, megkaphat mindent amit el kellett felednie.You know, you just want all the things... that you had to forget that you could have.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

felad
hand up something
felejt
forget
felel
answer
felír
make a note of something
felnő
grow up
felül
sit up

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

emlékezik
commemorate
ér
reach
exhumál
exhume
feldob
throw up something in the air
felébreszt
wake up
felejt
forget
felfüggeszt
hang
felhív
call on the telephone
felismer
recognize
felkínál
offer

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'forget':

None found.
Learning languages?