Épít (to build) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
építek
I build
építesz
you build
épít
he/she to build
építünk
we build
építetek
you all build
építenek
they build
Present definite tense
építem
I build
építed
you build
építi
he/she builds
építjük
we build
építitek
you all build
építik
they build
Past indefinite tense
építettem
I built
építettél
you built
épített
he/she built
építettünk
we built
építettetek
you all built
építettek
they built
Past definite tense
építettem
I built
építetted
you built
építette
he/she built
építettük
we built
építettétek
you all built
építették
they built
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
építenék
I would build
építenél
you would build
építene
he/she would build
építenénk
we would build
építenétek
you all would build
építenének
they would build
Conditional present definite tense
építeném
I would build
építenéd
you would build
építené
he/she would build
építenénk
we would build
építenétek
you all would build
építenék
they would build
Conditional past indefinite tense
építettem volna
I would have built
építettél volna
you would have built
épített volna
he/she would have built
építettünk volna
we would have built
építettetek volna
you all would have built
építettek volna
they would have built
Conditional past definite tense
építettem volna
I would have built
építetted volna
you would have built
építette volna
he/she would have built
építettük volna
we would have built
építettétek volna
you all would have built
építették volna
they would have built
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok építeni
I will build
fogsz építeni
you will build
fog építeni
he/she will build
fogunk építeni
we will build
fogtok építeni
you all will build
fognak építeni
they will build
Future definite tense
fogom építeni
I will build
fogod építeni
you will build
fogja építeni
he/she will build
fogjuk építeni
we will build
fogjátok építeni
you all will build
fogják építeni
they will build
Subjunctive present definite tense
építsem
(if/so that) I build
építsd
(if/so that) you build
építse
(if/so that) he/she build
építsük
(if/so that) we build
építsétek
(if/so that) you all build
építsék
(if/so that) they build
Subjunctive present indefinite tense
építsek
(if/so that) I build
építs
(if/so that) you build
építsen
(if/so that) he/she build
építsünk
(if/so that) we build
építsetek
(if/so that) you all build
építsenek
(if/so that) they build
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
építenem
I to build
építened
you to build
építenie
he/she to build
építenünk
we to build
építenetek
you all to build
építeniük
they to build

Examples of épít

Example in HungarianTranslation in English
"Egy férfi házat akar építeni a feleségének.""A man wants to build a home for his wife.
"Egy mosolyt, amire álmokat lehet építeni", így fogalmazott."A smile to build a dream on" he called it.
"Nem vehetjük fel, mert külön szárnyat kellene építeni az egójának."Yeah, "we can't take him" because we'd have to build a separate wing for his ego"...
"Egy nagyobb Taj-ot építek neked. ""I can build a bigger Taj tor you."
"Elsőként építek egy tábort, egy birodalmat.First, I will build a compound, a kingdom.
"Erődöt építek neked."I'd build you a fortress.
"Hajót építek""I'm building a boat."
- Apu, te is ilyet építesz?- Dad, you gonna build one of these?
- Az üzlet amit építesz 2000 m2-es lesz? - Igen.You're building a 2000 sq ft shop.-Yes.
- Ethan, mit építesz?Ethan, what are you building?
- A nő bölcsessége, hogy családot épít."The wisdom of a woman to builds a family,"
A Bentley bejelentette, hogy épít egy autót, amit ez a sorozat ihletett.But now Bentley has announced that they're going to build a car that's inspired by that race series.
A saját idegprocesszorai segítségével épít egy fejlettebb fézert.You're using your own neural subprocessors to build a smarter phaser.
Akkoriban volt, hogy a megye úgy döntött, hogy egy üzletközpontot épít ezen a helyen.It was around that time that the county decided they wanted to take the land to build a mall.
"Brilliáns!" Szélmalmot építünk, energiához jutunk, hazarepülünk!That's brilliant! We'll build a windmill that will get energy and we'll fly back home.
"De mi faragott kövekből építünk."But we will build" "with hewn stones."
"amelyiket mi építünk magunknak..,""That we build for ourselves..."
# Mert talán bunkert építünk belőlük. #♪ 'Cause we might be building a fort with them. ♪
- Miért nem építetek egy fűzfatankot?- Why don't you just build a wicker tank? - The chairs you can grab.
- Oké. Mit építetek?- Okay, what are you building?
- Szobát építetek?- Yis are building' a room?
Az volt a mániája, hogy ti ketten majd ide fogtok költözni, építetek egy kis házat besegítetek a munkában.He had some half-baked notion the two of you was gonna move up here, build a cabin, help run the place.
Azt azért el kell ismerned, egy birodalmat építetek fel együtt.You have to admit, you did build an empire together.
"Most, a Nagy Víziút Projekttel három zsilipkaput és egy duzzasztógátat építenek rá."'Now with the Grand Waterway Project, They're building 3 lock gates and 1 dam.'
"És ma este, Jeremy, James és Richard hidat építenek""And tonight, Jeremy, James and Richard build a bridge
- A katonáink nem építenek semmit.- My soldiers won't building anything.
- A rakéta, amit a robotok építenek!- The rocket those robots are building!
" és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat,... és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.""And on this rock I will build my church... And the gates of hell shall not prevail against it."
"hogy ez a hegyen építem fel egyházamat,"upon this rock I will build my church,
- A győzelemre építem az életem.- I build my life on winning.
- De nem te építed fel.- But you ain't gonna build it.
- Esküszöm mindenre, ami szent, soha nem építed fel a templomod.- I swear by all that's holy, you'll never build your church.
10 év kis megszakításokkal a börtönben, figyelve, ahogy építed a birodalmad, a közös pénzünkön!10 years in and out of prison, watching you build up your empire, on our con!
* Ó áldott legyen minden nap és óra * * melyben édes Eliza lugasát építi. *♫ O blessed be each day and hour ♫ ♫ Where sweet Eliza builds her bower. ♫
* Ó, áldott legyen minden nap és óra, * * melyben édes Eliza lugasát építi. *♫ O blessed be each day and hour ♫ ♫ Where sweet Eliza builds her bower. ♫
A kudarc építi a jellemet.Failure builds character.
Az Alfáé lesz a stílus, és a Nissan építi meg.Alfa does the styling and the engine and then Nissan builds it.
"mi vadászunk a saját ételünkért, mi építjük a saját házunkat és magunk urai leszünk""kill our own food, build our own shelter and be our own men."
- Akkor is, ha nem építjük meg.It'll ruin us if we don't build it.
- Akley bombáját építjük meg.-We're building Akley's bomb.
18 hónap alatt építitek meg a vasutat.You will build the railroad in 18 months.
Amikor a madárházat építitek, ne felejtsétek el, hogy otthon készítetek, nem pedig kalitkát.As we build our birdhouses, remember, what you're making is a home, not a cage.
Amíg itt a vasutat építitek, addig az amerikai tengeralattjárók megsemmisítik a hajóitokat.While you're here building your railway American submarines are destroying your shipping.
De ez úgy megy, hogy megismersz valakit, összebarátkoztok, építitek a kapcsolatot, aztán randira hívod.But the way you do it is you meet someone, become their friend... ...buildafoundation, then ask them out on a date.
Holnaptól... a védfalat építitek ki a parton a 795-ös egységgel!From tomorrow, you will build defense walls on the shore with unit 795
"Tudni akarom, hol építik a fegyvert!"I want to know where you're building the weapon.
- A konfliktusok építik a jellemet?Conflict builds character?
- Hol építik a fegyvert? - Nem tudom.- Where are they building the weapon?
! A "Birodalom" nagyképű szó, de azt építettem."Empire" is a highfalutin word, but that's what I've built.
"'Én építettem azt a palotát, és Smaragdvárost is, jegyezte meg a varázsló elgondolkodva."'I built that palace, and the Emerald City too,' remarked the wizard in a thoughtful tone.
"Egy éjszaka alatt fenséges palotát építettem neki.""In a single night I built her a splendid palace"
"Hegyeket másztál s építettél felhőkarcolókat.""You climbed mountains and built skyscrapers
"Nem a szerelmet kell keresned, hanem az akadályokat, amiket a szerelem ellen építettél magadban."The task is not to seek for love but merely to seek and find all the barriers within yourself you've built against it.
- Amiket te építettél ?- The ones you built?
"A ház, amit Ruth épített fel."House that Ruth built.
"De a kormány egy gátat épített" "a torkolatánál, ezzel kettészelve a csípőjénél," "aztán levágta a lábait a Partfelújítási Projekttel."'But the government built an embankment at the at estuary severing her waist in half and they chopped off her legs with Coastal Reclamation Project.'
"Harriet Tubman épített egy vasutat, ami a föld alatt ment, hogy átvigye a fekete embereket Kanadába.""Harriet Tubman built a railroad that went underground to bring black people to Canada."
"Noé Zion," vagyis Isten városa, amit Noé épített.the city of God that Noah built.
! Harry... Azt hiszem, özvegycsinálót építettünk.Harry, l think we built an Edsel.
"Erődöt építettünk Ollie-val."We built a fort with Ollie."
"Mi itt a Sabre-nél elárultuk azt a bizalmat, amit a vevőinkkel építettünk."we at sabre have betrayed the trust "that we have built with our customers.
'És azzal hogy elégettünk egy hidat, építettünk egy másikat, 'ami egy üzleti barátságé és kereskedelmé lehet.'In burning a bridge, we'd actually built a bridge 'that would become a business bridge of friendship and erm... trade.'
- Azért, mert nem építettetek falakat.- The reason there's open space is because you haven't built any walls. - Boom, here it is.
- Nem, csak azt mondom, hogy egy zseniális ügyet építettetek fel.What? No, I'm just saying you've both built a brilliant case.
A távirányítós autót, amit ti építettetek, szétszedte.The radio car the two of you built is destroyed.
"amelyet 1788-ban építettek... "de aztán a fekete templom..."built on this site in seventeen eighty-eight... 'but the black church...
- A rómaiak azért építettek erődöket.- It's why the Romans built forts.
- Ez a legelső kísérleti, amit építettek.This is a pilot plant, the first ever built.
- Hacsak nem építettek egyet maguknak.Unless they built their own.
- Azért hoztad el, mert az apáddal építetted?You wanted to bring it because you built it with your dad?
- Azért építetted ezt a gépet, hogy átsegítsd az embereket a traumákon.- Birdie, it's just a presentation - You built this machine to help post trauma..
- Te építetted. - Istenem!- You built this!
! Ki művelte meg a földet és építette a várost?Who cultivated the land and built the town?
"Ez Kondo úr háza volt, és az apád építette.""This was Lord Kondo's house, and your father built it."
"Ki építette a generátort?"Besides, it really just pushes the question back a step, because we could still ask, "Who built the generator?"
"Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát:"Therefore whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house on a rock.
* * Mi építettük ezt a várost *♪ We built this city ♪
* Mi építettük ezt a várost *♪ We built this city ♪ ♪ Oh, oh, oh ♪
* Rock and rollra építettük ezt a várost * * Mi építettük *♪ We built this city on rock and roll ♪ ♪ Built this city ♪ ♪ Oh, oh, oh ♪
- Együtt építettétek fel...You built this together with him, I mean... Yeah, I know, but it's...
- Ezt te és Kenny építettétek?You and Kenny built all this?
"A hajó a kikötőben biztonságban van, de a hajókat nem ezért építették.""A ship in harbor is safe. But that is not what ships are built for."
"Ezt a várost remek emberek építették, akik lecsukták a részegeket és paráznákat, de belőlük éltek, míg a rendőrök megérkeztek.""this town was built by great men "who demanded that drunkards and harlots be arrested while charging them rent until the cops arrived."
"És bálványaikat olyan szemérmetlenül magasra építették, mint az ég."And they built their gods a brazen pillar high as the sky.
'63-ban építették ezt a házat, és abban az évben ültették ezt.They had built the house in '63. He planted it the day he moved in in '63.
Ha hozzám jönnél, én építenék nekünk egy házat.If you would marry me, I would build a house for us.
Én új otthonokat építenék ott.I would build new homes there.
- Ki építene egy ilyen gépet?- Who would build a machine like that?
Hidd el, a demokraták építenének nekem egyet!Trust me, the democrats would build one for me.
Ha a király kérései nem lennének oly' nagyok, magam építeném meg a kertet.If the king's demands were not so vast, I would build the gardens myself.
Akkor ki építené a hidat?Then who would build your bridge?
- miként építsem újjá.- but I have amazing plans to build it back up.
Az Úr Jézus szólott hozzám, hogy építsem meg ezt a keresztet.Hallelujah. The Lord Jesus started speaking to me. He told me to build this cross.
Az Úr beszélt hozzám, és azt mondta, itt építsem fel a templomát, eme megszentelt földön.The Lord spoke to me and told me to build his church right here, on this sacred ground.
"Ha a jövődet akarod felépíteni, építsd fel magad.And our girlfriends say, "You want to build a future, build it yourself.
"Ne építsd fel a Szovjetúnió Palotáját!""Don't build the Soviet Palace.
Akkor építsd meg a szekrényt.Then build the wardrobe.
...menjen vissza és építse meg ezeket a templomokat.and God said that he wanted him to go back and build these churches.
Az apró neutron csillag... ..hatalmas gravitációs ereje időről időre... ..anyagot szív el a vörös óriásból, hogy saját felszínébe építse mindaddig, amíg fel nem robban. Hajszálpontosan 196 évenként.Over and over again, the intense gravitational pull of the little neutron star sucks up the star material from the red giant and it builds up on the surface until it explodes every 196 years.
Az összes ostoba név közül... Mert azt akarom, hogy építse neked fel azt a repülőteret.Because I want him to build your airport for you, darling.
Azt akarom, hogy az oldalára fektetve építse fel....I want you to build it lying on its side.
- Egy seregre! Menjünk vissza, és építsük meg a seregünket!- Then let's get back and build our army.
- Igen, mi tervezzük és építsük fel!Yeah, design and build our own place--
- Itt építsük fel a házat?- Shall we build the house here?
- Talán építsétek együtt ezt az ágyat!Maybe you guys should build this loft together.
Fiatalok, fogjátok hát az Ismeret fáklyáját, és építsétek fel a jövőben, a Tudás kastélyát.You, take the torch of knowledge and build the palace of the future.
- Nem hagyom, hogy ők építsék meg.I'm not gonna let him build it.
- Tanár úr, ne építsék meg ezt a csónakot egy másik osztállyal...Mr teacher, don't build on the boat with another class...
- s életműved, mi ott van, összetörve, - silány anyagból építsék azok...""And watch the things you gave your life to, broken and stoop..." ".. and build them up with worn-out tools."
"Uram, kérem engedje meg, hogy építsek egy iskolát, ahová az unokám járhat.""Sir, please allow me to build a school where my grandchildren could attend."
A megválasztásom óta azon vagyok hogy egy biztonságosabb és tehetősebb várost építsek.Since my election, I've promised the people I'd build them a safe, affordable place to live.
Akadt egy problémája egy BT elűzésével-- body (test) thetán -- Ezért azt akarta, hogy építsek egy gépet, hogy azzal zavarjuk el a thetánt egyszer s mindenkorra.He was having, uh, problems getting rid of a BT-- body thetan-- so he wanted me to build a machine, and basically blow the thetan away, just get him out of there.
"Azt akarom, hogy építs egy bárkát."I want you to build an ark.
"Keress magadnak egy szép kies helyet, és építs házat.""Find a place you will love, and build a house there. "
"akkor építs egy hajót és gyűjtsd össze az embereket, néhány állatot és azután én megmentelek titeket."When that happens, you build a boat and you gather the people, some animals, and then I will save you.
- Suvasz azt akarta, építsen valamit.EGGS: Snatcher wanted him to build something.
A Shinhwa 2020-ig kitűzött célja, ...hogy építsen egy második üdülővárost Incheonban, Koreában.Shinhwa's long-term ambition until 2020 is to build a 2nd Potain Resort town in Incheon, Korea.
A Teremtés könyvében arról olvasunk, hogy Isten megparancsolta Noénak, hogy építsen egy bárkát.In the Book of Genesis, we read about how God commanded Noah to build an ark.
"Azért vagyunk itt, hogy építsünk valamit."Ace We're here to build something."
"Drágám, menjünk le a partra vagy kiránduljunk vagy építsünk hóembert vagy.""honey, let's go to the beach or take a hayride or build a snowman or"...
"Hogyan építsünk házi készítésű bombát.""How to build a homemade bomb."
"Miért ne építsünk egy fészket, hogy joguk legyen kiskacsáinknak erre a tóra?'Why don't we build a nest and raise our ducklings right in this pond?
"hogyan építsünk egy sajtgolyó-bombát.""how to build a cheese- ball bomb."
"Ha ott vagytok Ushuaia-ban, építsetek egy foci stadiont"When you arrive in Ushuaia, you must build a football stadium
- Ha féltik a kutyákat az áramütéstől, építsenek két párhuzamos kerítést, mintegy kifutóként, ez távol tartja a betolakodókat, és elzárja a kutyát a harmadik síntől.""lf you think the dog will step on the third rail, then build two fences and have the dog run between the two fences and that will keep people out and protect the dog from stepping on the third rail. "
- hogy abból építsenek egyet.- for them to build one.
- és mennek hogy építsenek még párat.- And they move on to build some more.
A kórház tele van, ezért saját kórházat kell építenem.The hospital is full, so I have to build my own hospital.
Azt hiszem, építenem kell egy trófeatermet.Is that so? I guess I need to build another trophy room. Stop joking.
Balett előadásra kell mennem, játszóházat építenem.I got ballet recitals to go to, play sets to build.
De hogy helyettesítselek, meg kell építenem a madárijesztő változatodat, amivel moziba mehetek.But to replace you, I am going to have to build a scarecrow replica of you and take it to the movies.
"Olyan nagyszerű fürdőt kell építened,""I want you to build a thermae..."
De fizetned kell a számláidat, és fel kell építened a váradat.But you've got bills to pay and houses to build.
De ugye most nem focipályát kell építened?You don't have to build a football field now, do you?
- Kaliforniának építenie kell...- ... California would have to build...
- Még meg kell építenie a bombát.He still has to build it.
...a fal ellen fordul, nehogy a Bluth vállalatnak tényleg meg kelljen építenie....sway public opinion against the wall so the Bluth Company wouldn't be on the hook - to build it for real.
A rendőrségnek külön halottasházat kellett építenie nekik.The police had to build a special morgue just to hold the bodies.
"Fel kell építenünk a szótárat. ""Now we just got to build up the vocabulary. "
- Fater, klubházat kell építenünk.- Hey dad, we need to build a clubhouse. - Ok.
- Igen, akkor fel kell építenünk a fedősztoriját.- Yeah, we need to build up - It's already built.
- Ki kell építenünk egy folyosót.- We'll have to build a corridor.
Amint megvan mind a hat láda, építenetek kell belőle egy lépcsőt, rajta a szöveggel:"Rajongók a Kedvencek ellen".Once you've collected all six crates you must use them to build a staircase that spells "Fans vs Favorites"
Addigra sikerült építeniük egy hihetetlenül fejlett fegyvert, hogy megvédjék önmaguk.Yet they managed to build an incredibly advanced weapon to defend themselves.
Amikor bejöttek a mobilok, - nagyobb antennát kellett építeniük.When everybody got cell phones, they had to build a bigger antenna.
Az ezt követő években az embereknek össze kellett fogniuk, hogy sikerüljön egy jobb közösséget építeniük.In the years that followed, everyone had to pull together and do their share to build a better society.
Azt nem árulta el Michaelnek, hogy a család csődbe megy, ha meg kell építeniük a falat.What he didn't tell Michael was that the family would go broke if they had to build the wall.
- 1 repülőgép, titán építő-elemek és valószínűleg egy terepjáró.V.T.O. aircraft, titanium building units and probably a land vehicle.
- Szereztél néhány építő karmát. - Szükségem is van rá.- You've got some good karma building up.
A bankárok 30-40 dollárt tesznek zsebre minden egyes olyan dollár után, amit egy munkanélküli, vagy élelmiszerjegyre szoruló ember, vagy egy autópálya-építő munkás kap.And again, it's about 30 to 40 dollars for the bankers for every dollar that ever reaches an unemployed person or somebody who's on food stamps or some infrastructure building for highways.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ámít
delude
ásít
yawn
éget
burn
épül
be built
okít
teach
szít
instigate
újít
innovate
ürít
empty

Similar but longer

beépít
build in
leépít
build something on a lower area
szépít
embellish

Random

elkészül
finish
elutasít
decline
elvadul
become wild
emigrál
emigrate
emlékszik
remember
engedélyez
allow
épül
be built
étkezik
eat
facebookozik
facebook
fakaszt
cause something to burst

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'build':

None found.
Learning languages?