Appellere (to appeal) conjugation

Norwegian
31 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
appellerer
I appeal
Bokmål past tense
appellerte
I appealed
Bokmål future tense
vil appellere
I will appeal
Bokmål conditional tense
ville appellere
I would appeal
Jeg
Bokmål imperative tense
appeller
I appeal
Bokmål present perfect tense
har appellert
I have appealed
Bokmål past perfect tense
hadde appellert
I had appealed
Bokmål future perfect tense
vil ha appellert
I will have appealed
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha appellert
I would have appealed
Jeg
Nynorsk present tense
appellerer
I appeal
Nynorsk past tense
appellerte
I appealed
Nynorsk future tense
vil appellere
I will appeal
Nynorsk conditional tense
ville appellere
I would appeal
Jeg
Nynorsk imperative tense
appeller
I appeal
Nynorsk present perfect tense
har appellert
I have appealed
Nynorsk past perfect tense
hadde appellert
I had appealed
Nynorsk future perfect tense
vil ha appellert
I will have appealed
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha appellert
I would have appealed

Examples of appellere

Example in NorwegianTranslation in English
- Jeg har rett til å appellere til keiseren.- l claim my right of appeal to the emperor.
Da har jeg... vel noe å appellere mot.[CLEARS THROAT] Well, l guess that gives me something to appeal.
Så vi har tenkt å appellere til luktesansen deres.So we thought we'd appeal to their olfactory senses. For example, l'm wearing essence of wet-leaf compost with just a hint of sandalwood.
Prøver du å appellere til følelsene i meg?I'm sorry, are you trying to make one of your emotional appeals to me?
Jeg prøvde å appellere til grådigheten din for to år siden.I tried to appeal to your greed two years ago.
Om jeg setter Joe der, og de dømmer mot ham, kan vi appellere.Now, if I put Joe on and they find against him, we can appeal it.
- Jeg har rett til å appellere til keiseren.- l claim my right of appeal to the emperor.
Jeg må appellere til patriotismen.I'll have to appeal to their patriotism.
Du må appellere til intelligensen deres.You have to appeal to their intellect.
Kunne jeg appellere til din gode natur og be deg gi den til meg?Could I appeal to your good nature and ask for your cab?
Et øyeblikk. - Jeg appellerer til en høyeste rett.- I'll appeal to the highest court.
Jeg appellerer til Senatoren.I appeal to the senator.
Måten hjernen hennes jobber på, appellerer til meg.The workings of her mind appeal to me.
Vi appellerer.We'll appeal.
- Finland appellerer kanskje til deg?- Finland appeals to you, does it?
Han appellerte til hennes morsfølelse.He obviously appealed to her maternal instinct.
Jeg appellerte til paven.I appealed to the Pope.
Egesta appellerte til Aten på hvilken bakgrunn? På hvilket grunnlag?Egesta appealed to Athens on what basis, on what grounds?
Archer appellerte til deres utsøkt raffinerte sans for stammeorden... og han snakket rett ut.Archer appealed to their exquisitely refined sense of tribal order. And he spoke plainly.
Det appellerte vel til hans pedantiske natur.I imagine it appealed to his meticulous nature.
Kaptein, jeg appeller til deg som kvinne.Captain, I appeal to you as a woman.
Ikk e appeller.Make no appeal.
Satanvisstejegfikk6-7årmed appeller... førblåsyrablirbrukt.And Satan knew I had a good six, seven years of appeals before they'd drop the cyanide tablets.
Jeg er fullstendig klar over måten mennesker vanligvis reproduserer, som er rørete, uhygienisk, og basert på å ha bodd ved siden av deg i 3 år, involveres lyder og utenkelige appeller til gud.I'm quite aware of the way humans usually reproduce, which is messy, unsanitary, and based on living next to you for three years, involves loud and unnecessary appeals to a deity.
Han vil slåss med appeller. Tror fortsatt at han kan komme ut på lovlig vis.Fighting it with appeals, still thinks he'll get out legal.
Jeg vil ha en advokat du ikke synes er så appellerende.I'd prefer an attorney you didn't find so appealing.
Det er noe appellerende med å bare forlate alt bråket.There is something appealing about walking away from all of the noise.
Jeg har appellert til vanlig høflighet og rettferdighet.I've appealed for common decency and fair play.
Mr. Benedict... du har appellert til æren hos menn, som ikke har noen ære.Mr. Benedict... you have appealed to the honour of men... who have no honour.
Jeg har appellert til presidenten.I have appealed to President Cardenas myself.
Har deres høyhet appellert til sin bror om hjelp?But I must ask your Highness if you have appealed to your brother, the Eastern Emperor, for help? He could surely provide an army for our relief.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

akkvirere
canvass
aktivisere
activate
amortisere
amortize
animalisere
animalize
anodisere
anodize
antyde
allude
apoteosere
apotheosize
applaudere
applaud
arme
do
auke
do

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'appeal':

None found.
Learning languages?