Voorvallen (to happen) conjugation

Dutch
39 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
val voor
I happen
valt voor
you happen
valt voor
he/she/it happens
vallen voor
we happen
vallen voor
you all happen
vallen voor
they happen
Present perfect tense
ben voorgevallen
I have happened
bent voorgevallen
you have happened
is voorgevallen
he/she/it has happened
zijn voorgevallen
we have happened
zijn voorgevallen
you all have happened
zijn voorgevallen
they have happened
Past tense
viel voor
I happened
viel voor
you happened
viel voor
he/she/it happened
vielen voor
we happened
vielen voor
you all happened
vielen voor
they happened
Future tense
zal voorvallen
I will happen
zult voorvallen
you will happen
zal voorvallen
he/she/it will happen
zullen voorvallen
we will happen
zullen voorvallen
you all will happen
zullen voorvallen
they will happen
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou voorvallen
I would happen
zou voorvallen
you would happen
zou voorvallen
he/she/it would happen
zouden voorvallen
we would happen
zouden voorvallen
you all would happen
zouden voorvallen
they would happen
Subjunctive mood
valle voor
I happen
valle voor
you happen
valle voor
he/she/it happen
valle voor
we happen
valle voor
you all happen
valle voor
they happen
Past perfect tense
was voorgevallen
I had happened
was voorgevallen
you had happened
was voorgevallen
he/she/it had happened
waren voorgevallen
we had happened
waren voorgevallen
you all had happened
waren voorgevallen
they had happened
Future perf.
zal voorgevallen zijn
I will have happened
zal voorgevallen zijn
you will have happened
zal voorgevallen zijn
he/she/it will have happened
zullen voorgevallen zijn
we will have happened
zullen voorgevallen zijn
you all will have happened
zullen voorgevallen zijn
they will have happened
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou voorgevallen zijn
I would have happened
zou voorgevallen zijn
you would have happened
zou voorgevallen zijn
he/she/it would have happened
zouden voorgevallen zijn
we would have happened
zouden voorgevallen zijn
you all would have happened
zouden voorgevallen zijn
they would have happened
Present bijzin tense
voorval
I happen
voorvalt
you happen
voorvalt
he/she/it happens
voorvallen
we happen
voorvallen
you all happen
voorvallen
they happen
Past bijzin tense
voorviel
I happened
voorviel
you happened
voorviel
he/she/it happened
voorvielen
we happened
voorvielen
you all happened
voorvielen
they happened
Future bijzin tense
zal voorvallen
I will happen
zult voorvallen
you will happen
zal voorvallen
he/she/it will happen
zullen voorvallen
we will happen
zullen voorvallen
you all will happen
zullen voorvallen
they will happen
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou voorvallen
I would happen
zou voorvallen
you would happen
zou voorvallen
he/she/it would happen
zouden voorvallen
we would happen
zouden voorvallen
you all would happen
zouden voorvallen
they would happen
Subjunctive bijzin mood
voorvalle
I happen
voorvalle
you happen
voorvalle
he/she/it happen
voorvalle
we happen
voorvalle
you all happen
voorvalle
they happen
Du
Ihr
Imperative mood
val voor
happen
valt
happen

Examples of voorvallen

Example in DutchTranslation in English
Al deze voorvallen vonden plaats op dezelfde dag als die in Midwich.All these time-outs happened on the same day as the one at Midwich.
Dat de meest toevallige ontoevallige zaken voorvallen... gebeurt me voortdurend. Houdt dat steek?This thing in my life with the most random unrandom things... happened to me all the time, does that make sense?
De Doos werd door mij ontworpen, Moralo Eval, om bepaalde situaties na te spelen die kunnen voorvallen tijdens je taak.The Box was designed by me, Moralo Eval, to simulate certain situations that might happen on the job.
Determinisme beweert dat natuurlijke voorvallen bepaald zijn door voorgaande gebeurtenissen... of natuurlijke wetten. Dat alles wat tot dit moment leidt met een reden gebeurd is.Determinism says that occurrences in nature are causally decided by preceding events or natural laws, that everything leading up to this point has happened for a reason.
Dit kan best voorvallen.This could happen.
- Dat duurt niet lang meer. Het schijnt dat blank geboefte zoals jij valt voor 'Baywatch'- blondjes.Better you take care of yourself, because if I listen that some of those ' ' insolent " you it approaches, is going it to happen very badly.
Ze ondergaat een facelift en koopt kleren van Givenchy... valt voor de charmes van een Don Juan in Rome... wordt verliefd op een prins die ook nog een dwerg is.She goes to Switzerland for a face-lift and then off to Paris for a Givenchy wardrobe, compromises herself in Rome with a ribald Lothario, then falls in love with a young exiled prince from White Russia who happens to be a midget.
ik weet toevallig dat hij valt voor zware benen middelbare leeftijd zwarte vrouwen met kinderen.I happen to know he goes for big-boned, middle-aged black women with kids.
- Jullie zijn echte macho's maar wij vallen voor andere eigenschappen.- I'm sure you're all very macho and everything... but we happen to appreciate other qualities.
Je laat me vallen voor een vreemde die het voor een paar centen doet... en die toevallig met een echte dwerg werkt.You flip me for some stranger who'll do it for peanuts and who happens to work with a real midget.
Tjonge, meisje die vallen voor aan knappe agent... hoe kan dat nu gebeuren?Gee, girls falling for a handsome cop-- how could that happen?
We waren op de vlucht voor een incident dat een paar weken geleden gebeurde... terwijl we niet probeerden op te vallen voor de politie.We've been on the run from an incident that happened a couple weeks back while trying to keep a low profile from the police.
- Een verband? Tussen hetgeen er gisteren voorgevallen is en de gemaskerde man?Yes, between what happened yesterday and the masked man.
- Er is niks voorgevallen ?- Nothing happened? - No!
-...wat er eerder is voorgevallen...- about what happened earlier...
Begrijp je, wat er zonet tijdens je missie is voorgevallen?Do you understand what just happened on your mission?
Dat is niet voorgevallen... sinds het Rhode Island Super Bucks Miracle van '98.I mean, that hasn't happened since the Rhode Island Super Bucks miracle of '98.
Maar het hoofd viel voor m'n camera.The whole thing happened upstairs, but the head fell right into my shot.
"Is dit een zeldzaam voorval of gebeurt dit vaker?""Is this a rare occurrence or does this happen often?"
- Een voorval onderzoeken.- A number of us are being sent to investigate something that happened.
- Herinner je je dat gekke voorval nog?You remember that funny thing that happened.
- Wat voor voorval was dat ?- What did happen to you at the bar?
Alles is waarschijnlijk gewist door dat voorval.The records must have been wiped by whatever happened.
Als er een bepaald klein incidentje voorvalt,... en je weet dat je net het begin van het einde hebt gezien.When a certain iittle something happens, and you know you've just witnessed the beginning of the end.
Dit is iets wat met periodes voorvalt.This is something that happens periodically.
Geef mij een paar dagen waarin niets voorvalt. Wanneer vertel je het ze?Just give me a few days where nothing happens.
Het is een fenomeen dat voorvalt bij mannen in uw positie. Dat is interessant.It's a phenomenon that happens with men in your position.
Ik kan maar beter naar huis gaan, als er straks iets met de politie voorvalt, straks.It's best for me to go home, Should anything happen with the police later on.
't Is moeilijk uit te leggen wat precies voorviel.It's hard to explain exactly what happened.
- Agent Landry, ik begrijp dat die weerwolf aanval in jouw sector voorviel.- What? - Officer Landry, I understand this werewolf attack happened on your block.
Alleen al voor wat er voorviel op planeet P Venta Monis.For what happened on planet P-Ventamonas alone.
Goh, had ik maar 'n euro voor iedere keer dat voorviel.Oh, boy. Nickel for every time that's happened.
Het gaat over wat eerder voorviel.Well, it's about what happened earlier.
Misschien zijn alle problemen die voorvielen slechts het gevolg omdat hij probeerde te overleven, probeerde zichzelf te beschermen.Maybe... every bad thing that's happened is just a result of him trying to live, trying to protect himself.
'Er valt vandaag niets te melden.'"Nothing important happened today."
- Dat duurt niet lang meer. Het schijnt dat blank geboefte zoals jij valt voor 'Baywatch'- blondjes.Better you take care of yourself, because if I listen that some of those ' ' insolent " you it approaches, is going it to happen very badly.
- Dit gebeurt er als je in slaap valt.-This is what happens when you fall asleep.
- Het kwartje valt. Chris kan de uitslagen manipuleren en Donner weet ze van tevoren.If chris can influencethe outcome of games, then bill donner knowsthe results before they happen.
- Ik zei het toch. Je valt in herhaling.I told you it was bound to happen.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

voortellen
do
voorvoelen
feel

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

voorspellen
predict
voortspoeden
do
voortstuwen
propel
vooruitbestellen
order in advance
vooruitgaan
progress
vooruitzien
accelerate
voorverwarmen
preheat
vouwen
fold
vrijen
make love
vrijlaten
release

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'happen':

None found.
Learning languages?