Atsitikti (to happen) conjugation

Lithuanian
21 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
atsitinku
I happen
atsitinki
you happen
atsitinka
he/she happens
atsitinkame
we happen
atsitinkate
you all happen
atsitinka
they happen
Past tense
atsitikau
I happened
atsitikai
you happened
atsitiko
he/she happened
atsitikome
we happened
atsitikote
you all happened
atsitiko
they happened
Past freq. tense
atsitikdavau
I used to happen
atsitikdavai
you happen
atsitikdavo
he/she used to happen
atsitikdavome
we used to happen
atsitikdavote
you all used to happen
atsitikdavo
they used to happen
Future tense
atsitiksiu
I will happen
atsitiksi
you will happen
atsitiks
he/she will happen
atsitiksime
we will happen
atsitiksite
you all will happen
atsitiks
they will happen
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
atsitikčiau
I would happen
atsitiktum
you would happen
atsitiktų
he/she would happen
atsitiktume
we would happen
atsitiktute
you all would happen
atsitiktų
they would happen
Imperative mood
-
atsitik
you happen
-
-
atsitikite
you all happen
-

Examples of atsitikti

Example in LithuanianTranslation in English
- Tai neturėjo atsitikti.This was not supposed to happen.
Kodel mums taip turejo atsitikti?Why did this have to happen to us?
Turi atsitikti tiek daug dalykų, kad du žmonės galėtų susitikti.There's so many things that have to happen for two people to meet and... Anyway, that's...
Taip neturetu atsitikti!That ain't supposed to happen in the story!
Kai klausiame Dievo, kodėl taip turėjo atsitikti.When we are asking our God why this had to happen.
Komisija daro išvadą, kad šie duomenys iš tiesų kiekybiškai nepaaiškina to, kas atsitiko.The Commission notes that this data is not really quantifiable evidence of what happened.
nutraukimo vieta, data ir laikas (vieta, kur vežimo metu atsitiko kas nors netikėta),place, date and time of disruption (place where something unexpected happens during the transport),
Jei paklausa viršys pasiūlą, kainos gali labai padidėti, kaip atsitiko 2004 m. Jei pasiūla ir paklausa Bendrijoje laikinai sutriktų, kaip aprašyta 155 konstatuojamojoje dalyje, per trumpą laiką kainos gali taip padidėti, kad viršytų bet kurių nustatytų muitų dydį.When demand increases over supply, this can lead to significant price increases, as happened in 2004. Should a temporary disruption of supply and demand in the Community develop, as described in recital 155, this could lead to price increases in the short-term in excess of the level of any duties imposed.
Esant tokiai padėčiai yra pagrįsta tik tai, kad tyrimą atliekanti institucija daugiau dėmesio skiria tam laikotarpiui, kai finansiniai rodikliai patys blogiausi, o taip atsitiko 2004 m., kai Bendrijos pramonės pelningumas sumažėjo 62 %, investicijų grąža – 83 %, o grynųjų pinigų srautai – 45 %.In such a situation it is only reasonable that the investigating authority pays more attention to the period where the financial indicators deteriorated the strongest, which happened to be 2004 when the Community industrys profitability decreased by 62 %, its ROI decreased by 83 %, and its cash flow decreased by 45 %.
Šioje dalyje apibūdinami jūrų laivo avarijos arba incidento pagrindiniai faktai: kas atsitiko, kada, kur ir kaip tai įvyko; joje taip pat nurodoma, ar dėl to kas žuvo ar susižeidė, ar buvo padaryta žala laivui, kroviniui, trečiajai šaliai ar aplinkai.This part outlines the basic facts of the marine casualty or incident: what happened, when, where and how it happened; it also states whether any deaths, injuries, damage to the ship, cargo, third parties or environment occurred as a result.
Kas atsitiks su tavo suteikta asmenine informacija?What will happen to the personal information that you provide?
kas atsitiks tiems dviem nenaudėliams, kai juos sugaus?What will happen to those two rogues when they are caught?
Kas atsitiks?What will happen ?
Kas atsitiks, jeigu aš mirsiu?You know what will happen when I go?
Turite papasakoti jiems, kas mums atsitiks.You must tell them what will happen to us,
Darbuotojai buvo ypač susirūpinę dėl to, kas atsitiktų, jei privatizuota teises perėmusi bendrovė taptų nemoki ir pensijų sistemoje susidarytų deficitas.They were particularly worried about what would happen if the privatised successor company were to become insolvent leaving the pension scheme with a deficit.
Be to, remiantis Prancūzijos pasiūlymais negalima aiškiai nustatyti, kas atsitiktų viešosios įstaigos IFP nemokumo atveju [103], jeigu šiais pasiūlymais būtų užkirstas kelias bet kokiai viešosios įstaigos IFP kreditoriaus galimybei įpareigoti valstybę prisiimti atsakomybę už jam grąžintinos skolos padengimą (Komisijos nuomone, tokia prielaida nėra patikrinta).In addition, even if the French proposals were to make it quite impossible for a creditor of IFP to hold the State liable for paying its claim (something which in the Commission’s view has not been shown), such proposals would not enable it to be clearly established what would happen in the event of IFP becoming insolvent [103].
Ketvirtuoju klausimu nacionalinis teismas nori išsiaiškinti, kas atsitiktų, jei būtų nustatyta, kad galiojanti 1999 m. Dekreto (2004 metų) redakcija neatitinka Bendrijos teisės.By its fourth question, the referring court wishes to know what would happen if the current (2004) version of the 1999 Decree were inconsistent with Community law.
Jeigu mes susprogdintume atominę elektrinę, kas atsitiktų?If we blew up the nuclear power station, what would happen?
Apie tai, kas man atsitiktų?What would happen to me?
Iš tikrųjų, iš visų vietų visoje Amerikoje... daugmaž esi garantuotas, kad čia nesutiksi kokio keistuolio... na ir atsitik tu man taip?Exactly. You go to the one place in America you guaranteed not to run into a weirdo. And what happen?

More Lithuanian verbs

Related

aptikti
spoil
atitikti
match
įtikti
please
nutikti
happen
pasitikti
meet
patikti
be liked
susitikti
meet up
sutikti
meet (somebody)
tikti
fit
užtikti
come upon

Similar

atsilikti
lag
atsisukti
turn
atsitūpti
duck
pasitikti
meet
susitikti
meet up

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

balansuoti
balance
degti
burn
įmūryti
brick in
įsijausti
empathize
norėtis
want
peštis
scrimmage
pliurpti
slurp
ragauti
taste
sukarti
shuttle
užvaldyti
lay hold of (something or someone)

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'happen':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In