Nutikti (to happen) conjugation

Lithuanian
22 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
nutinku
I happen
nutinki
you happen
nutinka
he/she happens
nutinkame
we happen
nutinkate
you all happen
nutinka
they happen
Past tense
nutikau
I happened
nutikai
you happened
nutiko
he/she happened
nutikome
we happened
nutikote
you all happened
nutiko
they happened
Past freq. tense
nutikdavau
I used to happen
nutikdavai
you happen
nutikdavo
he/she used to happen
nutikdavome
we used to happen
nutikdavote
you all used to happen
nutikdavo
they used to happen
Future tense
nutiksiu
I will happen
nutiksi
you will happen
nutiks
he/she will happen
nutiksime
we will happen
nutiksite
you all will happen
nutiks
they will happen
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
nutikčiau
I would happen
nutiktum
you would happen
nutiktų
he/she would happen
nutiktume
we would happen
nutiktute
you all would happen
nutiktų
they would happen
Imperative mood
-
nutik
you happen
-
-
nutikite
you all happen
-

Examples of nutikti

Example in LithuanianTranslation in English
Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, kiekviename iš nurodytų rizikos vertinimo etapų reikia numatyti, kas galėtų nutikti ir kokia yra tokio nutikimo tikimybė, nes nagrinėjamas gaminys nelaimingo atsitikimo paprastai dar nebūtų sukėlęs, taigi rizika (dar) nebūtų pasireiškusi.As can be seen from the above examples, each of the above steps of a risk assessment requires anticipation of what might happen and how likely it is to happen, since the product under consideration will normally not have caused an accident, and thus the risk will not have materialised (yet).
Jaučiu lyg kiekvieną sekundę man gali nutikti kasnors blogo.I feel that any second, something terrible is going to happen to me.
Tai turi nutikti kas penkerius, dešimt metų.These things have to happen every five, ten years.
Taip neturėjo nutikti.Especially since it didn't have to happen.
Dieve, tai neturėjo šitaip nutikti.God, it wasn't supposed to happen that way.
Tu man nutikai.You happened to me.
„Faktinis scenarijus“ yra tai, kas faktiškai nutiko dėl to, kad galiojo EEPS.The ‘actual scenario’ is what actually happened owing to the existence of the PPAs.
Vartotojas gali nepastebėti, kad taip nutiko.The user may not notice this happening.
pažymi, kad 2011 m. sumažėjo išorės ekspertų pasitenkinimo lygis, ir prašo Audito Rūmus paaiškinti, kodėl taip nutiko;notes that the external experts’ satisfaction rate decreased in 2011 and asks the Court of Auditors to explain why this is happening;
Kas jiems nutiko? ! Kur kajakai? !What’s happened to them ! ?
Man taip ir nutiko: netrukus eteryje pasigirs „StayInAthens“.It happened for me: soon StayInAthens will be on air.
Kadangi dažnai nežinoma, kas tiksliai nutiks produkto gyvavimo ciklo pabaigos etape, turi būti parengiami gyvavimo ciklo pabaigos scenarijai.As it is often not known exactly what will happen at the end-of-life of a product, end-of-life scenarios shall be defined.
Kadangi dažnai neturima informacijos apie, kas tiksliai nutiks produkto gyvavimo ciklo pabaigos etape, turi būti parengiami gyvavimo ciklo pabaigos scenarijai.As there is often no information on exactly what will happen at the EOL of a product, EOL scenarios are to be defined.
Kas nutiks mano pateiktai asmeninei informacijai?What will happen with the personal information that I provide?
Jei neišsiųsit manęs, turėsite atsakyti už tai, kas nutiks mis Minai!If you don't send me away, you must answer for what will happen to Miss Mina! All right, Martin.
Įsivaizduokit kas nutiks, jei Dženingsas tai supras ir bandys iš to pasipelnyti.Imagine what will happen if Jennings figures it out and tries to profit from it.
Korėjos Respublikos Vyriausybės įsitikinimas, kad Hynix buvo per didelė, kad žlugtų, siejamas su vieno iš bankų kreditorių teiginiu, kad Hynix buvo didelė bendrovė, kurioje dirbo daug darbuotojų ir sudaryta daug sutarčių, ir „įsivaizduokite, kas nutiktų, jei ji bankrutuotų arba būtų nemoki“.The GOK's belief that Hynix was too big to fail is corroborated by a statement by one of the creditor banks that Hynix was such a big company, employing such a large number of people and contracts you can imagine what would happen if it went bankrupt or insolvent.
Galų gale net jei tarsime, kad įgyvendinus Prancūzijos pasiūlymus būtų atmesta bet kokia Pašto kreditoriaus galimybė patraukti valstybę atsakomybėn siekiant, kad jam įsiskolinta suma būtų sumokėta (ši prielaida, pasak Komisijos, nepatikrinta), šie pasiūlymai nepadeda aiškiai nustatyti, kas nutiktų Pašto nemokumo atveju.Finally, even in a scenario in which the French proposals would make it quite impossible for a creditor of La Poste to hold the State liable for paying its claim (a scenario that the Commission considers not to have been shown to exist), such proposals would not enable it to be clearly established what would happen in the event of La Poste’s becoming insolvent.
- Tai kas jam nutiktų?- Then what would happen?
Ar supranti kas nutiktų, jei IR sužinotų kad važinėjau su nauju kupė?Do you know what would happen if the IRS found out I was driving around in a new coupe?
Kartais įdomu kas įvyktų, jeigu kas nors man nutiktų jeigu aš mirčiau, ar dar...Sometimes I wonder what would happen if something happened to me if I died or something.
- Kitajau, kas nutik o?Kitai, what happened?

More Lithuanian verbs

Related

aptikti
spoil
atitikti
match
atsitikti
happen
įtikti
please
pasitikti
meet
patikti
be liked
susitikti
meet up
sutikti
meet (somebody)
tikti
fit
užtikti
come upon

Similar

aptikti
spoil
nukakti
get (to some place)
nusukti
rook
nušokti
jump
nutarti
decide
nutiesti
build
nutilti
turn quiet
nutirpti
melt away
nutolti
digress
nutūpti
land
nuvikti
take off
nuvykti
travel
patikti
be liked
sutikti
meet (somebody)
užtikti
come upon

Similar but longer

nuteikti
turn against

Random

apžlibti
become purblind
avėti
wear (shoes)
drybsoti
idle
nokti
ripen
nurodinėti
order around
pritapti
fit in
segtis
fasten
stengtis
endeavor
suptis
swing
tatuiruoti
tattoo

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'happen':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In