Notikt (to happen) conjugation

Latvian
15 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
notieku
I happen
notiec
you happen
notiek
he/she/it happens
notiekam
we happen
notiekat
you all happen
notiek
they happen
Past tense
notiku
I happened
notiki
you happened
notika
he/she/it happened
notikām
we happened
notikāt
you all happened
notika
they happened
Future tense
notikšu
I will happen
notiksi
you will happen
notiks
he/she/it will happen
notiksim
we will happen
notiksiet
you all will happen
notiks
they will happen
Imperative mood
-
notiec
you happen
-
-
notieciet
you all happen
-
Es/tu/...
Conditional mood
notiktu
I would happen

Examples of notikt

Example in LatvianTranslation in English
Tomēr, ņemot vērā prognozēto laiku, kad varētu notikt darījumu konta līdzekļu atbrīvošana (17 gadi), neskaidrību jautājumā par to, vai līdzekļus būs praktiski iespējams nodot atpakaļ akcionāram, ja RM finansiālais stāvoklis šajā laikposmā pasliktinātos, un to, ka trūkst garantēto procentu ienākumu, Komisija atteicās no iespējas šo darījumu pielīdzināt aizdevuma piešķiršanai.However, the length of time expected to be necessary for this to happen (17 years), the associated uncertainty concerning whether the funds could in practice be returned to the shareholder if RM’s financial performance were to decline over this period, and the lack of guaranteed interest income led the Commission to discard the possibility of assimilating the transaction to the provision of a loan.
Kā redzams no minētajiem piemēriem, katrs riska novērtējuma solis prasa paredzēt to, kas varētu notikt un cik iespējams ir tas, ka kaut kas notiks, jo attiecīgais produkts parasti vēl nav izraisījis negadījumu un tādējādi risks (vēl) nav īstenojies.As can be seen from the above examples, each of the above steps of a risk assessment requires anticipation of what might happen and how likely it is to happen, since the product under consideration will normally not have caused an accident, and thus the risk will not have materialised (yet).
Lai tas varētu notikt, viņiem ir jāpiedāvā likumīgs darbs un likumīgas darbā stāšanās iespējas, un aizspriedumainie priekšstati jānolīdzina līdz ar zemi.In order for immigrants to contribute to the social welfare of the society in which they have made their home, they need to become tax payers. For this to happen legitimate jobs and legal employment must be offered and racism and prejudice rooted out at ground level.
Ne pārāk bieži tiek noteikts vienas dienas pārbaudes laiks, taču, ja tas notiek, jums nevajadzētu atteikties, jo citādi jums var liegt iespēju piedalīties atlases procesā.It is not very common to be asked to do a oneday work trial, but if it does happen, you should not refuse — otherwise you run the risk of being eliminated from the selection process.
Tādas lietas notiek, jo ir taču viens uzvarētājs, pareizi?This kind of thing does happen at this point. There's only one winner, right?
Viņš vienmēr izskatās tā, it kā gaidītu kaut ko notiekam.Guy always looks like he's waiting for something to happen.
Piedod, man nevajadzēja par to ieminēties, bet reiz jau tā notika.I'm sorry. I wouldn't bring it up, but it did happen once before.
Es pat nēsmu īsti skaidri nezinu, kas notika.l'm not even sure what did happen.
Kas ar mums notika?What did happen to us?
Kas notiks ar manis sniegtajiem personas datiem?What will happen with the personal information that I provide?
Kas notiks ar tevis sniegtajiem personas datiem?What will happen to the personal information that you provide?
Kas notiks pïc Konventa darba beigÇm?What will happen after the Convention?
Tādēļ iespējamais scenārijs par to, kas notiktu, ja pasākumiem ļautu beigties, ir pamatots ar pieejamajiem faktiem, jo īpaši ar sūdzību un COMEXT datiem (COMEXT ir elektroniska datubāze par Eiropas Kopienas ārējo tirdzniecību).Thus, the likely scenario of what would happen if measures were allowed to lapse has been based on facts available, in particular the complaint and data from Comext (Comext is an electronic database of foreign trade of the European Communities).
Tā kā vienīgais zināmais Ukrainas ražotājs eksportētājs sadarbojās šajā izmeklēšanā, iespējamais scenārijs par to, kas notiktu, ja pasākumiem ļautu beigties, lielākoties pamatots ar pārbaudīto informāciju, ko ražotājs eksportētājs sniedzis uz anketas jautājumiem.As the only known exporting producer in the Ukraine has cooperated in this investigation, the likely scenario of what would happen if measures were allowed to lapse has been mainly based on information supplied by the exporting producer's verified reply to the questionnaire.
Iespējamais scenārijs tam, kas notiktu gadījumā, ja pasākumus atceltu, ir balstīts uz:The likely scenario of what would happen if measures were repealed has been based on:

More Latvian verbs

Related

patikt
please
pietikt
be enough
satikt
meet
tikt
reach

Similar

nolēkt
jump
nolikt
put
nonākt
reach
patikt
please
satikt
meet

Similar but longer

noteikt
identify

Random

aizņemties
borrow
atkārtot
repeat
dēvēt
call
izkārtot
arrange
nolēkt
jump
piemist
possess
priecāties
be glad
sēt
sow
uzaicināt
invite
varīt
boil

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'happen':

None found.
Learning languages?