Barot (to feed) conjugation

Latvian
9 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
baroju
I feed
baro
you feed
baro
he/she/it feeds
barojam
we feed
barojat
you all feed
baro
they feed
Past tense
baroju
I fed
baroji
you fed
baroja
he/she/it fed
barojām
we fed
barojāt
you all fed
baroja
they fed
Future tense
barošu
I will feed
barosi
you will feed
baros
he/she/it will feed
barosim
we will feed
barosiet
you all will feed
baros
they will feed
Imperative mood
-
baro
you feed
-
-
barojiet
you all feed
-
Es/tu/...
Conditional mood
barotu
I would feed

Examples of barot

Example in LatvianTranslation in English
Komisijai jālūdz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinums par iespēju barot lauksaimniecības dzīvniekus ar gatavu pienu, piena produktiem un piena izcelsmes produktiem, kas ir iekļauti Regulas (EK) Nr. 1774/2002 3. kategorijas materiāla definīcijā (produkti), bez turpmākās apstrādes un saskaņā ar nepieciešamajiem nosacījumiem, lai samazinātu riskus.The Commission is to seek the advice of the European Food Safety Authority on the possibility to feed to farmed animals, and under the required conditions to minimise risks, ready-to-use milk, milk-based products and milk-derived products, falling within the definition of Category 3 material in Regulation (EC) No 1774/2002, (the products), without further treatment.
Tāpēc normāli nav nepieciešams barot ar dzīviem mugurkaulniekiem.Therefore, it should normally not be necessary to feed on live vertebrates.
Ne vienmēr ir nepieciešams barot zivis katru dienu.It may not always be necessary to feed fish daily.
Es tevi baroju, ne viņa.She didn't breast-feed you. I did.
Protams, es katru vakaru viņu baroju, un dažreiz viņš man pie loga sanes visādas beigtas radības.Of course, I do feed him every night, and sometimes he'll come to my window and bring me little dead things.
Es tos baroju vien ar kokaīnu.All I feed them is cocaine.
Pēc NVE, kas baro bērnu ar krūti, lūguma un pamatojoties uz šo faktu apliecinošu medicīnas izziņu, viņai piešķir īpašu atvaļinājumu ne vairāk kā uz četrām nedēļām, sākot no grūtniecības atvaļinājuma beigām, kura laikā viņa saņem 15. pantā noteiktos pabalstus.A SNE who is breast-feeding may on request, on the basis of a medical certificate attesting the fact, be granted special leave for a maximum of four weeks running from the end of her maternity leave, during which period she shall receive the allowances laid down in Article 15.
bez nevajadzīgas kavēšanās ir aizliegta mājputnu turēšana ārā; tomēr kompetentā iestāde var atļaut mājputnu turēšanu ārā, ja mājputnus baro un dzirdina telpās vai zem nojumes, kas ir pietiekama, lai atturētu savvaļas putnus no nolaišanās un novērstu savvaļas putnu kontaktu ar mājputniem paredzēto barību un ūdeni;the keeping of poultry in the open air is prohibited without undue delay; however, the competent authority may authorise the keeping of poultry in the open air, provided the poultry are provided with food and water indoors or under a shelter which sufficiently discourages the landing of wild birds and prevents contact by wild birds with the feed or water intended for poultry;
Pārvadāšanas laikā dzīvniekiem piedāvā ūdeni, barību un atpūtas iespēju atbilstīgi to sugai un vecumam, atbilstīgos intervālos un, konkrēti, kā noteikts V nodaļā. Ja vien nav noteikts citādi, zīdītājus un putnus baro vismaz reizi 24 stundās un dzirda vismaz reizi 12 stundās.During transport, animals shall be offered water, feed and the opportunity to rest as appropriate to their species and age, at suitable intervals and in particular as referred to in Chapter V. If not otherwise specified, Mammals and Birds shall be fed at least every 24 hours and watered at least every 12 hours.

More Latvian verbs

Related

pārbarot
overfeed

Similar

mērot
go a long way
vērot
observe

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apiet
go around
apskatīt
wiev
atveseļoties
recover
augt
grow
dzist
fade
izspriest
solve
kliegt
scream
pelnīt
earn
piedalīties
participate
solīt
promise

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'feed':

None found.
Learning languages?