Prijzen (to praise) conjugation

Dutch
27 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
prijs
I praise
prijst
you praise
prijst
he/she/it praises
prijzen
we praise
prijzen
you all praise
prijzen
they praise
Present perfect tense
heb geprezen
I have praised
hebt geprezen
you have praised
heeft geprezen
he/she/it has praised
hebben geprezen
we have praised
hebben geprezen
you all have praised
hebben geprezen
they have praised
Past tense
prees
I praised
prees
you praised
prees
he/she/it praised
prezen
we praised
prezen
you all praised
prezen
they praised
Future tense
zal prijzen
I will praise
zult prijzen
you will praise
zal prijzen
he/she/it will praise
zullen prijzen
we will praise
zullen prijzen
you all will praise
zullen prijzen
they will praise
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou prijzen
I would praise
zou prijzen
you would praise
zou prijzen
he/she/it would praise
zouden prijzen
we would praise
zouden prijzen
you all would praise
zouden prijzen
they would praise
Subjunctive mood
prijze
I praise
prijze
you praise
prijze
he/she/it praise
prijze
we praise
prijze
you all praise
prijze
they praise
Past perfect tense
had geprezen
I had praised
had geprezen
you had praised
had geprezen
he/she/it had praised
hadden geprezen
we had praised
hadden geprezen
you all had praised
hadden geprezen
they had praised
Future perf.
zal geprezen hebben
I will have praised
zal geprezen hebben
you will have praised
zal geprezen hebben
he/she/it will have praised
zullen geprezen hebben
we will have praised
zullen geprezen hebben
you all will have praised
zullen geprezen hebben
they will have praised
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geprezen hebben
I would have praised
zou geprezen hebben
you would have praised
zou geprezen hebben
he/she/it would have praised
zouden geprezen hebben
we would have praised
zouden geprezen hebben
you all would have praised
zouden geprezen hebben
they would have praised
Du
Ihr
Imperative mood
prijs
praise
prijst
praise

Examples of prijzen

Example in DutchTranslation in English
" zal laten zien mijn prijzen "# Shall show forth Thy praise #
"En zij die de heer zoeken, zullen hem prijzen."And those that seek the Lord shall praise him.
"en dan zal hij mij nog steeds prijzen.""and he will still praise my name!"
''Ten eerste... ''dient het ter voortbrenging van kinderen die opgevoed moeten worden... ''in de vrees en toewijding aan de Heer, om Zijn heilige naam te prijzen."First... "...it was ordained for the procreation of children to be brought up... "...in the fear and nurture of the Lord, and to the praise of His holy name.
"Drink de wijn, prijs de Heer boven alles, en laat de Wereld de Wereld zijn", dat zei ik!"drink the wine, praise the lord of all, "and let the world be the world." that's what I say!
- Hé, ik vertel mijn patiënten steeds, prijs uw kinderen wanneer ze uitblinken.- Oh my God. - Hey, I tell my patients all the time, praise your kids when they excel.
- Ik behoor Christus Jezus toe... prijs zijn naam, en daarom erken ik haar soort niet.- My commitment to Christ Jesus praise his name, compels me not to recognize her kind.
- Prijs God, prijs Hem.Praise God, praise him.
Als je aan de kust geboren bent... prijs je altijd de schoonheid... witte masten die deinen aan het anker... verre steden in de nevel.If you were born by the sea, its beauty you will always praise: White masts that loom At the mooring And distant towns in a haze.
"Hij prijst me elke dag.""and he praises me every day."
"Job prijst nog steeds m'n naam.""Job still praises me."
Alle goede kunst... prijst God.All great art ... praises God.
Als 'n dame me zo prijst voel ik mij 't allerblijst.Like a lady praises me so I feel it allerblijst.
De advertentie is van de Raad voor Familie Waarden en prijst de president voor 't afkeuren van een film die volgende week uitkomt, Prince of New York.The ad was taken out by the Family Values Leadership Council and praises the president for denouncing a movie opening next week, Prince of New York.
- De Heer is geprezen.- The Lord is praised.
- De Here zij geprezen.May the Lord be praised at all times.
- Iemanjá zij geprezen.- Yemanja be praised.
- Ja, hij wordt de hemel in geprezen.- Yes, he was praised.
- Mijn hele leven heb je alleen mijn uiterlijk geprezen.- Oh, okay. - My whole life... all you've ever praised me for is my looks.
"De Heer geeft en de Heer neemt." En hij prees de Heer."The Lord giveth and the Lord taketh away," and praised God's name.
- Kameraad Nový prees hem.-Comrade Novy praised him.
Als ik om me heen keek, prees ik mezelf gelukkig.As I looked around me, I praised myself lucky.
Elke professionele zet zorgvuldig gepland en georkestreerd, tot en met de mensen die hij prees in de proefschriften van zijn rechtenstudie.Every professional move carefully planned and orchestrated right down to the people he praised in his law school dissertations.
En als ik mijn lusten heb botgevierd... wat ik om haar te kwellen zal doen in de kleding die zij hoog prees... ransel ik haar terug naar het hof.I will execute in the clothes that she so praised. To the court I'll knock her back.
Alle patriotten prezen hun dapperheid.Every patriot praised their valor.
Howard Kutz, en de Columbia Journalism Review prezen onze verslaggeving over de Times Square-bom.Howard Kurtz, and the Columbia Journalism Review all praised our coverage of the Times Square bomb.
Kenners prezen de firma als een nieuw business model.Pundits praised the company as a new business model.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

grijzen
grey
priemen
pierce
prijken
pierce
prikken
pierce
printen
print
spijzen
do

Similar but longer

afprijzen
reduce
oprijzen
do

Random

politoeren
french polishing
pommaderen
do
posten
post
prenten
imprint
pressen
squeeze
prijsgeven
pierce
prikkelen
abet
proeven
taste
prolongeren
extend
pruilen
pout

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'praise':

None found.
Learning languages?