Nutarti (to decide) conjugation

Lithuanian
13 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
nutariu
I decide
nutari
you decide
nutaria
he/she decides
nutariame
we decide
nutariate
you all decide
nutaria
they decide
Past tense
nutariau
I decided
nutarei
you decided
nutarė
he/she decided
nutarėme
we decided
nutarėte
you all decided
nutarė
they decided
Past freq. tense
nutardavau
I used to decide
nutardavai
you decide
nutardavo
he/she used to decide
nutardavome
we used to decide
nutardavote
you all used to decide
nutardavo
they used to decide
Future tense
nutarsiu
I will decide
nutarsi
you will decide
nutars
he/she will decide
nutarsime
we will decide
nutarsite
you all will decide
nutars
they will decide
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
nutarčiau
I would decide
nutartum
you would decide
nutartų
he/she would decide
nutartume
we would decide
nutartute
you all would decide
nutartų
they would decide
Imperative mood
-
nutark
you decide
-
-
nutarkite
you all decide
-

Examples of nutarti

Example in LithuanianTranslation in English
Todėl valstybės narės turėtų nustatyti šių paraiškų pateikimo terminą, kuris turėtų būti ne vėliau kaip gegužės 15 d. Dėl tvarkos supaprastinimo valstybėms narėms turėtų būti leidžiama nutarti, kad minėtos paraiškos būtų teikiamos kartu su bendrąja paraiška.Member States should therefore establish a deadline for the application, which should not be later than the 15 May. To simplify procedures Member States should be allowed to decide that the application may be submitted at the same time as the single application.
Taigi 2001 m. miestas turėjo nutarti, ką daryti: uždaryti aukcioną ar jį restruktūrizuoti.Consequently, in 2001 the City had to decide whether it would close the auction or restructure it.
Vis galvojau ir nutariau tau pasakyti.I kept thinking about it, and I've decided to tell you.
Po ilgo ir gilaus smegenų darbo... nutariau padėkoti jums už taiką mūsų namuose.I have decided to thank you for bringing peace to our home.
Per Padėkos dieną nuvažiavau pas brolį ir nutariau ten šiek tiek užsibūti.I was visiting my brother for Thanksgiving, and he... I just decided to stay out there with him for a while.
Norėdamas atsidėkoti už tai, ką šiandien padarei policijoje, nutariau tau įteikti dovaną.To thank you for what you did today at the police station, I have decided to bestow upon you a gift.
Kaip matau, tu visiškas bailys, tad nutariau, kad tu ką tik paskelbei sau mirties nuosprendį.I know that you're a coward so I've decided That you just died, pal.
Atsižvelgdama į tai, Komisija, prieš pradėdama procedūrą, nutarė, kad išanalizuotai pagalbai negalima būtų taikyti jokios Sutarties 87 straipsnio 3 dalyje numatytos išimties ir todėl nusprendė dėl šios pagalbos pradėti Sutarties 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą; ji paragino Ispaniją pateikti savo pastabas ir perduoti visą susijusią informaciją pagalbai įvertinti.Accordingly, at the phase of initiating the procedure, the Commission considered that the aid in question seemed not to benefit from any of the exceptions in Article 87(3) of the Treaty and so decided to initiate against it the procedure under Article 88(2) of the Treaty; it asked Spain to submit its comments and provide information for the assessment of the aid.
Būtent Prancūzijos valdžios institucijos nutarė EDF suteikti šį statusą.It is the French authorities that decided to confer such status on EDF.
Komisija Prancūzijai pranešė, kad, priimdama šį sprendimą, ji nutarė, jog pagalba, suteikta laivams pertvarkyti ir įrengti nedidinant jų galingumo, bei pagalba pakrančių žvejybos įrangai neprieštarauja bendrajai rinkai.By the same decision, the Commission informed France that it had decided to regard as being compatible with the common market aid for converting and equipping vessels where the work carried out did not result in any increase in the power of the vessel and aid for shore facilities for fishermen.
Iš tikrųjų atsižvelgdama į šios įmokos dvilypę prigimtį, kuri, atrodytų, yra susijusi su specialiuoju mokesčių režimu, taikomu FT įmonei [18], taip pat į tai, kad mokama suma buvo didesnė negu būtų buvusi mokesčių, mokamų pagal bendrąsias mokesčių teisės normas, suma, ir į laikinąjį režimo pobūdį, Komisija nutarė laikyti abejones naudingas įmonei ir sutiko pripažinti, kad įmokos pobūdis iš dalies buvo fiskalinis ir kad įmoka taip pat atstojo mokesčių mokėjimą.In view of the ambiguous nature of the levy, which seems to be connected with the specific tax scheme applicable to FT [18], the fact that the levy exceeded the amount which would have resulted from the application of the ordinary-law tax system and the transitional character of the scheme in question, the Commission has decided to give the company the benefit of the doubt and has agreed to recognise the partly tax-like nature of the levy and the fact that it was tantamount also to payment of taxes.
Atsižvelgdama į Ispanijos pastabas, 2002 m. liepos 2 d. Komisija nutarė papildyti inicijuotą tyrimo procesą dėl 2 konstatuojamoje dalyje nurodytų paskolos ir garantijos.Following the information provided by Spain, the Commission decided on 2 July 2002 to extend to other measures the procedure already initiated against the loan and guarantee referred to in recital (2).
Bandėme naują flagmaną ir nutarėme ištiesti jums pagalbos ranką.We were taking this new flagship for a spin, and decided to lend a hand.

More Lithuanian verbs

Related

apsitarti
discuss
aptarti
discuss
ištarti
pronounce
įtarti
suspect
pasitarti
consult
patarti
advise
prasitarti
blurt
pratarti
utter
pritarti
agree
susitarti
agree
sutarti
agree
tarti
pronounce
užtarti
say a good word (for somebody)

Similar

aptarti
discuss
ištarti
pronounce
numirti
die
nutikti
happen
nutilti
turn quiet
nutolti
digress
nutūpti
land
nuvirti
boil off
patarti
advise
sutarti
agree
užtarti
say a good word (for somebody)

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

blęsti
mix
geltonėti
become yellow
išsimiegoti
sleep off
nugriūti
collapse
obuoliauti
pick apples
pasipriešinti
resist
paskaitinėti
read occasionally
ryti
devour
susiliesti
adjoin
tepti
paint

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'decide':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In