Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Lexoj (to read) conjugation

Albanian
147 examples

Conjugation of lexoj

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
lexoj
I read
lexon
you read
lexon
he/she/it reads
lexojmë
we read
lexoni
you all read
lexojnë
they read
Past tense
lexova
I read
lexove
you read
lexoi
he/she/it read
lexuam
we read
lexuat
you all read
lexuan
they read
Future tense
do të lexoj
I will read
do të lexosh
you will read
do të lexojë
he/she/it will read
do të lexojmë
we will read
do të lexoni
you all will read
do të lexojnë
they will read
Past perfect tense
kam lexuar
I have read
ke lexuar
you have read
ka lexuar
he/she/it has read
kemi lexuar
we have read
keni lexuar
you all have read
kanë lexuar
they have read
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të lexoj
I read
të lexosh
you read
të lexojë
he/she/it read
të lexojmë
we read
të lexoni
you all read
të lexojnë
they read
Subjunctive past tense
të lexoja
I read
të lexoje
you read
të lexonte
he/she/it read
të lexonim
we read
të lexonit
you all read
të lexonin
they read
Future perfect tense
do të kem lexuar
I will have read
do të kesh lexuar
you will have read
do të ketë lexuar
he/she/it will have read
do të kemi lexuar
we will have read
do të keni lexuar
you all will have read
do të kenë lexuar
they will have read
Past pluperfect tense
pata lexuar
I had read
pate lexuar
you had read
pati lexuar
he/she/it had read
patëm lexuar
we had read
patët lexuar
you all had read
patën lexuar
they had read
Ti
Ju
Imperative tense
lexo
you read
lexoni
you all read
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
lexoja
I was reading
lexoje
you were reading
lexonte
he/she/it was reading
lexonim
we were reading
lexonit
you all were reading
lexonin
they were reading
Subjunctive past perfect tense
të kem lexuar
I have read
të kesh lexuar
you have read
të ketë lexuar
he/she/it have read
të kemi lexuar
we have read
të keni lexuar
you all have read
të kenë lexuar
they have read
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha lexuar
I have read
të kishe lexuar
you have read
të kishte lexuar
he/she/it have read
të kishim lexuar
we have read
të kishit lexuar
you all have read
të kishin lexuar
they have read
Conditional present tense
do të lexoja
I would read
do të lexoje
you would read
do të lexonte
he/she/it would read
do të lexonim
we would read
do të lexonit
you all would read
do të lexonin
they would read
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional past perfect tense
do të kisha lexuar
I would have read
do të kishe lexuar
you would have read
do të kishte lexuar
he/she/it would have read
do të kishim lexuar
we would have read
do të kishit lexuar
you all would have read
do të kishin lexuar
they would have read
Optative present tense
lexofsha
I may read
lexofsh
you may read
lexoftë
he/she/it may read
lexofshim
we may read
lexofshit
you all may read
lexofshin
they may read
Optative past perfect tense
paça lexuar
I may have read
paç lexuar
you may have read
pastë lexuar
he/she/it may have read
paçim lexuar
we may have read
paçit lexuar
you all may have read
paçin lexuar
they may have read
Admirative present tense
lexuakam
I (apparently) read
lexuake
you (apparently) read
lexuaka
he/she/it (apparently) reads
lexuakemi
we (apparently) read
lexuakeni
you all (apparently) read
lexuakan
they (apparently) read
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative past tense
lexuakësha
I (apparently) read
lexuakëshe
you (apparently) read
lexuakësh
he/she/it (apparently) read
lexuakëshim
we (apparently) read
lexuakëshit
you all (apparently) read
lexuakëshin
they (apparently) read
Admirative past perfect tense
paskam lexuar
I (apparently) have read
paske lexuar
you (apparently) have read
paska lexuar
he/she/it (apparently) has read
paskemi lexuar
we (apparently) have read
paskeni lexuar
you all (apparently) have read
paskan lexuar
they (apparently) have read
Admirative pluperfect tense
paskësha lexuar
I (apparently) had read
paskëshe lexuar
you (apparently) had read
paskësh lexuar
he/she/it (apparently) had read
paskëshim lexuar
we (apparently) had read
paskëshit lexuar
you all (apparently) had read
paskëshin lexuar
they (apparently) had read
participle
gerund present
gerund past
Other
lexuar
read
duke lexuar
reading
duke pasë lexuar
having read

Examples of lexoj

Example in AlbanianTranslation in English
Tani shko të marrësh benzinë ndërsa unë lexoj udhëzimin tim strategjik për në Bingo.Now get some gas while I read my bingo strategy guide.
Nuk është e nevojshme që të lexoj pazarin me zë të lartë.You know, you don't have to read the items aloud.
Çdo gjë. Edhe nëse nuk lexoj skenare.Although I won't read screen plays.
Dhe kishte diçka tjetër, por në faksim tim kishte mbaruar boja dhe pra që nuk arrij ta lexoj."I will be there to solve... ...It." And there's more, but my fax machine ran out of ink, so I can't read it.
Tani më falni, por duhet të lexoj një fabul për jetimin kamboxhian që kam birësuar.Now excuse me, I have to read a story To my adopted cambodian orphan.
Askush nuk lexon.Nobody reads.
Çdo mëngjes e lexon atë.Every morning you're reading the paper.
Çfarë lexon?What are you reading?
Shenjëtari i cili din të lexon dhe shkruan.I'm an archer who can read and write.
Cezar... ...Unë kam mësuar për të lexuar sytë e njerëzve.Cesar... ...l've learned to read the eyes of men.
A i vendos ato për të lexuar?Do you wear those to read?
Jo, kodi ishte një mënyrë për të lexuar hartën.No, the cipher was a way to find the way to read the map.
Mund të lexojmë në to të vërtetat e vendosura aty shumë mijëra vjet më parë.We can read in them truths placed there many thousands of years ago.
- Ne lexojmë të paktën.- A lot more good than it would do you. At least we can read.
Jam i mirë me zërat, ti je edhe më mirë, kështu që do ta lexojmë pas darke.I'm good at voices, you're even better, so we'll read it out after dinner.
Ti nuk ke nevojë për avokat, ne jemi këtu të lexojmë disa rezultate.You don't need a lawyer, you know, we're just here to read some results.
Ju madje nuk dini të lexoni.You can't even read.
Ju po lexoni kur ky njeri është duke vdekur.Are you reading when this man is dying?
Zonja Parker, mos u besoni atyre që lexoni në ato gazeta. Aty janë fjalimet e punonjësve të ligjit.Now, Mrs. Parker, don't you believe what you read in all those newspapers.
Krejt çka duhet të bëni është leximi. Ju mund të lexoni, apo?You can read, can't you?
Unë mendoj, kjo mund të jetë. . . . . .lidhja e veshes së tyre. . . . . .apo librat që i lexojnë, ose nuk lexojnë.I mean, it might be. . . . . .the tie they wear. . . . . .or the books they read, or don't read.
Ata do t'a lexojnë këtë me sy të mbyllur.They will read this one with their eyes closed. I gotta keep movin'.
Ata nuk lexojnë, nuk mendojnë, dhe janë të lazdruar. nëse ata mund ta gjejnë menyrën më të lehtë për të bërë diqka, ata do ta bëjnë atë në qdo kohë.They don't read, they don't think, and they're lazy. If they can find an easier way to do something, they'll take it every time.
Disa do të qajnë kur ta lexojnë, disa të tjerë, ndoshta... plotësojnë ndonjë çek.. por kjo s'mjafton që të ndalojë.It might be enough to make people cry if they read it... ...maybe even write a check... ...but it's not gonna be enough to make it stop.
Do ta lexojnë në atdheun tënd dhe do të vijnë të ndihmojnë?Yes. So when people in your country read it, they will come help us, yes?
E lexova në gazetë, se pezidenti udhëton ...në Kaliforni.I read in the newspaper the President was on his way... ... to California.
E lexova tek Kozmopolitani.I read it in "Cosmopolitan."
E lexova në revistë se nuk është.I read it in a magazine. They were in an "out" list.
Mbasi e lexova, E kuptva që nuk kisha asnjë prej tyre.As I read the list, I knew I had none of them.
Kjo eshte qfar thuani ju, Por lexova nje dite tjeterThat's whatyou say, but I read the other day: :: that limbo's only for children who haven't been baptized: And I havel ANNE::
- Ma lexove mendjen.- You read my mind.
A e lexove?You read it?
A lexove per nje njeri qe ka pritur per nje qmim per 35 vjet... ...duke provuar qe poplli mund ta votoj... ...Ate?!Did you read about a deformed referee who spends 35 years... ...trying to win some stupid patch... ...so he can pretend people actually like him?!
Ma lexove mendimin.You read my mind.
- Brajëni, e lexove këtë letër?- Briony, did you read this letter?
Kur ai lexoi lajmin për vdekjen e Lockut, u shkatërrua shpirtërisht.When he read the news of Locke's death, he was devastated.
Shepard më lexoi këtë.I had Shepard read this to me.
Mendoni,që nëse ai e kupton këtë, atëherë mundet të m'i lexoi mendimet?It means, which if he knows about her... Is he going to to read my mind?
"Fingerling-u ne kopshtin zologjik." Mamaja ma lexoi kur isha femije.'Fingerling at the zoo. ' My mother read it to me... when I was a kid.
Ne lexuam postet tua.We read your mail.
Epo, e lexuam atë faqe për faqe, dhe më pas u kthyem në East Great Falls, kisha një ide brilante për te shkurar një libër nga unë dhe shtova vrojtimet e mia për përvojat edhe këshillat. dhe e lashë në librari për disa të virgjër të pafatë në klasën poshtë nesh.Well, we read that thing cover to cover, and then when we got back to East Great Falls, I had the bright idea to write my own book and add my own observations and experiences and advice and leave it in the library for some other hapless virgin in the class below us.
Babai juaj dhe unë lexuam së bashku "Kutia o vocërr e Rondës" fletë për fletë.Your father and I read Rhonda's Tiny Box cover to cover together.
Dhe e lexuam transkriptin.And we read the transcript.
A e lexuat deri në fund ?Did you read it to the end?
E lexuat dje.You read it on the air yesterday!
A e lexuat deri në fund ? Nënshkrimin ?Did you read it all the way to the end?
Ju lexuat gjithçka që unë ju dhashë.You read everything I assigned.
Prifterinjtë u luten, lexuan shenjat... ...dhe deklaruan që Thetis ishte i uritur.The priests prayed, read the signs... ...and declared that Thetis was angry.
Po sapo ma lexuan.Yeah, I just had it read back.
T'u lexuan të drejtat.You've been read your rights.
Nesër do të lexoj dëshirën e saj të fundit dhe testamentin.Tomorrow I will read her last wishes and will.
Zonjusha Ingrid do të lexojë disa emra.Miss Ingrid will read some names...
Dhe tani, Ralph Wiggum do të lexojë esenë e vet "Springfieldi pas 50 vitesh".And now Ralph Wiggum will read his essay on Springfield in 50 years. (CLEARlNG THROAT)
Ky është Programi Kombëtare i BBC dhe Shërbimi i Perandorisë... që ju çon në Stadiumin e Wemblejit për ceremoninë e mbylljes... të ekspozitës Perandorake. Ku Lartmadhëria Tij Mbretërore, Duka i York-ut, ... do të lexojë një mesazh nga babai i tij, Lartmadhërisë së Tij Mbreti George V.This is the BBC Natiοnal Prοgramme and Empire Service taking yοu tο Wembley Stadium fοr the clοsing ceremοny οf the Empire Exhibitiοn, where His Royal Highness, the Duke of York, will read a message from his father, His Majesty King George V.
Dhe Landon do të lexojë Tomi Thorntonin.And Landon will read Tommy Thornton.
Dhe të gjithë miqve te mi atje jashte, ju themë se do të lexoni rreth vetes tuajë .And all my friends out there, you will read about yourselves.
Në fakturën tuaj do të lexoni, "Atlantik Ski dhe Tenis."The billing on your card will read, "Atlantic Ski and Tennis."
E kam lexuar.I have read it.
Unë kam lexuar çdo libër që keni shkruar për folklorin e Evropës Lindore.I have read every book you've written on Eastern European folklore.
- Une kam lexuar ndoshta dicka rreth kesaj.I might have read something about that. Yeah... that's me.
Dhe me siguri ke lexuar për kryeshefin e ekzekutivit i qëlluar në kokë në rrugën e 47.You must have read about the corporate executive shot at 47th and 10th.
Dikush ka lexuar skenarin tim.I think someone has read my script.
Dikush që ka lexuar skenarin.Someone who has read the script.
Siç duket gruaja e detektiv Foxy ka lexuar fantashkencë.Apparently Detective Foxy's wife has read fiction.
Oini ka lexuar shenjat, dhe shenjat thonë se ka ardhur koha.Aye, Oin has read the portents and the portents say it is time.
Të gjithë ne do të arrijmë një ditë nivelin hyjnor për të cilin kemi lexuar në histori, Buda dhe JEZUSI.All of us one day will reach the level of the avatars... that we have read about in history-- the Buddhas and theJesus.
Nëse ne i kemi lexuar shenjat, nuk duhet ti kenë lexuar dhe të tjerët?If we have read these signs do you not think others will have read them too?
Te gjitha qe keni lexuar deri me tani nuk jane te verteta.What you have read so far is not the whole truth.
Atëherë ju duhet të keni lexuar artikullin?You must have read the article.
Mbase keni lexuar për një djalosh i cili kishte parë ëndërr se aeroplani do të eksplodonte, kështu që ai i largoi të gjithë shokët nga aeroplani dhe pastaj ai ekspolodi m'u sikur në ëndërrën e tij?You must have read about the kid who had a dream about a plane blowing up, so he got all his buddies off the plane and then the thing blew up just like in his dream?
Kam menduar se me të vërtetë e keni lexuar librin tim, derisa nuk i pashë ato shënime në dorën tënde.I thought you might actually have read my book... until I saw those crib notes in your palm. [ Laughing ] Crib notes!
Njerëz që kanë lexuar, njerëz me shkollë.People who have read books, had an education.
Nuk besoj se atë e kanë lexuar më shumë se sa mbase dhjetë njerëz.I'd be surprised if a dozen people have read it.
Epo, ti sigurisht je njëri nga të paktët njerëz në botë të cilët i kanë lexuar të gjitha romanet e mia.Well, you're probably one of the few people on earth who have read all my novels.
Nuk është e nevojshme që të lexoj pazarin me zë të lartë.You know, you don't have to read the items aloud.
Tani më falni, por duhet të lexoj një fabul për jetimin kamboxhian që kam birësuar.Now excuse me, I have to read a story To my adopted cambodian orphan.
- Nuk di të lexoj.I can't read.
Nesër do të lexoj dëshirën e saj të fundit dhe testamentin.Tomorrow I will read her last wishes and will.
- A mund të lexosh?- Can you read it?
Tani ti mundesh të japësh atë shtrat që të lejon të lexosh, ngrënë... ...Bisedë në telefon, shikon TV, flen dhe çlodhesh në prekje të butonit.Now you can afford that bed that lets you read, eat... ...chat on the phone, watch TV, sleep and relax at the touch of a button.
Mund të lexosh.You can read.
- A di të lexosh?- Can you read? - [ Gasps ]
Eshtë vetëm tre vjeç dhe ti të lexojë revistat gazmore.He's three and can read the funny papers.
E pra, kjo është Rajoni 2, prandaj druaj që efekti i vetëm i provës tuaj i pafajsisë do të jetë një mesazh i thjeshtë errori që do të lexojë "Disk i palexueshëm".Well, this is region two, so I'm afraid your exculpatory evidence will produce nothing more than an error message stating "unreadable disc."
Dikush do të lexojë rreth tij?-Anybody gonna read about it?
Dhe të gjitha këto nga një që s'di as të lexojë.This from a man who can't read or write.
Ky është Duka, ka ardhur të të lexojë.This is Duke, he's come to read to you.
Mund të lexojmë në to të vërtetat e vendosura aty shumë mijëra vjet më parë.We can read in them truths placed there many thousands of years ago.
Pastaj do të lexojmë prej kapitullit VI deri në VIII.- and we'll read from chapter six to the end of chapter eight.
Do që të lexojmë bashkë pastaj rreth orës 8 në punishten time?So you want to read up later? Eight o'clock in my lab?
Unë dhe Kamila mund të lexojmë mendimet e njëri-tjetrit.We can read each other's minds.
Ju madje nuk dini të lexoni.You can't even read.
Çfarë do të lexoni në të e mit ?What do you read in mine?
Krejt çka duhet të bëni është leximi. Ju mund të lexoni, apo?You can read, can't you?
Djema, po të lexoni revistën "Wizard", do të merrni vesh që ështe historia më e mirë e këtij muaji.If you read Wizard, you'd know that it's the top story this month.
A dini të lexoni?Can you read?
Je i shqetësuar se të tallin kur të tjerët të lexojnë historinë?You're worried you'll be bullied when others read the story?
37 përqind nuk mund të lexojnë apo shkruajnë.37 percent can't read or write.
Së pari duhet të mësojnë të lexojnë dhe shkruajnë, njeriu.First you have to learn to read and write, man.
Unë i thashë atij, sepse ju nuk dini se si të lexojnë apo shkruajnë.I told him because you didn't know how to read or write.
A e dini se si të lexojnë dhe shkruajnë?Do you know how to read and write?
Do ta ulja pak ritmin. Do të lexoja libra, do të shihja filma.Slow things down a bit, read more books, see more movies.
Më fal që s'munda të vij të të lexoja.I'm sorry I haven't been able to be here to read to you.
- Po kërkoja të lexoja ndonjë libër.I'm sorry, I was just looking for a book to read.
A nuk the se s'dije të lexoje?Didn't you say you can't read?
Kështu që mund të lexoje vetëm me pasqyrë.So you could only read it in a mirror.
I thashë se s'dijë të lexoje, as të shkruaje.I told him because you didn't know how to read or write.
Ose kur e pashë të lexonte atë librin.Or when I saw her reading that book.
Sigurisht Prandaj ajo donte të lexonte librin tim Kështu do mund të më turpëronte.- That's why she wanted to read my book, so she could humiliate me?
E di, gjyshja ime mund të lexonte të ardhmen!You know, my grandmother could read the future!
Ishte në Paris ku unë fillova të shkruaja mbrapsht në fletoren time kështu që askush të mos mundte të lexonte mendimet e mija.It was in Paris that I started writing backwards in my notebook so that no one could read my thoughts.
Mund të lexonit afishën.You could just take the time to read the poster line.
Dikur thoshin që ishte e pamundur t'i mësoje gratë të lexonin.They used to say it was impossible to teach women to read.
Më tha që... në tre ditë, kur të lexonin testamentin e tij... unë do të bëhem personi më i fuqishëm në Japoni.He told me that... in three days, when they read his will... I will become the most powerful person in Japan.
Ma lexo.You read it again.
Daniel, lexo nga fillimi i faqes 25.Daniel, please start reading from the top of page 25.
Dua të them, më lexo të drejtat e mia...I mean, read me my Miranda.
- Vetëm hape derën, lexo udhëzimet.- Just open the door, read the instructions.
Po lexoja për këtë gruan dhe për djalin e saj të shkretë.I was reading about this woman and her poor son.
Une po lexoja transkriptin e saj cfare ajo ka depozituar.I was reading from the transcript for the deposition.
Tamam dje po lexoja që shkenca përdoret për të fabrikuar bomba.Why just the other day, I was reading that science is used to make bombs.
Po lexoje, dhe te erdhi gjume.You were reading, and you fell asleep.
Po lexoje, dhe të erdhi gjumi.You were reading, and you fell asleep.
E mban mend atë tregimin që ma lexoje?- I'll tell them, sweetheart. - ® I'll find you ® ® ln the morning sun ® ® And when the night is new ® ® I'll be looking at the moon but I'll be seeing you... ® Remember that story you were reading to me?
Ti po lexoje "Më pak se Zero".You were reading Less Than Zero.
Po lexoje e pastaj të zuri gjumi.You were reading, and you fell asleep.
Sonieri po lexonte librin e tij.Saunière was reading his book.
Ia numëroja gjatë kohës në bibliotekë... kur lexonte "Abelardi dhe Heluiza", historia më tragjike e dashurisë.I counted each one in library time while he was reading 'Abelard and Heloise' The most seriously tragic love story ever.
Ajo po lexonte tre numrat e fundit të Kartës së saj.She was reading out the last three digits of her MasterCard.
- Me fal zoteri, mendova se po lexonit letren.I'm sorry, sir, I thought you were reading the letter. I've read the letter.
Ata po lexonin emailet e anetareve te ISP.They were reading ISP subscribers' e-mail.
Çifti në restaurant, ata po... ...ata po lexonin libra.Couple at the restaurant, they were... ...they were reading books.
Ato i lexonin asaj.They were reading to her.
...ata po lexonin libra....they were reading books.
Duhet të kesh lexuar shumë libra që je bërë kaq intelektual.Wow, you must have read some pretty big books to get to be the big intellectual.
Duhet të të ketë lexuar shumë poezi, apo jo?He must have read you a ton of poetry, huh?
Atëherë ju duhet të keni lexuar artikullin?You must have read the article.
- Dhe kapelet nuk lejohet. - Po, do duheshe të kisha lexuar zarfin. - Çfarë është kjo ?Hats are not permitted - Yeah I should have read up on the dress code.
Mendova se Eduardi do të lexonte mendimet e mia.I guessed Edward would read my thoughts.
Pra ju e paskeni lexuar këtë dokument inspektor?Am I to understand that you have read this document, inspector?
-Oh jo. Po. Po, dhe ne kemi lexuar.I, uh, expect you've been reading about us.
Tre automobila. E keni lexuar Sherlock Holmes-in qe ta konstatoni kete?You read Sherlock Holmes to deduce that?
Kam lexuar çfarëdo lloji të librave, të reja, të vjetra.I've read every sort of book, new, old.
Shum interesante për tu lexuar.Makes some pretty interesting reading.
Ai i harxhonte orët e muzgut të tijë duke lexuar dorëshkrime nga senati.He spent his twilight hours reading scrolls from the senate.
Nuk qajta isha duke lexuarI wasn't crying: I was reading:
Ja nje foto e tij duke lexuar gazeten e sotme." Ti je poeti.This is a picture of him reading today's newspaper." You're the poet.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

gënjej
lie
hidhërohem
get sad
krijoj
come up with
ledhatoj
caress
leave
mbaroj
complete
mund
can
përdor
use
thaj
dry up
vij
arrive

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'read':

None found.