Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Brengen (to bring) conjugation

Dutch
35 examples

Conjugation of brengen

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
breng
I bring
brengt
you bring
brengt
he/she/it brings
brengen
we bring
brengen
you all bring
brengen
they bring
Present perfect tense
heb gebracht
I have brought
hebt gebracht
you have brought
heeft gebracht
he/she/it has brought
hebben gebracht
we have brought
hebben gebracht
you all have brought
hebben gebracht
they have brought
Past tense
bracht
I brought
bracht
you brought
bracht
he/she/it brought
brachten
we brought
brachten
you all brought
brachten
they brought
Future tense
zal brengen
I will bring
zult brengen
you will bring
zal brengen
he/she/it will bring
zullen brengen
we will bring
zullen brengen
you all will bring
zullen brengen
they will bring
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou brengen
I would bring
zou brengen
you would bring
zou brengen
he/she/it would bring
zouden brengen
we would bring
zouden brengen
you all would bring
zouden brengen
they would bring
Subjunctive mood
brenge
I bring
brenge
you bring
brenge
he/she/it bring
brenge
we bring
brenge
you all bring
brenge
they bring
Past perfect tense
had gebracht
I had brought
had gebracht
you had brought
had gebracht
he/she/it had brought
hadden gebracht
we had brought
hadden gebracht
you all had brought
hadden gebracht
they had brought
Future perf.
zal gebracht hebben
I will have brought
zal gebracht hebben
you will have brought
zal gebracht hebben
he/she/it will have brought
zullen gebracht hebben
we will have brought
zullen gebracht hebben
you all will have brought
zullen gebracht hebben
they will have brought
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gebracht hebben
I would have brought
zou gebracht hebben
you would have brought
zou gebracht hebben
he/she/it would have brought
zouden gebracht hebben
we would have brought
zouden gebracht hebben
you all would have brought
zouden gebracht hebben
they would have brought
Du
Ihr
Imperative mood
breng
bring
brengt
bring

Examples of brengen

Example in DutchTranslation in English
" Het keizerrijk ten val wou brengen "# Who tried to bring an empire down
"'want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk..."'"'for behold, I bring you good tidings of great joy "'which shall be to all people..."'
"A" heeft gezegd dat we Alison niet meer moesten zoeken waarschijnlijk omdat "A" haar naar huis wil brengen."A" has been telling us to stop going after Alison probably because "A" wants to bring her home.
"Aan Adrianna, moge deze vakantie periode... je alles brengen dat je verdient."To Adrianna, may this holiday season "bring you everything you deserve." "With love, Victor."
"Als mijn hoop je thuis kon brengen, zouden jij en Jenny nu hier zijn. "'If my hopes could bring you home, you and Jenny would be with me now'.
! - Ja. Ik breng je ouders naar hier.I'm gonna bring your parents up here.
"Als dit mijn lijk is, breng de kleine vogels dus toegelaten dat ik de naam zeg."If this is my corpse, bring the little birds so it's admitted I said the name.
"Als ik terug kom schat breng ik een diamanten ring en al mijn liefde."JAMES READING: "When I return dearest I'll bring a diamond ring and all my love."
"Als je je kinderen terug wilt, breng dan de vogel naar de groeve."- "If you want to see your kids again, bring the Dictabird to the quarry at dawn. No police".
"Als jullie het meisje willen, breng dan de munt naar 't huis met 1000 ramen.""If you want the girl, bring the coin to the house with 1,000 windows. Route 104."
"64,000 Dollar Question" brengt meer dan 80,000 $ sponsorgeld in het laadje en het kost maar een derde van wat jij doet."64,000 Dollar Question" brings in over 90,000 in sponsors and it costs one-third of what youi do.
"Als Anna de totale vernietiging brengt, dan zal ik vechtend neer gaan.""if Anna's bringing Armageddon, I'm going out fighting."
"Als de wet gevolgd wordt brengt het ons talloze vriendschappen en doorlopend geluk."In fact, if obeyed, this will bring us countless friends and constant happiness.
"Als je dan je zwaard op hetzelfde moment naar beneden brengt..." "Is het ergste wat er kan gebeuren, dat je beiden neergaat".Then, if you bring your sword down at the same moment, the worst that can happen is you'll both go down."
"Beginnen brengt ongeluk."Starting brings misfortune.
"De zoetheid van alle mysteries is op mijn pad gebracht.""The sweetness of all mysteries was brought into my sight;
"Drie tot leven gebracht in de bankoverval."Three brought to life in bank raid.
"En al wat op d' ene plaats valt met 't tij naar elders gebracht.""What from one place doth fall is with the tide to another brought."
"Het spijt me dat ik je naar het einde van de wereld heb gebracht. ""I'm sorry I brought you out to the sticks."
"Hij werd hier door Uw neef gebracht in deze staat..."He was brought to this state by your nephew...
" .. de schande dat ik bracht over mijn job, mijn familie,"..the shame I brought to my office, to my family,
"'T Leven bracht me...""Life has brought me..."
"... en toen bracht hij me thuis in zijn auto.""-- and then he brought me home in his car."
"E" is wat ons hier bracht -- "E" is what brought us here -
"En Proteus bracht 't rechtopstaande beest naar de tuin en ketende hem aan 'n boom,"And Proteus brought the upright beast into the garden and chained him to a tree,
"De 60s brachten het hippie broedsel voort..."The '60s brought the hippie breed
"God verblindde m'n vijanden toen ze me hier brachten."The Lord blinded mine enemies when they brought me into this evil place.
"Op de schouders brachten we je thuis"And home we brought you shoulder-high"
"Vier score en zeven jaar geleden brachten onze vaders een nieuwe natie voort op dit continent, verkregen in vrijheid en toegewijd aan het voorstel dat iedereen gelijk is gecreëerd.""Four score and seven years ago our fathers brought forth on "this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal."
"tilden ze het kind op en brachten het naar Jeruzalem..."they lifted up the child and brought him to Jerusalem...
Dit is Chad Decker voor WNT, jullie een exclusief interview brengend met de V commandant Anna.This is Chad Decker for WNT, bringing you an exclusive interview with the V high commander Anna.
En jij, gedwongen om te lachen en te bedienen, hem zijn honingwijn brengend elke avond.And you, forced to smile and cater, bringing him his honeyed wine every evening.
In die tent, over ons heen gebogen, mij tot leven brengend, stond de mooiste vrouw die ik ooit had gezien.In the tent [Sighs] standing above us, bringing me back to life was the most beautiful woman I had ever seen.
de duisternis zacht naar buiten brengend die diep in mijn hart zat opgesloten.Gently bringing out the darkness deep inside my heart.
de duisternis zacht naar buiten brengend wat diep binnen in mijn hart zat opgesloten.Gently bringing out the darkness deep inside my heart.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bridgen
bridge
krengen
careen
plengen
shed

Similar but longer

afbrengen
dissuade
inbrengen
bring in
nabrengen
do
ombrengen
kill
opbrengen
yield

Random

blauwbekken
shiver
borduren
embroider
bouwen
build
brailleren
do
brainwashen
brainwash
brassen
brace
breken
break
brevetteren
certify
bronzen
bronze
buien
do

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'bring':

None found.