Plisti (to spread) conjugation

Lithuanian
12 examples
This verb takes on the case: kas?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
plintu
I spread
plinti
you spread
plinta
he/she spreads
plintame
we spread
plintate
you all spread
plinta
they spread
Past tense
plitau
I spread
plitai
you spread
plito
he/she spread
plitome
we spread
plitote
you all spread
plito
they spread
Past freq. tense
plisdavau
I used to spread
plisdavai
you spread
plisdavo
he/she used to spread
plisdavome
we used to spread
plisdavote
you all used to spread
plisdavo
they used to spread
Future tense
plisiu
I will spread
plisi
you will spread
plis
he/she will spread
plisime
we will spread
plisite
you all will spread
plis
they will spread
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
plisčiau
I would spread
plistum
you would spread
plistų
he/she would spread
plistume
we would spread
plistute
you all would spread
plistų
they would spread
Imperative mood
-
plisk
you spread
-
-
pliskite
you all spread
-

Examples of plisti

Example in LithuanianTranslation in English
Atsižvelgiant į aviliuose gyvenančio vabaliuko ir Tropilaelaps erkės gebėjimą greitai plisti, šios ligos protrūkio atveju kontroliuojama zona turėtų būti bent 100 km aplink užkrėstus pastatus.Taking into account the capacity of the small hive beetle and the Tropilaelaps mite to spread quickly, the area to consider under restriction in the case of an outbreak of this disease should be at least 100 kilometres around the infected premises.
„Siekdama užtikrinti kitų nei pasiutligė ligų, kurios galėtų plisti dėl naminių gyvūnėlių judėjimo, kontrolę, Komisija, naudodamasi teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 19b straipsnį bei laikydamasi 19c ir 19d straipsniuose nustatytų sąlygų, gali patvirtinti pirmos pastraipos b punkto ii papunktyje nurodytas prevencines sveikatos priemones.‘In order to ensure the control of diseases other than rabies, likely to spread due to the movement of pet animals, the Commission may adopt, by means of delegated acts in accordance with Article 19b and subject to the conditions of Articles 19c and 19d, the preventive health measures referred to in point (b)(ii) of the first subparagraph.
Valstybės narės, nustatydamos užkrėstą ir buferinę zonas, atsižvelgia į pagrįstus mokslinius principus ir šiuos dalykus: nurodytojo organizmo biologinius ypatumus, užkrato išplitimo lygį, nurodytųjų augalų paplitimą, nurodytojo organizmo aptikimo įrodymus, nurodytojo organizmo gebėjimą natūraliai plisti.When establishing the infested zone and the buffer zone, Member States shall, bearing in mind sound scientific principles, take into account the following elements: the biology of the specified organism, the level of infestation, the distribution of specified plants, the evidence of establishment of the specified organism, the capacity of the specified organism to spread naturally.
Globalizacija ir šiuolaikinės technologijos tirpdo žmones skiriančias fizines ribas ir taip suartina žmoniją, tačiau būtent dėl to ligos gali plisti kur kas greičiau.Globalisation and modern technologies are stripping away the physical boundaries separating people which, while bringing humanity closer together, also means that diseases have the potential to spread that much faster.
Be to, esant precedento neturinčiam prekių ir žmonių srautui, visų rūšių patogenams atsiranda galimybė plisti ir daugintis visame pasaulyje ir rasti genetinės rekombinacijos galimybių, o klimato kaita gali leisti jiems išplėsti paplitimo sritį.Also, the unprecedented flow of commodities and people gives pathogens of all kinds the opportunity to spread and multiply around the world to find genetic reassortment opportunities, and climate change can enable them to extend their range.
2002 metų spalio mėnesį Italija pranešė Komisijai apie nedidelio patogeniškumo paukščių gripo viruso H7N3 potipio sukeltus ligos protrūkius Venecijos ir Lombardijos regionuose ir kad liga plito sparčiai.In October 2002, Italy reported to the Commission that infections with low pathogenic avian influenza virus of subtype H7N3 had occurred in the regions of Veneto and Lombardia and that the disease was spreading quickly.
Trečia, žemės ūkio rinkos toliau vystėsi, nes globalizacija ir toliau plito bei intensyvėjo.Thirdly, agricultural markets had continued to develop as globalisation had continued to spread and intensify.
Kurstomos žiniasklaidos, baimė ir panika plito kosminiu greičiu. Šalis susiskaldė. Oagaliau atėjo laikas įgyvendinti tikrąjį siekį.Fueled by the media, fear and panic spread quickly fracturing and dividing the country until, at last, the true goal comes into view.
Gaisrai plito niokojant miestus, ir paskutinieji mirti tapo primityviais žvėrimis, besimaitinančiais šunimis, žiurkėmis ir galų gale, vienas kitu.Fire spread as the cities were plundered, and the last to die became primal savages, feeding on dogs, rats and finally, on each other.
Viskas plito toliau ir toliau.And it just kept spreading.
Todėl tebekyla pavojus, kad liga plis iš trečiųjų šalių į valstybes nares.Therefore, there remains the risk that the disease will spread from third countries to the Member States.
- Bet kerai plis, Albai.It will spread, Albus.

More Lithuanian verbs

Related

išplisti
spread
paplisti
spread

Similar

bristi
wade through
geisti
desire
kaisti
heat up
keisti
change
keistis
change
knisti
root
knistis
delve
kristi
fall
kuisti
rummage
leisti
let
leistis
land
paėsti
eat (like an animal)
persti
fart
piesti
expand
plakti
whip

Similar but longer

išplisti
spread
paplisti
spread

Random

apstulbti
stupefy
ginčyti
contest (something)
ištapyti
paint
lemti
predetermine
pakerėti
enchant
palinkėti
wish
pavaišinti
treat
sieti
relate
susiburti
gather up
žliaugti
stream

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'spread':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In