Terjeszt (to spread) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
terjesztek
I spread
terjesztesz
you spread
terjeszt
he/she to spread
terjesztünk
we spread
terjesztetek
you all spread
terjesztenek
they spread
Present definite tense
terjesztem
I spread
terjeszted
you spread
terjeszti
he/she spreads
terjesztjük
we spread
terjesztitek
you all spread
terjesztik
they spread
Past indefinite tense
terjesztettem
I spread
terjesztettél
you spread
terjesztett
he/she spread
terjesztettünk
we spread
terjesztettetek
you all spread
terjesztettek
they spread
Past definite tense
terjesztettem
I spread
terjesztetted
you spread
terjesztette
he/she spread
terjesztettük
we spread
terjesztettétek
you all spread
terjesztették
they spread
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
terjesztenék
I would spread
terjesztenél
you would spread
terjesztene
he/she would spread
terjesztenénk
we would spread
terjesztenétek
you all would spread
terjesztenének
they would spread
Conditional present definite tense
terjeszteném
I would spread
terjesztenéd
you would spread
terjesztené
he/she would spread
terjesztenénk
we would spread
terjesztenétek
you all would spread
terjesztenék
they would spread
Conditional past indefinite tense
terjesztettem volna
I would have spread
terjesztettél volna
you would have spread
terjesztett volna
he/she would have spread
terjesztettünk volna
we would have spread
terjesztettetek volna
you all would have spread
terjesztettek volna
they would have spread
Conditional past definite tense
terjesztettem volna
I would have spread
terjesztetted volna
you would have spread
terjesztette volna
he/she would have spread
terjesztettük volna
we would have spread
terjesztettétek volna
you all would have spread
terjesztették volna
they would have spread
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok terjeszteni
I will spread
fogsz terjeszteni
you will spread
fog terjeszteni
he/she will spread
fogunk terjeszteni
we will spread
fogtok terjeszteni
you all will spread
fognak terjeszteni
they will spread
Future definite tense
fogom terjeszteni
I will spread
fogod terjeszteni
you will spread
fogja terjeszteni
he/she will spread
fogjuk terjeszteni
we will spread
fogjátok terjeszteni
you all will spread
fogják terjeszteni
they will spread
Subjunctive present definite tense
terjesszem
(if/so that) I spread
terjeszd
(if/so that) you spread
terjessze
(if/so that) he/she spread
terjesszük
(if/so that) we spread
terjesszétek
(if/so that) you all spread
terjesszék
(if/so that) they spread
Subjunctive present indefinite tense
terjesszek
(if/so that) I spread
terjessz
(if/so that) you spread
terjesszen
(if/so that) he/she spread
terjesszünk
(if/so that) we spread
terjesszetek
(if/so that) you all spread
terjesszenek
(if/so that) they spread
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
terjesztenem
I to spread
terjesztened
you to spread
terjesztenie
he/she to spread
terjesztenünk
we to spread
terjesztenetek
you all to spread
terjeszteniük
they to spread

Examples of terjeszt

Example in HungarianTranslation in English
"De mi segítünk terjeszteni tanítását,""But we will help to spread his teachings,
- Hogy akarod terjeszteni?- How would you like to spread 'em?
- Máris elkezdtem én magam terjeszteni.I am already starting to spread the word myself.
- Ne támadja az én csodás országomat, miközben a demokráciát próbáljuk terjeszteni a világon!I will not have you attacking this fine country of mine as we try to spread democracy around the world.
- Nos, ezért is lenne annyira fontos terjeszteni az igét, és megmenteni az embereket.- Well, that's why it's so important to spread the gospel, try and save people.
Az élet tele van szabályokkal. Én csak örömet terjesztek. Mosolyt terjesztek.Life is full of rules l only spread joy l spread smiles
Aztán Julie nem állt szóba velem. Mindenkinek azt mondta a suliban, hogy csak pletyka, amit a bátyjáról terjesztek.And then Julie stopped talking to me and told everyone at school that I was spreading rumors about her brother.
De a kérdésedre válaszolva, nem, én nem terjesztek pletykákat.And to answer your question, no, I haven't been spreading any rumors.
Hogy mondhatja, hogy valótlan információkat terjesztek Katyn-ról?How can you say I spread false information about Katyn?
Létezik olyan világ, ahol nem terjesztek semmit?Is there a world in which I don't have to spread anything?
- Hazugságokat terjesztesz, William. - Milyen hazugságokat?You've been spreading lies, William.
A testvérek azt mondják, hogy hazugságot terjesztesz Mohamed úrról.The ministers say you're spreading untruths about Mr. Muhammad.
Annyira aggódsz, hogy boldog lehetek nélküled, hogy alaptalan hazugságokat terjesztesz el... a legjobb barátom nagymamájának virrasztásán?Are you worried I'll find happiness without you. You need to spread baseless lies at the wake of my best friend's grandmother?
Azt tudod tenni, hogy hamis pletykákat terjesztesz,What you can do is spread false gossip
Csak arról tudsz beszélni, hogy hogy nézel ki, és hamis pletykákat terjesztesz!Allyou talk aboutis your own looks or spreadfalse rumours!
"Az ügyfelem a Korán igéinek hirdetése céljából könyveket terjeszt és árul."My client sells and publishes books to spread the word of the Koran.
Azt, hogy Lorna rendszeresen mocskos hazugságokat terjeszt.That Lorna makes it her business to spread dirty lies.
Tudod, valaki beadta magának, és a képessége az lett, hogy promicint terjeszt, nem is tudom, mint mondjuk az influenza.You know, someone took the shot, and the ability they developed is to spread promicin like... I don't know, the flu.
Először, pletykát terjesztünk, hogy a Ching Lu Erődöt kísértetek lakják.First, spread the rumor that Ching Lu Fort is haunted.
Gen'un-san azt mondta, hogy épp ti vagytok azok, akik betegséget terjesztetek és embereket öltök.Gen´un told me that you guys are spreading disease and killing people.
Hazugságokat terjesztetek rólam.You're spreading lies about me!
Most, Vic mondta, hogy néha terjesztetek némi pénzt drogokra, hogy békét tartsatok az utcán.Now, Vic told me that you guys sometimes would spread drug money to keep peace on the streets. -Listen, this Armenian thing was armed robbery.
Nem szégyellitek magatokat, hogy ilyeneket terjesztetek egy tisztességes lányról?Aren't you ashamed to spread such cheap things about a decent girl?
És nem díjazom, ha pletykákat terjesztetek el rólam, csak hogy ti jobb fényben tűnjetek fel. Igazán?And I don't appreciate you spreading gossip and rumors about me... to make yourself look good.
- A mamádat és a tanárod felfüggesztik, mert rosszindulatú pletykát terjesztenek; ki ne akarna többet tudni?Discovering that your mom and your teacher were suspended for spreading a false and malicious rumor who wouldn't want to know more about that?
- Ez mi? Ha egy sztárról, pletykát terjesztenek, először tagadják...Stars first spread the rumours then deny it.
A démonok járványt terjesztenek, megfertőzik a világot.He will spread pestilence and contaminate the world.
A galambok járványokat terjesztenek, és beszennyezik a környezetet, te is tudod.Pigeons spread diseases and mess up the place. You've seen it.
A legyek betegségeket terjesztenek.flies spread disease.
- Bocsásson meg, hogy besétáltam... de én terjesztem a hírt.-Pardon me for marching in... but I'm spreading the tidings.
A zenét terjesztem barátaim közt, mint valami vírust, amitől életerősebb helyre kerülnek...♪ that you need ♪ ♪ Glee is what I'll spread to my friends ♪ ♪ like a virus that sends them to a healthier place ♪
Csak ezt terjesztem. Bőven elég.I only did it spread the rumor, and that was enough.
Csak terjesztem a híreket.Just spreading the news.
Csak terjesztem a szeretetet, nem sznob klikket hozok létre.I'm just spreading the love, unlike you girls in your snooty little clique.
A tanárod írt nekem, hogy a legképtelenebb hazugságokat terjeszted.Your teacher has written to me, saying that you've been spreading the most incredible lies.
Ahogy az illetékesek mondják: terjeszted a kultúrát.As the political officers say- you are spreading culture.
Akkor mi az amit hallok, hogy azt terjeszted rólam, hogy szörnyvadász vagyok?Then what's this I hear about you spreading stories about me being a monster hunter?
Amikor Herkules legendáját terjeszted legyen nagyobb, ilyesztőbb.When you spread the legend of Hercules, make it bigger, scarier.
Bekopogsz és terjeszted az igét?You gonna knock on doors and spread the word?
"Baba terjeszti az örömöt és véget vet a szenvedésnek.""Baba spreads joy and ends sufferings."
A FriendFace olyan, mint a megfázás, vagy a járványok, de nem azokat az undorító bacikat terjeszti, hanem barátságot!Friendface works along the same principle as a cold or a plague, but it's not disgusting germs that Friendface spreads, it's friendship.
A másokkal való érintkezés terjeszti a betegséget.Contact with others spreads the disease.
A vírust a vérében lévő parazitákkal terjeszti, a szörnyű akarata által vezérelve.He spreads his virus through the parasites in his blood, driven by his horrible will.
Aki belelép, terjeszti a kórt.Anyone steps on that, spreads the disease.
"Fokozatosan terjesztjük a varázslatunkat.""We've to gradually spread our magic."
A 700 St. Augustine-ivel, az 1200 Gainesville-vel, és a közel 6000... így igaz, 6000... szerte Clearwater államában, a népességünk nő, és terjesztjük az üzenetünket szerte ebben a nagyzerű nemzetben!With the 700 in St. Augustine, the 1,200 in Gainesville, and the nearly 6,000 -- that's right, 6,000 -- across the state in Clearwater, our ranks are growing, and we are spreading our message across this great nation!
A díjátadók segítségével terjesztjük az üzenetet. - Elnézést!Awards are a platform to help us spread our message.
Az Isteni Magnatum Nőverei és én terjesztjük a hely jó hírét közösségünkben.The sisters of the Divine Magnatum and I are spreading the good word in the community.
Azt hiszik, mi terjesztjük.They think we're spreading it.
Bekopogtok a házakba, és terjesztitek, hogy robbanni fog a bomba.You guys, you go knock on doors and spread the word, okay? The bomb is gonna go off.
De hát az Úr Szavát terjesztitek!But you spread the Word of the Lord.
Ha tudok segíteni abban, hogy a létünk valóját elmondjátok a népeteknek, talán egy nap cserébe itt is terjesztitek majd az igét. Azt mondtad, hogy vannak más tárgyaitok is a köveken kívül.If I can help you speak the reality of our existence to your people, maybe one day in turn, you'll spread that word back here.
Mégis mi a halálért terjesztitek ezt a fost a gyerekek között?What the hell do you think you're doing spreading this crap to kids?
Ostoba démonok! Átkeltetek három birodalmon és öt síkon embereket bántottatok és terjesztitek a káoszt és a gonoszt!Crossing the three realms and five planes you harmed the people and spread chaos and evil!
"Napokkal később átalakulva törnek ki bosszúszomjas pusztítás vággyal és terjesztik a terrort"Days later they emerge transformed, wreaking havoc and spreading terror,
(Torzítva) Chulak népe, vereségemről a szóbeszéd hamis, az árulók terjesztik, akik el akarják pusztítani világunkat(distorted) People ofChulak,... ..rumours ofmy defeat are false,... ..spread by traitors who would destroy our world.
- Ezt terjesztik.- Well, the word spreads.
- akik nem terjesztik ezeket a betegségeket. - 18 ezer.- don't spread those kind of diseases. - 18,000.
A Lyme-kórt apró élősködők terjesztik, úgy hívják őket, hogy kullancsok.- I know. Lyme disease is spread by ticks.
"Amúgy Rajiv, nem én terjesztettem a pletykákat.""By the way Rajiv, I did not spread the rumors"
- Az eszméinket terjesztettem...I wanted to distribute every last one of the flyers, so that our ideas... would spread as quickly as possible...
Beismerem, hogy terjesztettem Goldstein híresztelését, hogy a háború valójában nem Eurázsia, hanem Kelet-Ázsia ellen van... dicsőséges forradalmunk napja óta.I confess to spreading the rumor, on orders from Goldstein... that the war is not really with Eurasia, but with Eastasia. That, for years, in fact since the days of our glorious Revolution...
Egy páran illetve én terjesztettem el az egészet Beau-ról és Naomi-ról.A couple of us.... I mean, I spread a rumor about Beau and Naomi.
Figyi Brook, bocsi, hogy utáltalak és csúnya pletykákat terjesztettem rólad.Hey Brook, I'm so sorry that I hated you and spread all (hose nasty rumors.
Gonosz hazugságot terjesztettél Jackie Clarke-ról.You spread a malicious lie about Jackie Clarke.
"Lianne Reynoldsot felfüggesztették 3 napra, amiért igaztalan és rosszindulatú pletykát terjesztett egy másik diákról."Lianne Reynolds suspended three days for spreading false and malicious rumors concerning another student.
- Mert a propaganda, és a nagy hangon terjesztett förtelmes, nevetséges hazugságok, több kárt okoznak, mint a puskák, a bombák, vagy akármilyen más fegyver.- Because propaganda... and the spreading of blatant, heinous, ridiculous lies... can cause more damage than guns, bombs or any sort of weaponry.
..ribanc volt, aki mindenféle sztorikat terjesztett arról....nasty witch who started spreading awful stories..
A nagy felhajtás azért van, mert azután lógtál, hogy Diana Reed eltűnt... a lány, aki pletykákat terjesztett rólad, mert nem engedted, hogy lemásolja a spanyol tesztedet.Well, the big deal is that you skipped school the day after Diana Reed went missing-- a girl that was spreading rumors about you, because you wouldn't let her copy your Spanish test.
Attól tartok, hogy valami nincs rendben ezzel az emberrel. Imádkozom azért, hogy a Biblia a helyes ösvényre terelje, mert az általa terjesztett hazugságok egészen... nevetségesek.I just think that the man is sick in the head, and I just pray that Billy gets the help that he needs, because these malicious lies he's been spreading, they're ridiculous,
A fájdalom a mesterségünk, félelmet és kételyt terjesztettünkWe specialized in causing pain, spreading fear and doubt
Hagytatok valaha negatív hozzászólást online, vagy terjesztettetek pletykát, hogy az egész világ lássa?You ever leave a negative comment online or spread a rumor for all the world to see?
Daphne, olyan járványt terjesztettek, ami csaknem kiirtotta fél Európát.Daphne, they spread a disease that nearly wiped out half of Europe.
Ellenálltunk a hazugságoknak, amiket terjesztettek rólunk, és a kapitalista birodalom állandó nyomásának.We have withstood lies spread by powerful media outlets, and the permanent threat of this capitalist empire,
Ezért gúnyt űztek belőle, pletykákat terjesztettek róla a neten, és elverték.So they ridiculed him, spread rumors about him on the Internet, beat him up.
NARRATOR: A színésznő Susan Sarandon színésznő, másokkal azért fáradozott, hogy harcoljon azok ellen az érdes drogmondatok ellen, amiket országszerte terjesztettek.Actress Susan Sarandon worked with many others to fight against the harsh drug sentences that were spreading out across the country.
Nem lehettek... Egyszerű pletykák? Amiket a cardassiaiakat gyűlölő bajoriak terjesztettek?Could these simply have been rumors spread by Bajorans who hated the Cardassians?
- Mert te terjesztetted azt is, hogy szeretem. - Nem én voltam.Because you spread it around in the first place that I liked him.
Miért terjesztetted a hírt a gyógyíthatatlan betegségedről?Why did you spread that absurd story about having an incurable disease?
Nem figyeltél oda a pletykákra, miközben terjesztetted őket, Mama?Did you not listen to the rumors when you were spreading them, Mama?
Te csak a gonoszt terjesztetted.All you've done is spread evil.
- Orvosi jelentéseket hamisított meg, és azt terjesztette, hogy Ashmead egy hős?So you falsified medical records and spread the word that Ashmead was a hero?
A fiam az igét terjesztette, a templomunknak.My son was spreading the Word, for our church.
A forradalom után, az egyik üzlettársa azt terjesztette róla, hogy anti-Khomeini.But after the revolution, one of his business rivals spread rumors that he was anti-Khomeini.
A valószínűsége hogy Mr. Keck nem aktívan terjesztette a varroa atkákat ott ahova ment egy a 29,000-hez.The odds that Mr. Keck was not actively spreading varroa mites everywhere he went approaches one in 29,000.
Aki megölte Fostert, nyilván okkal terjesztette a híreket.Whoever killed Foster clearly had a reason to spread them.
Amikor a gonoszságot terjesztettük és életeket tettünk tönkre...When we were spreading evil and ruining lives.
Emberek sokasága kezdte el látogatni a zárdát, és terjesztettük Isten igéjét.People were coming to the convent in such numbers and God's word was spreading.
Rengeteget kampányoltunk, mindenfelé terjesztettük az igét.We did a lot of campaigning, you know? Like, we were out there spreading the word.
Kivéve persze, ha ti terjesztettétek ezeket a pletykákat.Unless of course, it is all of you who are spreading such rumors.
A hívők futótűzként terjesztették az igét a déli államokban.Cults spread like wildfire across the southern states.
Az egész világon keresztül kóboroltak a hő harcosok, az ardarok, terjesztették a gonoszságot, és a pusztulást.Across the entire world her Ardar warriors roamed spreading evil and wreaking havoc.
Azt terjesztették, hogy egy ezred tartott Bussy felé.'Rumours spread that a regiment was heading to Bussy.
Ebben sötét korban Isten igéjét a templomok és a kolostorok terjesztették.In this darkness the Christian faith was spread through churches and monasteries.
Ha motiválni akarják az embereket, hogy elkészítsék a Bölcsek Kövét... Akkor miért terjesztették a hírt, mondván: aki közel kerül a Bölcsek Kövéhez, az elpusztul?If they're driving people to create a Philosopher's Stone, why would they spread stories around that when you get near the Philosopher's Stone, you will be destroyed?
Mert csak hazugságokat terjesztenének arról, ami itt van.Because they would spread lies about us and what we have here.
És aki bozóttűzként terjesztené a tettem hírét.Who would spread the word of my murder like wildfire.
0 éves munkatapasztalatommal, Mindavval, amit nyertem, mindavval, amit írtam Hogy terjesszem a francia szellemiséget esküszöm, hogy Dreyfus ártatlan.By my 40 years of work, by all that I have won by all that I have written to spread the spirit of France I swear that Dreyfus is innocent. May all that melt away.
A harmadik napon a Steven azt mondta, térjek vissza és terjesszem igéjét, mintha az enyém lenne, a városok népeinek.On the third day, the Steven instructed me to return to spread his word as my own to the people of the cities and towns.
Arra tettem fel az életem, hogy terjesszem a béke és szerelem üzenetét.I was put on this earth to spread a message of peace and love.
Azért jöttem, hogy terjesszem a Szentírást és a szeretetet.I'm here to spread Bibles and love.
- Hé, Harvey, megtennél egy szívességet? - Ne terjeszd el, hogy bajban vagyok.Harvey, do me a favor, don't spread it around that I'm in trouble.
- Ne terjeszd a propagandát, csak a kezükre játszol.- I heard it from the top. - Don't spread propaganda, you're just playing into their hands.
Akkor légyszi ne terjeszd.- Then please stop spreading it.
Akárhogyis, a fő üzenet, hogy terjeszd a jóakaratot az emberek között.Anyhoo, the perennial dictum is to spread goodwill towards all men.
Asuka, menj előre 500 métert, és terjeszd ki maximumra az AT meződ, és lődd hátba az Angyalt.Asuka, advance 300 meters and spread your AT Field, then fire the palette gun at the Target's back.
- Azt kérem terjessze: az FBI üldözi az örményeket kirabló bandát.- I want you to spread word that the feds are onto the crew that ripped off the Armenian mob six months ago
- Hús-vér emberré vált, amikor becsábították a világunkba, hogy terjessze a pestist.He returned to flesh and blood... once he was lured into our world to spread a plague.
- Ne nagyon terjessze.- Don't spread it around.
A média felkapja a négy ember csodával határos túlélését szemben a 200 halottal, időt adva a halottnak, hogy átváltozzon, hazatérjen és terjessze a kórt.The media focuses on the miraculous survival of the four... as opposed to the deaths of 200, allowing the dead time to change, return home and spread the disease.
A mai naptól fogva, azzal vállalkozunk a szent küldetésünkre hogy a szent megváltásunk üzenetét terjesszük.And so today, we embark on our sacred mission to spread the message of holy redemption.
A mi dolgunk... hogy államról államra járunk, és terjesszük az igét, néha egy érzelgős beszívott igét a reményről beteg gyerekeknek...Our operation... we go from state to state, spreading our message, a sometimes gooey baked message of hope to sick children...
A mi feladatunk, hogy terjesszük a téli örömöt.We have been dispatched to spread winter cheer.
Atyám, ha csak annyit teszünk, hogy ismerünk és szeretünk téged átnevelésre küldenek bennünket. Ha csak egy ujjunkat mozdítjuk, hogy igédet terjesszük terroristaként elítélnek minket.Father if we do nothing but admit to knowing you and loving you they send us for reeducation lf we lift a finger to spread your word they sentence us as terrorists
Azt akarja, hogy terjesszük az igéjét.And he wants us to spread his word.
Csináltassatok egy montázst az álarcos férfi arcának legalább a feléről, terjesszétek, és kérdezősködjetek titokban.Make a montage of at least half of that masked man's face, spread it, and probe around in secret.
Isten hírnökeinek, hogy terjesszétek szavát a Földön marad hitetleneknek,As messengers of God. To spread his word to non-believers left on earth.
Keressétek a klikkeket és terjesszétek az igét;Hit your cliques and spread the word--
Kérlek, terjesszétek a hírt, gennyes mocskok.Please spread the word, ya frigging turds.
Tehát, ha tudjátok, terjesszétek kicsit, kapjatok el az előtérben, a liftnél...akárhol.So if you could spread it out a little, catch me in the hall, the elevator- wherever.
- Már mindenkit felhívtam, és kértem, hogy terjesszék a hírt.- I've already called everyone and told them to spread the word. You're welcome.
A többiek online terjesszék a buli hírét.Rest of you get online and spread the word.
Addig is terjesszék!Until then spread the gospel.
Akkor terjesszék az igét.Then spread the word, if one more fight breaks out,
És ahelyett, hogy kockáztatnám, hogy baktériumokat terjesszek a betegek között, úgy gondoltam, hogy mára hazamennék.And... and rather than risk spreading germs to the patients, I thought I would head home for the day.
- Azt javaslom, ne terjessz több csúnya pletykát a birtokról!Stop spreading nasty rumors about Heartland and mind your own business.
Az ég szerelmére, Bob, ne terjessz ilyesmit a szegény elhunytról.For Pete's sake, Bob! Don't spread rumors about the poor man.
Azt akarom, hogy terjessz egy pletykát az egész városban.You're going to spread a rumor around town.
Azt akarom, hogy terjessz el egy pletykát az egész faluban.I need you to spread a rumor throughout town.
Ez az élőkép a te nagy esélyed, hogy némi karácsonyi hangulatot terjessz, és az ragályos, mint a nemi betegség.This pageant's your chance... to spread some Christmas spirit, and that's contagious, like V.D.
Akkor ne terjesszen pletykákat!Then let's not start spreading rumors.
Hagyja abba a könyvírást, hagyja abba az interjúadást, ne terjesszen történeteket az ügyfelemről!- Stop writing the book. Stop doing interviews, spreading stories about my client.
Hogy beszennyezze a kutat, azért. Hogy baromságokat terjesszen és tévútra vezessen minket.To spread a whole lot of damn nonsense to get us chasing our tails.
Hogy még több rágalmat terjesszen?- Time to spread more calumnies?
Kandace használta, hogy álhíreket terjesszen más lányokról.Kandace used them to spread rumors about other girls
De ne is terjesszünk további rossz híreket hanem koncentráljunk a tanulásra, rendben? !Don't be spreading a bunch of rumors about Hye Ji's death and concentrate on your studies Okay?
Laurila megparancsolta, ne terjesszünk pletykákat.-Laurila told not to spread rumors.
Nem azért vagyunk itt, hogy tudatlanságot terjesszünk.They did not give us this platform to spread ignorance.
Nem helyeslem, hogy embereket támadjunk meg online és pletykákat terjesszünk.I-I don't believe in attacking people online and spreading rumors.
Nos, ehhez is jogotok van, ez szigorúan önkéntes, de szeretnélek megkérni benneteket, hogy ne terjesszetek hazug pletykát arról, aki nem működik együtt.Well, you do have that legal right-- this is strictly voluntary-- but I would like to ask you all to refrain from spreading false rumors about any classmates who refuse to cooperate.
Szeretném, ha tudnátok, hogy a rendőrségnek nincs gyanúsítottja, ezért ne terjesszetek alaptalan vádakat másokról.I urge you to keep in mind that the police have not named a suspect, so please stop spreading unfounded accusations against your peers.
Ha Jézus nőket akart volna, hogy igét terjesszenek, akkor őket választja ki.If Jesus wanted women to spread the Gospel, he'd have appointed them.
Naoe, küldd Shinanóba a kémeinket, hogy terjesszenek rémhíreket.Naoe, send our spies to Shinano to spread rumors.
S ne hagyd, hogy buta pletykákat terjesszenek rólam vagy valami isten próbáljanak csinálni belőlem, rendben, Fletcher?And don't let them spread silly rumours about me or try to make me some sort of a god, will you, Fletcher?
De most ha megbocsát, terjesztenem kell a jó hangulatot.Now, if you'll please excuse me, I have more good cheer to spread.
El kell terjesztenem egy olyan pletykát, - ami szerint szakítottam veled.I'm gonna have to spread a rumor that I shot you down.
El kellett terjesztenem, bebizonyítani, hogy Max megcsalja Rose-t.I had to spread it around, prove that Max was cheating on Rose.
- Szükségtelen terjesztened a kórt.- No need to spread your disease either.
Máshol kéne terjesztened a szomorúságot, oké?You're gonna have to spread sadness someplace else, okay?
Nem hiszem, hogy el kellene terjesztenünk, hogy Oz mérgező.Leo... I don't think we need to spread the word just yet that Oz is toxic.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

termeszt
grow

Similar but longer

kiterjeszt
spread

Random

szarik
shit
tangózik
tango
telít
saturate
térdel
kneel
terelget
keep herding
terjed
spread
termel
produce
tévelyeg
err
tisztít
clean
tollászkodik
preen oneself

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'spread':

None found.
Learning languages?