Lemond (to give up) conjugation

Hungarian
110 examples
This verb can also have the following meanings: to cancel, give, to resign, resign, to renounce, to revoke, cancel, to abdicate, to call off

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
lemondok
I give up
lemondasz
you give up
lemond
he/she to give up
lemondunk
we give up
lemondotok
you all give up
lemondanak
they give up
Present definite tense
lemondom
I give up
lemondod
you give up
lemondja
he/she gives up
lemondjuk
we give up
lemondjátok
you all give up
lemondják
they give up
Past indefinite tense
lemondtam
I gave up
lemondtál
you gave up
lemondott
he/she gave up
lemondtunk
we gave up
lemondtatok
you all gave up
lemondtak
they gave up
Past definite tense
lemondtam
I gave up
lemondtad
you gave up
lemondta
he/she gave up
lemondtuk
we gave up
lemondtátok
you all gave up
lemondták
they gave up
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
lemondanék
I would give up
lemondanál
you would give up
lemondana
he/she would give up
lemondanánk
we would give up
lemondanátok
you all would give up
lemondanának
they would give up
Conditional present definite tense
lemondanám
I would give up
lemondanád
you would give up
lemondaná
he/she would give up
lemondanánk
we would give up
lemondanátok
you all would give up
lemondanák
they would give up
Conditional past indefinite tense
lemondtam volna
I would have given up
lemondtál volna
you would have given up
lemondott volna
he/she would have given up
lemondtunk volna
we would have given up
lemondtatok volna
you all would have given up
lemondtak volna
they would have given up
Conditional past definite tense
lemondtam volna
I would have given up
lemondtad volna
you would have given up
lemondta volna
he/she would have given up
lemondtuk volna
we would have given up
lemondtátok volna
you all would have given up
lemondták volna
they would have given up
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok lemondani
I will give up
fogsz lemondani
you will give up
fog lemondani
he/she will give up
fogunk lemondani
we will give up
fogtok lemondani
you all will give up
fognak lemondani
they will give up
Future definite tense
fogom lemondani
I will give up
fogod lemondani
you will give up
fogja lemondani
he/she will give up
fogjuk lemondani
we will give up
fogjátok lemondani
you all will give up
fogják lemondani
they will give up
Subjunctive present definite tense
lemondjam
(if/so that) I give up
lemondd
(if/so that) you give up
lemondja
(if/so that) he/she give up
lemondjuk
(if/so that) we give up
lemondjátok
(if/so that) you all give up
lemondják
(if/so that) they give up
Subjunctive present indefinite tense
lemondjak
(if/so that) I give up
lemondj
(if/so that) you give up
lemondjon
(if/so that) he/she give up
lemondjunk
(if/so that) we give up
lemondjatok
(if/so that) you all give up
lemondjanak
(if/so that) they give up
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
lemondanom
I to give up
lemondanod
you to give up
lemondania
he/she to give up
lemondanunk
we to give up
lemondanotok
you all to give up
lemondaniuk
they to give up

Examples of lemond

Example in HungarianTranslation in English
- Azért nehéz lemondani róla.- Still, it's hard to give up.
- Kezdtem lemondani rólad.I was starting to give up on you.
- Mindkettőnknek vannak álmai, amiről nem vagyunk hajlandóak lemondani.We both share a dream we're not willing to give up on.
- Miért akarsz lemondani róla ennyire?- Why are you so eager to give up on him?
- Már kezdtem lemondani rólad.I was about to give up on you.
- Én lemondok róla.- I'll give up my ticket.
A Java Shed óta úgy döntöttem, lemondok mindenről, ami "Java".Well, since Java Shed, I've decided to give up on "Java" all together.
A javadra lemondok a tagságomról.So what if I give up my seat on the Council and this simply left it to you?
A legtöbb, amit tehetek, hogy lemondok a kamatról,To be generouse, I could give up the interest:
A mai napon lemondok a lelkemről, hogy folytathassátok századokon át űzött varázslataitokat.Today I give up my soul so you may continue our magic work down the centuries.
- Hogy lemondasz a Rivers királyról.That you'll give up wanting your "Rivers King". Never.
- És lemondasz mindenről, amit együtt átélhettünk volna?And give up everything we could have together?
Akkor lemondasz kettőnkről?So you'd give up on us?
Akkor lemondasz rólunk?So you'd give up on us?
Azt hittem, hogy lemondasz rólam.I thought you'd give up on me.
Amennyiben lemond ezen jogáról, bármi, amit mond, felhasználható ön ellen a bírósági tárgyaláson.Should you choose to give up that right, anything you say... can and will be used against you in a court oflaw.
Felség, ez olyan kedves magától, hogy lemond az egyetlen férfiről, akit igazán szeretett.Your Majesty, it's so kind of you to give up the one man you truly loved.
Ha aláírja a megállapodást, lemond Byung Joon felügyeleti jogáról.If you sign the agreement to give up Byung Joon's custody.
Ha te lemondasz a trónról ezért a lányért, akkor az a minimum, hogy ő is lemond a rossz szokásairól érted.If you are going to give up the throne for this girl, the least she can do is give up her bad habits for you.
Ha valaki lemond a gyerekéről, hogy jobb életet biztosítson neki, akkor jobban teszi, ha félreáll, és hagyja, hogy a gyerek élvezze az új életét.I mean, if you make the honorable decision to give up your child so they can have a better life, then you need to back off and let them have that life.
- Szóval csak úgy lemondunk róla?So we're just going to give up on her?
A Grand Hotelt bezárjuk, és lemondunk a szolgálatukról.The Grand Hotel is closed and give up the control.
A nagyböjt 40 napja során lemondunk dolgokról, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, vagy hogy emlékezzünk Jézus áldozatára.People give up things for the 40 days of Lent to get closer to God or remember Jesus' sacrifice.
Amikor lemondunk valamiről, ami nagyon fontos nekünk, abban reménykedünk, hogy az univerzum majd megjutalmaz minket önzetlen tettünkért. Szia apa!Whenever we give up something we really care about we hope that the universe will reward our selfless choice.
Elhatároztuk, hogy mindketten lemondunk valamiről áldozatot hoztunk, hogy megvehessük a kis gépünk.To buy it, we each decided to give up something, to sacrifice, so that we could have our little computer.
- Figyelj az olyanok, mint Viktória, néha szeretnek ilyesmit hallani, különben lemondanak a lóról, és nem lenne igazságos Tangóval szemben! - Ez igaz.Look, sometimes people like Victoria they need to hear that kind of thing, otherwise they may give up on the horse altogether and that just wouldn't be fair to Tango here.
A Varro legénység ugyanis olyan benyomást keltett, inkább lemondanak a görbületi sebességű utazásról, mintsem idegenektől fogadjanak el segítséget.Then there's the Varro crew. l'm starting to think they'd rather give up warp travel than accept help from strangers.
Adjuk írásba, hogy lemondanak a lányokról, soha többet nem láthatják majd őket, ha megkapják utánuk a pénzeket?You want it in writing you give up the girls, never see them again... long as you get their allotment.
Azt mondják, amikor az emberek félnek, az első dolog, amiről lemondanak, azok a polgárjogaik.They say when people get scared... the first thing they'll give up is their civil liberties.
Ha utalványokat adnak a magániskoláknak az azt jelenti, hogy lemondanak az államiakról.You start handing out tuition vouchers for private schools you're sending the message it's time to give up on public schools.
Csak úgy tudunk kijönni nyereségesen, ha lemondom a turnémat, és összeállok vele.The only way not to lose money on this is I gotta give up my tour to jump on her tour.
De ha lemondom az utat, akkor minden időmet veled akarom tölteni.But if I have to give up my trip, then I want us to spend that time together.
Talán négyre is, ha lemondom a kábeltévét.Maybe four if I give up cable.
Először lemondod a ma esti sajtótájékoztatót, és feladod az abszurd kis vágyálmodat, hogy Kane-re támadj.First, you are going to cancel the press conference you have scheduled for tonight and give up your absurd pipe dream of taking on Kane.
- 16 voltam, mikor lemondtam Esméről.- I was 16 when I gave up Esme.
- Arról lemondtam.- I gave up that one.
- Jól van, értem, akkor is kell, mivel lemondtam a Gossip Girl leleplezős cikkről.I get it, all right, but I really need it after I gave up my "Who is Gossip Girl?" exposé.
- Már lemondtam rólad.- I gave up on you.
- Sajnálom, lemondtam róla.- Sorry, I gave up. - Yeah.
- Azt hittem, arról lemondtál már. - Nem.- I thought you gave up on that.
- Aztán lemondtál rólam.- Then you just gave up on me.
- Gondolom lemondtál rólam, ugye?Guess you gave up on me, huh? Nothing personal.
- Már hosszú ideje lemondtál erről.- You gave up the privilege a long time ago.
A kutya, amiről később lemondtál, hasonlatként, Nathan messze lökése miatt, mert nem akartad, hogy szenvedjen, úgy mint az a másik ember, akit hajdan szerettél... a fiad.A dog that you later gave up as a metaphor for pushing Nathan away because you didn't want him to suffer like another man you once loved... your son.
- Aki 21 éve lemondott róla.Who she gave up 21 years ago.
- Anyám már rég lemondott rólam.My mom gave up on me a long time ago.
- Hát, reméltem is, hogy örül neki, - sok mindenről lemondott érte.I hope that you would love having it, because you sure gave up a ton to get it.
- Maga lemondott rólam!- John, you gave up on me.
- Silver! Maga lemondott a...Silver, you gave up?
A rendelet elfogadásával lemondtunk a fellebbezés jogáról, csak azt érnénk el, hogy jól feldühítjük Sand bírót!When we accepted the consent decree, we gave up our right to appeal.
Haver... Anne meg én, tulajdonképpen lemondtunk rólad.Gee, Anne and I, we sort of gave up on you.
Majdnem lemondtunk rólad.We almost gave up on you .
Matt Swannal. Azóta nem láttam, mióta lemondtunk a közös üzletről.I haven't seen that guy since we gave up on the idea of going into business together.
Mind lemondtunk a régi életünkről, hogy együtt járjuk David Pilcherrel az útját.We all gave up our lives in the old world to join David Pilcher on this journey of his.
De lemondtatok róla.You gave up that kid.
Hisz' ti már rég lemondtatok rólam.'Cause both of you gave up on me a long time ago.
Neked és még valakinek született egy gyereke, de lemondtatok róla. Én vagyok az a gyerek. És most kérvényezem a függetlenítésem.You and someone had a kid, you gave up that kid, i am that kid and now I'm applying for emancipation.
Neked és még valakinek született egy gyereke, de lemondtatok róla.You and someone had a kid. You gave up that kid.
'Apám és anyám sírja mellett szép sorjában öt kis kőlap volt, valamennyi körülbelül másfél láb hosszú, a sírjaik mentén egy szép sorban, öt kis testvérkém emlékének szentelve, akik túlságos korán lemondtak arról, hogy megélni próbáljanak az általános életharcban.'To five little stone lozenges, each about afoot and a half long, which were arranged in a neat row beside their grave, and were sacred to the memory of five little brothers of mine, who gave up trying to get a living exceedingly early in that universal struggle.
- Briarleach-ben már lemondtak róla, szerintük csak egy makacs ló.Briar Ridge already gave up on her, said that she's a rogue horse.
A fegyverszüneti egyezmény aláírásakor lemondtak róluk!You gave up your claims on those territories when you signed the armistice.
A tanárai lemondtak róla, az osztálytársai bántották, és az apja őt hibáztatta... miközben fegyverek közelébe engedte.His life was one torment After another. His teachers gave up on him, His classmates bullied him, And his father blamed him While giving him Access to guns.
Az orvosok lemondtak róla.The doctors gave up on her.
Miattam lemondtad az esti programod.I know you gave up your own plans tonight just to be with me.
Te, Kevin Lynch, minden digitálisról lemondanál?You, Kevin Lynch, would give up all things digital?
-Henry érted is lemondana a csokis kekszéről.- Henry would give up cakes for you.
Azt hiszed a tündérkirálynőd, lemondana a tükördarabról, érted cserébe? Soha nem tenne ilyet.You think your fair queen, would give up her piece of the mirror, in exchange for you? She would never.
De senki sem veszi be, hogy Sutton csak lemondana arról, hogy bálkirálynő legyen.But no one seems to buy that Sutton would give up the chance to be queen.
Nem tudom elhinni, hogy valaki lemondana erről a kis angyalról.I can't believe somebody would give up this little angel.
"Azok, akik lemondanának az alapvető szabadságról, hogy ideiglenes biztonságot nyerjenek, nem érdemlik meg azt.""Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither."
A klasszikus zene volt a mindenem. És még nem állok rá készen, hogy lemondjak róla.Classical music has been everything and I'm not ready to give up on it.
Azt akarod, hogy lemondjak Joey-ról.You want me to give up Joey.
Azt akarod, hogy lemondjak Ziváról?You want me to give up on Ziva?
Azt hiszem... nem állok készen, hogy... lemondjak rólad, Ellie.I guess I'm... just not ready to... give up on you, Ellie.
Azt... azt akarja, hogy lemondjak az egyetlen dologról, ami értékessé tesz a csapat számára.You... You want me to give up the one thing that makes me valuable to the team.
De ez nem ok rá, hogy lemondj a hozzád illő férfiról.But that is no reason to give up on the man who is right for you.
De nem annyira, hogy lemondj erröl a házrol.Just not enough to give up on your dream home, is it?
Ha nem aggódnál, akkor én tenném, de ez nem ok arra, hogy lemondj a babáról.I'd be worried about you if you weren't, but that's no reason to give up on this baby.
Hogy lemondj az életedről a szerelemért a legkönnyebb.To give up your life for love is the easiest way.
Miért tagadod meg, hogy lemondj az emlékeidről? Csak fájdalmat okoznak.Why do they refuse to give up their memories?
Akkor sem hagyhatom szó nélkül, hogy egy fiatalember morális okokból lemondjon az ügyvédi karrierjéről, csakhogy a nagynénjének kellemes bridzspartnereket szerezzen!No, I'm unable to see, even if she's yours, that a young man is morally called upon to give up a career at the law to provide his aunt with a favourable opportunity to play to bridge with.
Annak a kölyöknek a sorsa a mi kezünkben van, és nem hagyom, hogy bárki is lemondjon róla!That boy's life is in our hands and I won't let anybody give up on him.
De Derek nem volt kész rá, hogy lemondjon a kapcsolatukról, de maga igen.But derek wasn't ready to give up on the relationship, and you were.
De Ericnek is vannak jogai, és rá kell venned, hogy lemondjon róluk, ha úgy döntesz, örökbe adod a babát.But Eric does have rights, and you're gonna have to get him to give up those rights if you decide to give away the baby.
De ismered Jót. Sok időbe telik neki, hogy lemondjon valamiről.It takes a lot for her to give up on something.
Azt várod tőlünk, hogy lemondjunk erről a turnéról, mert a szüleid nem engednek el téged?Do you expect us to give up the chance to tour because your parents won't let you go?
Ez elég arra, hogy örökre lemondjunk a nőkről.It's enough to want to give up women all together.
Nem akarná, hogy lemondjunk róla.He wouldn't want us to give up on him.
Éppen elég, hogy lemondjunk a női nemről összességében.It's enough to want to give up women altogether.
Nem akartam, hogy lemondjatok rólam.I didn't want you guys to give up on me.
Van egy tervem, de szükségem lesz rátok, hogy lemondjatok pár cuccotokról.Now I have a plan, But it might require you guys having to give up some of your stuff.
Az emberek előbb állnak le a lakás- vásárlással, mint lemondjanak a húsról.People will stop buying houses before they give up their meat.
Még mindig sugallhatjuk, hogy a cigaretta az amerikai élet része, vagy hogy túl jó, hogy lemondjanak róla, vagy, a legmegnyerőbb, egy függetlenségi felhívás.We can still suggest that cigarettes are part of American life, or too good to give up, or, most appealing, an assertion of independence.
Nézd, azok a srácok nagyon tisztelnek téged és felnéznek rád, úgyhogy... ne hagyd, hogy lemondjanak az álmaikról, oké?Look, those kids... they respect you so much. And they look up to you, so... don't let them give up on their dreams.
Valószínűleg ez a helyzet azoknál is, akiket kényszerítettek, hogy lemondjanak róluk.Probably no different for a mother forced to give up her baby.
És a legrosszabb... a szerelem, ami elutasítja, hogy lemondjanak rólunk.And, worst of all... The love that refuses to give up on us.
El tudjátok rólam képzelni, hogy egy kómás betegnek, aki már csak vegetál, azt kívánom, hogy meghaljon, és nekem ne kelljen lemondanom a saját vesémről?You think I would wish for somebody who's in a coma, who's practically a vegetable, to die, just so I wouldn't have to give up my own kidney?
Ha én lennék a hercegnő, nem kellene lemondanom minden ilyesmiről?If I become a princess, don't I need to give up all that stuff?
Igen, de ha újból együtt leszünk, nem kell lemondanom 600 millió dollárról a válás rendezés miatt.Yeah, but if I get back together with her, I don't have to give up $600 million in a divorce settlement.
Már nincs miről lemondanom.I had nothing to give up.
Nem akarok tolakodó lenni de ha ez a kapcsolat komolyra fordulna nekem illendő lenne lemondanom az apácaságról és hamarosan el kell döntenem mert vasárnap fogadalmat teszek.I don't mean to be pushy but if this relationship is gonna get serious I have to give up becoming a nun and I'd have to decide soon because my final vows are on Sunday.
- Neked nem kell lemondanod.He's given up on us. Doesn't mean you have to give up.
Igen, de muszáj lemondanod róla.It's hard to find, but you have to give up the gun.
Nem kell lemondanod gyümölcskoktélodról.It doesn't mean you have to give up smoothies.
Miért kell lemondania a gyerekéről?Why does she have to give up her child?
Tudod a nővéred, amikor érezte az elhivatottságot, voltak kétségei mert, Isten abban a pillanatban arra kérte.. sok dologról kellett lemondania.When your sister felt the call she had doubts because God also asked her to give up a lot of things.
Egyetlen dologról kell lemondanunk -- az uralmunkról.We have only one thing to give up-- our dominion.
Hát... még nem kell lemondanunk a NASA-ról.Well... We... we don't have to give up on NASA just yet.
Raymond, miért kell lemondanunk a jogainkról ennek a gyilkosnak?Raymond, why do we have to give up these assets to a murderer?
Tudom hogy ösztönösen kerüljük az áldozatokat még a nehéz időkben is, de ha nem hagyunk fel ezzel a végén a Karácsonyról kell majd lemondanunk.I know it's in our nature to resist sacrifice, even in hard times, but if we don't, we may have to give up Christmas altogether.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

elmond
recite
kimond
utter

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kiújul
be renewed
koccint
clink
lead
pass down
lecsendesül
become calm
lelkesít
enthuse
lemegy
go down
lemos
wash down
leszáll
fly down
letölt
download
lobog
wave

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'give up':

None found.
Learning languages?