Atrast (to find) conjugation

Latvian
25 examples

Conjugation of atrast

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
atrodu
I find
atrodi
you find
atrod
he/she/it finds
atrodam
we find
atrodat
you all find
atrod
they find
Past tense
atradu
I found
atradi
you found
atrada
he/she/it found
atradām
we found
atradāt
you all found
atrada
they found
Future tense
atradīšu
I will find
atradīsi
you will find
atradīs
he/she/it will find
atradīsim
we will find
atradīsiet
you all will find
atradīs
they will find
Imperative mood
-
atrodi
you find
-
-
atrodiet
you all find
-
Es/tu/...
Conditional mood
atrastu
I would find

Examples of atrast

Example in LatvianTranslation in English
Ja cenu un/vai importa attīstība rada jebkurai no Pusēm traucējumus tirgū, iespējami īsā laikā nolūkā atrast pieņemamus risinājumus pēc jebkuras Puses pieprasījuma notiek konsultācijas komitejā, kas izveidota ar šā nolīguma 6. pantu.Should the development of prices and/or imports give rise to a disturbance on the market of either Party, consultations shall be held as soon as possible within the Committee set up under Article 6 of the Agreement at the request of either Party with a view to finding appropriate solutions.
Mērķis bija atrast ekonomiski pieņemamu metodi, lai operatori gribētu uzņemties atbildību par neizdevīguma dēļ novārtā atstātiem pasūtījumiem.The objective was to find an economically acceptable solution, so that operators would want to assume orders that had been abandoned because they were not profitable enough.
Komisija, pirmkārt, konstatē, ka denonsētā tarifu adaptācija [64] parādījās periodā, kad aplūkojamā palīdzība bija atcelta un/vai ievērojami samazināta, tas ir, sākot ar brīdi, kad CELF vajadzēja atrast citus risinājumus, lai censtos turpinātu apmierināt sev adresētos nelielos pasūtījumus.The Commission finds, firstly, that the pricing changes objected to [64] occurred during the period when the aid in question had been abolished and/or very significantly reduced, i.e. when CELF had to find alternative solutions in order to continue to try to meet the small orders which it was sent.
Pēdējos piecos gados esmu ievērojusi, ka dažus lētākos darījumus es faktiski atrodu tepat savā valstī.Over the past five years I’ve noticed I’m actually finding some of the cheapest deals right at home.
Meklēju visā pasaulē kādu nemirstīgo un atrodu šo?I've searched the world for an immortal and this is what I find!
Es tevi atrodu, es tevi pieņemu?When l find you, when l meet you,what?
Gūs, atrodi Vaiperu.Goose, find Viper.
Tad atrodi viņu.Well, find him.
Tad tu atrodi to vīru un nogrāb viņu.And then you find the man, and you grab him.
Kur rodas projekta ideja un mērķis, un kur mēs atrodam piemērotus partnerus?Where does this project idea and objective come from, and where do we find suitable partners?
Vai jums dot zinju, ja atrodam Kurcveilu?- You want a call if we find this Kurtzweil?
Tomēr divas rindiņas iepriekš 16 pantā, mēs atrodam mūsu ticības pamatu...Yet two lines earlier, in verse 16, we find the very foundation of our faith...
Es pirmais viņu atradu.- Let's not forget, yes, I did find her first.
Ja rīt jūs vēl būsiet te, es jūs atradīšu.Because come tomorrow, I will find you.
Man vajag sejas. Es viņus atradīšu.All I need is their faces and I will find them.
Es jūs atradīšu!I will find you!
Tad atšķir šo grāmatu un ātri atradīsi vienkāršas atbildes uz saviem jautājumiem!Then, quickly, open this book and you will find straightforward answers to your questions!
"lekšpusē atradīsi remonta instrukcijas."Inside, you will find repair instructions.
Ja es no šī tikšu laukā dzīvs, tu atradīsi mani Rue De l'homme arme Nr. 5.If I come out of this alive... You will find me at Rue de I'Homme Armé, number 5
Tā risinās Eiropas paradoksu, jo atradīs jaunas inovatīvas pieejas, lai nodrošinātu ilgtspējīgāku un efektīvāku piegādes ķēdi un uzlabotu pārtikas nodrošinājumu.It will address the European paradox, since it will find new innovative approaches to ensure a more sustainable and efficient supply chain and to improve food security.
Vai varbūt par to, vai jūsu bērns atradīs pienācīgu darbu?Or perhaps it’s whether your child will find a decent job?
Sociālās aizsardzības politikas atradīs ceļus, kā mainīt agras pensionēšanās tendenci un izstrādāt labākas un elastīgākas pensiju sistēmas.Social protection policies will find ways to reverse the trend towards early retirement and develop better, more flexible pension schemes.
Mēs tevi atradīsim, lellīt.We will find you , poppet.
Mēs viņu atradīsim. ...un rūpīgi apglabāsim.We will find him. We will give him a proper burial.
Mēs viņu noteikti atradīsim.We will find her.

More Latvian verbs

Related

pierast
get used
rast
find

Similar

ataust
dawn
atnest
bring
atvest
bring

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aplūkot
wiev
būt
be
mānīt
fool
nīkt
wither
nokārtot
settle
norunāt
make an agreement
paslīdēt
slip
pļaut
mow
sagrūt
collapse
vīt
wind

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'find':

None found.