Surasti (to find) conjugation

Lithuanian
53 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
surandu
I find
surandi
you find
suranda
he/she finds
surandame
we find
surandate
you all find
suranda
they find
Past tense
suradau
I found
suradai
you found
surado
he/she found
suradome
we found
suradote
you all found
surado
they found
Past freq. tense
surasdavau
I used to find
surasdavai
you find
surasdavo
he/she used to find
surasdavome
we used to find
surasdavote
you all used to find
surasdavo
they used to find
Future tense
surasiu
I will find
surasi
you will find
suras
he/she will find
surasime
we will find
surasite
you all will find
suras
they will find
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
surasčiau
I would find
surastum
you would find
surastų
he/she would find
surastume
we would find
surastute
you all would find
surastų
they would find
Imperative mood
-
surask
you find
-
-
suraskite
you all find
-

Examples of surasti

Example in LithuanianTranslation in English
Siekdamos surasti abiem pusėms priimtiną sprendimą, susitariančiosios šalys nedelsdamos pradeda konsultacijas Jungtiniame komitete.The Contracting Parties shall immediately enter into consultations in the Joint Committee with a view to finding a commonly acceptable solution.
Tikslas buvo surasti ekonomiškai priimtiną metodą, kad knygų pardavėjai apsiimtų vykdyti nepelningus ignoruojamus užsakymus.The objective was to find an economically acceptable solution, so that operators would want to assume orders that had been abandoned because they were not profitable enough.
naudojimosi internetu įgūdžiai: gebėjimas surasti informaciją naudojantis paieškos sistema,Internet skills for using a search engine to find information
Būtent pagalbos gavėjams yra visada įmanoma su mažesne nei vidutinė rizika surasti garantą, galintį padengti mažesne suma nei vidutinis pelnas riziką.This is so because it would always be possible for beneficiaries with lower than average risk to find a guarantor willing to cover their risk at premiums cheaper than the average premium.
Remiantis pateikta informacija, dėl streiko ir kelių blokados buvo beveik neįmanoma surasti transporto priemonių žemės ūkio produkcijai transportuoti ir dėl to ūkio subjektai patyrė ekonominių nuostolių.According to the information provided, the strike and roadblocks made it impossible to find vehicles for the transport of agricultural produce and caused economic harm to the operators concerned.
-Tai nepaprasta -Kodėl aš visada tave surandu aplink?Ever wonder how he kept finding you all these years?
Jei aš surandu tave beieškant jos,If I find you trying to find her,
kurie pripratino mano mamą prie narkotikų. Kaip juos surandu ir sudraskau. - Ir išgelbėju mamą.When I got my mum, she was... finding her would tear me apart... saving my mum.
Jei tu surandi Šarlotę, jis gauna savo įkaitę.If you find Charlotte, he's got his hostage.
Yra teorija kad jei surandi būdą sukombinuoti visus šiuos elementus į saulės projektą, sugebi panaudoti 100% saulės energijos.There's a theory that if you can find a way to combine these elements into the design of a solar cell, you can harness 100% of the sun's energy.
Ir kur surandi tiek daug žmonių?(SCIENTISTS TALKING INDISTINCTLY) Where did you find all these people?
Visada surandi kokį formalumą,Andrei: You always find a technicality like that
Bet dėl tokių situacijų dažniausiai surandame vietos policijos nuovadą ar butą.But for somethin' like this, we usually find a local precinct or an apartment.
lki. -Jei tave suradau aš, tai ir jie suras.- Lf I can find you, they can find you!
Pati vos suradau šia vieta.I can barely find the place.
Užtrukau, kol suradau tą sekiklį.Took me a while to find that tracking chip.
Aš užtrukau tik 2 dienas kol suradau tave.It only took me two days to find you.
Perėjau septynis pragaro ratus, bet ją suradau.Seven Sundays, seven churches, and $7 later, and I find her.
-Kaip tu mus suradai?-How did you find us?
Kaip suradai mane?How did you find me?
Ar tu suradai?Did you find it?
Benai, ką... Kaip tu mane suradai?Ben, wha-- How did you find me?
Kaip suradai šią vietą?How did you find this place?
- Kada jie surado žemėlapių kambarį?When did they find the map room?
Matot ką surado Smeagolas?Look. See what Sméagol finds?
Ir niekas jo nepasigedo, bet kitame puslapyje, jo šeima išgirdo verksmą ir jį surado.He's sad because he's all alone and nobody wants him but on this page, his family hears him crying and they find him.
Šynė pradėjo taip pat veikti, ji surado darbą žurnale LAIPSNIŠKAFANERA.Sheeni has held up her end of the bargain by finding Dad work at a magazine called Progressive Plywood.
Kokie jie protingi, mat surado, kur dirbu.That's very clever of them, finding out where I work.
Misteri, Frai, tarkime, mes suradome tuos žmones ir net gi mums pasisekė gauti jiems JAV vizas.Mr. Fry, adopted you can find these people ... visas for them and that you can ... According to Mrs..
Ką nors surasiu. Pažadu.I will find someone, I promise you,
- Aš surasiu tau tokią pupytę, gerai?- No, how about I will find the girl?
Bet ji vienoje iš knygų ir aš ją surasiu.It's in one of the books, and I will find it.
Aš jus surasiu.I will find you.
O paskiau surasiu ir tą Saimoną, apie kurį tu nuolat kalbi!And then I will find this Simon you keep speaking of!
Bet kiekviena savo kūno molekule tikiu, kad tu surasi žmogų, kuris norės to, ko nori ir tu.But I believe with every molecule of my body that you will find the person that wants just what you want.
Mane surasi Kareivių gatvėj, namo numeris - 5You will find me at Rue de I'Homme Armé, number 5
Kaip ten bebuvę, rusai suras tą povandeninį laivą greičiau už mus.The Russians will find that sub before we get near it anyway.
Ir ji tave suras jei tu to nori.And it will find you if you want it to.
-Jie suras Žiedą.-They will find the Ring.
Kas nors kitas suras vaiką ir tai bus jau jo problema.Somebody else will find the kid.
Dabar, YUAN kariai mus suras, bet kurią akimirkąNow Yuan's troops will find us at any moment.
- Bukit uztikrinta, kad mes surasime šią moterį.We will find her.
Iki tol, kol galime likti gyvi, mes surasime kelią išgyventi.As long as we can get out alive, we will find a way to survive.
Todėl mes surasime kitus.So we will find the others.
Mes surasime Bendžaną Starką, gyvą ar mirusį.And we will find Benjen Stark, alive or dead.
Antraip mes tave surasime.If you do, we will find you.
Taigi, tada aš sau prižadėjau, jeigu tave surasčiau, niekas man nebesutrukdytų.So, I vowed there and then that I would find you and that nothing would stop me.
Jeigu nori man padėti, surask man kompiuterį su garso funkcija kad galėčiau pasiekti skrydžio įrašą.If you really wanna help... find me a computer with audio capabilities... so I can access this flight recorder.
Lavdžojau, surask ją.Lovejoy, find her.
Džimi T., surask kapitoną Hamilą, atvesk jį čia.Jimmy T, go find Captain Hamill, bring him in here.
Na gi, surask rašiklį.Come on, find a pen.
Nueik ir surask atkampiausią vietą name ir ten įkišk.Go and find the furthest point in the house and put it there.
Prašau, kad surastumėte duombazėje visus tuos žmones iš Rūmų.Run a database search on the guys in that building.

More Lithuanian verbs

Related

atrasti
discover
atsirasti
appear
išrasti
invent
prarasti
lose
rasti
find
susirasti
find

Similar

atrasti
discover
įprasti
get used
išrasti
invent
sugesti
get broken
sulįsti
get in
sulysti
lose weight
sumesti
throw in a heap
supisti
fuck (something) up
surašyti
write down
surikti
scream
surišti
tie
susėsti
sit down
suvesti
enter in
sužysti
blossom out

Similar but longer

suprasti
understand
susirasti
find

Random

apkalti
upholster
girdyti
water
įkaušti
get mildly drunk
išverti
thread out
nusikalsti
commit a crime
nušokti
jump
priklijuoti
stick
skalbti
wash
švokšti
wheeze
tiesti
strech

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'find':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In