Trovi (to find) conjugation

Esperanto
30 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
trovas
I find
estas trovanta
I am finding
estas trovata
I am being found
Future tense
trovos
I will find
estas trovonta
I will be finding
estas trovota
I am to be found
Conditional mood
trovus
I would find
estas trovunta
I would be finding
estas trovuta
I am to potentially be found
Past tense
trovis
I found
estas trovinta
I have found
estas trovita
I was being found
Vi
Jussive / command
trovu
find!

Examples of trovi

Example in EsperantoTranslation in English
Ĉar tiom da eksterordinaraj aferoj jam en tiu tago okazis ĉe ŝi, Alicio ja komencis kredi ke neebla estas preskaŭ nenio. Kompreneble neniel utilus staradi ĉe la pordeto, sekve ŝi reiris al la tablo kun la ekespero trovi sur ĝi alian ŝlosilon, aŭ eble libreton pri la arto teleskopiĝi; ĉi tiun fojon ŝi trovis sur ĝi boteleton ("kiu certege ne kuŝis tie antaŭe," diris Alicio) kun surskribaĵo, ligita ĉirkaŭ la kolo, havanta la vortojn TRINKU MIN per belegaj grandaj literoj surskribitajn.There seemed to be no use in waiting by the little door, so she went back to the table, half hoping she might find another key on it, or at any rate a book of rules for shutting people up like telescopes: this time she found a little bottle on it, ('which certainly was not here before,' said Alice,) and round the neck of the bottle was a paper label, with the words 'DRINK ME' beautifully printed on it in large letters.
Ĉar preskaŭ mi nuliĝis!" diris Alicio, iom timigita per la subita ŝanĝo, "tamen estas bona afero trovi sin ankoraŭ ekzistanta; kaj jam nun mi povas eniri la ĝardenon." Ŝi do kuris avide al la pordeto; sed ho ve! ĝi refermiĝis, kaj jen la ora ŝlosileto kuŝis, kiel antaŭe, sur la tablo; kaj "la afero staras pli malprospere ol ĉiam," ŝi plordiris, "ĉar neniam mi estis tiel absurde malgranda, estas ja ne tolereble."'That was a narrow escape!' said Alice, a good deal frightened at the sudden change, but very glad to find herself still in existence; 'and now for the garden!' and she ran with all speed back to the little door: but, alas! the little door was shut again, and the little golden key was lying on the glass table as before, 'and things are worse than ever,' thought the poor child, 'for I never was so small as this before, never! And I declare it's too bad, that it is!'
"Ho, se nur mi ne tiom plorus!" diris ŝi, ĉirkaŭnaĝante por trovi la bordon.'I wish I hadn't cried so much!' said Alice, as she swam about, trying to find her way out.
"Tion mi promesas tre volonte," diris Alicio, kaj dume klopodis trovi alian paroltemon.'I won't indeed!' said Alice, in a great hurry to change the subject of conversation.
Kompreneble la unua demando estis: kiamaniere resekiĝi? Ili interkonsiliĝis pri tio, kaj post kelke da minutoj ŝajnis al Alicio tute ordinara afero trovi sin babilanta kun ili kvazaŭ al personoj jam longe konataj.The first question of course was, how to get dry again: they had a consultation about this, and after a few minutes it seemed quite natural to Alice to find herself talking familiarly with them, as if she had known them all her life.
"Nu, mi tre bone komprenas kion 'ĝi' signifas, kiam mi trovas ion. Plej ofte 'ĝi' estas rano aŭ vermo.'I know what "it" means well enough, when I find a thing,' said the Duck: 'it's generally a frog or a worm.
En la pasinto, kiam mi legis la fefabelojn, mi ĉiam supozis ke en la reala mondo tute ne okazas tiaj aferoj; sed jen mi mem trovas min en la mezo de ia vera fefabelo!When I used to read fairy-tales, I fancied that kind of thing never happened, and now here I am in the middle of one!
Pro la multaj akvobaraĵoj proksime konstruitaj, riveroj elsekiĝis, kaj homoj trovas sin devigitaj batali por ĉiu guto da akvo.Due to the many dams nearby, rivers dry up, and people find themselves forced to fight for every drop of water.
Fakte, kapitala forfluado de la afrika kontinento, (1.44 duilionoj da usonaj dolaroj senspure malaperas de afrikaj landoj kaj fine sin trovas en impostorifuĝejoj aŭ riĉaj landoj) multe superas la sumon de eksterlandaj helpoj (50 miliardoj al Afriko).In fact, capital flights from the African continent (1.44 trillion disappears without a trace from African countries, ending up in tax havens or rich countries) largely exceeds that of foreign aid (50 billion to Africa).
Kion mi trovas ŝatinda, tamen, estas kiam afrikanoj kreas pionirajn solvojn al siaj problemoj.What I find lovely, though, is when Africans sort out innovative solutions to their problems.
Ĝi estis tamen la sola ĉemana libro; kaj mi nutris svagan esperon ke en la ekstremismo mem de la malsaĝaĵo kiun mi deziris legi (ĉar la historio de mensaj malsanoj plenas je similaj anomalioj) trovos malstreĉiĝon la ekscitiĝo nun agitanta la hipokondriulon.It was, however, the only book immediately at hand; and I indulged a vague hope that the excitement which now agitated the hypochondriac, might find relief (for the history of mental disorder is full of similar anomalies) even in the extremeness of the folly which I should read.
Vizitu iun ajn el la sennombraj bakejoj en Japanio, kaj vi trovos vere diversajn, lerte faritajn produktojn, kiuj varias de bongustaj dolĉaĵoj kaj francstilaj bastonpanoj ĝis salikokbulkoj kaj kolbaspanetoj.A visit to any of Japan’s numerous bakeries will reveal a great variety of well-crafted products: everything from delicious sweets and French-style baguettes to shrimp rolls and pigs-in-a-blanket.
Tamen, Japanio kreis kelkajn vere unikajn gustojn por glaciaĵo, ĝuste tiajn, kiajn vi neniam trovos en la fama listo de 31 gustoj ĉe la usona glaciaĵisto Baskin Robbins.Yet, Japan is home to some truly unique flavors of this summertime favourite — the kinds of things you won’t find on US ice cream maker Baskin Robbins' famous list of 31 flavors.
Tiuj, kiuj volas esplori ĝin, certe trovos ion vere spektaklan.Those willing to explore it are sure to find something spectacular.
En mia kanalo vi trovos simplajn, bongustajn kaj facile sekveblajn receptojn de afrikaj manĝaĵoj.In my channel you will find simple, delicious and easy to follow African Food Recipes.
(Alicio nur unufoje en la vivo forrestadis ĉe la marbordo, kaj el tiu sperto formis al si la konkludon ke, kien ajn oni irus sur la angla marbordo, oni trovus longan serion de banmaŝinoj en la maro, post ili kelke da infanoj kiuj per lignaj fosiloj fosas la sablon; malantaŭe, serion de apartamentaj domoj, kun, malantaŭ ĉio, stacidomo.)(Alice had been to the seaside once in her life, and had come to the general conclusion, that wherever you go to on the English coast you find a number of bathing machines in the sea, some children digging in the sand with wooden spades, then a row of lodging houses, and behind them a railway station.)
Malpli oftaj estas ekzotikaj gustoj , kiujn vi trovus nur en Japanio, bazitaj sur lokaj specialaĵoj.Less common are exotic flavors that you wouldn't find anywhere else but in Japan, based on local specialties.
Estus grave por vi se oni trovus lin chi-tie.I know, I know. Don't you think it's serious if they find him in the house?
Ili trovus sian propran vojon al la kloako de I' infero.They'll find their own way down to the sewers of Hell.
Kie mi trovus hotelon, mi petas?Could you please tell me where we can find an hotel?
La tunelo, ĉe la unuaj paŝoj, kondukis rekte antaŭen, same kiel fervoja tunelo, sed poste dekliniĝis malsupren kaj fariĝis kruta. Tio okazis tiel subite ke Alicio, ne havinte tempon por malakceliĝi, trovis sin vole nevole defalanta tre profundan ŝakton.The rabbit-hole went straight on like a tunnel for some way, and then dipped suddenly down, so suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before she found herself falling down a very deep well.
En tiu momento ŝi estis preskaŭ apuda; tamen, kiam ŝi preterpasis la angulon, la kuniklo jam malaperis. Kaj ŝi trovis sin sola en ia longa malalta halo lumigita per serio de lampoj kiuj pendas de la plafono.She was close behind it when she turned the corner, but the Rabbit was no longer to be seen: she found herself in a long, low hall, which was lit up by a row of lamps hanging from the roof.
Malferminte la pordeton, Alicio trovis ke ĝi kondukas en koridoreton ne multe pli ampleksan ol ordinara rat-tunelo.Alice opened the door and found that it led into a small passage, not much larger than a rat-hole: she knelt down and looked along the passage into the loveliest garden you ever saw.
Ĉar tiom da eksterordinaraj aferoj jam en tiu tago okazis ĉe ŝi, Alicio ja komencis kredi ke neebla estas preskaŭ nenio. Kompreneble neniel utilus staradi ĉe la pordeto, sekve ŝi reiris al la tablo kun la ekespero trovi sur ĝi alian ŝlosilon, aŭ eble libreton pri la arto teleskopiĝi; ĉi tiun fojon ŝi trovis sur ĝi boteleton ("kiu certege ne kuŝis tie antaŭe," diris Alicio) kun surskribaĵo, ligita ĉirkaŭ la kolo, havanta la vortojn TRINKU MIN per belegaj grandaj literoj surskribitajn.There seemed to be no use in waiting by the little door, so she went back to the table, half hoping she might find another key on it, or at any rate a book of rules for shutting people up like telescopes: this time she found a little bottle on it, ('which certainly was not here before,' said Alice,) and round the neck of the bottle was a paper label, with the words 'DRINK ME' beautifully printed on it in large letters.
Baldaŭ tamen ŝia rigardo falis sur vitran skatoleton, kiu kuŝas sub la tablo: malferminte ĝin, ŝi trovis interne tre malgrandan kukon, sur kiu oni markis (per korintoj) la vortojn: "Manĝu Min." "Nu," diris Alicio, "mi vin manĝos!Soon her eye fell on a little glass box that was lying under the table: she opened it, and found in it a very small cake, on which the words 'EAT ME' were beautifully marked in currants.
Atente observu kaj trovu politikistojn, kiuj baldaŭ konstruos novajn anglalingvajn mezlernejojn!Keep an eye open for politicians opening new English medium schools in the near future!
Oni ne trovu tion chi-tie.This mustn't be found.
Tuj trovu tiun violoniston kaj mortigu lin! - Sed Dikfingro kaj Ĉaperono...Find me the violinist right away and kill him.
Ni trovu solvon.We've got to do something.
Ni trovu violoniston, flugu al la loka registaro...We'll find the violinist and fly to the local government.

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

provi
try
trivi
wear
troni
do
troti
trot

Similar but longer

retrovi
recover
trovadi
do
trovebli
do
trovendi
do
troviĝi
found

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'find':

None found.
Learning languages?