Susirasti (to find) conjugation

Lithuanian
21 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
susirandu
I find
susirandi
you find
susiranda
he/she finds
susirandame
we find
susirandate
you all find
susiranda
they find
Past tense
susiradau
I found
susiradai
you found
susirado
he/she found
susiradome
we found
susiradote
you all found
susirado
they found
Past freq. tense
susirasdavau
I used to find
susirasdavai
you find
susirasdavo
he/she used to find
susirasdavome
we used to find
susirasdavote
you all used to find
susirasdavo
they used to find
Future tense
susirasiu
I will find
susirasi
you will find
susiras
he/she will find
susirasime
we will find
susirasite
you all will find
susiras
they will find
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
susirasčiau
I would find
susirastum
you would find
susirastų
he/she would find
susirastume
we would find
susirastute
you all would find
susirastų
they would find
Imperative mood
-
susirask
you find
-
-
susiraskite
you all find
-

Examples of susirasti

Example in LithuanianTranslation in English
Jis įpareigoja Alstom susirasti partnerių svarbiose veiklos srityse ir įtrakti juos į šias veiklas.It obliges Alstom to find partners in major business activities and to involve them in such activities.
Kad daugiau žmonių galėtų susirasti geresnį darbą, būtina stiprinti darbo rinkos infrastruktūrą nacionaliniu ir ES lygmeniu, taip pat pasinaudojant EURES tinklu, kad būtų galima geriau numatyti ir pašalinti galimas neatitiktis.To allow more people to find better employment, it is also necessary to strengthen the labour market infrastructure at national and EU level, including through the EURES network, so as to better anticipate and resolve possible mismatches.
Tačiau pereinamojo laikotarpio metu reikėjo tam tikrų garantijų, kad ETR galėtų susirasti naujų partnerių, pakeičiančių Bombardier, kuris po ADtranz įsigijimo tapo vertikaliai integruotu, taigi nebebuvo priklausomas nuo elektrinės traukos sistemų tiekėjo ETR.Nevertheless, certain guarantees were necessary for a transitional period in order to allow ETR to find new partners, replacing Bombardier, which became vertically integrated after the acquisition of ADtranz and, thus, was no longer to rely on ETR as a supplier of electrical propulsion equipment.
Siekiant, kad kuo daugiau žmonių galėtų susirasti geresnį darbą, taip pat būtina stiprinti darbo rinkos infrastruktūrą nacionaliniu ir ES lygiu, įskaitant EURES tinklą, kad būtų galima geriau numatyti ir pašalinti galimus neatitikimus.To allow more people to find better employment, it is also necessary to strengthen the labour market infrastructure at national and EU level, including through the EURES network, so as to better anticipate and resolve possible mismatches.
Be to, skundo teikėjai pažymėjo, kad Tielliikelaitos iš Kelių administracijos biudžeto kaip valstybės pagalbą gavo 20,1 mln. EUR šioms reikmėms: padėti Tieliikelaitos darbuotojams susirasti naujus darbus, finansuoti papildomą švietimą bei perkvalifikavimą ir finansuoti pensijas ankstyvo išėjimo į pensiją atveju.Besides, the complainants point out that Tielliikelaitos received EUR 20,1 million as State aid from the Road Administration’s budget for the purposes of helping Tieliikelaitos employees to find new jobs, financing supplementary education and retraining and for supporting pensions for early retirement.
Tarp publikos susirandi veidą to žmogaus, kuriuo pasitiki, aišku?You find one face in the crowd that you trust, okay?
Koledže susirandi bendraminčių.You kinda find your people in college, you know?
O aš ne. Tai arba susirandi kažką dar, arba sandėrio nėra. Aišku?So you find someone else, otherwise, the deal is of, all right?
Ar susiradai draugą savo klasėje?Do you find your classes stimulating?
Vadinasi, susiradai sau bobą ir pamiršai, kurioje komandoje žaidi?So, what, you find yourself some local tail and you just completely forget what team you're playing for?
Jeigu tu nieko nenori, kodėl atėjai ir susiradai mane?If you didn't want anything, why did you come find me and tell me?
Aš tik tikiuosi, kad jis susirado vietą, kur galėjo gauti truputį ramybės.I just hope he found someplace where he could find a little peace.
Pala, Luceta atėjo ir tave susirado?Wait, what, Lucetta come and find you?
Man reikia Tomo Čeinio. Jei tau nepavyks, susirasiu kitą.I aim to get Tom Chaney and if you are not game I will find somebody who is game.
Liaukis, susirasi kitą.Stop it, you will find somebody else.
Jo siela susiras kelią į protėvių rūmus.His spirit will find its way to the halls of your fathers.
Klausyk, susirask kokį nors namą ir ten vaidenkis.Why don't you just find a house to haunt?
Jeigu tau tai nepatinka, tai eik ir susirask kitą savanorį advokatą.If you don't like it, find another lawyer to volunteer his time.
Taigi "susirask" kitą vietą.So "find" your ass out of here.
Paleisk mane, susirask kitą...Let me go, find another one.
Todėl susirask kokios nors veiklos, kad būtum užsiėmęs.So find constructive things to do to keep yourself busy.

More Lithuanian verbs

Related

atrasti
discover
atsirasti
appear
išrasti
invent
prarasti
lose
rasti
find
surasti
find

Similar

atsirasti
appear
susirašyti
keep in touch
susiremti
encounter

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

continue
do
įsijungti
turn (itself) on
išvardinti
name
kibti
hang on
klimpti
be bogged down
patrinti
scratch
poilsiauti
be on holidays
pūsti
blow
slėpti
hide
suporuoti
couple

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'find':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In